kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3406

Hundefoder

Lolle L Medelby v. 7 Rødovre Valby g) Rød ­ ovre 490 - Konsultation u. Forbindende- Ohland Chr. & Søn GI. Kongev. 174 E gi C. 8684 - Træffes bedst 12 — log 5 — 6. Teknologisk Instituts Husbukkeafdeling Hagemannsg. 2 (3 g*Cent.876O Lokal 54 | ■Undersøgelser og Kontrol Smed Udryddelsesarbejder g foretages. Raad og Vejledning gives. TERMITCO Aktieselskab til Bekæmpelse af Skadedyr HUSBUKKEUDRYDDELSE. Varmebehandling - med egne Maskiner. Giftgasbehandlinger. Besprøjtning med Giftvædsker. Undersøgelser foretages overalt. Tveede Alfred st. Kongensg. 110 E g Cent. 9637 Afdræbning af Husbukke ved Varmlufts-Behandling Patentbeskyttet System. Termitco, Akts, til Bekæmpelse af Skadedyr V-Voldg. 14 0 g C. 9306 København: Absalon, Fors.-Akts.Raadhuspl.45 gi *09930 Almindelig Grundejerforsikring. Akts., V-Voldg. 100 13 g *Cent. 4358 BåhnckeW£Co.Raadhuspl.45[3g*Cent.l28 Danske Minerva, Forsikrings-Aktieselskabet H C Ørsteds V. 34 13 g C. 11189 & 15416 FORSIKRINGS COMPAGNIET FOR KONGERIGET DANMARK A/S Amalieg. 31 K) g * C. 10093 & 6893 Gorm, Forsikringsaktieselskabet Amalieg. 31 Kl g ★ C. 10093 & 6893. Husbukke Assurance-Compagniet, Forsik ­ rings-Aktieselskabet, Grundejernes Hus- bukkeforsikringDagmarhusE g *C.13773 Husbukke Assurance Cninpafi iiiet Telt. *C.1 3773 Skjold, Forsikrings-Akts., Amalieg. 27 Kl g ★ C. 799 (5 Ledninger) Husbukke-Forsikring.

Hundefoder.

København: Skandinavisk Colonial Steen Blichers V. 12E f Gh. 7851 EneforhandUng af: „MAMSE “ Hundeleverpostej „VOVSE" Spec. Hundekalk „Scott ’ s" Hundekiks „Alt-i-Eet “ Hundefoder.

TORVET 2 - NYKØBING F. TELEFON 1152 & 1162

Hundekiks.

København: Forenede Skibsbrødfabrikker, De, Akts., Islands PI. Kl g C. 12706 BOBS Madst n C Rosenpaarden 6 El g C. 518 Manniche P Mitchellsg. 2 E) g By 8412 Salomon C W Vimmelskaftet32|pg Cent.820 Spratt ’ s Patent en gros & detail. Sportsmagasinet F. I.B. og Harald Børgesen Akts., Amagert. 11 Cent. 689 & 14758 Se Ann. under Sports- & Jagtrelevisitter

Forsikringer mod:

Husbukke- og Hussvampskade

I Forbindelse hermed:

Undersøgelser og Udryddelser.

1 København : Chr. Nissen .................... Central 10839 M. Nørgaard ................. Hvidovre 616 Forsikrings-Aktieselska ­ bet Nye Danske af 1864 Central 642 Forsikrings-Aktieselska- bet. Danske Lloyd . . . Central 1160 Chr. Christensen .... Valby 4124 I Provinsen: Forsikrings-Aktieselskabet Dannevirke, Fredericia . . . Tlf. 428-429 Bogense. K. Jørgensen ................. Bogense 221 Fredensborg. II. P. Nielsen Fredericia . P. Houlberg . Haslev. N. Moikjær . . Hillered. J. Mathiasen . Kalundborg . S. Jørgensen . Koge. H. C. Benborg Næstved. Sommer Petersen. . . . Næstved 388 Odense. Otto Mårtens. . , Ringsted. Johs. H. Madsen. Roskilde. H. C. Andersen . St. Heddinge. J. C. Enevoldsen .... St. Heddinge 270 Svendborg. H. E. Petersen .............. Svendborg 950 samt overalt Agentur for A/S Nye Danske af 1864 Fredensborg 341 Fredericia 154 . Haslev 299 Hillerød 1218 Kalundborg 162 Koge 230 Odense 2435 Ringsted 355 Roskilde 149

Husblas. (se Gelatine).

Husbukke.

1. Konsulenter. 2. Midlor mod Husbukke. 1. Konsulenter.

K øbenhavn: Jensen-Storch Sv. Aaboulevard 45 g N 8815 Lolle L Medelby v. 7 Rødovre Valby g Rød ­ ovre 490

2. Midler mod Husbukke.

København: Cupian, Akts., Bentzonsv. 47 [F] gi Fa. 45 Grundejernes Boligtilsyn, Akts., Rosenorns Allé 41 [SgC 7974 Behandling,Abonnement, Undersøgelser. Kongeriget Danmarks Husbukke Abonnement, A/S Amalieg. 31 El g> Pa. 1093 Kymeia, Akts., Glentev. 61 [ nv ] g * C. 7516

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker