kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmarii

VII -3396

Hoteller

Hotel Regina £ 6300, Stats £ 63

Aalborg: (Fortsættelse) Hotel Phønix Vesterbro 77 £ 12 Stats £ 24

§ote( Lfjønir Halborg

AARHUS

GARAGER. Tast

75 %

Hojskolf hotellet Boulevarden 27 £ 577 Jernbanehotellet Boulevarden 31 £ 1437 Hvor bor man, naar man er i Aalborg selvfølgelig hvor man bor billigst paa Jernbanehotellet Tlf. 1437 Værelser med varmt og koldt Vand 2,50-3 Kr. Godt Madsted. Pension 5,50 Kr. i Fast Betjenin^safgift 10°/ 0 . Ii. Lauritzen. MissionshotelletCityBispensg. 10 £ 6161 Park-Hotel Boulevarden 41 £ 3131,3132 & 3191, Stats £ 51 ______________ _______ PARK-HOTEL Aalborg (Indehaver: Vig^o Hansen) Telegramadr.: „ParkhoteP* Statstlf. 51 Telt. 3131 3132 3191. Iste Kl.s moderne Hotel Rindende varmt og koldt Vand samt Telefon paa alle Værelser. Fast Betjeningsafgift. Østergaards Missionshotel Prinsensg. 14,16 £ 2624 & 2625 Aal bæk: H o telMygind £ 5 Aalestrup: Hotel Aalestrup £ 21 Svendsen ’ s Hotel £ 49 Aarhus^ Aarhus ny Missionshotel Frede- riksg. 79 £ 1943 & 5022 A nsgar Missions-Hotellet £ 4119 (3 Lin.? ANSGftR MISSIONS-HOTELLET C JUL. SØRENSEN Banegaardsplads 14 75 Værelser med al Nutidens Comfort fra 2 ‘ , 2 Kr. — 4 Kr. Hyggelig Restauration — Store Selskabslokaler. Udstillingslokaler. Iste Klasses Køkken. Karl ved alle Tog og Dampskibe. Garager. Kun Karlen eller Portieren modtager Drikkepenge. Baagøe ’ s Missionshotel Ryesg. 31 £ 9494 & 9495 BAAGØE ’ S MISSIONSHOTEL TLF.9494 AARHUS TLF. 9495

AARHUS

Hotel Ritz £ 8787 med Omstilling til alle Værelser.

CENTRALT BELIGGENDE VED DOMKIRKEN OG PARKERINGSPLADSEN TELEFON VARMT OG KOLDT VAND PAA ALLE VÆRELSERNE, FLERE MED SEPARAT BADEVÆRELSE. NYINDRETTEDE BADE ­ VÆRELSER PAA ETA ­ GERNE TIL GRATIS AFBENYTTELSE FOR HOTELLETS GÆSTER. ABSOLUT 1 STE KL. køkken 72. & Cjderse/z

4-1 OTE L W

BANEGAARDSPLADSEN AARHUS TELEFON 1717

<Åcn4uis nyeste og moderne cjtolcl vis a vis fåcutegaarden med 70 l)a>J*elsei*. moderate priser STie nichen

: :

£

Hotel Royal st. Torv4£ 11 (9 Lin.),Stats£14

&

Højskole-Hotellet Klosterg. 28, 30£ 535 Missionshotellet Norden Ryesg. 29 £ 1377 (2 Lin.) _____________

J^ssionskotelleij

1377 1378 45 nymonterede Værelser Hyggeligste Hotel

Turisthotellet Rosenkrantzg. 2 £ 771 Østergades Hotel £ 448 & 3648 Aar s: Aars Hotel £ 1 Aars Missionshotel £ 172 Himmerlands Hotel £ 111 Aaru P : Aarup Hotel £ 13 Ager bæ k: Agerbæk Hotel £ 2 Aggersund Nord: Aggersund Hotel £ 8 A llingaabro: Afholdshotellet £ 14 Allingaabro Hotel £ 7 Allinge: Grønbech ’ s Hotel £ 36 TIotel Allinge £ 25 Højers Hotel £ 3 A n s a g e r : Ansager Hotel £ 12 Arden : Arden Gæstgivergaard £ 5 Jernbanehotellet Arnum: Bennetsen ’ s Hotel £ 2 Asaa: Afholds-og Missionshotellet £ 20 Asnæs: Asnæs Hotel £ 40 Assens: Damm ’ s Hotel £ 195 Hotel Phønix £ 18 & 332 Jernbanehotellet £ 19 1 Marcussen ’ s Hotel £ 89

NYMONTERET. 45VÆRELSER FRA KR. 2,50. PARKE RI N G. GRATIS BAD. VARMT OG KOLDT VAND.

MED BAD OG TELE FON.

STORE AUTOGARAGER. -- - - - - - - - - - - - - - - - - — ■ —

Banegaardsgades Højskolehotel Bane- gaardsg. 6 £ 5776 Værelser 2-2,50 Kr. m. Pension 5 Kr. Bloch ’ s Hotel Frederiksg. 84,86 £ 4446 Hotel A arhus Ryesg. 3 £ 7601 Hotel Dagmar Østerg. ti £ 3493 Hotel Frederiksbro Frederiksg. 3 £ 526 Hotel Jylland Studsg. 64,66 £ 433 Hotel Phønix Vesterg. 51 £ 804

Hotel Set. Knud Park Allé 11 £6333 (2Lin.)

Hotel Skandinavien Set. Clemens Torv 6,8 £ 1. & 2, Stats £ 1 Se næste Spalte, øverst.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker