kraks vejviser 1940 handelskalender

Husholdningsskoler

VII — 3407

Fag-Register for Danmark

Nielsen Birgitte Berg Forhaabningsh. Allé 18 El g V 8821 ______________________ Birgitte Berg Nielsen Forhaabningsholms Allé 18 TIL V 8821 Skole for Uddannelse af Hushold ­ ningslærerinder, Husholdningsledere og Husmodre samt Kursus for unge Damer.Statsunderstøttelse kan søges. (10 — 2). Skov ’ sFrk.Husholdningsskolev.ElseAlgreen Hansen & Inge Krogh Johansen Skinderg. 31 K g By 3527 Formiddags- og Aftenkursus. Træffes hver Dag 2 — 4. Suhrske Husmoderskole, Den, Pustervig 8 IK1 g Cent. 8053 ________________________ Den Suhrske Husmoderskole Forstander Frk. AGNES ELGSTRØM ’ 2 aarigt Kursus til Udd. af Hus ­ holdningslærerinder.* 6-10 Mdr. Kursus til Udd. af vor ­ dende Husmodre.* Statsunderstøttelse kan søges. 1-4 Mdr. Kursus i Madlavning. 3-4 „ „ i Kjolesyning. Kontortid 10 — 12 o g 1 3 — 16 . ________ Forstander 14 — 16 , Vældegaard Husmoderskole Vældegaardsv. 24 Gjentofte g Gjent. 109 Aarhus: Aarhus Husmoderskole ved A GottliebHan- sen & Oline Skov Parkallé 5 g 7333 Bogø S.: Husholdnings-Ungdomsskolen, V Stenkilde g 30 Graasten: Graasten Husholdningsskole, (Statsanerk.) Ebba Drew es & Olga Reppien g 228 Kursus begynder 4. Maj og 4. November. Væveafdeling. Had sten: Hadsten Husholdningsskole g 145 Husholdningskursus med Barnepleje. Kursus 3 Maj — 3. November. Forstanderinde-Frk.MargretePedersen. Hasle v: Haslev Husholdningsskole g 90 Holbæk: Holbæk Husholdningsskole Ka- lundborgv. 5 g 1069 Klejs gaard pr. Gramrode: Landbokvindernes Fagskole g Klejs 18 Kol din g: Husholdningsskolen Borrehus g 399 ■ Kor i n th: Det Danske Pigespejderkorps ’ Hushold ­ ningsskole, Spejderskolen g 67 Kølleregaard: Bornholms Husholdnings ­ skole g Lobbæk 116 Nysted: NystedHusholdningsskole g 1142 Risskov : Aarhusegnens Husholdningsskole g 9407 Roskilde: Husholdningsskolen Haraidsborg Frede- riksborgv. g 186 Faget fortsættes næste Side.

Schytz Grethe Værnedamsv. 8 El g V4811 & Eva 2284 Strandvejens Husgerningskont. v. Chr. Vendelboe Andersen Reersøg.15 [ø] g Ryv. 2828 Walther Chr. Stefansg. 61 El g Tg. 4526

Esbjerg: Forsil ringsselskabet „Fribo u , Akts. Gas- værksg. 10 X' 380 & 2380 F orsikringsselskabet »FRIBO« Aktieselskab FORSIKRINGER mod HUSBUKKE, HUSSVAMP SAMT COMB. GRUNDEJERFORSIKRINGER. Nykøbing F.: Dansk Bygnings Assurance mod Husbukke- og Hussvampskade, Akts. Torvet2 g 1162 &1152 Se foregaaende Spalte. Randers . Provincia, Dansk Forsikrings-Akts. g 545 Ve J ’ le: Ejendoms Assurancen Dansk Bolig ­ værn, Akts., Mølholm g V 1068 København: Åabel Laura Odenseg. 24 [g] g 0 888 Aarie Husgerninuskontorv.M Møller Vester- brog. 64 A EJ g V 3806 Amager Assistancebureau v. Frøken G Gervo Hallandsg. 1 B [S] $ Am. 1625 Amager centrale Husgeinin^skontor v. Fru Helfred Ly Øresundsv. 31 B [S] g Am. 290 Amager Hushjælp v. Fru Clara Schou Gim- lesAllé 1 B ES] g Am. 6063 Brandi Clara, H C Ørsteds V. 60B El g Cent. 11260 Brønshøj & Husum Husgerningskontor v.Fru K Schiang Gadstrupv.6 Brh. fil Bella 222 Central Bureauet v.CGNielsenN-Frihavnsg. 47 [0] & 0 3838 & 0 5700 Damsø v. Anna Hansen Jernbane Allé 65 Vanl. g Damsø 2262 Domus ved Marie Fuhrmann Willemoesg.16 El g C. 6619 & 0 3719 Eggers E Mellemtoltev. 6 Valby gVb. 3544 Frdbr.AUé ’ s Husgerningskontor v.C Nielsen H C Ørsteds V.3 E | Ve. 3492 Frdbff. nye Husgerningskont. v. L Wadum, Frdbg. Bredeg. 15 fFI g Fa. 1659 Frederiksen Anna st. Kongensg. 100 KJ g Cent.3461 Gjentofte Fæste- & Husgerningskont. v. Nonny Jensen Mitchelsstr. 18 Gjentofte $ Gjent. 447 Halberg Sara Hestemøllestr.3KI gCent.2318 Hartmann Kjeld Holsteinsg.8 E3 g Øb. 6214 & Øh. 3666 Holst Zenia Rønnebærv. 12 Holte gHo.1098 Hushja-lpekorpset Vikan v. E Winstedt Rebekkav. 47 Hell. g Hell. 25 r 5 Jeppesen Alma Kærsangerv. 17[NV]gTg.2767 Keller Emilie Strandv. 86 Hell. g Ueli. 4230 Klingspor ’ s Husgerningsbureau v.EHaagen- sen Westend 8 El g C. 5504 & V 352 Køhier Rigmor Holsteinsg. 29A [0] g 0 2583 Nielsen Ellen, Holger Danskes V. 4 EJ g Gh. 8322 Rasmussen Julie Borcerg.60 [Kl g Palæ 73 Refstrup Marie Ahlefeldtsg. 18A Kl g C. 1449 <5i By 7043 Ryvangens Hushjælp v. Olga Becher Taasin- geg. 52 [g] g Ry. 4144 ESBJERG TELEFONER 380 & 2380 Husgerningskontorer. (se tillige Fæsteforretninger).

Husholdningsartikler. (se tillige Køkkenudstyr). 1. Udsalg. 2. Husholdningsartikler en gros. 1. Udsalg.

København: Thykier Svend Pilestr. 19 KJ g By 4243

2. Hush oldningsartikler en gros. København: Alstrøm E& R Christensen Tornebuskeg.7[K] g Pa. 1858 Andersen Rasmus Randersg.41 El g 0 6737 Fabrikken Polifix, Akts., Smalleg. 45C El g Gh. 2088 Harris ’ Carl Eftf. v. V Tolte-Hansen L I Brandes Allé 1 El g No. 7165 Aarhus: Rasmussen Boyen P g 2983 Horsens: Christensen ’ s OscarEftf.ved Grunth&Hvidt. Filial af J E Møllers Enke & Co. Kbhvn. g 123 &.594

Husholdningsskoler. Scnools of Cookery — Écoles ménagéres — Ilaushaltungs-Schulen

København: Frdbg. Husholdningsskole, Ellen Meyland- Smith Hostrups Have 48 El g N 8603 Kontortid 10-15 LørdaglO-13,personligt mellem 13-15. Dag- og Aftenkursus. Holte Husholdningsskole Jutta Wiberg Bille Skovridergaardsv. 23 Holte g Frederiksdal 6635

6 Mdrs. Kursus begynder 3. Maj. 5 Mdrs. Kursus begynderOovbr. Centralvarme. Bad. Program sendes. Statsanerkendt. JuttaWlborgBille.

Husassistenternes Fagskole j Fensmarkg. 65, 67 |§lI g Cent.6774 ' HUSASSISTENTERNES FAGSKOLE FENSMARKGADE 65, 67 KØBENHAVN N. (VEO NØRREBROS RUNDDEL) TLF. CENT. 6774. Kursus for Begynders og Viderekomne. Selskaber afholdes. . \ lZ Mariaforbundet ’ s praktisk sociale Kursus Kastaniev. 2 El g V 8767

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker