kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Hospitals- ir tikler og -Inventar

VII — 3394

Astoria, Akts., Vesterbrog. 7 B El g ★ Cent. 1419 Omstilling til samtlige Afdelinger Telegramadr. „Hotelastoria"

København (Fortsættelse): Siemens Elektricitets Aktieselskab Rønt- genafd. Dagmarlius Ivl g ★ Cent. 9748

Hotel garnis.

Røntgen- og Elektromedicinske Apparater.

København : Amager Hotel v. M K Westergaard Ama- gerbrog. 29 UH g) Am. 5270 At Home Hotelpersion v. Frk. Mary Skotte Palæg. 7 E g By 4212 Baltica v. Frk. Al agna Hansen Jernbaneg. 4 El g Palæ 5348 Dagmar Hotel v. Frk. E A Dich Reverdilsg. 3 El g C. 8491 Du Nord, Hotel, Colbjørnsensg. 14 ElgCént. 15413 Hansen Anna Helgolandsg. 14 El g Eva4558 Helgo Hotel v. Niels Pedersen Helgolandsg. 19 El g V 8061 Henriksen Elise Colbjørnsensg.18 ElgV9817 Hotel Petit v. A Møller Colbjørnsensg. 13 [S gV2638 Høegh Sofie Colbjørnsensg. 11 El g V 4879 Højskolehjemmet, Kathrine Huge Svan- holmsv. 15 El g Cent. 12191 & 15191 Værelser for kortere eller længere Tid. Højvang Hotel v. Frk. K Larsen Istedg.3 El g V 9744 Jensen Karen Dronn. Tværg. 6 Kl g C. 10040 Knudsen Chr. Colbjørnsensg. 30 VI gVe.5999 Knudsen Ella Colbjørnsensg. 11 ElgVe.9933 Kofoeds Hotel v. Fru M Kæretraard Nielsen Colbjørnsensg. 11 El g Ve. 3404 Larssen C V, Peder Skrams G.19 E g By342 Lucca Hotel-Pension, Akts., Nørre Allé 11 IH g C. 9341 Missionshotellet Mygil vedF Mazanti Helgo ­ landsg. 14 El g C. 8265 Missionshotellet Reventlow Reventlowsg.16 El g V 4502 Missions- &Høj skolehj emmetHelgolandsg. 17 Elg V 3616 Noblessa v. Mary Johanne Pedersen Helgo- ’ landsg. 15 E) g V4416 Nyenge Hotel v. Fru Olga Christensen Helgolandsg. 19 EJ g Ev. 1129 Nye Turisthotel, Det, v. Sv. Jørgensen Col ­ bjørnsensg. 18 El g V 2669 Olsen J C Colbjørnsensg. 8 El g Eva 842 Palæ-Bo v. Frknr. A&E AndersenPalæg.7Kl gPalæ2578 Pedersen N Colbjørnseng. 9 El g V 4249 Petit Hotel v. Lilian Lorentzen Aaboulevard 29 El g No. 862 Plaza Missions-Hotel v.Anna HansenHelgo- landsg. 7 El g C. 15670 Welander C Helgolandsg. 14 El g V 2540 Aarhus: Hotel Garni Mørksg. 1 g 9389

§ SIEMENS

Repræsentant for: Siemens-Reiniger Werke, Berlin. Si monsen K E & Co., Strandv. 21 [øj g Ry. 59 K E Simonsen & Co. Jernsengefabrik

Bahns Missionshotel, Badstuestr.9 Kl g Cent. 537 & 11437 Bellevue, Studiestr. 18 E g Palæ 4979 Cecil, Niels Hemmingsens G. 10E g ★ C. 14233 Central Afholdshotellet v. J Andersen Hel ­ golandsg. 19 E) gV 3618 Centralbanehotellet Halmt. 14 El g ★ Cent. 12551 Central Hotel v. Laurits Andersen Revent- lowsg. 16 El g V 9822 Cosmopolite st. Kongensg. 1 E g ★ Cent. 80 Damebotellet, GI. Mønt 1 E g C. 9494 & 15301 Dania Hotel (Guldmagerens Hus) Nyhavn 59,61 EgC. 9622 Dansk Folke-Ferie Hotel Vesterbrog. 41 El g *C. 1533 Domus medica Amalieg. 5 E g C. 3452, 3652 & 10796 Folke-Ferie, Dansk, Hotel Vesterbrog. 41 El g ★ C. 1533 Dansk Folke-Ferie Hotel Vesterbrogade 41 ® Tlf. ★ C. 1533 Aabent for alle. Frederiksgades Hotel, Frederiksg. 21 E g ’ ★ C. 10187 & 10140 Gardergaarden, Vesterg. 18 E g By 4531 Grand Hotel København Vesterbrog. 9 El , P ★ Cent. 3600 MEST MODERNE OG MED AL KOMFORT. MODERATE PRISER.

Alle Slags Hospitalsenge Leverandør til Bispetjerg Hospital samt Stat og Kommuner.

Simonsen & Weel ’ s Eftf. PragsBoulevard 55 [Sjg^Su. 1332 (O. K. M. B.) Simonsen & Weel ’ s Handelsselskab A/S Købmagerg. 20 K gi ★ C.832 (O. K. M. B.) Struers H chem. Laboratorium Skinderg. 38 E g ★ Cent. 1402 herfra Omst. til alle Afd. (O K. M. B.) S truers Specialitet : Electrocardiograf-Anlæg. Vesta, Akts., Hil ’ erødg. 33E g^C.9C48& 5899 - Telegramadr. „Vestajern ‘ ‘ . Røntgen-Apparater. Klinik- og Køkkenudstyr af rustfrit Staal for Damp- eller elektrisk Opvarmning. „Vølund tt , Akts., Øresundsv. 147 i MC. 5522 „Vsliind" Vaskemaskiner. Dampkøkkener , Sterili- satorer og Desinfektionsovne. Ziirsen Hans, Steen BlichersV.22[FlgC.13O44 KARTOFFELSKRÆLLEMASKINEN Søderberg Torben Ny Østerg.12 E gjC.10232 (O.K. M.B.)

OPVASKEMASKINEN „UNIVERSAL ” PATENT

■ H

Hoteller. Hotels — Hotels — Hotels

HJ.AF REVENTLOWSG. OG VESTERBROG. (y.HOVEDBANEGAARDEN) HOTEL

Tf DANSK FABRIKAT EKSISTERENDE SYSTEMER.

BEDSTE

Hotel-Artikler og -Inventar so i Slutningen af dette Fag. (se tillige Bade- og Sommerhoteller). En Fortegnelso over ca.1700 Caféer, Restauranter og Kroer i Provinsen tilsendes Vejviserens Købere, naar en af de paa Side 2190 i 1 Bind anbragte Kuponer og frankeret Svarkonvolut indsendes til Vejviserens Kontor Nytorv 17, København [K] København : Alba, Olivia Anild Bredg. 65 K g ★ C. 11503 d ’ Angleterre Kong. Nyt. 34 Kl g ★ Cent. 95 d ’ Angleterre

Aarhus: Dansk Røntgen-Teknik, Akts. Mølleg. 30 g 6545 Elektro-Medicinsk Laboratorium, E J Brender Set.Pauls Kirkepi. 7 g 1160 Jensen J C Rosenkrantzg.23 gl9209priv.72r2 Lystætte Rullegardinsafblændinger til Mørkekamre, Røntgen-Afd. og, Auditorium. Eneste Fabrik i Danmark. KaiserW, Akts.Vegterg.5 g577(O.K.M.B.)

Grundtvigs Hus, Hotellet Studiestr. 38 E g ★ Cent. 7741& 12763 GRUNDTVIGS HUS

Kongens Nytorv 34 Tlf.^Cent. 95 (18Lin.) Stats Tlf. II Telegramadresse „A,ygleterre u .

modtages. VÆRELSER UDLEJES MED FULD PENSION.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker