kraks vejviser 1940 handelskalender

Havregryn Nakskov: Nakskov Dampmølle, Akts, fl 138 & 638 Vita Havregryn. Se Annoncen u. Dampmøller. Ota, De forenede Havre- & Rismøller.Akts. Gasv. 3 f 130 & 530 Svendborg: Svendborg Boghvede- & Havremølle Ø-Hav- nev. 17 j) 106 &1460

Fag-Register for Danmark Egebjerg Einer, Søborg Hovedg. 65 Søborg Søb. 437 Egeblad HJIerlev Hovedg. 17 Herlev j) Yr. 133 Eistrup J Østerg. 26 Kl $ C. 8610 Specialforretning i finere Herrelingeri, Wiener Sportstøj & Damestrømper. Ekman Axel, KristenBernikows G. 4&6 Kl f Cent. 15084 Herrekonfektion & Lingeri. Engelsk-dansk Beklædningsmag. ved P J Jacobsen ValbyTingsted 1 Valby j'Vb. 51 Engelsk Herremagasin v. Victor Nielsen Lyngby Hovedg. 70 LyngbyjlLyngby 2185 ENGLISH HOUSE Frederiksborgg. 18 K $ *0.8588 English Magazine ved Lauritz Jacobsen GI. Kongev. 87 IB J) V 4698 Flippen ved Andersen & Wiberg Istedg. 128 S 1 V 376x Frihavnens Søekvipering ved Max Herman- sen & C Vald. Madsen Frihavnen Forbin- delsesv. [ø] jl Palæ 967x Gatzwiller E B Bernstorffsg. 4 13$ Byl777y Gry Alfr. Østerbrog. 60 SS j) 0428x Gry Else Frederiksborgg. 31 [S U By 5027x Gry Jørgen st. Kongensg. 5 IK] ji Pa. 1285x GrønlundViggo Amagerbrog.92[S] $ Am. 1844 Hagenau ’ s Herremagasin v. Viggo Hagenau Finsensv. 14 [0 $ Fa. 601 Hancke Svend Valby Langg. 68 A Valby $ Vb. 261 x Hansen Carl Nyhavn 43 Kl f Palæ 1168 Hansen J C Toldbodg. 19 Kl $ Palæ 818 Hansen Julius W Jernbane Allé 37 Vanl. $ Damsø 617 Hansen K Toldbodg. 13 Kl J) Palæ 6403 Hansen L Østerbrog. 93 [øl j) 0 5170 Hansen Peter G Frederikssundsv. 54 I nv ] Tg. 7070x Hansen Rob. Gjentofteg. 49 Gjentofte 11 Gjent. 804 Hansen Vald. .Vesterbrog. 8 A 13 j) By 4111 Hasse Fr., Akts., Amagerbrog.62 [S]£lAm.27 Hattesen P Islands Brygge 9 I§1 $ Am. 678 Hendrichsen Leo Nørrebrog. 78 El $ N8402 Henriksen H V Gothersg.20 Kl f Palæ 2440 Herman ’ s Magasin, Herm. Henningsen V- Farimagsg. 1 A 13 $ By 6959 Herrecentralen ved Simon Feldstein GI. Kongev. 4'G1. Banegaard 13 $ By 8275 Herreekviperingsforr. Aka, Akts., N ørrebfog. 36 El jl N 7202 Herreekviperingsforr. Blaagaard v. Herman Hansen Blaagaards PI. 25 El jl N 8955 Herreekviperingsforr. Style ved Valborg HansenAmagert.il Kl jl Palæ 6562 Herrelingeriforr. Perfekt, Albert Rasmussen Amagerbrog. 12 [S] jl Am. 57 9y Herremagasin Derby, Indeh. H Willadsen LyngbyHovedg. 44 Lyngby jl Lyngby 624 Herremagasin Geismarv. I Geismar Amager ­ brog. 144 g] j) Am. 1200 Herremagasin Savoy, E Willadsen Valby Langg. 195 Valby jl Vb.3338 Herremagasinet Bristol v. Niels Priisholm Bagsværd Hovedg. 127-137 Bagsværd j Bagsværd 4 Herre-Magasinet Britannia v. E Jacobsen Amagerbrog. 112 [s] jl Am. 535x Herremagasinet Den blaa Habit ved M E Unterschlag Gothersg. 21 Kl jl Palæ 164 Herremagasinet Fox v. Jul. Erichs Istedg. 29 13 j V 1472y Herremagasinet Frem ved L Besiakof Blaa ­ gaard sg. 5 El f N 357x Herremagasinet Jægersborg v. A C Chri ­ stiansen Jægersborg Allé 27A Charlottl. jl Ordr. 1359 Herre-Magasinet London v. Ax. Madsen Lyngby Torv 15 Lyngby jl Lyngby 897 Herremagasinet Noblesse, Max Møller Nør ­ rebrog. 222 El j Tg. 365y Herremagasinet Nora v. H Skobitz Nørre ­ brog. 108 Bl jl N 8080 Herremagasinet Toften ved G E Hansen ToftegaardsAllé31 Valby jl Vb.4404 Herremagasinet Torben Olsen & Co. ’ s Eftf. Østerbrog. 104 El jl 0 5187

Rønning P &GjerløifØresundsg.28 f *C.77 17

FOSKA er TILSAT DET LIVSVIGTIGE

Hermetik. (se Konserves).

• -** - foska j gryn

,

g

KALK.

Herreekvipering. Clothiers & Outfitters — Confection pour homines — Herren-Modeartikel (se tillige Herrekonfektion). 1. Herreekviperingshandlere. 2. Herreekvipering en gros og Artikler for Herreekviperingshandlere. 1. Herreekviperingshandlere. København: Aarslew-Jensen Kaj Godthaabsv. 23.3 EJ ® Gh. 7110 Amager Herremagasin ved Em. Larsen Ama- gerbrog. 109 [S] f Am. 5936v American-House ved M Jardorf A aboulevard 26 Kl j) C. 12096 ANDERSEN BRØDRENE Østerg. 7& 9 Kl &* Cent. 1577 Postkonto 1577. Andersen ’ s H C Eftf.Istedg. 57 [3 Eva 469 Andreasen Erik W Nørrebrog. 218 (Ni $ Tg. 3007y Arbejdernes Beklædnings Magasin ved Elof Svensson Slotsg. 28 El U N 464 Bacher J P Torveg. 22 Kl j) Am. 4502 Bagger Svend, PeterBangsV. 59 [0 $ Gh. 8859 Baronet ved C P Jacobsen Vesterport EJ f C. 7246 Borg Herman & Son St. Annæ PI. 16 Kl $ C. 10340 Brandt Herman Enghavev. 31 E $ V2963y Bristol Herremagasin v. .Johan A Knudsen Roskildev. 327 Rødovre Valby j) Rodovre 944 Britannia ved N N Moesgaard Strandv. 187 Hell, f Hell. 1301 Brønderslew & Lohse Amagert.31KjlC.1311 Carl ’ sHerreklædér vedCarlJacobsenHamme- richsg. 7 E j) By 7478 & By 8258 Central Magasinet ved G Jensen Frederiks- borgv. 50BE3 f Tg.6475y Chicago-Herremagasin ved Jac. Mosbak Jyllingev. 62 Vanl. j) Damsø 2062 Christensen Carl Nørrebrog. 98 El ffl Cent. 11394 Christensen Ernst Falkoner Allé 43 El ffl Gh. 8286 Christensen Frederik Ny gaardsv.3 121 jJRyv. 670 Christensen Margrethe Severin GI. Kongev. 172 A 13 $ V 2127 Christiansen A C Islands Brygge 7 El jlCent. 10697 Christophersen W Nørrebrog. 175 El j) Tg. 3527 Clemmensen Henry Smalleg. 45 E j) Go. 6772 Club House ved Valdemar Klingenberg Jen ­ sen Strandv. 27 [g] $ Ryv. 3349 Crone Svend Vesterbrog. 6 E j! By 1669y Danielsen J C F Strandboulevarden 57 [øl $0 6455 Herreekvipering 09 Skrædderi.

BIO FOSKA er LIGESOM FOSKA TILSAT KALK OG DESUDEN 8000-12000 INTERNATIONAL A-VITAMINENHEDER PR. KG.

DE DANSKE HAVREGRYN SVENDBORG. BOGHVEDE HAVREMØLLE THEODOR PETERSEN TLF. 10 G & 1460 ANDRE PRODUKTER : L BOGHVEDEGRYN. , AFSKALLEDE-ÆRTER, tf Svenstrup: Svanemøllen, Interessentsk. $ 104

Hegnsmateriale. (se: Elektriske Hegn; Indheguing og Indheg ­ ningsmateriale).

Hejseapparater. Hoists — Monte-charges — Hebezeuge (se tillige : Elevatorer; Trans ­ portanlæg).

København: Kastrup Maskinfabrik, A/S |)*KastruplOOO Smith, Mygind & Hiittemeier, Akts., Nørrebrog. 68 I® $ * Cent. 803 Sonesson Wilh. & Co.. Akts., Nørre Fari- magsg. 13 Kl $ * C. 8363 Maxim Skruetaljer. Haandspil. Silkeborg: Larsen ’ s J Hvidtved Maskinfabrik fl 295 V ejle: Jessen ’ s Hans Maskinbyggeri j) 229 & 1259 Se iøvrigt under Maskinfabrikker.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker