kraks vejviser 1940 handelskalender

Herreekvipering 1

VII — 3384

Fag-Register for Danmark

Brande: Engelsk Beklædningsmagasin, M Dinesen $ 122 London HerreMagasin, I C Madsen $ 113 Nielsen Svend $ 159 Broager: Andresen AM 1 126 Brædstrup: Engelsk Beklædningsmaga ­ sin ved M Th. Mor tensen $ 69 Brønderslev: Engelsk Herre-Magasin ved E Wøldike Gade $ 172 — Simonsen S $95 B r øru p : Herremagasinet ved J PPetersen $ 173 — Petersen A B $ 138 '"'v Dronninglund: Hermansen J P, Akts. $ 53 — Herre Magasinet, A Uggerholt $ 60 Ebeltoft: Engelsk Beklædningsmagasin ved Johs. Hansen $ 94 Esbjerg: Ankersen E Vesterhavsg. 77 $ 1730 Ankersen P S, Akts. Kongensg. 95 $ 798 Budtz Herre-Magasinet NielsJuelsG.18 $ 1876 Centrum ved Ch. Hansen Kongensg. 77 $ 1906 Dansk Beklædning ved Marius Sørensen Kongensg. 53 $ 158 & 1158 Engelsk Beklædningsmagasin v. Chr. Adler Svanholm Kongensg. 66 $ 446 Esbjerg Boston Herremagasin, Akts. Kongensg. 64 $ 1225 Herremagasinet London ved Alfred Larsen Torveg. 35 $ 1436 Herre-Sorensen(Torvegades Herremagasin) ved G Sørensen Torveg. 42 $ 65 Larsen Edmund Kongensg. 79 $ 1294 Oxlund Max Vesterhavsg. 97 $ 2328 Pedersen & Albrechtsen Strandbyg. 1 $ 1182 Strøg-Magasinet, A Damgaard Petersen Kongensg. 8S $ 470 Thygesen Th. Storeg. 73, Jerne $ E 2506 Tip-Top ved H L Holfmann Kongensg.33$ 691 Tøjhuset ved Emil Feddersen Borgerg. 74 $ 329 Esrum: Hansen H M $ 95 Faaborg: Engelsk Beklædningsmagasin, Harriet Larsen $ 26 — Hansen Povl $ 81 Monopol ved K FAaderup $ 250 Eakse: Herremagasinet, Arne Jensen $ 250 — Rasmussen Arnt $ 248 Fakse Ladeplads: Tøjhuset v. Lauritz Hansen $ 27 Fanefjord pr. Askeby: Hansen Alfred O $ Damme 154 Earsø: Dansk Beklædningsmagasin, Con ­ rad Lundsgaard $ 73' Fjerritslev: city ved J P Mortensen $ 13 Fredensborg: Engelsk Beklædningsma ­ gasin ved Eliot Jacobsen $ 218 — Hansen N P $ 64 Fredericia: Andersen S MGothersg. 25 $909 Larsen Søren Danmarksg. 24 $ 109 London Magasinet ved Chr. Jasper Go- thersg. 13 $ 274 Ougaard & JeDsen Danmarksg. 21 $ 332 Petersen S Bristol Danmarksg. 20 $ 354 Tøjhuset, H A Andersen Danmarksg. 10 $ 1095 Frederikshavn: Engelsk Beklæd ­ ningsmagasin ved O E P Bonnesen $ 325 — Herre-Magasinet, Henry W illad - sen $ 23 — Jensen H C $ 120 — Jacobsen Laurits $ 326 — Krogh Anton $ 235 — London Magasin ved Henry Laursen $ 146 — Pedersen Brødr. $ 80 — Pedersens Halvor Eftf., Kam Jacobsen $328 — Sønder ­ gades Beklædningsmagasin ved Niels Mor ­ tensen $ 216— Wæhrens Brødr. $ 209 Frederikssund: Engelsk Beklædnings ­ magasin, Holm Moller $ 115 — Hansen Brødr. $ 60 — Monopol ved V C Rieneck $ 165

Aal borg (Fortsættelse): Skipper Clements Magasin ved Ras.Rasmus ­ sen Boulevarden 5$6565 SpringborgChr.,Krone-MagasinetBispensg. 14 $426 Tip Top ved Georg Stolpe Nytorv 20 $ 1181 Tøjhuset ved AxelPedersenBredeg.7$2742 Wiener Magasinet ved Ove Kristensen Boulevarden 6 $ 4555 Wisse Aage Bispensg. 2 $ 1640 Aalestrup: Aalestrup kontante Tøjhus, Oberlin Mortensen JD 70 Aarhus: Andersen Abraham Aagade 9 $ 3408 Andersen H C Sønderg. 19, 21 $ 1696 Andersen Henning,FrederiksAlléll5$6072 Beklædningshuset Poul Hansen, M Peder ­ sen Fiskerg. 33 - 37 $ 6853 Bristol ved GM JørgensenBruunsg. 44 $ 1494 Christensen Carl E Nørreg. 38 $ 9171 Christensen Hans Skolegyde 4,6 $ 553 ChristensenJørgen,Frederiks Allé 50 $4634 Conto-Magasinet, I A Boronhoff Sønderg. 10,12 $ 7043 Dahl ’ s Jens Herremagasin Borgg. 12 $4289 Dochedahl-Petersen Clemens T. 11 $ 4428 Eistrup Johs. st. Torv 9 $ 308 Engelsk Beklædnings-M agasin, Peter Friis Østerg. 1 $ 1372 (2 Lin.). Stats $ 72 Flip Centralen ved O Frølich Poulsen Banegaardspl. 6 $ 4395 Frederiksbjerg Beklædningsmagasin ved Carl V Secher Frederiks Allé 105 $ 4965 Frølund-Thomseh Immervad 3 $ 2713 Harder M D st. Torv 3 $ 1457 Herreekviperingsforretningen Cuno ved Cuno Ravn Sønderg. 56 $ 9756 Herremagasinet ved AageLaugeJohannesen Banegaardspl. 18 $ 9496 Jensen Gunnar Frederiks Allé 92 $ 3588 JeppesenH P Sønderg. 8 $ 4182 Karsberg Chr. Guldsmedg. 9 $ 2797 Kaufmann Axel Sønderg. 53$ 2537 & 1359 Klingaa Jens Nørreg. 45,47 $ 4442 Krone-Magasinet Sønderg. 11 $ 384 Kuur Konfektion ved Gunnar Stokholm Park Allé 15 $ 10500 (2 Lin.) Leeds, Aage Christensen Guldsmedg. 30 $ 10375 Mikkelsen Michael,Frederiks Allell0$2560 Millgaard L Ryesg. 10 $ 336 Nielsen H C Tordenskjoldsg. 57 $ 7712 Seinhus Carl Østerg. 3 $ 6217 Sorensen Holger Vesterg. 24 $5329 Wexø Willy Guldsmedg. 10,12 $ 7505 Windsor, E Schmidt Sørensen Nørreg. 42 $ 10177 Aars: Didriksen ’ s Th. Eftf., E Ibenfeldt $ 103 London Magasinet, M Christensen $ 70 — Tip Top ved Stampe Jacobsen $ 160 Aggersund Nord : Theodosiussen P C $ 34 Alli nga abro : Marcussen Victor $ 43 Arden: Jensen Thomas $ 68 Asnæs : Andersen Johs. $ 54 Assens: Bertelsen Poul $ 194 — Hansen ’ s Vald. Eftf., L Brint-Nielsen $95 Astrup pr. Skern : g and p A $ A 24 Avium : Pedersen Johs. $ 73 Ballerup: Herre- & Skotøjs Magasinet ved Charles Christiansen $ 249 Band hol m: Andersen Nymand $ 87 Birker ø d: Herremagasinet, Chr. Christi ­ ansen $ 255 Bjerringbro: Nielsen Jacob $ 22 Petersen Henry $ 131 Bogense: Hansen Carl J $ 158 Hansen Laurits $ 13 Borr e: Madsen I C $ 2211 Braaskoy . Nielsen J A $ Hornsyld 87 Br amminge; Boston ved PS Bechsgaard — Engelsk Beklædnings-Magasin, Kristian Beiter Lauridsen $ 37 — Nissen KF

Frederiksværk: Frederiksværk Herre ­ udstyrsmagasin. M Andersen $ 65 — SchmidtfChr. $ 31 Gedsted: Christensen Niels $ 77 ^i Ye: Østergaard Chr. $ 81 Glams bjærg: Bristol ved Julius Hansen$ 253 Glostrup: Herremagasinet ved Poul An ­ dersen $ 431 Rasmussen Ludvig $ 120 Graasten: Herre Hus-Central v. A Chri ­ stiansen $ 48 G~ ra,m: Grosbøl Jørgen L $ 5 Grenaa: Andersen Ludvig, Grenaa Havn $ 248 — Bristol ved Ejler Krag $ 285 — Engelsk Beklædningsmagasin ved Alb. Thomsen $ 82 — Jørgensen Knud $ 449 Grevinge: Hansen Marie $ 18 Grindsted: D ans kBeklædnings-Magasin ved P Pedersen & Søn $ 165 — Jensen P Rejer $ 7 — Jørgensen A $ 38 Græsted: MagelundN $ 97 Ondmc ; Magelund Carl $ Hesselager 46 Gyllin g: Kjærsgaard S $ 21 Gørlev S. : Engelsk Beklædningsmagasin ved Aage Hansen $ 139 Haarlev : Volfing I L $ 123 Haderslev: Duus Peter Bispeg. 13 $ 848 Nicolaisen II C Gravene 13 $ 764 Schmidt Waldemar Nørreg. 1 $ 16 Tip-Top ved J Hansen Bispeg. 12 $ 1041 Hadsten: Engelsk Beklædningsmagasin ved M Simonsen Hadsund : Engelsk Herremagasin, Sigurd Madsen $ 125 Riisberg L $ 228 Hals^ Engelsk Beklædningsmagasin,G Vagn Jensen $ 70 Hammel: HestbekMartin $ 75 — Mad ­ sen Chr. $ 89 — Monopol", E Engemann $52 Haslev - Grenaa Alfred $ 343 & 423 — Jespersen-Skree J $ 32 — Olsson G$ 261 — Ørnstedt M $ 53 Helsinge: Rasmussen O & Søn $ 139 Willys Herremagasin ved WillyChristensen $96 Helsin g ør: Bristol ved Alex Nielsen Steng. 21 $ 47 Engelsk Beklædningsmagasin (Tip-Top) ved Jørgen Nicolaisen Bjergeg. 15 $ 292 Helsingørs ’ hvide Flip ved Svend Bagger Bjergeg. 5 $417 Jørgensen Aug. Set. Olai G. 18 $ 489 Monopol ved Johs.Pedersen Bjergeg.7 $ 96 Svendsen J L Stjerneg. 4 $577 Tailor yed Arnold Petersen Steng. 48 $ 868 West Ole Bjergeg. 19 $ 454 Herning: Andersen Holger $ 322 — En ­ gelsk Beklædnings Magasin ved Julius Petersen $ 164 — Maibom Alf. $ 277 — Pedersen Aage $ 916 — Pedersen Chr. & Albrechtsen ’ s Eftf., Ole Toft $ 581 Hillerød: Børsch Chr., Engelsk Herre Modemagasin $ 21 — Engelsk Beklædnings ­ magasin ved Soelberg Petersen $662 — Har ­ der Emil $702 — Madsen ’ s Brødr. Herre ­ magasin v. Svend Madsen & Holger Madsen $ 963 - Mortensen O I $ 275 — Skibsted M $786 — Sparving Christian $ 348 & 531 — Sørensen Kristian $ 205 Hirtshals : Engelsk Beklædnings Magasin, IdusM Mikkelsen $ 72 Hj ermitsle v: London Magasinet, Vilh. Pedersen $ Vester Hjermitslev 43

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker