kraks vejviser 1940 handelskalender

Husholdningsskoler Ry: Ry Husholdningsskole f 45

Fag-Register for Danmark Dansk Hus-Telefonselskab. Akts., Gothersg. 175 E g Cent. 7233 - Fri Notering. Ericsson L M, Akts., Studiestr. 24 E $ C. 3438,3834 & 13834 Hansen F Gottlieb, Akts., Det elektriske Hjørne Ny Østerg. 11 E g ★ C. 1493 Salg og Installation. Tyverialarmer. Kbhvn. & Frdbg. Hustelefon- og Ringeled- nings-Installationved V Gjol Uplandsg. 12 É g Am. 4157v Kbhvns Telefon Aktieselskab Nørreg. 21 E Selskabet paatager sig Udførelse af saavel Selskabets Hovedkontor. Nordisk Hustelefon ved V Petersen Studie ­ str. 24 E g Pa. 7026 Nordisk Hustelefon-Selskab ved H Halberg Howitzv. 9 E g Gh. 2608 Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- strømsafd. Blegdamsv. 124 [ø] g) C . 8448 § Alle Arter SIEMENS af TELEFONANLÆG, saavel automatiske som manuelle. Telefonico v. Hjortsvang & Pralim Vester ­ port E gi Pa. 7131 Telefonico Danske Samtaleanlæg og Telefonanlæg. Turny, Akts., Bredg. 25 B E g Pa. 4704 TORDEX drejelige Koblingskontakter Telefongreb med Tordex-Kobling. Vesterbros Hustelefon ved Wedel Lindberg Jerichausg. 78 E g V 5599v Horsens: Kirks Kristian Telefonfabriker, Akts, Madev. 41 g 12 & 85, Stats g 9 Hvidevarer. Linendrapers — Maison« do blåne — Weisswaron (se tillige Manufaktur). 1. Hvidevarendsalg'. 2. Hvidevarer en gros. 1. Hvidevareudsalg. København : Engelberg Carl Frederiksborgg. 17 og N- Voldg. 17 E g ★ Cent. 7817 automatiske som manu ­ elle lokale Telefonan ­ læg, eventuelt med For ­ bindelse til Selskabets Net. Overslag gratis. Henvendelse til

VII — 3408

7/ursus for unge (Piger fra '/n — 3, /3 og '/s — 3o /a. tSfaisundersfølfelse kan søges inden 1. Juli s. 1. Jonuar Jkéma t 'Program tffsendes. t x ar/ $ ka f fe Samsø: Husholdningsskolen,Tranebjærg gi T 405 Silkeborg : Silkeborg Husholdningsskole g 67 Statsanerkendt med Barneplejeafdeling. Moderne Skole, smukt beliggende. Aim. og elektrisk Køkken. Centralvarme, Bad. 5 Maaneders Kursus begynder 4 November og 4 Maj. Synnøve Lund. Skaarup F.: Skaarup Husholdningsskole $ 28 Sorø:

Hussvamp-Forsikring.

København: Absalon, F ors. Akts., Raadhuspl.45g'A ’ C9930 BahnckeW&Co.Raadhuspl.4513 gTlrCent.128 Danske Minerva Forsikrings Aktieselskabet, H C ØrstedsV: 34 |V] g C. 11189& 15416

Kulante

Betingelser. Forlang Tilbud.

Undersøgelser foretages overalt i Landet. Skjold, Forsikrings-Akts., Amalieg. 27 E g ★ C. 799 (5 Ledninger) E sbjerg: Forsikringsselskabet „Fribo “ , Akts, g 380 &2380 Nykøbing F.: Dansk Bygnings Assurance mod Husbukkc- og Hussvampskade, Akts. Torvet 2 $ 1162 &1152 Se Annonce u. Husbukke-Forsikring. Rand ers: Provincia, Dansk Forsikrings-Akts, g 545 Hustelefoner. (se tillige Telefoner og Telefonanlæg). København : Autofon, P Brøchner-Larsen Brøndsteds Allé 7 E) g V 241 AUTOFON-Samlaleanlæg Cheftelefon Vagtanlæg for Barneværelser. Automatic, Telefon Fabrik Automatic, A/S. Amalieg. 7 E g ★ C. 5188 AUTOMATISKE HUSTELEFONANLÆG

Vej en: .Bloksborg Husholdningsskole g 234 Vollerup: Als Husholdningsskole g Søn ­ derborg 970y V ordingborg: Vordingborg Husmoderskole g 275 Ølstykke: Ølstykke Stations Hushold ­ ningsskole g 130

Huslejligheds-Anvisning og -Udlejning, (se Bolig- og Lokaleanvisning).

Husmandsskoler. (se under Landbrugsskoler).

Husmæglere. (seEjendomsmæglere og Ejendomshandlere).

Hussvamp, Midler mod.

København: Carlsen & Pienge Gothersg. 27 E g Cent. 15314

kcfb del hos

saa kdber De bedsf NØRREPORT

TRÆIMPRÆGNERINGSSTOF I 12 FARVER. BEDSTE MIDDEL MODSVAMP Cupran, Akts., Bentzonsv. 47 E g Fa. 45 Jensen-Storch Sv. Aaboulevard 45 $ No. 8815

Piper Otto Raadhuspl. 14 O g -j^-Cent. 1616 Schou Emil Ny Østerg. 3 E g Cent. 8035 Spec.: Brude- Udstyr.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker