kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3381

Havemøbler

Fag-Register for Danmark

Kerteminde: Kold ’ s Savværk, Akts, g 55 & 295

Stensballe pr. Horsens: Ostergaards Frøavl g H 1080 Vejle:

Havedekorationer.

SOMMERSTOLEN KOLD ’ S SAVVÆRK KERTEMINDE TLF. 55

København: Lamberg-Petersen Eftf. Peter Ove Christen ­ sen Glentev. 69 ® g Tg. 230 Larsen & Dall Zinnsg. 3 [ø] g Tr. 692 Værksted for L & D mønsterbeskyttede Bronce-Solure.

Brincker Brødr., Greisdal Hammerværk, Akts.g93&1093 - SeFag-.Hammerværker. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Vejstrup: Schaumann H C g 178

A /s

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Viborg: Riegels ’ Chr. Trævårefabriker, Akts, g 84 Spec. : Baadhusmøbler. Felt- & Liggestole etc.

Havefliser.

København: Forenede Granitbrud, Sandstensbrud & Sten ­ huggerier paa Bornholm, De, Akts., Hovedkontor Bønne Tlf. 110 <6 223 Afdelinger i Kbhvn. Frdbg. Allé 76 [3 Tlf. C. 12223& 15723 og Skovshoved Havn Tlf. Ordr. 3504 Nexø Fliser og Nexø Blokke til Haveanlæg.

Havemøbler. Garden Furniture — Meubles pour jardins — Gartenmobel

Haveparasoller.

København: Hoffmann Johs.&Søn Set. J ørgens Allé 3-11 GO g Cent. 1389 & 15235

København: Bruun Aage, St. Peders Str. 10 Eg By 2079 Malede og umalede Havemøbler. Fabrikernes Salgskontor ved Carl Jørgensen V-Voldg. 10 03 g Cent. 5004 Trævareforretningen Vester Voldgade 10 Central 5004. Egne Modeller fra egne Værksteder. Jcrnvarefabriken Danmark Karlsen & Co. Akts., Lindevangs Allé 3 A IB g Gh. 505 Naturtræ-Havemøbelfabriken Fortunen v.W Jochumsen Skovbov. 20 Klpbg. g Hjorte ­ kær 105 Neerskov Alfred E Andemosev. 18 I nv I g Sø. 1545 - Klapmøbler. Liggestole. Søborghus Tømmerhandel & Savværk Frede- riksborgv. 240 Søborg g Søb. 78 ÆLDSTE ^STORSTE SPECIN.FABPIK : HAVE MØBLER. LISTER. BRÆDDER. RADIOMASTER.FIAGSTÆNGER. Vedel-NielsenAage Vingaardstr. 17 gC.9425 Bakker,Havemøbler,Ligge- oj Klubstole. Wengler R kgl. Hof-Kurvemager Ama ­ gert. 7 E g Cent. 5208 & 12824 illustreret Prisliste franco Winkel & Christensen Enghavev. 68 E g Eva 2947 Bol tinge pr. Espe: Boltinge Stolefabrik ved Kristen Pedersen & Co., I/S g Ringe 132 Se under Stolef abrikker . Brønderslev: Nielsen Peder, Akts., Pedershaab g B 9 Se under Bygningsbeslag.

Have- og Markredskaber. Horticultural & Agricultural Implements — Outila d'horticulture & d ’ agriculture — Garton- und Ackerbaugeråte

HAVEPARASOLLER EcdzrLhotion, — Kun. jzjx • Schwartz I G & Søn, Akts , Sværteg. 3 E g ★ C. 2311 Skandinavisk Paraplyfabrik, Akts., Kultor- vet 4A E g Palæ 4394 Skandinavisk Paraplyfabrik, Akts. Kultorvet 4AE Tlf. Palæ 4394 Fabr. og en gros.

K øbenhavn: Avnso Olaf Sydhavnen IV1 g ★ Eva 5306 Avnsø's danske Plæneslaamaskine. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Bucka & Nissen Vesterg.26 E g^Cent.1319 Clausen Victor Norrebrog.220 [NJ gCent.9965 Dansk Staal Industri, Akts, af 1933, Paral- lelv. Kongens Lyngby gi Lyngby 410&510 Se Annoncen u. Hammerværker. Dæhnfeldt L, Akts. , Frederiksborgg. 21 E | Cent. 14990 Erichsen L V Nørrebrog. 55 [Ni g) ★ Cent. 9248 - Eneforhandler af Træf ældnings ­ maskinen ^Monkey Winch*. Hansen Johs. Ingeniør, M.I.F. Østerbrog. Pavilloner føl g Cent. 12280 & Palæ 3700 Moderne Havebrugsm., Jordfræsere. Traktors, Motorplæneklippere: Dennis <& Monarch, Motor-Frugtspr øjter, Grild- borg-Sprøjten, Styrbare Bedskaber. Rom C Tb. ACo. ’ s Eftf. Axeltorv 1 (S g Cent. 8625, 625 & 10625 Turbia Manufacturing Co. v. C Buchter Nyhavn 18 E g By 159 Aalborg: Zijick J Danmarksg. 13 g 198 Aarslev pr. Brabrand: Aarslev Sav- & Hammerværk, Akts.g B 2 Esbjerg: Koch .), Jerne g E 1283 Fabrikation af Hjulhakker m. m. F lemløse: Fabriken Søbjerg, Brødr. An ­ dersi n g Snave 71 Horsens Christensen ’ s Oscar Eftf. ved Grunth & Hvidt, Filial af J E Moller ’ s Enke & Co. Kbhvn. gi 123 & 594 Odense: Nyborg Harald Vesterg. 65 gi 1249 (2 Lin.) Ringsted: Andersen Brødr. g 472 Silkeborg: Lysbro Fabriker gi 310 & 311

Garden Hose — Tuyaux d ’ arroaage — . Gartenschlåuche (se tillige Gummislanger).

København: Nordisk Gummi og Guttapercha Co., Akts., LindgreensAllé ’ s Forl.17g^C11603& 906

Havregryn, Møller & Imp. Oatmeal, Mfrs. & Imp. — Fabr. & imp. de gruaux d ’ avoine — Hafergrutze, Fabr. & Imp. Kø benhavn: Jørgensen Anker Islands Brygge39[S]gCent. 10548 Kjær & Sand V-Voldg. 115 E ffiC. 12353 & 14656 - Bepr.forFoskaogBioFoskaGryn. OTA, DE FORENEDE HAVRE- & RISMØLLER, Akts., Islands Brygge 39 ® g ★ Cent. 2137 Dalby pr. Kolding: DalbyGryn-&Hve- demølle ved H P Petersen g K 915 Højrup: Havregrynsmøllen Viking v. Arne H Kjær & Svend Munkedal g 62 & 200 Faget fortsættes næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker