kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Hegister for Danmark

Hotellei*

Vil — 3404

A ar hus: Petersen Eg Frederiksg. 74 g 6542 • Eg Petersen Frederiksgade 74

Hotel-Artikler og -Inventar.

Viborg : Central-HotelletVesterg.4gl60 Hotel Dannebrog Hjultorvet 3 g 391 Hotel Phenix Set. M athias G. 21 g 50 & 257 Højskolehjemmet 1. Set. Hans G. 13 g 491 Iversen ’ s Hotel Jernbaneg. 2 g 608 Jernbanehotellet Jernbaneg. 1 g 57 Koustrups Hotel Gravene 26 g 1052 Landmandshotellet Set. Mathias G. 50g448 Missionshotellet Set. Mathias G. 5 g 1320 (2 Lin.). " missionshotellet O. LEONHARDT. VIBORG TLF. 1320 (2 LIN) Alle Nutids ­ bekvemmeligheder. Parkering og Garager. Kun Portieren eller Karlen maa modtage Drikkepenge. / Preislers Hotel gi 1087, 1088 & 1089 Rindende varmt og koldt Vand og Telefon paa alle Værelser. Værelser med Bad og Toilette. Parkering og Garage. Tlf. 1087, 1088 & 1089. i Viborg Afholds- ug Højskolehotel Gravene 18,20 g 1026 Viborg Højskolehotel Set. Mathias G. 12 g 237 Viborg nye Aiholdshotel Gravene 45 g 267 Viby J: Hotel Viby g 199 Viby &: Jernbanehotellet g 21 Videbæk : yyestergaard ’ s Hotel g 8 V.igSt.: Afholdshjemmet g 35 Vig Kro g 2 & 29 V i 1 d b j æ r g ; Knudsen ’ s Hotel g 39 Vinderup: Hotel Vinderup g 3 Højskolehotellet g 67 v °i ens: Hotel Pauli g 25 Hotel Vojens g 23 Vorbasse : Missionshotellet g 18 Vordingborg: Hotel Færgegaard en, Mas- nedsund g V 247 Hotel Masnedsund, Masnedsund g V 306 Hotel Valdemar g 11 Højskolehotellet g 129 Jernbanehotellet, Masnedsund g V 555 Keis ’ Hotel g 95 &. 585 Landmandshotellet g 171 Hotel Phønix g 52 Skandinavien g 3 01 g o d : Central hotellet g 95 Hotel Ølgod g 7&86 Ølgod Afholdshotel g 19 Ølstykke : ø] s t y kke Kro g 22 Ørslev: ørslev Hotel g Bjærgbakke 15 Ørste d: ørsted Hotel g 66 Øster-Mari e: Hotel Østermarie g 30 Hoteller paa Færoerne se Tillæg til Afdeling VII (Fag-Reg.) Hoteller i Island se Afd. VIII Hoteller i Norge, Sverige og Finland se Afd. IX PREJ51ÉIS VIBORG. Egens første og ældste Hotel. Missionshotellet g 27 Simonsens Hotel g 223 V raa: Poulsen ’ s Hotel g 2 Vraa Afholdshotel, Akts, g 43 Ærøskøbing: Hotel Harmonien g 21

Hotel Furnishers & Sundries — Fournitures et matdrie pour hotels — Hoteleinrichtungen und -Bedarfsartikel København: Aabo Mogensen Ingerslevsg. 104 g Eva 2702 Kaffemask. - Bestik - Service - Inventar. van Berkel ’ s Patent, Maskinfabrik, Akts., GI. Strand 46 K g * Cent. 588 Paalægsskære m askin er til Hotel- & Restaurationskøkkener. Bjerregaard Ove C Trommesalen 3 23 g -A C. 10127 & 5816 Indehaver af Porcelænhuset Chicago Blaagaardsgade 29 I® g Cent. 2703. Brønnum Oluf & Co. Holbergsg.8E g-ACent. 8750 RESTAURANTER. TLE. CENTRAL 8750. Bøgelund-Jensen, Akts., Raadhuspl.E g ★ Cent. 863 Cafonia ved Rich. Foersom Colbjornsensg. 14 E g Eva 2183 Kaffemaskiner og Cafonia-Ringen. Dansk Forsølvnings Anstalt Solbjergv. 24 (vedHowitzv.) E g ★ Cent. 943 Dansk Forsølvnings Anstalt Grundlagt 1880 Solbjergvel 24 OLUF BRØNNUM&CO. SPECIALAFDELING FOR HOTELLER og ENGELBERG CARL Frederiksborgg. 17 og N-Voldg. 17 Kl g -A Cent. 7817 Se Annoncen under Madrasser. Ferslew C & Co. st.Kongensg.24S3g-AC.470 & 15873 - Kontrolbøger, Tjenerbøger. Glasmagasinet N-Voldg. 12 g C1184 & 10184 Meyer MI, Akts., NyToldbodg.27Kg AC670 MIM A elekt. Opvaskemaskiner, MIMA og STILL Kaffemaskiner. Norden Porcelainfabriken, A/S., Valby Langg. 95 Valby g -A C. 11440, AC. 12235 &3400 (ved Howitzvej) Tlf. * Cent 943 Tlgradr. „DFA. “ Specialfabrik for Hotel-Service. garantimærke

Tlf. 6542

Alt i Staalmøbler Forlana Tilbud.

Huder og Skind. Skin & Hide Merchants — Cuirs A peaur — Håute und Feile

København : Andersen Helge Bronlunds Allé 39 Hell, g Sø. 2046 & Sø. 3046 Baltiske Skindkomp., Det, Akts., Amalietr.35 E g Pa. 8118 Bentzen Rob. & Co. Syndergaardsg. 7 [V] g Pa. 6763 Børgesen Adolph Vermlandsg. 65 [S] g C. 7291 Christensen Chr. L Vermlandsg. 46 [S] g C. 12655 & Am. 2860 Christensen Lars Dr.Olgas V.18IEgGo.4005 DanskeProvinsslagtermestresHudeauktions- salg ved Søren Jensen & Holger Meyer Matthæusg. 5 IY1 g Cent. 7386 & 1586 Telegramadr.„Provinsauktion “ - Afholder maanedl. Auktioner over Huder og Skind. Katalog tilsendes paa Forlangende. Danske Slagteriers Hudesalgved Chr.LChri ­ stensen Vermlandsg. 46 [g] g C. 12655 & Am. 2860 Dellheim Ludwig & Co. Maglemosev. 2 Chariottl. g Hell. 2477 Heboma, Akts., Frihavnen Dampfærgev. 3 [Q] g C. 12170 Hud- & Skindkomp. Aura, Akts., Østerbrog. 78 El g 0 7430 Jensen H C & Søn Saxog. 63-69 M g ACent. 12567 Indehaver Søren Jensen priv. Bp. Norske Huse Vedbæk g Vedbæk 76 H C JENSEN & SØN Afholder maanedlige Auktioner over Hu ­ der og Skind for Københavns Slagterlav. Enhver Slagter i København og Frede ­ riksberg kan faa sine Huder og Skind solgt ved disse Auktioner. Modtagelsesrum for Huder og Skind De offentlige Slagtehuse Halmtorvet 15 - Tlf. Cent. 2656. Marcus & Co. Holbergsg. 26 [K] g Cent. 1692 Stats g 40 - Telegramadr. „Marcus"-. Marx F W Danas PI. 20 E) g C. 4630 Mautner Adolf Strandv. 34 Hell, g C. 16552 Meyer James Østerbrog. 78 lø] g 0 7430 Meyer SNA Co. Vesterfælledv.6 CØ g Cent. 2778 & 6730 Olsen ’ s L Sønner Gadekærv. 1 Valby g Vb. 115- Telegramadr. „Loswa “ . Rabinowitz Max, Akts., Kompagnistr. 31 Kl g Cent. 14548 Rating H, St. Anna? PI. 26 S3 g Cent. 5126 Ravnkilde & Co., Akts., Jagtv. 213,215 0 g ★ Cent. 11800 Stats g 260 . Telegramadr. „Product*. Samband Islenskra Samvinnufjelaga (Islands Andelskontor) Strandg. 25 OKI g Cent. 12525 & 12556 Import og Eksport af saltede islandske Faareskind samt Talg og Tarme. Schmahl Julius & Co. ’ s Eftf., Akts., Kløver- marksv. 32 [S| g Cent. 2695 Saxogade 63-69 M Tlf. ★ Cent. 12567 Telegramadr. „Uldhandlen* . Grundlagt 1863.

®ENHr>

Petersen Laurits, H C Ørsteds V. 48B M g N 7769 Service Lageret ved Stig Jørgensen Dan- marksg. IB S g C. 16757 Ziirsen Hans, Steen Blichers V.22EgC.13044 KARTOFFELSKRÆLLEMASKINEN

OPVASKEMASKINEN „UNIVERSAL ” PATENT DANSK FABRIKAT BEDSTE EKSISTERENDE SYSTEMER.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker