kraks vejviser 1940 handelskalender

Hoteller Odense ny Missionshotel Hj. af Jernbaneg. og Stationsv. $ 1745 (3 Lin.), Stats $ 32 ODENSE NY MISSIONSHOTEL Til højre for Banegaarden vis å vis Kongens Have $ 1745 (3 Lin.), Stats $ 32 Hyggeligste Familiehotel i Odense. 105 Værelser -j- Annex 20. 1 Klasses Køkken. Auto-Garage. Udstillings- & Selskabslokaler. Carl Nielsen. Park Hotel Ø-Stationsv. $2939(2 Lin.), Stats $23 tfark ^ote( Statste fefon 23 -Anbefales det oenede Aiblikum som Sli/ens tids JCotei. MODERNE KOMFORT. i — Zidlasses Wiikken. Ttimehge Wiser. Ollerup: Ollerup Højskolehjem $VesterSkerninge21 ■ On3evi g- Onsevig Hotel $ Vindeby 8 Onsild: Onsild Hotel $ 20 Otterup: Otterup Gæstgivergaard, Svend Harnæs $ 26 Otterup Hotel $ 82 O vtrup: Ovtrup Højskolehjem, Akts. $13 Padborg: Hotel Padborghus $ 238 Pandrup: Hotel Pan dr up $ 3 Præstø: Hotel Danmark $ 27 Hotel Præstø $ 91 Randers : Hotel Corner Brødreg. 13 $ 3207 HOTEL RANDERS $ 3040 (6 Lin.), Stats $19 Højskole Hotellet Middelg. 6 $ 52 & 813 Kirkegades Afholdshotel Kirkeg. 11 $2022 Missionshotel Ansgar Jernbaneg. 16 $• 1913 3 Minutter fra Banegaarden. 1s!s KL.SENGE. GODT KØKKEN Fru MARIE NIELSEN. Missionshotel Westend Vesterg. 51$ 861 & 1461 Missionshotel Westend nr. so RANDERS 40 Værelser med koldt og varmt Vand. Bad. Telefon. Centralvarme. Pension indrømmes. Autogarager. Ingen Drikkepenge. MARINUS PEDERSEN Storegades Afholdshotel $ 510 Søndergades Afholdshotel Sønderg. 1 $ 668 Wang ’ s Hotel Vesterg. 40 $ 871 Rebild pr. Skørp ing : Rebildhus Ho ­ tel $ S 94 vis d vis Statsbanen ODENSE telefon 2939 (2Ein.) Hotel Regina Storeg. 2 $ 486 Hotel Rosen Vesterg. 9 $42 Jernbaneg. 16 Tlf. 1913

VII- 3401

Fag-Register for Danmark Missionshotellet Tværg. 3 $ 285 & 1285 Missionshotellet

NYKØBING R TVÆRGADE 3 TLF. 2S5 &. 12S5 ■ 40 VÆRELSER BAD TELEFON [Ji J PEN SI ON GARAGER

1

Turisthotellet Færgestr. 1 $ 145 Nykøbing M.:

TAfholdshotellet $ 226 Bendix Hotel $ 43 & 44

Byens første Rangs Hotel. rfCV NYKØBING M. TLF. 4-3 Æ 4-4- ELEKTR.LYS • CENTRALVARME • W.C. BADEVÆRELSE • AUTOMOBILGARAGE. RINDENDE VARMT OG KOLDT VAND. Chr.Qasmusseti.

EH4ZH4 TELEFON: 587(1OLIN) STATSTELEFON Nr. 18

i

E.BROCHMANN - NIELSEN.

Centralhotellet $ 373 Hotel Hamlet $ 48 Hotel Morsø $ 71 Markvorsen ’ s Hotel $ 66 Nykøbing S.: Hotel Frederikd. 7. $ 33 Hotel Phønix $ 15,188 & 233 Landmandshotellet $ 282 Nielsen ’ s Hotel $ 199 N F sted: Hotel Stad Nysted $ 1004 Landmandshotellet $ 1016 Nysted Hotel $ 1010 Turisthotellet $ 1020 Næ rum: Nærum Hotel $ 16 Næstved: H otel Axelhus $ 600 Hotel Bellevue $ 227 & 1527 Hotel Garvergaarden $ 204 Hotel Vinhuset $ 807 Jernbanehotellet $52 Missionshotellet $ 1347 Næstved Højskolehjem $ 469 Nødebo pr. Fredensborg: Nødebo Kro $ F 1646 Nørager: Nørager Hotel $ 7 Nørre Aab y: Nørre Aaby Hotel og givergaard $ 5 NørreAlslev: Nørre Alslev Hotel $ 14 NørreHavrvig pr. Ringkøbing: gkod- bjerge Hotel $ N H 1 Nørre Kollemorten pr. K olie morten: Kollemorten Afholdshotel, K Sonderby $ K 26 Nørre Nebel: Kjærs Hotel $ 10 Nørresundby: Clausen ’ s Hotel $ 308 Nørresundby Afholdshotel $ 1124 Odder: Central-Hotellet $ 162 Grand Hotel $ 400 ’ Hotel Phønix $ 28 Hotel Axelhus Hans Tausens G. 19 $ 1427 (2 Lin.) iHiom akeumius 2 MIN.FRA BANEGAARDEN HANS TAUSENS G. 19 • ODENSE tlf .1427 (2 LIN.) £/orde/agtig PENSION efterJlftale. VARMT OG KOLDT VAND SAMT TELEFON PAA VÆRELSERNE. BADEVÆRELSE. VÆRELSER 2 Vi -314 KRONER. OKLÅSSES køkken . HOLGER JENSEN . Jernbanehotellet $ 18 Landmandshotellet $ 91 Odense: Grand Hotel $587 (10 Lin.), Stats 118 Se næste Spalte, øverst.

KOMFORT PROVINSENS MEST FORNEMME HOTEL STORE GARAGER

Hotel Hans Tausen, Hans Tausens G. 16 $3262 • Hotel Windsor Vindeg. 45 $ 652 (2 Lin.) <= 1/Utnrlsot

Gæst ­

Vindegade 45 - Telf. 652

ODENSE

70 Værelser - 100 Senge Bad paa alle Etager Mødelokaler - Bilparkering

CARL SCHMIDT.

et H'ojskolehotellet Hans Tausens G.ll $1131 Missionshotellet Ansgar Ø-Stationsv. 32 $ 693 & 6393, Stats$ 21 ___________ Missionshotellet„ANSGAR ODENSE Tlf. 693 & 6393, Stats Tlf. 21 40 Værelser med varr.it og koldt Vand, Bad, Elevator. Kun Karlen modtager Drikkepenge. N. P. Jørgensen. Odense Højskolehjem, Hotel $ 3718 ODENSE HØJSKOLEHJEM ved: FYNS FORSAMLINGSHUS Tlf. 3718. Dronningensg. 2. Centralvarme. Bad. Gratis Bilgarage. Bestyrerinde'. JENNY G AMBORG.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker