kraks vejviser 1940 handelskalender

Hoteller

Fag-Register for Danmark

VII — 3395

Hotel Royal Jp 2 & 204 Hotel Stadt Teater $ 353 Missions-Hotellet $ 370

Palace Hotel Raadhuspl. 57 E $ ★ C. 4050 PAI. AC: SrøTEL RAADHUSPLADSEN 57 TLF.* CENTRAL 4050 Park Hotel Jarmers P1.3 Ivl f ★ Cent.ll711& 13066 Phoenix Bredg. 37 DS jp ★ C. 114 Se Annoncen under Selskabslokaler. Rex v. Anna Christensen Palæg. 7E ffl Palæ 767 Rio HotelLavendelstr. 15,17 E fl Cent. 6211 & By 4329 Royal v. Anna Kjeldsen Halmt. 1 El ® C. 8759 Sankt Anna, St. Annæ PI. 12 E f)Cent.9761 Savoy Hotellet Vesterbrog. 34 El ® ★ Cent. 4073 Shanghai Nyhavn 27 E f Palæ 4614 Sømandsmissionshotellet St. Annæ PI. 18 E $ By7414 Terminus Bernstorffsg. 4 El $ ★ C. 9262 BERN STOR FFSG . <4 Y TLF.* CENT. 9262 1O LEDNINGER. TCRHinUS Tjaldur v. N J Joensen Helgolandsg. 13E1 f)Eva3919 Turist Hotellet V-Boulevard 8 Kl ffl ★ C. 2200 Æ

Hafnia V-Voldg. 23 El Jp ★ Cent. 4046 Hotel Hafnia VESTER VOLDGADE 23 IS TLF. ★ CENT. 4046

A a b y b r o : Aabybro Afholdshotel fl 27

IH£ KL. HOTEL OG RESTAURANT.

Aakirkeby: Aakirkeby Afholdshotelj) 116 Kann ’ s Hotel $ 12 Aakirkeby Højskolehjem J? 81

Hellerup Klub Strandv. 203 Hell, ® Hell. 10109 & Hell. 4777 Hotel Dania v. Kaj Worm Jørgensen Col­ bjornsensg. 20E1 fl V 4559 Hotel Metropol v. Johs. NielsenViktoriag. 4 El $ Cent.8139 Hotel Nordland Vesterbrog. 22 E) J) ★ Cent. 3200 Hotel Regina, Grand Hotel ’ s Annex Revent- lowsg. 6 El f Cent. 9756 Hotel-Pension Sindahl v. Frøken J Sindahl Vesterbrog. 24 El JJV7605 Højskolehjemmet, Kathrine Huge Svan- holmsv. 15 E D Cent. 12191 & 15191 Højskolehotellet. N M A Holket Helgo ­ landsg. 12 El $ Cent. 12759 KongenafDanmark,Holm.Kan.l5E® ★ Cent. 174 Kong Frederik, V-Voldg. 25 El $ *C. 5902 KONG FREDERIK ved Raadhuspladsen Al moderne Moderate Den landskendte Komfort Priser Restaurant. Kbhvns kristelige Gæstehjem Istedg. 6,8 El $ Eva 1217 & Eva 2817 Kbhvns kristelige Gæstehjem. Mayfair Frederiksg. 19 E fl Pa.5147, Pa. • 5636, Pa. 7261, Pa. 7897 & Pa. 5065 Milling ’ s Hotel v.Frk.AMillingHelgolandsg. 11 El &V3477 Missionshotel Excelsior Colbjornsensg. 4 El fl Cent. 5124 & 5239 Missionshotellerne MISSIONS- 1 HOTELLERNE MISSIONSHOTELLET Løngangstr. 27-35 - Tlf. A - Cent. 6570 HEBRON DET NYE MISSIONSHOTEL Helgolandsg. 4 - Tlf. -ACent. 6906. MISSIONSHOTELLETS ANNEX Vester Voldg.89 - Tlf. < ent. 11773, 14805 & 14806 MISSIONSHOTELLET WESTEND Ilolgolandsg. 3 - Tlf. * Cent. 1 1294 MISSIONSHOTELLET ANSGAR Colbjørnsonsg. 29 - Tlf. * Cent. 2196 &, 2297 Missionshotellet Vesterbrog. 23 [S $ Cent. 7692 Missionshotellet Berglund Helgolandsg. 12 [V] | Cent. 11762 & 1662 Missionshotellet Bethania v. K Gindrnp Reverdilsg. 5 El f V 4870 Missionshotellet Frydenlund GI. Kongev. 176 El f ★ Cent. 8384 & 13384 Missionshotellet Mira v. C Montal Vcster- brog. 12 EJ JJ) Eva 4819 Missionshotellet Nerrevold N-Voldg. 24 E $ ★ C. 16753 Ny Højskolehjem, Det, Marie Daugaard Helgolandsg. 15 El $ V 2860

Aalborg: Afholdshotellet Banegaardspl.fi 3113&3114 Birk ’ s Hotel Prinsensg. 36 fl 3269 & 3270 r . ..... .. i BIRKS HOTEL A A LB O RG 3270 MODERNE HOTEL. 50 VÆRELSER DERAF 10 MED BAD. 3269

Central Hotel Vesterbro Jp 6630 (4 Lin.)

|S| ENTRAL-HOTEL VESTERBRO AALBORG tlf .6630( aleph ) 75 VÆRELSER T E LE FON op /u/ncte/nch VAND 25VÆRELSER BÅD^W.C. ELEVATOR PARKERING^HOTELLET GARAGER HYGGELIG RESTAURANT

Weber ’ s Hotel Vesterbrog. 11B El® ★ Cent. 1432 Viktoria, st. Strandstr. 20 E f Palæ 4913 ØresundNyhavn 3E D Cent. 11994 Aabenraa:

I HOTELLETS STUEETAGE: (WrøM ÆH®«

Folkeh jt m JJ 148 & 149 Grand Hotel jp 92 & 93

ORIGINAL xy HYGGELIG. telefon 2545 |

Hotel Hafnia Prinsensg. 2 ’ jp 574 & 1474

L AL MODERNE COMFORT Hotel Danmark Tlf. 58 Aabenraa Tlf. 59 Værelser med Telefon Bad. Varmt og koldt Vand. Udstillingslokaler og Garager. Parkering ved Hotellet. Th. Nygaard.

Hotel Kong Frederik $ 6730 & 6731

Hotel Danmark jl 58 & 59

KONG FREDERIK TLF. 6730 a 6731 FLERE VÆRELSER MED BAD og TELEFON. OET MEST HYGGELIGE OGKOM< FORTABLE STED I NORDJYLLAND. BYENS MARINESTUE INDEH.CHR.HANSEN.

HOTEL AALBORG I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker