kraks vejviser 1940 handelskalender

VII -3393

Hospitals-Ir ti kier og -Inventar

Fag-Kegister for Danmark

Broe Otto, Akts., J M Thieles V. 2A E f Cent. 6427 (O. K. M. B.) Bruhn & Lehmann, Akts., Valdemarsg. 17 E fl *C. 2605 Buch & Holm, A/S, Sølvg. 36 El ® Palæ 3240 (O. K. M. B.) Danapin, Akts., Struenseg. 7 El f Cent. 5722 & 7722 Dansk Røntgen-Teknik Akts. Jernbaneg. 6 E f Cent. 4229 & Palæ 1575 Drenck Carl Aaboulevard 32E1 ® ★ C. 10975 (0. K. M. B.) priv. Hostrups Have 31 E f No. 1970. Effort Maskinfabrik Gladsaxev. 342-354 Søborg f) Søb. 577 & Søb. 1677 Køkkenmaskinen „Maren “ . FOERSOM VALD. Amagert. 27 IH fl Cent. 4310 & By 4310 (O. K. M. B.) Glostrup Jernmøbelfabrik, Akts.,Larsbjørns- str. 11C E Isskabefabrikken Valby GI. Jernbanev. 41 Valby fl Vb. 172 - Se under Isskabe. J ensen W E&S o n V esterbro g. 107B E f Cent. 2878&Eval228 - Sterilisationsapparater. Kemp & Lauritzen V-Voldg. 9IS | ★ C986 Specielle Lamper og moderne Lyssignal ­ anlæg. Larsson Georg Fyensg. 6 EJ fl C. 11774 Specialfabrik for Hospitalsenge, Staal- møbler,JBaarer, Transp.-Vogne m. m. Mathiasen Georg E Øresundsg. 12 |0] fl ★ Cent. 9043 Vaskerianlæg - Køkkenanlæg Desinfektionsanlæg Sterilisationsanlæg Forbrændingsovnen ,,MOLOK “ Meyland-Smith V Classensg. 45 [øj fl 0 890 Alle Slags Transportvogne. MoldowGeorgSølvgl0KIflC.9190(O.K.M.B.) Mosswa Kompagnistr. 32 E f C.2683 Eneforhandler af „Norsk Gytje*. Nielsen N C Vesterg. 10 DS ® ★ C. 15438 (O. K. M. B.) Norden, Porcelainfabriken, A/S., Valby Langg. 95 Valby f ★ C.11440, ★ C.12235& 3400 ^C.1 4

StoreHeddinge: By- og Amtssygehuset fl 211 Struer: Epidemisygehuset fl 144 Stubbekøbin gj_ By- og Amtssygehuset f) 1089 Svaneke: Sygehuset f 82 S ven db org: Amts- og Bysygehuset Ahlefeldtsv. fj<458 & 459 Sæby: Sygehusetf 53 Sæby pr. Hong: Amtssygehuset f Sæbyhøj 24 & 25 Sønderborg: Statshospitaletf 501 Tarm: Amtssygehusetfl 68 Terndrup: Amtssygehuset fl 13 Thisted: Amts- og Bysygehuset fl 535 Tranebjærg: Amtssygehusetf 166&201 Tønder: Amts-og Bysygehuset fl 50 &211 V e Jl e: Amts- og Bysygehuset fl 1750 Set. Maria Hospital Blegbanken 3 fl 792 Vestervig: Amtssygehuset fl 16 Viborg: Amts- ogBysygehusetf 1490 (5 Lin.) Garnisonssygenuset f 151 Sindssygehospitalet fl 51 & 914 Videbæk : Epidemisygehuset fl 70 Vording b org: Garnisonssyg e huset f 700 Oringe Sindssygehospital fl 3 Sygehuset fl 298 (se tillige Afd. IV, Provins-Register, hvor Amtssygehusene og en Del andre større Hospitaler,-forsaavidt de er beliggende i een af de i dette Register optagne Køb ­ stæder og købstadlignende Bebyggelser, findes anført bl. a. med Navnet paa den tilknyttede Overlæge). Ærøskøbing: Sygehusetf 6 Ørs te d: Amtssygehuset f 9 Hospitals-Artikler og -Inventar. Hospital Requisites & Furniture — Fournitures pour hOpitaux — Hospital-Bedarfsartikel und -Inventar (se tillige Instrumentmagere). (O.K. M. B.) betyder Medlem af Organi ­ sationen at Fabrikanter og Forhandlere indenfor den kirurgiske og medicinske Branche. København : American Acousticon Co., W Demant Frede- riksbergg. 2 E ® C. 1564,14564 & 15564 ■ flCOUSTICOH RflDIO-HOSPITflLSINSTfiLLflTlOHER med Bone Conducfors udført 1: De gamles By, Sønderborg Statshospi ­ tal, Roskilde Amts Sygehus, Korsør Sygehus, Aunstrup Sanatorium, m. fl. Forlang Tilbud. AMERICAN ACOUSTICON CO. W Demant Frederiksberggado 2 - København K. Telefon C. 1564, 14564, 15564. Bie & Berntsen Læderstr.28Ef^Cent.865O (O. K. M. B.) Alt til Hospitalslaboratorier. Brock & MichelsenVesterg.23,2510 f}^C5631 (O. K. M. B.) Generalrepr. for Carl Zeiss, Jena. Usserød pr. Hørsholm: Amtssygehuset fl H 82 & 381 V ar< ^ e : Amtssygehuset fl 410

Kolding : Amts-og Bysygehuset fl 2290 (4 Lin.) Set. Hedvigs Hospital Domhusg. fl 715

Korsør: Sygehusetfl 173 Køge: Sygehuset fl 1500 Lem vig-' Amtssygehuset fl 88 Løgstør: Amtssygehuset f 33

Løgumkloster: Sygehusetf 76 Maribo: Ry. O gAmtssygehusetfl 84 Middelfart: By. O gAmtssygehusetfl 49 Sindssygehospitalet fl 146 Nakskov. O g Amtssygehuset Hos- kiærsv. fl827Epidemisygehuset,Færgelan ­ det fl 26 Neksø ; Sygehuset fl 4 ff ib e ? Amts- og Bysygehuset fl 43 Nyborg: Epidemisygehusetfl 75 Sygehuset fl 72 Epileptikerhospitalet fl 178 Nykøbing F.: By- og Amtssygehuset fl 1080 Nykøbing M.: Sygehusetf)580 (3 Lin.) Nykøbing S.: Amtssygehuset fl 4 Sindssygehospitalet fl 46 Næstved: Amtssygehuset fl 1401 Garnisonssygehuset fl 65 Amts- og Bysygehuset S-Boulevard fl 102 (7 Lin.) Børnehospitalet Jagtv. 80 fl 779 Garnisonssygehuset Albanig. fl 996 Set. Josephs Hospital Hjallesev. 45,47 fl 507 (2 Lin.) Præstø: Sygehuset fl 187 Randers: Epidemisygehuset Hadsundv. 34 fl 490 Set. Josephs Hospital fl 1675 Sygehuset fl 43 & 2790 Ribe: By- O g Amtssygehuset fl 444 &445 Ringe: Amtssygehuset fl 75 Ringkøbing: Amts- ogBysygehusetfll66 Ringsted : Sygehuset fl 909 Risskov: Sindssygehospitalet ved Aarhus f 9231 Roskilde: Amtssygehuset ® 2301, &287 Epidemisygehuset Køgev. f 233 Garnisonssygehuset f 1126 A Menighedssygehuset Køgev. f 529 Set. Hans Hospital f) 2233 Set. Maria Hospital fl 199 R Q de- Sygehusetfl 13 Rudkøbing : By- og Amtssygehuset fl 287 & 209 Rødby: Sygehusetfl 1120 Rønne: Amtssygehusetfl 10 Bornholms Tuberkuloseanstalt fl 91 Røsnæs pr. Kalundborg: Kysthospita- let fl K 252 Sakskøbing: Sygehusetfl 4047 &4057 Saltum : Amtssygehuset f 17 S i 1 k eb o r gj^By- Amtssygehuset fl 24 Skagen: Sygehuset Stats fl 204 Skanderborg : Amts- ogBysygehusetfll9 Skive: By- og Amtssygehuset fl 782,783 & 784 463 Set. Elisabeth ’ s Hospital fl 845 ® d de r : Amtssygehuset f415 O d e n sæ :

Nyrop ’ sCamillusEtabl.NyropogMaag, Akts. Købmatrerg. 43 K) fl ★ Cent. 768 & 10028 Pedersen & Schmidt, Pr. d.7.G. 13E!fiN3989 Fabr. af „Lumex* Røntgen-Apparater. Petersen & Wraae, Akts., Heimdalsg. 30,32 EJ fl ★ C.16716 _______________ ______ I A / s Petersen & Wraae * Heimdalsg. 30-32 Tlf. -^Central 16716

Desinfektionsapparater Sterilisationsapparater Køkkenapparater.

Piper Otto Raadhuspl. 14 E f) ★ Cent. 1616 Montering af Hospitaler og Klinikker. Pistyan, Cand. pharm. Herman Pedersen Lundsg. 7 IS fl 0 8183 - Pisty an Slam. Poulsen M Thygesen GI. Kongev. 25 Sidebygn. E & ★ V 7872 (O.K.M.B.) Schack Gustav & Co. (Indehaver V Krogh- Joh ansen) 1. Strandstr. 20 K ® Cent. 13001 & Palæ 3264 (O. K. M. B.) II 63

Skælskør: Sygehuset fl 22 & 55 Slagelse: Centralsygehusetf 1900 Sorø: Amtssygehuset f 54 Stege: Amtssygehuset fi 4023

II 63

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker