kraks vejviser 1940 handelskalender

VI I -3403

Hoteller

I ag-Register for Danmark

Sønderborg: Centralhotellet $ 1005 Hildebrandts Hotel $ 6

Stavning pr. Sk- ern : Afholdshotellet ‘ $ StjT Steger Hotel Bjerrehus $4260 Hotel Harmonien $ 4046 Hotel Meen $ 4415 H otel Skandinavien $ 4052 & 4335 Hotel Skandinavien Telefon 4052 & 4335 Forhen Månssons Hotel Byens største og bedste Hotel. i. KL Kokken* 30 Værelser Koldt og varmt Vand. - Stor Have. ___________________ ■/. And ersen. Højskolehjemmet $ 4549 Moller ’ s Aløller Hotel $ 4558 Stenlille: Stenlille Hotel $ 114 S tore An st pr. An st: Afholdshotellet $ S A 28 Sto re Fu giede; Fuglede Hotel $ F 23 Store Heddinge: Hotel Phønix $ 2G&326 Missionshotellet $ 334 Schou ’ s Hotel $ 19 & 34 Stigaards Hotel $ 100 Stubbekøbing: F reyg Hotel $ 1047 Højskolehjemmet $ 1053 Støvring: Støvring Afholdshotel $ 29 Støvring Kro $ 86 & 87 Sul drup pr. S tøvring: Suldrup Af ­ holdshotel $ Su 3 Svaneke: Hotel Østersøen $ 20 Josefsen ’ s Hotel $ 13 Svaneke Afholdshjem $ 78 Svendborg: HotelHafnia Frederiksg. 17 $ 753 Hotel National Frederiksg. 15 $ 703 Hotel Phønix Frederiksg. 11 $ 768 Hotel Ærø, Brogade 1 $ 760 HøjskolehjemmetsHotel Banepladsen $ 743 N y Missionshotel Brogade 2 $ 720 ________ Ny Missionshotel Svendborg Telf, 720 Komfortabelt. — Hyggeligt. Varmt og koldt Vand. — Bad. Udsigt over Sundet. Prøveværelser. — Autogarage. Rimelige Priser. Ingen Drikkepenge. Sigfred Nielsen. , Wandalls Hotel Gerritsg. 33 $ 739 & 850 WAflOALLS HOTEL SVENDBORG TLF. 739 U 650 BYENS FØRENDE Sve nstrup J. : Svenstrup Afholdshotel $ 86 S vinninge: Svinninge Hotel $ 34 & 77 S æby: Afholdshotellet $ 194 Hotel Dania $ 103 Hotel Harmonien $ 15 Missions- og Højskolehotellet $ 181 S ærsle v pr. Jullerup: Særslev Afholds ­ hotel $ S 71 Hotel Postgaarden $ 76 Højskolehjemmet $ 142 Landmandshotellet $ 34 Stevns Hotel $ 41 Store Vorde: Afholdshotellet $ 9 Strib: Hotel Strib Færgegaard $ 24 Struer: Jernbanehotellct $45

Vaarst: Hotel Lykkesholm $ 14 Vamdrup: Boysens Hotel $ 39 Missionshotellet $23 ^ ard e: Centralhotellet $ 211

Hotel Alhambra $ 79 & 579 Hotel Alssund $ 70 & 352 Hotel Dybbøl Banke $411 Hotel København $ 250 Missionshotellet Ansgar $ 72 I c s\° T4SHOr ^ z A,ANSGAR “ ^> (CENTRALT VED ALSSUNOBROEN) TLF. 72 SØNDERBORG, tlf . vs MODERNE KOMFORT. GARAGER. Missionshotellet Strand $ 712 & 713 Sønderborghus $ 601 & 602 Sønder Felding : Afholdshotellet $2 S o n d e r K o n ir e r s I e v pr. K o n g e r s 1 ev : Sønder Kongerslev Hotel$ S K 31 Sønder Omme: Afholdshotellet $ 25 l'aastrup: Jernbanehotellet $ 246 Taastrup Nykro $ 14 T arm : Tarm Missionshotel $ 2 Thisted: Afholdshotellet $ 212 Grand Hotel $ 465 Hotel Aalborg $ 750,751 & 752 Hotel Phønix $ 171 H otel Royal $ 76 & 77 __________________ HOTEL ROYAL TLF. 76 - STORE TORV - TLF. 77 THISTED 25 velmonterede Værelser med varmt og koldt Vand og Telefon Udstillingslokaler. Lukket Bilgarage. Byens ældste og største Hotel. Parkeringsplads til 52 Biler udenfor Hotellet. Hotel Thy $ 24 Tisvilde pr. Tisvildeleje: Tisvilde Kro Tisvilde $ Tisvilde 151 Tisvildeleje: Jorgensen ’ s Hotel $ Tis ­ vilde 6 Toftlun d : Centralhotellet $ 11 Frosch ’ s Hotel $ 17 Toftlund Østerkro $ 27 or8ø: Torsø Afholdshotel $ 65 I orup pr. Knebel: Torup Missionshotel $ Kl Troldhede: Hotel Troldhøj $ 1 Trustrup: Trustrup Gæstgivergaard $ 12 I ylstrup: Tylstrup Afholdshotel $ 14 Jernbanehotellet $ 36 Landmandshotellet $ 55 Missionshotellet $ 233 Tinglev-: Boysens Hotel $ 4024 Tinglev Hus $ 4014 Tistrup: Tistrup Højskolehotel $ 13

Damkiers Hotel $ 13 Hotel Phønix $ 137 Hotel Platzborg $ 71 Hotel Varde $ 500 & 499 Højskolehjemmet $ 140

Jernbanehotellet $ 79 Missionshotellet $ 2 Vedbæk: Vedbæk Hotel Strandv. 391 $ 144

Værelser med Pension. Vedde: VeddeHotel$3 Ve gg er: Vegger Hotel $ 1 Vej en: Hansens Hotel $ 25 & 35 Missionshotellet $ 276 Vejle : Grand Hotel Torveg. 9 $ 1227,1228 & 1229? Stats $ 25 GRAND HOTEL G. JOH. JØRGENSEN VEJLE Telefon Nr. 1227, 1228 & 1229 Statstelefon 25. BYENS STØRSTE HOTEL Værelser med Brusebad rindende varmt og koldf Vand samt Telefon. Personelevator - Opvarmede Garager. ■ ....... ■ ■ ■. , , ■■■■ — — — ....... Hotel Dania Jernbane PI. $ 133 Hotel Hafnia Vesterg. 7 $ 1639 Hotel Royal $ 2500 (2 Lin.), Stats $ 21 HOTELg ROYAL VEJLE Telefon 2500 .(2 Linier) - Statstelefon 21 Byens ældste og førende Hotel. AL MODERNE KOMFORT Værelser med Bad, v. og k. Vand og Telefon Garager - Gratis Parkering. Viggo Jensen. Hotel Vejle Kirkeg. 25 $ 1981 & 1982 Hotel Wium Nørreg. 4 $ 655 Missionshotellet CalebDæmningen20 $2051 &2071 Ny Missionshotel Orla LehmannsG.5$2465, 2466 & 2666 ________________ NY MISSIONSHOTEL Tlf.2465 VEJLE Tlf. 2466 & 2666 ORLA LEHMANNS GADE 5 Nymonterede Værelser med moderne Komfort, Telefon, Badeværelse, Udstil ­ lingslokaler. Gratis Bilgarage. Pension. Ingen Drikkepenge. L. STENDORF HANSEN.

Tyregod: Afholdshotellet $ 23 1 ølløse: H o tel Tølløse $ 45 Tølløse Afholdshotel $ 223 Tønder: Hagge ’ s Hotel $ 107 '

Hotel Børsen $ 89 Hotel Tønder $ 130 Hotel Tonderhus $ 184 Landmandshotellet $ 181

Offersens Hotel Sønderg. 26 $ 522 Turist-Hotellet, Grejsdalen $ V 2077 Vemb- Vemb Gæstgivergaard $ 1 Vester Hassing: Vester Hassing Hotel $59 Vestervig : Hotel Vestervig $ 27 VesteroHav n pr. Frederikshavn: Carlsen ’ s Hotel, Stats $ V H~13 ’

Missionshotellet Hebron $ 108 Missionshotellet Vidaa $ 132 Tørring: Hotel Tørring $ 58 Tørring Afholdshotel $ 105 U gi e v : Uglev Afholdshotel $ 12 U If borg: Christoffersen's Hotel $ 12 Ulfborg Gæstgivergaard $ 77 Ull i ts : uilits Afholdshotel $ 5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker