kraks vejviser 1940 handelskalender

1 'ag-Register for Danmark Herre-Magasinet Triangel ved N Skorochod N-Frihavnsg. 9 [øl g 0 5631 Herrernes Magasin ved L F Raby Istedg. 64 E g V 220x Hoffmann Karl & Son Gronneg.lEfl-ArC.708 Uniformer og Livréer. Katalog sendes. Holbech ’ s J P Eftf., Østerg. 60 g * C.13835 Holdt Hans GI. Kongev. 102 E g Cent.10103 Holmby M TorVeg. 28 E g C. 8714 Hvide Flip, Den, ved Charles Olsen Nikolaj PI. 5 E g C. 6737 ______________ Den hvide Flip v. Charles Olsen Cent, 6 737 Nikolaj PI. 5 Jacobsen Carl Vesterbrog. 13 E g C. 15221 & 15225 Jacobsen Harald Fælledv. 10 E g N 5708 Jacobsen IngvardAmagerbrog. 177 [S] g Am. Jensen Julius Fiolstr. 24 E g Cent. 5077 Jensen Willy Hald Rosenørns Allé 32 E g N 2662x Jørgensen Jobs. Nissen N-Frihavnsg. 47 ie) g 0 931 Kiær ’ s Klæder st.Kannikestr. 10 EgBy 8224 Kjær Jensen K Rantzausg. 29 E g N 7355 Kravatmagasinet London ved Vagn Nielsen Østerbrog. 152 [ø] g 0 3152y Krogh Oscar Strandv. 21 S) g Ry v. 1735x Krone-Magasinet ved M Thorup Nørrebrog. 27 E g) Cent. 4686 Kohn Erik Roskildev. 347 Rødovre Valby g Rodovre 747 Lageret Monopol ved K Wichmann Nørreg. 38 E g By 1261 Langballe Jens Danmarksg. 4 E | V 9854 Larsen Eiler Rolighedsv. 22 E gi N 3332 Larsen Ernst Østerbrog. 136 ØjfØ 1123y Larsen Harald, Peter Bangs V. 60 [El g Gh. 7112 Larsen Lindorff GI. Kongev. 163EgVe.7521 Larsen P C Torveg. 29 E gi Am. 5229x Larsen Valdemar Torveg. 66 E g Am. 6146 Lauritzen C P & Co., Akts., Vesterbrog. 30E g ★ Cent. 2808 Lauritzen Oskar Frederikssundsv. 29 E3 g Tg. 4065 Laursen SvendO Amagerbrog. 122 (SJ g Am. 202 Lind A Strandv. 175 Hell, g HeU. 965 Lindskov Otto Holbergsg. 30 E g Pa. 7657 London House ved H Eidemack Falkoner Allé 57 E g Gh. 211 Lønberg Carl Gothersg. 115 E g Cent. 9115 \arLJ ^2be nj Gothersg. 115 E (K.F.U.M.) Tlf. Cent. 9115 <& 14653. Herrekonfektion. Herrelingeri. Iste Kl. Skrædderi. Madsen Harry Borgerg. 35 E g Pa. 4139x Madsen Ivar Adelg. 81 E g Palæ 4697y Madsen Poul Frederikssundsv. 138 Brh. g Bella 1511 Magasin Kjeld ved Kjeld Pedersen Blaa- gaardsg. 38 E g N 1155 Magasin Liverpool v. Bernh. Hagen Jensen Øresundsv. 40 IS'] g Am. 3453 Magasin Viben v. Walther Petersen Vibens ­ hus Runddel 2 [ø] g Ryv. 1502x M agasin Windsor, A kts., Jagtv. 7EgGh.4828 Man ’ s Shop vedLBrunNygade lEgByl539y Michaelsen & Andersen Fredericiag. 46 E g Palæ 1308x Mortensen Otto Jernbane Allé 53 Vanl. g Da. 514 Mynster ’ s Magasin ved O Mynster Petersen Falkoner Allé 29 E g Gh. 2321

VII — 3383 Møller Carl Griffenfeldtsg. 3 E g N 1845x Møller Poul Blaagaardsg. 23 ED g N 3136 Møller ’ s Viggo C Eftf. Ny Østerg. 12 E J C. 3907 Netterstrøm Axel Vesterbrog. 17 E g Cent. 6931 & 10631 Netterstrøm - ............................ „ ........ - Nielsen Anker Lyngby Hovedg. 11 Lyngby g Lyngby 296 Nielsen Carl W O Godthaabsv. 28 E g Cent. 12519 Nielsen Harry Vesterbrog. 50 E g V 3134 Nielsen H N Søborg Hovedg. 93 Søborg g So. 3040 Nielsen Kay Dronn. Tværg. 32 E g Palæ 226y Nielsen Knud Borgerg. 12 E g Palæ 5697' Nielsen M Nyhavn 19 E g Palæ 969x Nielsen Viggo Kongev. 21 Dragør g Dragør 322 Niti v. Alfred Pedersen Frederiksbergg.lOE g Palæ 6990 Nørreport Herremagasin, Akts., Frederiks- borgg. 7 E g Palæ 798 Pedersen Edv. Strandg. 28 E g C. 11789 Pedersen Holger Aarhusg. 50 føl g 0 2439x Pedersen N, Kristen Bernikows G.8 E g By. 3954 Pedersen ’ s W Rolf Eftf. v. E Mortensen Godthaabsv. 44 E g Gh.239y Petersen A Nørreg. 24 E g Palæ 2512 Petersen E H Blaagaardsg. 24 El g N 2536 Petersen E Herman Nørrebrog. 158 E g Tg. 1013 Petersen Einar A V-Voldg. 17 E g Cent. 15415 Petersen Finn Amagerbrog. 135 (S] g Am. 1973 Petersen H C & Hansen st. Kongensg. 86 E g Cent. 6287 Petersen H P Istedg. 112 E g V230 Petersen Johs. Valby Langg. 197 Valby g Vb. 40 Petersen ’ s Mynster Magasin FalkonerAllé29 E g Gh. 2321 Petersen N P Viborgg. 11 |ø) g 0 3335 Petersen P Chr. Jernbane Allé 97 Vanl. g Damsø 2199 Petersen S Strand Bernstorffsv. 84 Hell, g Hell. 5206 Petersen Sv. Aa. Thorsg. 23 E g Ta. 4931 Petersen Theodor Aaboulevard 31 E g N 3007v PetersenWillum Grønneg.6E g-jkCent.4581 Petersen-Faxe ’ s Eftf. St. Annæ Pl. 20E g Palæ 1070 Prince of Wales, Odin A Møller Vesterbrog. 2E Eg By 4563 Raby Frederik Vesterbrog. 95 E g Eva 3246 Rasmussen Egon Vesterbrog.69 E gEv.4615 Rasmussen Rob.AEnghavev.247E gEv.5225 Rejsemaerasinet, P Christensen Istedg. 2 E g V1604v Robert ’ s Herre Magasin vedRobert Christen ­ sen Dybbolsg.'56 E g V 4575 Rodtwitt H Mundt Oehlenschlægersg. 19 E g V 5885v Rohde Aage Frederiksborgv. 205 fE g Søb. 3005 Rolsted C F E Lyngbyv. 42 El g Ryv. 1465x Salomon Vilh. Toldbodv. 2 E g Palæ 2542 Scherf Christian Tagensv. 39 INI g Tg.4502 ScherfH Frederikssundsv. 7 I nv ] g Tg. 4710 Scherf P Amagerbrog. 168 E g Am. 3895 Scherf Viggo Frederikssundsv. 55[NV]gTg.523 Schultz A Jyllingev. 64 Vanl. g Da. 2610x Sigertsen Carl Nyhavn 17 E g Palæ 1201 Simmelholt Anna Holmbladsg. 6 GU g Am. 525u Slipsbørsen v. T Olsen Vesterbrog. 107B E g Ve. 1944v Sommer Ejnar Borgerg. 3 E g Palæ 5704x Sport House, E Olsen, Peter Bangs V. 139 E g Damsø 8339

Herreekvipering 1 Staun O Bille Smalleg. 34 E g Gh. 714x Steffensen Marius V-Farimagsg. 4D E g Palæ 6634x Steffensen ReimerJagtv. 101 E g C. 5355 Strøg Magasinet ved Vald. Hansen Frede- riksbergg. 11 E g By 8355 Styrmer Th. GI. Kongev. 148 E g C. 7607 Sven ’ s Magasin v. S Dannemand Nielsen Toftegaards Allé 13 Valby g Vb. 1450v Sørensen Frede Dahl Gjentofteg. 66 Gjen- tofte g Gjent. 435 Taarning Erik Søborg Hovedg. 45 Søborg g So. 1217 Taarup Axel Griffenfeldtsg. 35 E g N 4267 Theilgaard Brødr. Finsensv. 39B E g Gh. 9901 Theisen Johan Bøttiger N-Voldg. 62 E g By 7117 Thomsen N P Dannebrogsg. 1 E g Cent. 2364 & 15864 Torps Herre Magasin Istedg. 55 E g V 3965 Troelstrup Chr. V-Voldg. 5 E g C. 1394 & 1399 Tøjboden v.A Winding Holmbladsg. 30 E g Am. 4301 * Tøj børsen ved Chr. Nielsen Grønneg. 43 E g Cent. 4371 Tøjhuset Jyden v.AM Frederiksen Tingv.10 Ég Am. 3893 Unionen v. P E Winther N-Fasanv. 43 E g Gh. 1619y Westergaard M Damhus Boulevard 5 Rød ­ ovre Valby g Rø. 640 Weston, Akts., Reventlowsg. 8 E g Eva 4591 Wiberg Carl Østerbrog. 72 [ø| g C. 8409 Winding Aage Gernersg. 35 E g Palæ 186 Winther Th. Elmeg. 6 E g N 3410x Woderich ’ s Herremagasin Strandv. 82 Hell. g Hell. 42 Vogel Peter GI. Kongev. Ill E g V 4411 Vorbeck Eigil Torveg. 47 E g Cent. 14366 ZACHARIAE ’ s MAGASINER Indeh. IM Rohwedder Kultorvet 16 E g C. 3788 & By 3483 - Grundt. 1874. Zinzi Herremagasin v. HZinzinatus Amager ­ brog. 7 E g Am. 6633 Ørtenblad Henry Nørrebrog. 198 E g Tg. 38 Aabenraa: HerreHusCentralvedAndreas Petersen g 176 — Jacobsen Chr. g 356 — Tip Top ved F Petersen g 377 Aabybro: Nielsen Martinus g 58 Aakirkeby : Aaby ’ sEftf. Knud Hansen g 250 Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind g 94 Aalborg: Aalborg Søekvipering ved H N Hansen, Niels Juels G. 2 g 4976 Andersen R Lind Østerbro 1 g 874 Beklædningshuset Boston ved E Sørensen Østeraag. 14 g 213 Carstens Herre-Magasin Gravensg. 4 g 457 Damborg Chr. & Søn Slotsg. 1 g 167 Engelsk B e klædningsMagasin ved Videbæk Jensen Gravensg. 3 g 2872 English House ved S Bast Østeraag. 2 g 3542 Herre-Centrum, Jens Andreasen Vesterbro 89 g 6828 Herrekonfektionsforr. Rio Algade58 g4914 Herremagasinet Kent, N Chr. Andersen Vesterbro 56 gi 1249 Jensen Axel Reberbansg. 16 g 6774 Kaiifmann Axel Bispensg. 13 g 2177 Konkurrenten ved Poul Petersen Reber- bansg. 11 g 3848 Konto-Kontoret, E Petersen Kongensg. 6 g 6613 Kravaten ved Th. Borup Algade 11 g 1494 London Magasinet ved FBender &FGBen- der Østeraag. 11 g 1309 Overgaard Tage Bispensg. 26 g 619 Pedersen Axel Teglværks Alle 11 g 6042 Pedersen P Reberbansg. 11 g 3848 Rasmussen Bertram & Andersen Bispensg. 9 g 56 Simonsen Rs. Hadsundv.8 g 5807

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker