kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Højskoler

VII — 3410

Kerteminde: Andresen Emil g 7 & 187 Ny borg: _NielsenLauritzglO6 - Hønse f. „ Guldkorn". Næstved: Nielsen H g 989 Ortve d: Kødfoderfabriken Sjælland, A. m. b. A. gi Langeso 33 „Kambas* Hønsefoder, statskontroll. Il a n d e r s : Randers Kornlager,Carl Dani- elsen Adelg. 10 g 1448 Redsted Mors: Balle Kristen gi 24 Sakskøbing: Hansen P gi 4042 & 4227 „Dako* Hønse- og Kyllingefoder. Skibby: Hansens Brodr. Skalleleje gi 111 Se Ann. under Strandskaller. Svendborg: Gny, Akts. Ø-Havn g 723, 463 & 8, Stats g 13

Karensmølle, Akts. Nordhavnen g[8282 (3 Lin.)

Krabbesholm Højskole pr. Skive gi S 227 Nørre Nissum Højskole, N-Nissum pr. Lemvig gi N-Nissum 4 Odder Højskole, Odder g 193 Ry Højskole, Ry g 90 Rødding Højskole, Rødding g 5 Rønde Højskole, Rønde g 91 Rønsboved Højskole pr. Rinkenæs g Hok- kerup 3530 Skals Højskole, Skals g 64 Snoghøj Gymnastikhøjskole pr. Fredericia g F 119 Støvring Høj- & Uddelerskole, Støvring gi 3 Sønderjydske Haandværkerskole,Den, Søn ­ derborg g 144 Testrup Folkehøjskole pr. Maarslet gM 55 Forberedende Sygeplejeundervisning . Tingleff Volkshochschule, Tinglev g 4142 Try Folkehøjskole pr. Dronninglund g T 2 Uldum Højskole, Uldum ® 50 Vestbirk Folkehøjskole, Vestbirk g 4 Vraa Højskole, Vraa g 10

AARHUS NORDHAVNEN TELEFON 8282 KØBENHAVN KVÆSTHUSG 4 0 TLF CENT 13086 ODENSE NØRREBRO 76 TELEFON 7582 AALBORG TELEFON 6566 ESBJERG STORMGADE TELEFON 1493

HØNSE - KYLLINGE - SVINE - DUE- AGERHØNSE- SØLVRÆVE-

J-ODER

af ANIMALSKE RAAVARER: KOD-a BENMEL FISKEMEL BLODMEL OLIEFRØ FUGLEFRØ ÆRTER UVIKKER LUCERNEMEL

Artikler for Højskoler.

København: Ziirsen Hans,Steen Blichers V.22[F)gC. 13044 Kartoffelskrællemaskinen „Rapid*. Opvaskemaskinen „ Universal*.

Hønseriartikler. (se Fjerkræavlsartikler).

Hønserier. En Fortegnelse over storre Hansener tilsendes gratie Vejviserens Koberc, naar on af do paa Side 2190 i 1. Bind anbragte Kuponer og frankoret Svarkonvolut ind ­ sendes til Vejviserens Kontor. Nytorv 17, Kobonhavn K j _ Bogladepris 75 Ore.

Højttaleranlæg, Udlejning af

København: Boesen ’ s Jac. Musikforlag, Akts., Frederiks- bergg. 11 g ★ C. ZVGOTransportableAnl. Bojes en ’ s C Højttalerservice Lyngholmv. 39 Vanl. g Da. 1695 Danavox Finsensv. 39 [F] g ★ C. 13796, efter Kl. 6 g Ta. 2783u DANAVOX HØJTTALERANLÆG HORDiSKRADIQIHDUSTRI A /s

Høreapparater. Ear Trumpets — Ecoutoirs pour sourds — Horapparate København: American Åcousticon Co., W Demant Frede- riksbergg. 2 [0 g C. 1564,14564 & 15564 Det amerikanske Bone-conductede stfcousticorF MED LIVSGARANTI er en revolutionerende Opfindelse. Ingen Ørestykke i eller udenpaa Øret. JBone-Conductoren, der an ­ bringe? bag Øret, leder Lyden gennem Kraniet til Hørenerven. Paa Audiometer og Aurogauge foretages videnskabelige Høreprøver for Tilpasning af Åcousticon. Åcousticon er installeret i. Det kongelige Teater, Nyborg Døvstummeskole, Palladium, Dagmarhus, Nørreport Bio m. fl. samt I over 600 Kirker. Åcousticon Hospitalsradioanlæg med Bone Conductors er installeret i: De gamles By, Sønderborg Statshospital, Roskilde Amts Syge ­ hus, Korsør Sygehus, Aunstrup Sanatorium m.fl. Forlang Tilbud. Det amerikanske Åcousticon sælges kun af: W. DEMANT FREDERIKSBERGGADE 2 3. S. (Elevator) GRUNDLAGT 1904. TLF. C. 1564, 14564 & 15564

Asnæs: Andersen Ludvig g 185 Bræd.strup: Herlevsen Herlev g) 99 ________________ Herlev Herlevsen Tlf. 99 Brædstrup Tlf. 99 Fabrikation af Husmandskredsforeningens kontrol- • _________ lerede Hønsefoder. Esbjerg: E & C. ’ 8 Hønse- og Svinefoderfabrik, Akts. Havnen g} 12 & 2412 pp Hønse-ogSvinefoderfabrikA/s Tlf.12& 2412 ESBJERG Telegr.THøsvi. ” HØNSEFODER KYLLINGEFODER TILSKUDSFODER TIL HØNS "ECHO ” SVINEFODER "TIP TOP ” TILSKUDSFODER TILSVirPRIMOr Vita-Møllen, Akts. Hjertingg. 5 g) 2666 Hønse- og Kyllingefoder Holbæk: Holbæk Øta-Kompagni, Akts, gi 1213 (4 Lin.) Horsens: Havnemøllen i Horsens,Akts. g2363(2Lin.) Karlslunde pr, Taastrup: x Krogh-Jensen g K 54

Hønsefoder. Poultry Food — Mangeaille å poules — Gefliigelfutter

København: Blaakilde Mølles Fabrikker, Akts., Dortheav. 30 [NV] g ★ Cent. 12345

Hønse ­ foder Kyllinge- foder.

LANGELANDS KORN-, FODER ­ STOF- & GØDNINGSFORR. st. Kon- gensg.118 E g ★ C. 4662 Stats g 395 Telegramadr. „Langelandskorn* . Matthiessen Holger Strandg. 21,25 Eg ★ C. 12245 - Telegramadr.„Fodermattliies “ . Aarhus: Jensen Marius Vesterg. 33 g 575 (2 Lin.)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker