kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3390

Hestesko

Nielsen ’ s Lilly & Petra Hjemmebageri Aaboulevarden 1 g 7020 Pedersen P Falstersg. 33C Simonsen ’ s Julie Eftf. Nørreport 17 g 9020 Søndre Ringgades Hjemmebageri ved R Lassen & A Jensen S-Ringg. 13 g) 8873 Sorensen Aksel Veste'g. 6B g 9365 Sørensen Jenny N-Allé 24,26 g 7913 Tante LenesHjemmebageri, N Thomsen Paradisg. 12 g 10622 Tolstrup A Bogenseg. 17 gi 9476 Westergaard Lykke Trøjborgv. 78 g 2813 Worm Anna Set. Pauls G. 14 g 1868 Aar r c pr. A arde: Aarre Hjemmebageri,G Foget g Aa 44 Aarup: Aarup Hjemmebageri,IrisPedersen Larsen Valdemar g 21 Bording: Pedersen J A g 56 Borris: Andersen M K g 63 Bramminge: Beck EKg 181 Brønder 8 l e v : BrønderslevHjemmebageri, M Christensen gi 316 Gjerrild Kristine g 209 Ejby: Lund Ditlev g 167 Esbjerg: Asborg ved Kathrine Hansen Kirkeg. 23 gi 2049 Hansen A D Torveg. 58 g 1184 Jensen Nina Kronprinsensg. 30 gi 2717 Mikkelsen Svend Aage Kongensg. 12 g 2673 Olsen E K Jyllandsg. 131 g 1126 Eanø: Brincli Agnes g) 61 Fjaltring: Jensen Karen gi 49 Forlov: Hansen Carl gi Vemmelev 65 Fr e d er i ci a. Hansen Sostr. Kobmagerg. 31 g 809 Pallesen ’ s M Hjemmebageri ved M Nielsen Jyllandsg. 71A gi 887 GammelSkagenpr.Højen: Kedergaard Magda Stats g Skagen 357 x Graasten: Jepsen A gi 219 Grindsted: Møller Holger g 70 Grundfør pr. Hinneru p: Sørensen ‘ N P g 030 &ardln g : KarkovK gi 21 Haderslev: Vestergaard M Apotekerg. 3 g 1138 Hedehuse ne: oisen Ellen $63 Helsingør: Jørgensen Erna Set. Anna G. 51 g 1200 Olsen K Steng. 70 g 447 Herning: Jensen M g 685 Herrestedpr. Ørbæk: Herrested Hjemmebageri, Maggie Hansen g Fer- ritslev 15] Hillerød: Christiansen Laur. g 945 Hinner up. Hinnerup Hjemmebageri, E Nysten gi 73 Hjortsvang: Frederiksen Dora g 15 Hjørring: Biegel Mariane g 607 Greve AM® 538 Jensen Birtne g 188 Munk Christine g 706 Nielsen Valborg g 521 B^obro; Pedersen Sofie g 195 H olbæk: Nicolaisen Anna Smedelundsg. 23 g 1217 Holstebro: Nørregades Hjemmebageri, Agnethe Thomsen g 251 Ho r nbæk: Redder Selma g 233 Billum: Hansen Svend gi 12 Blokhus : Jensen Mariane g 20 Boeslunde : Larsen Anna g 18 Ny toft Margrethe g 493 Thomsen Caroline g 293

Hjemmebageriet Grethe v. Rud. Franz S-Fasanv. 70 Valby $ Vb. 3887 Hjemmebageriet København v. H Ussing- Jørgensen Griffenfeldtsg. 15 El g N 526v Hjemmebageriet Møllen v. Chr. Helmer Sø ­ rensen Borgerg. 102 KJ g Palæ 2186y Hjemmebageriet Pennehave v. P Toft Hørsholmsv. 4A Rungsted Kyst g Ru. 360 Høyer ’ s Hjemmebagerier Østerbrog. 39 El g Øb. 2888 Jacobsen Margr. Gi. Jernbanev. 6 Valby g Va. 2314y Jensen A Mellemtoftev. 8 Valby g Vb. 804y Jensen Kristine, H C Ørsteds V. 41 C IS g N3572 Jensen Vagn Frederikssundsv. 50 [NV] $ Ta. 4773 Jydsk Hjemmebageri v. Elisabeth Rasmus ­ sen Jægersborg Allé 37 Charlottl. g Oi'dr. 639 Knudsen ElseMarie Randersg.40 El g 03049 Knudsen O Lundtofteg. 118 INI g Tg. 3470 Kramp Ingeborg Svanemøllev. 120 Hell. g Hell. 4977 Madsen Alma M Holsteinsg. 43 El g 04888x Mango ved Ed vin MagnussenClassensg.25A El g 0 5354 Mikkelsen Helga Aalekistev. 195 Vanl. g Damsø 711 Nielsen Børge Grønfeldt Smalleg. 10,12 E gGo. 1181y Nielsen Clara Danmarksg. 12 E g Eva 3884 Nielsen Estrid Frdbg. Allé 35 M g V7991 Olsen H Chr. Baunegaardsv. 5 Gjentofte g Gjent. 848 Pedersen Peder Enghave PI. 17 IS g V 4414 Petersen Borge Halfdansg. 6 Isl g Am. 9231x Poulsen V Vett Mitchellsg. 2 IS $ By 6180 Rasmussen ’ s 0 Eftf. v. Frk. G Andersen St. Thomas Allé 1 IS $ V 4294 Schaarup L Tullinsg. 25 IS D V 3559 Sekjær Anne Struenseg. 20 INI g N 6964 Selskabs-Sandkage-Bageriet, Akts., Nørre- brog. 38 El g Cent. 5565 & N 5566 Strandvejens Hjemmebageri v. Manon Mar ­ tens Strandv. 106 Hell. g Hell. 595 With ’ s Søstrene Hjemmebageri v. V Poulsen Lyngbyv. 213 Hell, g Hell. 4767 Aabenraa ; j ensen h M g 268 Aabyhøj: Kragelund Helga g 578 Meder ’ s Hjemmebageri g 350 Aalborg: Andersen E, Carit Etlars G. 3 g 943 Brandstrupgades Hjemmebageri, H Lind ­ strøm Hansen Brandstrupg. g 2979 Hansen Edith Sjællandsg. 60 g 5335 Helstrup Liliv & Maria Haugaard Nielsen, Jfr. Ane G. 6 g 5317 Hess Minna Lokkeg. 27 g 5227 Herlak Anna Danmarksg. 4 g 1877 Iversen N C Fladeland Dalgasg. 23 g 3591 Jensen Orla Norgesg. 10 g 6289 Kjell Arne Rantzausg. 19 g 4807 Larsen AnineKirkegaardsg. 3 g 1184 Mølholm Hjemmebageri, Mølholm g 696 Mørel O Sankelmarksg. 2 g 5172 Nielsen Niels Vesteraag. 22 g 2090 Pedersen Anna Sønderg. 43 g 3379 Rasmussen J C Absalonsg. 2 g 6842 Aale: Møller Helga g 80 Aalestrup: Sørensen Marius g) 19 A arhus: Andersen Kathrine Bruunsg. 26 ® 2571 Bilde Kirstine Silkeborgv. 26 A g 10215 Bredvig & Sørensen Marselis Boulevard 24 g 4353 Clausen Anna Skovv. 20 g 3946 ElgaardM Horsensg. 19 g 5632 Fink ’ s Hjemmebageri Silkeborgv. 96 $4469 Gottliebsen Johanne Tordenskjolds^. 88 g 8278 Grønlund Agnes Thorvaldsensg. 36 gi 7592 Jensen A Moller Vesterbrog. 22 g 10655 Nielsen Hedvig Set. Clemens Sti'. 8 g 8361

Hestesko. florse Shoes — Fers å cheval — Hufeisen København: Kbhvns Hesteskofabrik, Akts., Tagensv. 47 IS) g Cent. 5025 & Tg. 1340

Hesteskosøm. Horse Nails — Clous å cheval — Hufnågel København: Nordiske Kabel- og Traadfabriker, Akts., København E g ★ Cent. 8825 PRIMA.DELFIN-HESTESKOSØM

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Hesteslagtere.

København: Bekker ’ s fh. Johan Kødudsalg Blaagaardsg. 7 IH g C. 7549 & 3092 Førsterling ’ s C Eftf. v. C Hardenørn Frede- riksborgv. 4 [NV] g Ta. 394 Olsen ’ s N A Eftf. v. A Bagge & A Peder ­ sen Godthaabsv. 24 E g Gh. 101 Peuleche Otto Saxog. 75 13 $ V 7873

Hjemmebagerier.

København: Åaboe-Sørensen Anna, Ole Suhrs G. 18 DS g By 5890v Agersten Harald Dianav. 6 Rødovre Vanl. g Rødovre 220 Andersen Marie Holsteinsg. 29C El g 06328 Aster Johanne Vimmelskaftet 36B E ® By. 7543 Bagger Augusta Tranegaardsv. 90 Hell, ® Hell. 1149 Bodil ved Bodil Pedersen Borups Allé 144 EJ g Tg. 3610 Bonne C Griffenfeldtsg. 3 El g N 2435x Bopa v. Ingrid Storm Allég. 24B E g Eva 3490 Brock Chr. Bregentved Allé 5 Gjentofte g Gjent. 908 Christensen Erna S Uplandsg.2 [S] gAm.5251 Christensen I C Silkeborg PI. 8 El $ 0 6268 Christensen Søstr.Marie & Kirstine Valby Langg. 217 Valby g Vb. 3469y Danske Husmodres Specialbageri v. A Nohr Julius Bioms G. 2 EJ $ Ta. 7770 Ewerløf Poul Fredensv. 37 Charlottl. g Ordr. 1614 Gaardbo Louise Amagerbrog. 260 [S] Hansen C Mysundeg. 13 E g Eva 1519y Hellerup Hjemmebageri v. K Andersen Hel- lerupv. 39 Hell. g Hell. 5859 Henningsen Aase Alhambrav. 17 [0 g Eva 1613 Hermansen K Jægersborg Allé 6 Charlottl. Ordr. 3561 Hesse J S Donaug. 9 El g Su. 1887y Hjemmebageriet Abildgaard v. Vagn H An ­ dersen Amager Strandv. 384 Kastrup ® Kastrup 813 Hjemmebageriet Constant v. Sv. Høfler & Chr. Rasmussen Trepkasg. 2 El g N 3262

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker