kraks vejviser 1940 handelskalender

Herrekonfektion 2

VII — 3387

Lag-Register for Danmark

GJERULFF ’ S TH. EFTF., Alb. Skjøld- berg Købmagerg. 47 Bfi C.4344& By8644 Grauballe Ejnar Allég.8B [£]$ ★ Cent.13502 Herrekonfektionsfabr. Kent, Akts.,Frederiks ­ borgg. 52 B $ C. 12467 Holbek & Co. Biilowsv. 34 E) $ C. 10141 & 10414 HOLTEN CARL Frederiksborgg. 18 B $ ★ Cent. 1388 Stats $ 39 Ibenfeldt SvendOehlenschlægersg. 28 [V] $V 4544 Jacobsen Carl Vesterbrog. 1313 $ C. 15221 & 15225 Jardorf Brødr. Kong. Nyt. 22 B $ C. 3710 Jensen Ebbe Vesterbrog. 41 (V] $ Ev. 2848 Jensen Svend Nørrebrog. 13 El $ N 7510 JENSEN VILH. F, A/S. Kristen Bernikows G. 6 B $ ★ C. 293 &292 Telegramadr. „Jensenbarnikow* . Johansen Axel Ny Vesterg. 7B B $ Cent. 5523 Knudsen J S Nørrebrog. 32 Kl $ N 6535 «* Larsen Aksel Gothersg. 33 B $ Palæ 4056 Lauritzen Chr. Torveg. 53 E $ C. 6504 Repræsentant for : Deutsche Kleider- Werke A.- Gr. Frankfurt a. M. - Berlin. Lysdal H, Akts., Korsg. 16 A (Ni $ -AN 8875 Møller Nielsen J Vesterg. 2 B $ -AC. 15405 Nordiskllerrekonfektionsfabrik vedEGersch- wald Kattesund 14 K! $ C. 6770 & By 3053 Nordisk Konfektion ved T Kamisartchik & A Tikotzki Nørreg. 36 E $ Cent. 7615 & 13576 Palsbøll H Kontor og Fabrik Steng. 36,38 El fil C. 3927,12977 & 12980 Lagereksped.: Ny Østerg. 12 [Kl $ C. 3907 & Palæ 6806. Pedersen Knud E Ordrupv. 86 Charlottl. $ Or. 1999 Pedersen Køhier Købmagerg. 26 B $ C. 14032 Petersen Chr. Hertz Gothersg. 8 E $ Palæ 817x Petersen H Lembcke Rosendalsg. 11 [ø] $ 0 360v Petersen Kai & Knud Longangstr. 21 B $ Cent. 4757 & 5257 Petersen Vilh. Drejog. 11 [0] $ Ry. 2565 Prato, Akts., Ny Vesterg. 7 B B $ Cent. 5523 Rasmussen Bjelke L Guldbergsg. 10 IH) $ N Rosenberg Andreas & Co. Akts . Frederiks ­ bergg. 16 E $ * C. 15838 Schapiro Th. Vesterbrog. 43 IY) $ Eva2904 Scheuer & March Nørreg.7 K $^Cent.l4738 Se næste Spalte, øverst. Skandimved Egon Weiss Vesterbrog. 62 EJ $ Ev. 4340 Skandinavisk Herrekonfektion ved BKvetny Amagert. 6 K $ C. 6465, By 6465, By 6462 & By 6464 Svensk Herrekonfektion ved M Eidemack Gothersg. 133 K $ Cent. 15012 & 15112 Sørensen Aa. Reventlowsg. 32 El $ C. 10544 TAFDRUP JULIUS Vesterbrog. 9B El $ ★ Cent. 877 Grundl. 1889. Telegradr. „Tafdruphus* . Westtoft M & Søn Frederiksborgg. 3 B $ Cent. 10814 Vigand-Hansen J Bjerregaardsv. 2 Valby $ Vb. 1972 Repr. for S Simpson, Ltd., London. Wiggers Otto Fred.d.6. Allé 4 E $ Gh.9370 ZACHARIAE F Indeh. IM Rohwedder Kultorvet 16 E $ C. 3788 & By 3483 Grundt. 1874.

Sørensen Jens & Co., Akts., Østerg. 61 B $ Cent. 2602 & 12661

Herrekonfektion. Gentlemens Clothing — Confection pour homines — Herrenbekleidung (se tillige Herreekvipering). 1. Udsalg. 2. Herrekonfektion en gros. 1. Udsalg. København^: Ajacs Herrekonfektion v. I Jardorf Nørre ­ brog. 72 El $ No. 7(566 Albertsen J, Akts., (S Albertsen Akts.) N- Farimagsg. 68,70 Kl i C. 6497, By 6496 & By 6497 Ehlert Edv. st. Kongensg. 62 EJ $ Pa. 7313 Eistrup J Østerg. 26 B fil Cent. 8610 Specialforretning i Wiener Sports ­ tøj & -Frakker. „Tress li Fineste engl. Hatte. Ekman Axel, Kr. Bernikows G. 4 & 6 B $ Cent. 15084 Færdige Kjole- & Smokingliabitter. Gilder ’ s Magasin Toftegaards PI. 10 Valby $ Va. 2627 Herrekonfektionsforr. Reel v. Ingemann Hansen Ilainmerichsg. 4 E fil Pa. 4669 Herremagasinet April, Akts., Falkoner Allé 66 El $ N 6644 Herremagasinet Eton, Akts., Norrebrog. 118 ' El fil No. 7880 Herremagasinet Hendries v. J Handeles Slotsg, 8 El fil N 388y Herremagasinet Justo ved Jul. Smaalann Nørrebrog. 175 INI fil Tg. 906 Herremagasinet Texto ved T Kamisartchik, A & M Tikotzki Vesterbrog. 93 El $ C. 14569 Kopn Julius Amagert. 21 B fil ★ Cent. 7315 JULIUS KOPP ETABLERET »870 Krasnik M Nørrebrog. 166 El $ Tg. 7490 Kuur- Tailoring v. Gunnar Stokholm Axelt. 8 El $ ★ Pa. 8090 Magasin Gefiona, Akts., Nørrebrog. 194 Kl $ Tg. 6853v Magasin Rex, Akts., (S Albertsen Akts.) Ve ­ sterbrog. 99 El $ C. 10428 & 11426 Magasin Set. Jørgen, Vesterbrogade 16 Akts., Vesterbrog. 16 EJ $ Eva 4848 Magasin Smaalann Nørrebrog. 229 [N] $ Tg. 4157 Magasin Tingbo v. H Lernø Amagerbrog. 88 |S1 $ Am. 6661 Magasin Wales, Akts., (S Albertsen Akts.) Godthaabsv. 3 IH $ ★ Go. 91148 Magasin York, Akts., (S Albertsen Akts.) Frederiksborgg. 44 (KJ $ ★ C. 10467 Mester-Dress, Akts., (S Albertsen Akts.) Nørrebrog. 159 (Ni $ Tg. 6480 Nielsen ’ s Henry Th. Herrekonfektion Akts. Amagerbrog. 57 [S] $ Am. 1110 Nielsen II Lauge jun. Rosengaarden 7 B $ Palæ 1910 Olsen Axel Klosterstr. 20 E $ By 3620 Petersen Hans GI. Kongev. 74 El $ Ev. 1764 Rate-Magasinet ved F Kuchtick Frederiks- sundsv. 11 I nv ] $ Ta. 3219y Regent ved Alfred Mikkelsen Vesterbrog. 34 Kl $ C. 10437 Skrædderiet Lyn ved T Kamisartchik, A &M Tikotzki Nørrebrog. 68 E) $ C. 14931 Skræderiet Isto vedL Cipikoff Istedg. 73EJ$ Ve. 1476y

>0

AKTS ØSTERGADE G1 HØJBROHUS TELEFON CENT. 2GO2 — -»-12661 HERRE-KONFEKTION EFTER MAAL. „B UR B ER RYS ” LONDON FÆRDIGE SPORTSKLÆDER AF ENHVER ART. , REGNFRAKKER og STOFFER. Velklædt, Akts., Vesterbrog. 55 El $ V 3826 Viggo's Herremagasin ved Viggo Hansen Frederiksborgg. 36 B fil C. 11563 Willys Konfektion, Emma Knudsen Fre ­ deriksborgg. 27 B fil By 7968 Wolga ved O Katz, Søborg Hovedg. 69 A Sø ­ borg fil Søb. 2164 Aarhus: FabechLAaboulevarden 16$7475 H adsund : Justesen Søren Th. fil 13 Horsens: Carlton ved I Borenhoff Sønderg. 46 fil 2083 Kolding: Conto-Magasinet ved Chr. G Drescher Sønderg. 1 $ 1940 Od ense : Jensen A Vesterg.98 $ 3706 Silkeborg: Forenede Beklædnings Maga ­ siner, De, ved Arne Jensen fil 242 S vendborg: Olesen Henrik Møllerg.14 $130, priv. $802 Tønder: Petersen Christian $ 156 København Andersen AN st. Kongensg. 114 B $Pa.8O4O ANDERSEN BRØDRENE l.Kongensg.8 & 10 B ★ Cent. 1577 & Provins 70 Baldrup & Grauballe, Akts., Allég. 8B EJ $ ★ Cent. 13502 Bendixen Thomas, Akts., st. Kongensg. 69 B $C. 12311 Bigier Joh. & Søn GI. Mønt 4 0$ AU. 448 JOH« BIGLER & Søn Standard-Fabrikation af Herreklæder GI. Mønt 4. København K. Telefon * Central 448 Habitter. Paletots. Ulsters. Indregistreret Varemærke: „JOB “ Garanti for Ima Fabrikat. Herrekonfektion en eros. Bock I R, Akts., Østerg. 26 E $*Cent.7878 Bornstein J Blaagaardsg. 29 IH) $ C. 13294 & 14412 . Bregenhoj H Blaagaardsg. 19 El $ No. 2610 Brudzexvsky Brdr. Gothersg. 17 Kl $ By 6706 Carroll Fabrikation af Model Konfektion Nørrebrog. 110 El $ N 6588 Christensen Carl, Cort Adelers G. 8 El $ By. 7269 Dansk-Engelsk-Konfektionsfabrik, Akts., Vesterg. 2 E fil ★ C. 15405 Dennig Johan Fælledv. 15 Kl $ N 5936 Duckert Axel Gotheisg. 26 OS $ C. 4739 Eira Herrekonfektion v. Ernst Rasmussen Pilestr. 43 E $ By 3159 Fancy, Akts., Frederiksbergg. 28 E $ Palæ 2775 Franck Christopher A kts., Vesterg. 10 E $ C. 8642

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker