kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark 2. Hv idevarer en gros. København : Andersen Thorvald J Damstien 12 Vanl. £ Da. 3383 Bech Harald & Co. Norreg.7 E £ -A-Cent.5525 Hotellers Hvidevareforsyning ved S H El- both Pedersen Strandboulevarden 35 É £ 0 5815 OLESEN C, Akts.,HøjbroP1.4 K] £A-Cent 5885 Ogsaa Sengelinned db Kitler en gros. Aarhus : Aarhus Textil-Fabrik, Akts. Sil- keborgv. 144 £ 6374 Odense: Mogensen og Dessau ’ s Væverier, Akts. Kontor, Lager os Direktion £ 69 (2 Lin.) Telegramadr. M Væverierne". Postkonto 1 42()0 - Se under Bomuldsvæverier.

Højskoler

VII — 3409 Spiegelhauer W Svejagerv. 9 Hell, £ Hell. 6368 Hydrauliske Presser & Forme til plastiske Masser. Barrit: Stenhøj Sigurd £ 4

Højskoler. Folk High Schools (Peoples ’ Colleges) — Hautes écoles populaires — Volkshochschulen Artikler for Højskoler so i Slutningen af detto Fag. København: Borup ’ s J Højskole Fredh. Kan.24E £Cent. 3445 Folkehøjskolen for unge Handelsmedhjæl ­ pere Købmandshvile Hojskolev.7Rungsted Kyst £ Hørsh. 19 Sociale Højskole Den, Nærumv. 239 Nærum Sjælland : Antvorskov Højskole pr. Sla ­ gelse £1 S 555 & 1304 Baptisternes Højskole og Ungdomsskole, Tølløse £ 202 Kursus til Præliminær- og Studentereks- Bornholms Højskole pr. Almindingen £ Aakirkeby 77 Brøderup Højskole pr. Tappernøje £ Ever- drup 183 * Faarevejle Højskole, Faarevejle St. £ 38x Grundtvigs Højskole ved Frederiksborg, Hillerød £ II 350 Haandværkerhøjskolen, Haslev £ 138 Haslev Højskole, Haslev £ 50 Haslev udvidede Højskole, Haslev £ 23 Hindholm Højskole, pr. Fuglebjærg £ F62 Idrætshøjskolen,Gerlev pr.Slagelse £Lund- forlund 9 Internationale Højskole, Den, Kongev. 72 Helsingør jl 71 Luthersk Missionsforenings Højskole, Hillerød £1 766 Roskilde Højskole, Roskilde £ 314 Rødkilde Højskole pr. Stege £1 S 4520 Stevns Højskole pr. Store Heddinge £ Hav ­ nelev 27 Ubberup Højskole pr.Værslev £ Aldersrolx VallekildeFolkehøj skole, Vallekilde £ Hør ­ ve 45 Lolland-Falster: Lollands Højskole pr. Søllested£ 61 F y en: Andelsskolen, Stavrby Skov pr. Mid ­ delfart £ M 448 Gymnastikhøjskolen, Ollerup £ V-Sker- ninge 230 Kerteminde Folkehøjskole, Kerteminde £195 Køng Højskole pr. Glamsbjærg £ G 12 Ollerup Folkehøjskole, Ollerup £ 66 Ollerup Haand værkerskole, Ollerup ffl V- Skerninge272 Ryslinge Folkehøjskole, Ryslinge £ 20 Sømands-Højskolen, Overg. 6 Svendborg £ 484 Tommerup Højskole pr. Knarreborg £ T 12 Vesterdal Højskole pr. Nørre Aaby £ N-Aa 112 Jylland: Aaby Folkehøjskole pr. Aabybro £ Aabybro 34 Arbejderhøjskolen Vardev. Esbjerg £ 507 Ask Højskole pr. Malling ffl A 11 Askov Folkehøjskole pr. Vejen £ Askov/ Bælum Folkehøjskole. Bælum £75 Berkop Højskole, Børkop £22 Danebod Højskole pr. Fynshav £ F 12 Djurslands Folkehøjskole pr. Trustrup £ Lyngby 42 Galtrup Folkehøjskole pr. Erslev £0-Jøl- by 2.5 Haandværkerskolen i Ry £ 79 Fag undervisn. f. 3. November 1. 1. April. Hadsten Højskole, Hadsten £ 184 Hoptrup Højskole og Efterskole, Hoptrup £ 13 Home Højskole, Horne Jyll. £ 2 Jydske Haandværkerskole, Den, Hadsten J 68 Klank Højskole, Efterskole og Friskole nr. Galten £ G 59 II 64

Hypotekforeninger. (se Kreditforeninger).

Hypotekforsikring.

Københ avn: Dansk Hypothekforsikring, Akts., af 1927 Gammeltorv 14 KJ £1 -*-0.6143

Hvidkaal.

Køb enhavn: Bakke Frederik Amagerbrog. 15 [S] £ Am. 4848 Eksport af Hvidkaal og Grøntsager. Christensen Lars Dr. O'gas V. 18 [F] £ Go. 4005 - Establisliedl914.Import&Export. Clausen Waldemar Baggesensg. 4 [N] £ C. 10783 - Import & Export. Husum ’ s C Eftf. Overtr. n. V. 39 Kl £ C. 794 Staall S Jensen S-Boulevard 41 E £ C. 8849 Søht P & Co. Toidenskjoldsg. 21 [KJ £ C. 1026 Thorsen IC Vendersg. 13 KJ £ C. 1433 & By 7577 - Telegramadr. „ Ousen*.

Hærdeovne.

København : Boeg-Thomsen S, P Skrams G. 7£-^By 8809 Kierulf-Lange J Ingeniør- & Maskinforr. Sortedamsdoss. 99 (Øl £ 0 2012 Staaldigler og Indsætningsmaterialer.

Hærdning.

København: Dansk Hærderi-Forædlings Etabi. v. L Han ­ sen Heimdalsg. 46 (S) JO Tg. 5551 Jernkontoret N-Voldg. 30-32 Kl £ ★ C.8606 Moderne Hærderi for Staal.

Hydrauliske Maskiner og Presser.

K øbenh avn : Atlas, Akts., Baldersg. 3 GS) $ ★ C. 4864 HYDRAULISKE JML PRESSEANLÆG alle formaal . Se tillige Eksport-Vejviser sidsti dette Bind. Johannessen & Lund Ryesg. 51 [ø] £ ★ C. 225 Johannessen & Lund Ryesgade 51' Tlf. ★ Central 225 Hydrauliske Anlæg Jørgensen L C & Juul Ryesg. 112 [Q] £ 0 8880 L. C. JØRGENSEN & JUUL Ryesg. 112 [Q] Tlf. O 8880 Hydrauliske Maskiner. Maskinfabr. D. I. A. F., Akts., Vibev. 27-29 [w] £ C. 10694 & 14602 Gode, brugtePresser, Pumper etc. II 64

Hø og Halm. Hay & Straw — Foin et paille — lieu und Stroh (se tillige Furage).

København: Hjorth C, Akts., Stoltenbergsg. 1 E] ffl By 7892 Sørensen J A & Co. Worsaaesv. 4 E £ N 290 En gros og Eksport. Hjørring: Heerfordt Otto, Akts.£ 1000 (2 Lin.) Mørke: Kjær N, Akts, £ 2 & 18 Eksport af Hø og Halm. Telegramadr. „Kjær Mørke*.

Højesteretssagførere. (se Sagførere).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker