kraks vejviser 1940 handelskalender

Hoteller

Fag-Register for Danmark

VII — 3397

bjerg: Afholds- og HøjskolehotelletSkoleg.37g351 Central-Hotel Raadhuspl. g 1510 (3 Lin.)

Fakse: Centralhotellet g 94 Hotel Faxe g 5 FakseLadeplads: HotelFakseLadeplads g 20 & 192 Falling: Falling Afholdshotel g 13 Fane: Fanø Krogaard, Nordby g F 52 Hotel Nordby, Nordby g F78 Fars ø: Farsø Afholdshotel g 14 Farsø Hotel g 4 F arum: Farum Jernbanehotel g 48 Faster holt: Fasterholt Hotel g 2 Fjellerup pr. Tranehuse: Fjellerup Afholdshotel g F 37 Fjelrad: Fj elrad Afholdshotel g 47 F j erritslev: Fjerritslev Afholdshotel g 48 Fjerritslev Gæstgivergaard g 116 Flakkebjærg: Flakkebjerg Hotel g 2 Fredensborg: Afholdshotellet g 240 Hotel Frederik d. 4. og Store Kro g 47 (fl. Lin.) * Hotel Prinsen g 36 Jernbanehotelkt g 6 & 168 Frede ricia: Centralhotellet Gothersg. 22 g 868 Hotel Fredericia Oldenborgg. 6 g 90 Hotel Landsoldaten Danmarksg. 2 g 1498 & 1499 Hotel Landsoldaten Fredericia Hotel Gefion g 60 Hotel Sølyst g 23

25 Augustenborg: HotelAugustenborgg25 ■SlotsHoténéFg33 B allerup: Ballerup Kro g 9 & 184 B a 1 1 i n g : Balling Afholdshotel g 8 Band holm: “ Bandholm Hotel g5 Bi llu nd : Billund Hotel g 31 B i n dj le v : Bindslev Afholdshotel g Bir ’ keise ; Birkelse Hotel g 79 BlrFeFø d: Birkerød Hotel g 18 Birsted: Birsted Afholdshotel g 10 Bjerringbro: Afholdshotellet g 20 Madsen ’ s Hotel g 13 Bjæverskov: Bjæverskov Hotel g 71 Blokhus: Hotel Nordsøen g 5 B oe s 1 u n d e : Boeslunde Hotel g 12 Bogense: Af holds- og Højskolehotellet g Bogense Hotel g 8 Landmandshotellet g 83 Bolderslev: jernbanehotellet g 4517 Borris: Borris Hotel g 25 Bram m i n g e : Hotel Kikkenborg g 27 & 100 ___________ Hotel „Kikkenborg “ Tlf.27 - 100 Bramminge Priv. Tlf. 4 Byens førende Hotel. Anbefales. Pedersens Hotel g 16 Brande: Brande Hotel g 3 Brande Højskolehjem, Akts, g 30 Madsen ’ s Th. Hotel g 80 Bredebro: Jernbanehotellet gi 6 Bregning pr. Børkop: Bregning Hotel gi Sellerup 17 B ren der up F. : Brenderup Gæstgivergaard g 77 & 196 Broager: Central hotellet g 35 Hotel National gi 60 Jacobsen ’ s Jes Hotel g 25 Jernbanehotellet g 29 Brovst : Brovst Hotel g 8 Brædstrup: Brædstrup Missionshotel g 111 Centralhotellet g 30 Hotel Brædstrup Kro g 8 Brønderslev: Central Hotellet g 320 Hotel Brønderslev g 17 Hotel Phønix g 100 & 400 Brørup : Brørup Af holdshotel g 27 Hotel Brørup g 7 Byrum: Afholdshotellet Stats gi 17 Bække: Afholdshotellet g 41 Børkop: Børkop Gæstgivergaard g,37 Missionshotellet g 95 Ch ristiansfeld: Brødremenighedens Hotel gi 16 Dalbyover: DalbyoverAfholdshotel g 1 Pal m ose: Dalmose Kro g 8 D iana i und: Dianalund Hotel g 38 Dronninglund : Hotel Dronninglund g 9 Durup: Durup Hotel g 28 E beltoft: Hotel Ebeltoft g 90 Hotel Skansenskilde g 10 Hotel Vigen g 18 Jernbanehotellet g 74 Egern sund: Hotel Egernsund g 33 Forstå Klasses Kokken, nye monterede Værelsor. Centralvarme, rindende varmt og koldt Vand, samt Styrtebad paa Værelserne. Rimeligo Priser. Ærbodigst Edv. Jensen.

ESBJERG TLF.151O (3 LIN.) RAADHUSPLADSEN Ombygget, udstyret med al moderne Comfort. Veerelser med Bad og Telefon. Stort Garagefcomplex AUTOOMNIBUS møder ved alle Tog og Dampere H. SCHJELDE BANG. Å Esbjerg Højskolehjem Skoleg. 31 Esbjerg Missionshotel Skoleg. 36 2471 54 Gæsteværelser med varmt og koldt Vand - Bad. Hotel Hafnia Skoleg. 20 g 383 Hotel Royal Havneg. 49 g 72 & 572, Stats g 27 301 2470 & HOTEL ROYAL HENRY BANG HOTEL SPANGSBERG Byens bedste og ældste Hotel Telefon og rindende Vand paa Værelserne. Gratis Bilgarager. Telefon Nr. 1753, 1754 4,1755 Statstelefon 19. Herlig Udsigt til Fanø. Nærmeste Hotel ved Fana-Færgen. Jernbanehotellet Jernbaneg. 16 g 1144 Ny Missionshotel Skoleg. 45 g 121 Palads-Hotellet Skoleg. 14 g 795,794 & 935, Stats g 46 _________ PALADS-HOTELLET ESBJERG' O I) CLAUSEN Nær Banen og Havnen. Byens førende og mest sogte Hotel Al Nutids Comfort, Værelser med Bad og Telefon Priserne betydelig nedsatte. Tlf. 795 (7.94

telefon 1498 £7#99 Danmarks nyeste og mest moderne Hotel.

f Hotel Vasegaarden g 146b HOTEL

VASEGAARDEN

FREDERICIA

/noderne/ $&yte&

oveWof 1 ' xlen n/yÆ

Hotel Victoria Vendersg. 20 g 3 & 1301

TELEFON 3 & 1301

TELEFON 3 & 1301

FREDERICIA BYENS ÆLDSTE og FØRENDE HOTEL

TELEFON PAA ALLE VÆRELSERNE RINDENDE VAND OG BAD

BILLIGSTE 1.KLKØKKEH aJc ^'^ S£N Højskolehjemmet Oldenborgg. 11 g 207 Missionshotellet Oldenborgg. 4 g 55 & 398 Møller ’ s Hotel Oldenborgg. 16 g 314 Frederiks: Afholdshotellet g 18 Fred e riksha vn: ~Beck ’ s Hotel g 314, Stats g 26 __________ BECK S HOTEL FREDERIKSHAVN

F. D. M.

K. D. A. K.

Hotel Færgegaarden g 26 Ejby: Afholdshotellet g 53 Ejby Gæstgivergaard g 92

Frederikshavn Afholds- og Missionshotel

I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker