kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3414

Iiuprægneringsniatcrialer

Bogense: Bogense Bank, Akts. $ 37 & 245 Brammigge: Handelsbanken ’ s Filialkontor g 9 Landmandsbanken g 69 Brande: Brande Bank, Akts. g 56 Broager: Handelsbanken ’ s Filialkontor g 25 Brønderslev: Brønderslev Bank, Akts. g 6 & 8 Brørup:

Incasso. Debt Collectors — Encaissements — Inkassogeschåfte 1. Bank-Incasso. 2. Juridisk Incasso.

Imprægneringsmaterialer.

København: Bruun E L & Co. Frdbg. Allé 48 E $ C. 1561 E. L. Bruun & Co. Frederiksberg Allé 48 (S Tlf. C. 1561 Direktør E. L. Bruun, Privat Tlf. Fasan 1882 Asfalt - Carbolineum - Tagtjære. Træimprægnering.

3. Incassationsbureauer. 1. Bank-Incasso.

København: Amagerbanken, Akts., Amagerbrog. 25 [S] $ -k C. 2090 -Incasso for Amager. Andelsbanken A. m. b. A. Vestcrbrog. 4~A El $ ★ Cent. 982 Folkebanken for København og Frederiks ­ berg, Akts., Amagert. 5 IKI jf) ★ C. 3300 Stats $ 291 HELLERUP OG OMEGNS BANK, Akts« Strand ’ v. 159 Hell, Jp ★ Hell. 1200 Telegramadr. „LLelbank* . KJØBENHAVNS HANDELSBANK, Akts., Holm. Kan. 2 OS $ ★ Cent. 8600 LANDMANDSBANK, DEN DANSKE, Akts., Holm. Kan. 12 Kl $ ★ Cent. 6500 PRIVATBANKEN I KJØBENHAVN, Akts., Børsg. 4 Kl $ ★ Cent.l Aabenraa: Handelsbanken i Aabenraa, Filial af Akts. Kjøbenhavns Handelsbank g) 401 Aakirkeby : Aakirkeby Bank, Akts, gi 46 Kontortid: 10-12 og 14-16, Lørdag end- viderel6-17 .Incassationer paaBornholm. Kontorsted i Lobbæk gi 47. Tirsdag og Torsdagl4 l l 2 -16 l f 2 .Fred. ogLørd. 9-10 x f 2 - Aalborg: Andelsbanken A. m. b. A. Østeraag.8f2703 Direktøren g) 3629 Kontort. 10-3 og 5-6, Lørd. 10-l x f 2 og5-6. Kontorer: Brovst, Klokkerholm, Kon ­ gerslev, Skørping, Støvring og Suldrup. Landmandsbanken Østeraag.19, 21 ffl 6500, Stats gi 14 Aales trup : Aalestrup Landbobank, Akts. gi 25 a & b Aarhus:0 Aarhus Discontobank, Akts. Kontortid 10-15 og 16»/ 2 -17i/ 2 g) 188,1117 & 1118 Aarhus og Omegns Bank, Filial af Privat ­ banken i Kjøbenhavn, Akts., Set. Clemens T. g) 8788, Stats gi 32 AARHUUS PRIVATBANK, Akts.f 31, Stats f 51 Telegramadr. „Privatbank* . Kontortid 10-3 & 4 x f 2 - 5 X I 2 , Stiftet 1871. Andelsbanken, A. m. b. A. Clemensbro 17 ffi 8139 & 8140 - Kontortid 10-3 og 4 x l%-5 x /<, Jydsk Handels- og Landbrugsbank, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank ® 6093, Stats gi 71 Købmands- og Haandværkerbanken, Akt.«, jl 4090 (4 Linier), Stats JO 49 ncasso paa Ind- og Udland. Filialer : Søndre Af dl. Aarhus gi 4088, Kvægtorvet Aarhus$ 4045, Hornslet g) 59, Løgten gi 45, Søby og Mejlby. Arden: Banken for Arden og Omegn, Akts, gi 56 Kontortid 10-12 • Assens: Assens Bank, Akts. gi 74 & 274 Telegramadr. „Banken*. Kontortid: 10 — 12 & 2 — 4. Bindslev: BindslevBankglll - Filial afSindalBank, Akts. Kontortid 10-12 og 2-4 Birkerød : Kjøbenhavns Handelsbank, Akts. Birkerød 1 Afdeling gi 71

Banken for Brørup og Omegn, Akts, gi 147 Kontortid 10-12 og 2-4 Lørdag 10-12. Ebeltoft: Landmandsbanken § 20 & 60 Esbjerg: Esbjerg Bank, Akts, g 2650 (3 Lin.) Kontortid 10-12 <& 13 x l 2 -16 x fo Lørdag 10 - 13 x / 2 . Handelsbanken i Esbjerg, Filial af Akts.Kjø ­ benhavns Handelsbank g 192 & 801, Stats g 1 Landmandsbanken g!37,38&554, Stats g 22 Varde Bank, Akts., Esbjerg Afd. g 1818 (6 Lin.) Kontortid 10 — 12 og 13 x l 2 — 16 x f 2 Lørdag 10 - 13 x / 2 Afdelinger: Ny Fiskerihavn $2216 Gørding g 57 Kontortid 14-16. Espe rgærde : Éspergærde Bank g 132 Esr um: Nordsjællands Bank, Akts. g 22 Kontortid 15 — 16. Faaborg: Sydfyns nye Discontobank, Akts. g 100 & 500 — Kontortid 9 x f 2 — 12'f 2 og l x / 2 — 4. Fakse: Banken for Fakse og Omegn, Akts. g 400 Fakse Ladeplads: “ Fakse Ladeplads Bank, Akts. g 140 Fanø: Handelsbankens Filialkontor. NordbygF19 Landmandsbanken, Nordby g F 16 og Søn- derho g 17 Farum: Landmandsbanken g 1 Fil skov: Brande Bank, Akts. - Kontordag Torsdag. Fjerrits lev: Fjerritslev Bank, Akts. g 107 Fredericia: Fredericia Privatbank, Akts. g 900 & 1000 Landmandsbanken g 133,400 & 700, Stats 1'21 G alten: Andelsbanken, A. in. b. A. g 39 Gerlev J..' Banken for Mariager og Omegn, Akts. g 80 Kontortid Tirsdag og Fredag 9 x / 2 -ll x / 2 . Gillele j e: Nordsjællands Bank, Akts. $ 225 Kontortid Kl. 10 — 12 og 14 - 16. Glamsbj ærg: Assens Bank, Akts., Glamsbjærg Afdeling g 40 Glostrup: Landmandsbanken g 552 Graasten: Graasten Bank, Akts, g 3115 (3 Lin.) Handelsbanken i Graasten, Filial af Akts. Kjøbenhavns Handelsbank $ 65 & 200 Grenaa: BANKEN FOR GRENAA OG OM ­ EGN, Akts, g 555 (3 Lin.) Landmandsbanken g 40 & 240 Grindsted: Handelsbanken ’ s Filialkontor g 115 VardeBank, Akts., GrindstedAfd.g44&144 Kontortid 10-12 og 2-4. Kontordage i Ansager og Tofterup.

Imprægneringsmidler.

København: Carlsen & Pienge Gothersg. 27 L k ]|1 C. 15314

TRÆIMPRÆGNERINGSSTOF I 12 FARVER. BEDSTE MIDDEL MODSVAMP --- - - - - ----- ---- Cupran, Akts., Bentzonsv. 47 (Fj f) Fa. 45

Komer & Kett Norsvej 6 A (YJ f ★ C. 2005 Kymeia, Akts.,Glentev. 61 EY] f ★ C. 7516

Rindom A Kampmannsg. 2 E) f ★ O. 3785

TRÆIMPRÆGNERING MOD SVAMP, FORRAADNELSE OG HUSBUKKE. Rønning P & Gjerloff, Akts., Øresundsg. 26, 28 g] $ ★ C. 7717 Kupri Trælin - grøn - brun - klar mod Haad og Svamp. Isolak mod Fugt. Sadolin & Holmblad, Akts., Holmbladsg. 70 [s] D ★ Cent. 9519 CUPREX Kolding : Goriværk teknisk Fabrik Dyrehavev. $ 1201 Ny borg: Orient Imprægneringsfabriken f 770

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker