kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3405

Fag-Register for Danmark

Hulsømforretninger

Silkeborg: Messeil Ebba $ 956 Slagelse: Christiansen Gerda Set. Mik ­ kels G. 16 f 1489 Jensen Christine S-Stationsv. 12 $ 287 Svendborg: Nørregaard MGerritsg. 54 S. 758 Vej le: Rasmussen Viktoria Kirketorvet 10 $ 2118 Vester Skerninge : Thomsen Marie Juul $232 V ordingborg: Madsen Marie $219

Stockhausen Kurt Vodroffslund 3 El $ V 8928 Suwalski Helena Kochsv. 3< E $ Eva 1907 Wolff Willy Vesterport E $ ★ C. 3312 Aalborg: Gronning ’ s Peter Eftf.,Th. Bertelsen,Akts. Østerbro 42 $ 191 Opkøb af Huder og Skind. Klitgaard Th. Nyhavnsg. 46 $ 274 Opkøb af Huder og Skind. Aarhus: Aarhus Slagtermestres Produktforening $ 3280 Laursen Chr. Vesterg. 26 $ 2301 Esbj erg. Klindt Chr. Exnersg. 39 $ 61 Sørensen Marius Kongensg. 53 $ 158&1158 Fa.kS£: Lorentzen N P f 116 Fredericia: Houlberg P Ridderg.13 $ 154 Frederikshavn: Holm Knud $ 199 Jensen Chr. $108 Gam melby pr. Esbjerg: Hartvig IB $ E 1315 Grenaa: Jensen Marthinus $ 18 Skindhuset, M Schou $ 450 Haderslev: Fischer Carl Hansborgg. 4 $ 1354 Hadsund: Johansen A $ 31 Helsingør: Rørgesen Adolph, offentlige Slagtehus $ 750 Hernip g : Wulff Alf $375 Hillerød: Husted ’ s Raavare- og Læder ­ handel ved Qhr. Husted $ 254 Hjørring: Bruun & Nielsen $ 137 Hornum . Christensen IP $ 102 — Kalveskind,Klip ­ skind,Følskina, Vildtskind og Hestehaar købes til højeste Priser af Købm. og Sam ­ lere. Horsens: Christensen Jens Allég. 24 $ 2203 Rosenberg Johs. Funch Nørrebrog.l $ 206 Kolding: Deleuran Otto Fynsv. 76 $ 2125 Kolding Hudecentral, Akts. Laasbyg. 35 $ 2080 K 0 ff e; Lorentzen Brødr. $ 641 Lorentzen N L $ 166 Maribo: Poulsen Carl P $ 71 Neksø: Thunberg ’ s Garveri $ 242 Nykøbing F.: Holm h W Vendersg. 36 $ 317 Næstved: Hansen Anders & Co. $ 137 Nø rres undby: Jensen's AxclSkindhandel $ 5535 Nielsen Niels forh. S Skipper & Co. $ 1041 Nørresundby Produktforretning, M Jensen & Th. Klitgaard $ 2401 & 2413 Odde r: Sørensen Søren P $ 154 Odense: Holst ’ s Produktforr. Hj. af st. Glasv. og Rugaardsv. $ 2820 Randers: Boje Jørgen Brødreg. 23 $ 2667 & 2668 Dich & Co. Rosenornsg. 7 $ 28 Petersen L Rosenørnsg. $ 2329 Sindal: Lasson H, Chr. Christensen ’ s Eftf. $125 Skan derborg:

Svendborg: Lerche O NMollerg. 104$364 Lindegaard E Faaborgv. 98 $ 493 Thisted: Jensen Lauritz $ 227 Thisted Hude- og Skindforr.$584 ^ ar< ^ e: Puggaard M $ 218 Sillesen & Knudsen, Eneindeh.Alfred Sille- sen $ 52 Vejle: Christensen Carl Sønderbrog. 30 $ 472 Hansen Anton Vesterg.33 $ 16

(se Kasketter og Huer).

Humle. Hop — Houblon« — Hopfen

København: Korner & Kett Norsvej 6 A E $ ★ C. 2005 Repr.f.Joh.Barth&Sohnflurnberg&Saaz* Schonberg A, Akts. Nordre Allé 16 Valby Harndru p : Vestfyens Humlemagasin, J Kristensen $ Fjellerup 23 Nørre Aaby: Bro Humlemagasin ved Johs. Kristensen & Co. $ 54 Odense: Fyens Humlelager ved V Bast Jensen Hannerupgaardsv. 31$ 325 Fyens Humlemagasin, J P Petersen Overg. 58 $ 3599 Rorslev pr. Nørre A aby: Jensen JL$ NA 30

Hulsømforretninger.

København: Absalon Hulsøm- & Plisséetablissement St. Markus Allé 4,6 ® | C. 4569 & N 6666 Andersen Frida Istedg. 128 E $ V 674x Bruun Tonny Fakseg. 5 [ø] $ 0 1577y Carlsen M Valby Langg. 72 Valby $ Vb. 1248 Drejer Jenny Æblestien 2 (S] $Am. 5599v Frdbg. Hulsom-& Plisséanstalt v.Frk. EOhm Godthaabsv. 11B El $ Gh. 522x Hansen Dina Valby Langg. 224 Valby $ Vb. 3457 Hansen Edith Falkoner Allé 82 El $ N 1055 Hulsøm-Atelieret ved Mary Wiese Vingaard- str. 19 Kl $ By 4415 & C. 6415

København:

Munck Ebba Fiskedamsg. 28 [ø] $ 0 5716 Nielsen A, Henrik Steffens V.1E $ Eval895 Plissé-Atelier ved V Rasmussen Sølvg. 30 E $ Palæ 2622 Sabinsky Gerda Holmbladsg. 52 [S] $ Am. 754 Starck Edith Brogaardsv. 4 A Gjentofte ffl Gjent. 1157 Tillebæk Maja Solitudev. 18 Kl $ N 820y Aalborg : Andersen Marie,Niels Ebbesens G. 19 $ 3664 Andersen M Chr. Vesterbro 91 $ 6047 Brogaard Laura Hadsundv. 34 $ 4218 Thomsen G Reberbansg. 37 $ 1435 ^ ar}1U8: Aarhus Hulsøm- & Plisséforret- ning, Frede Storgaard Sønderg. 15 $ 3672 Eskh o 1 1 pr. Vejle: Thorkilsen Éstri(T$ V 587 Helsingør: Eskildsen G Bramstr. 3 $ 1180 Horsens: Rang Olga Hestedamsg. 30 $1915 . Jensen Fr. E Sønderg. 22 $ 1933 Kolding: ActivHulsøm- & Plisséforr. N Thybo Østerg. 21 $ 1960 Nørresundby: AxelsenKNørgaard$2033 Odense: Vi Cappelen Ebba Vesterg. 78 $ 3727 Ferniss Minna Kongensg. 17 $ 1171 Fyens Hulsøm- & Plisséanstalt ved J P Pe ­ dersen Ø-Stationsv. 6 $4818 Lenk-Hansen Frieda Sadolinsg. 155 $ 9574 Randers: Hjordts Forretning, Anna Peder ­ sen Brødreg. 10 $ 1030 Roskilde: Nielsen Marie Allehelgensg. 23 $ 1329 ved

Byens Hundebadeanstalt Griffenfeldtsg. 15 Kl $ N 6865 - Badning, Klipning og Trimming. Landets største Specialforretning. Frdbg. Hundebadeanstalt v. Sv. Aa. Holm & P Wøidemanri Smalleg. 10,12 El $ Fa. 246 &Gh.4979 Badning, Klipning og Trimming. " Hellerup Hundebad, Danmarks Trimming Anst. v. Jess. Christensen Strandparksv. 3 Hell, $ Hell. 5221 Hundebadeanstalten v. Carlo Skourup Som- merstedg. 2,4 E $ V 8354 Jørgensen A Bille Griffenfeldtsg. 15 El $ N 6865 Jørgensen Marie Ryesg. 73 B El $ N 2015x Kennel Store Rytter v. Tora Roede & Hede ­ vig Rossing Ryvej Dragør $ Dragør 150 Kbhvns ny Hundebadeanstalt v. E Svitzer Hansen Oehlenschlægersg.15 E $Ev.2362 K røg snøj pr. Qdense: j< enn elLillemark, TSgeRune $ Blommenslyst 74 Lille rød: Petersen Emil $ Allerød 214 N ødebo Holt pr. Fredensborg: ]j uug Grete $ F 1648 Risskov: Hundestutteriet Aavang, P E PKolling Kennel D. O. D., HenrietteHansen $9594 Vorupkær pr. Randers: Randers Hundestutteri v. Vald. Petersen DR 1599 Randers ny Hundestutteri, Aage Franch $ R 3176

Bruun Oscar & Co. $ 4 & 15 Ske rn: Kjær Jens $242 Skiv e: TrapCort $651 &631 S kæls kør: Q o th Brødrene $ 168 Spørring pr. Aarhus: Andersen G E $ S 2 Struer: j ensen Carl $ 64 Stu bbekøbing: Aamodt O $ 1073

1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker