kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Randers :

Harpiks en gros

VII — 3379 O de nse : Pedersen L C S Smedevænget 30 D 5557 Randers: Randers Handskefabrik Kontor og Lager Vestergrave 18 Randers jl 130 (F.) GRUNDLAGT 1811.

RANDERS HANDSKEFABRIK Ud ­ salg Torveg. 12 j) 130 Kontor og Lager: Vestergrave 18 Se under Handsker en gros. Roskilde: Jensen Karen Algade 42 1! 1797 Vejle : Anderson Svante Sonderg. 3 D 95 Viborg: Ditzel ’ s Th. Eftf., Jens Ørum stTSct Mikkels G-. 29 2. Handsker, Fabrikker og en gros Fabrikker er mærket med (F). Kobenh avn: Bielefeldt Paul Boas Solvg. 96 |EflPalæ5011 Broch K GI. Kongev. 3, 5 El 4 C. 7415 Castenschiold C & Co. Odenseg. 2 @ 0 8356(F) Dansk Stofhandskefabrik ved GMarcus Ny- brog. 24 Kl $ Palæ 3962 (F) Dethlefsen L Raadhuspl. 45 M f) Palæ 5606 Filtenborg Henrik Kompagnistr. 20 Kl D Cent. 4406 & 4469 Foltmann CarlStudiestr. 21 Kl $ By 8517 Forenede Olietøjsfabriker, De, Akts., Olskind & Standard Øresundsv. 144 O K! ★ Am. 3230 Arbejdshandsker. G. E. O. D. A. N.-Handsker, AKts., GI. Kon ­ gev 3,5 E D C. 7415 Handskefabr. Ganta Akts. Fredericiag.27 Kl D Palæ 1603 Handskefabr. Union, Akts. ,Mikkelbryggersg. 3E$Palæ 3487 (F) Handske- & Skindfabr. Haco, Akts.,Strand v. 229C Charlottl. j) Hell. 4149 (F) Hylsberg Emil Kong Georgs V.65 E $ Gh. 8473 Hyltoft P Kaalundsg. 6 EJ $ V 269x Jacobsen & Hviid Farverg. lOKI^Cent.10852 Jensen E & Søn, Olfert Fischers G. 40 Kl $ Cent. 2048, Palæ 2028 & Palæ 4827 (F) Skindhandsker en gros. Jessen-Schmidt K& Sønners Handskefabrik Graabrødrét. 14 Kl $ C. 1634 & 1734 Jonsson S K Edisonsv. 9 CH JD Eva 1373 Jørgensen E OLyngbyv.281Hell.$Ge. 530(F) Kbhvns Handskefabr., Rasmussen & Jørgen ­ sen Peder Skrams G. 11 Kl j) By 8G1 1 (F) Larsen Albert Raadhusstr. 6 Kl $ Cent. 8118(F) Larsen N F & Sønner, Akts M Købmagerg. 7 Kl J) Cent. 3892 & By 7392 (F) Larsson JE Dønnerupv.10 Brh J|)Damsø3928 Levison C E Østerbrog. 93 [ø] $ Øb. 4136y Matrico, Akts., Kompagnistr. 11 Kl JS C.1557 Meyer Michael Ehlersv. 16 Hell, 4 Hell.1729 Noes Finn Flakholmen 20 Vanl. 31 Damsø 4376 (F) Nørrebros Handskefabr. ved E Winther Nørrebrog. 66 [N] $ N 4776x (F) Pahl Hermann Akts., Købmagerg. 62,64 Kl J) C. 283, 288 &289 Petersen P M Lavendelstr. 16 E J) ★ G13410 Rasmussen Emilius Ryesg. 106A|2]$07188x (F) Salamander Handsker, Akts., Ryesg. 13112] D C. 10287 (F) Serritslev Chr. M Larsbjørnsstr. 21 E 4 By 2504 (F) Westergaard P N Mikkel bryggersg. 3 Kl D ★ C. 12506 Handsker, Fabrikation og en gros. Aarhus: Aarhus Handskemagasin, Akts.Guldsmedg. 26 f) 3387 Frederiksbjærg's Handskefabrik, F Ander ­ son Bruunsbro 5 $ 2960 Harmsen ’ s Handskefabrik v. Ludvig Harmsen Rosenkrantzg. 31 2584 Henriksen I Kannikeg. 12 4040 Esbjerg: Esbjerg Handskefabrik ved J M Andersen Kongensg. 59 $ 2228

Harpiks en gros. Rosin, wholesale — Résines en gros — Harz, Grosshandlungen

København: Afridana Akts. N-Voldg. 18 Kl $ C. 14321 &6110 Stats D 530 Telegradr. „Afridana ’ ' Amerikansk, Fransk, Portugisisk og Spansk HARPIKS Import Agentur Danischewsky Paul & 1, Akts., Vendersg. 5 Kl f C. 5136 & 11651 Erichsen H Holbergsg. 3 Kl C.6236&13993 Meyer&Henckel ’ sEftf. Ryesg.l05$ ★ C.314 Stricker-Nielsen Brdr. St. Thomas Allé 1 El C. 14241

RANDERS HANDSKER TJdsalg : torvegade 12 - Randers.

Indregistreret Varemærke

Artikler foi Handskefabrikker. København:

Dansk Chromlæderfabrik, Akts., Gadekærv. 8-10 Valby $ Cent. 9348 & 9448 DANSK CHROMLÆDERFABRIK A / s Gadekærvej 8-10 Valby Telef. C. 9348 & 9448 VASKESKIND OG DANARINSKIND (vaskbar Nappa) Garveri-Akts. Øresund Raadmandsg. 15 (H) JJJTg. 3441 & Tg. 6241 Repræsentant f. AB. Grlacéldderfabriken Kdvlinge, Sverige. Pfeiffer s Karsten Eftf. Linnésg. 28 Kl $ ★ Cent. 13910 Handske- og Beklædningsskind en gros. Scandinavian Gazelda v. R Rosendahl Rosen- borgg. 5 Kl $ Pa. 3148

Hatte. Hats — Chapeaux — Hute (se tillige: Damehatte; Straahatte). 1. Hatteudsalg.

2. Hattefabrikker. 3. Hatte en gros. 4. Hatte-Agenturer

(Hattemageriartikler) ,

1. Hatteudsalg.

København: Bodecker A F Frederiksbergg. 2 E $ Palæ 1032

Generalrepræsentant for Gazelda Ltd., England, I Danmark. Sverige, Norge og Finland. Handske-, Vaske- og Beklædningsskind en gros.

KGL . HOF " HATTEFABRIKANT

Boese IR Godthaabsv. 72 El JJ Fa. 75 Braun Henry Nørrebrog. 7 [N] $ N 645x Brozek S Amagerbrog. 124 [s] Su.866 Dorch Henrik Østerg. 61 Kl 4 By 3614 English Hat Magazin, Valdemar Petersen Østerg. 12 KlBy 7923 Estad I Frederikssundsv. 8 I nv I $ Tg. 260v Hattemag. Stockport ved Anna Larsen Ve ­ sterbrog. 60 El $ V4589 Jensen C F Nørrebrog. 163 Kl J) Tg. 1345 Larsen Gunni Frederiksborgg. 14 E II Palæ 3548 Lefmann EmanuelF alkoner Allé 84 El $N5532 Machold ’ s Filt ved A D Andersen st. Kan- nikestr. 7 Kl f By 2445 Nielsen Alb. Vesterbrog. 62 El $ V 4046 Nissen Wilh. Vesterbrog. 54 El $ Cent. 4363 Ottesen Cornelius GI. Mønt 4 E ^Cent. 7655 Oxford v. Frk. Anna Larsen Frederiksborgg. 25 E f Pa. 4227 y Petitgas ’ F Eftf. Kebmagerg.5 E $By 6270 Pragner Gustav,GI. Kongev. 85 El $ C.7539 Rasmussen Anton Falkoner Allé50El JpN 5214 Rathje ’ sHNEftf.,vedMartinLauritzenAma- gerbrog. 63 O Am. 3734x Schmidt C A Pilestr. 19 E II By 3188 Stoltenberg Poula Bredg. 43 E $ By 8431 Svendsen Vilh. Grønneg. 13 E $ By 1750y Søren&en ’ s C NEftf., Østerbrog.82[ø]J[i06751 Vaupel Aug. A Nørrebrog. 51 Kl 41 N 560x Østerbros Herrehattemagasin v. J B Lys- gaard Jørgensen Østerbrog. 19 O 0 49 Aarhus : Ryesgades Hattemagasin, Vald. Johansen Ryesg. 23 2343 Helsingør: Helbøg ABjergeg. 8 jl 781 Horsens: Henneberg E B Graven 11 li 1019 *

Handskeskind.

København : Bendix ’ s A H Eftf. Fredericiag. 4 Kl ® Palæ 1213 & Palæ 6913 Scandinavian Gazelda v. R Rosendahl Rosen- borgg. 5 Kl $ Pa. 3148

Qeneralrepræsentant for Gazelda Ltd., England, i Danmark, Sverige, Norge og Finland. / Handske-, Vaske- og Beklædningsskind en gros.

Harmonikafabrikker.

København: Hagstrøm A, Akts., Vesterbrog. 65 El 4 Cent. 6636

Harmoniums. (se Orgel-Harmoniums).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker