kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3378

Handelsnndervisning

S kive: Skive Handelsskole £ 872 Slagelse: Slagelse Handelsskole Frueg. Svendborg: Svendborg Handelsskole Pjentemøllestr. Vejle: Vejle Handelsskole Torveg. 22 f 78

HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN Den handelsvidenskabelige Læreanstalt Julius Thom ens Plads 1O ® Kontor Central 12060 - 12036 Bibliotek Nora 9236 Eksportinstitut Nora 9258 Forskningsinstitut Nora 9260 Regnskabslaboratorium Nora 9259 Salgsinstitut Nora 9257 Kontortid 12 — li og 18 x ! 2 — 19 x l2 (Lørdag Aften undtagen) Direktøren træffes: Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag 12 — 13, Onsdag

Handsker.

Gloves — Gants — Handschuhe 1. Handskeudsalg. 2. Fabrikker og en gros.

(Artikler for Handskefabrikker).

1. H andskeu dsalg.

København : A la Ganterie Grenobloise, A T Bording, Akts., Amagert. 11 E $ Cent. 159 Broman Axel st. Kannikestr. 5 E Eget Fabrikat. Grundt. 1904. Eiermann Aage Vesterbrog. 26 El £ V 2806 Eiermann C F& Co. Vimmelskaftet 42 E ® Cent. 5503 Ellingsen ’ s L Eftf. ved A E Madsen Nørre- brog. 12 ED £ N 3705 Frederichsen Ove Nørrebrog. 100 E Frdbg. Handskemagasin ved A E Madsen Falkoner Allé 98 EJ f N 3701 Gazelle- Handske- & Skindvarefabr.ved Olaf Nørgaard Amagerbrog. 28 Isl $1 Am. 9435 Gotsche A F Kronprinsensg. 4 Kl | By. 558y Handskeforr. Elka, AxelE Madsen Øster- brog. 118 El £ 0 3701 Handske Magasinet 95 ved Fru Yrsa Teign GI. Kongev. 95 El $ V 248x Hansen Else Jægersborg Allé 27A Charlottl. D Or. 4796 Heger Emerich K Jagtv. 105 IN] £) Tg. 4324 Hellerup Handskeforr. v. Fru Emilie Jensen Strandv. 189 Hell, fl Hell. 5896 Josi v. Erik S Angelo Østerg. 53 E ® C. 680 & 5180 Klein Th. Frederiksborgg. 33 E $ By 4941 Kongstad-Christensen P Stefansg. 22 INI 5) Tg. 1120 Kryger A Vesterbrog. 6 El $ Cent 10321 Larsen N F & Sønner, Akts., Købmagerg. 7 E D By 4325 og Østerg. 4 E ® By 4324 Levison Carla E Østerbrog. 93 løl $0b.4136y Meyer Michael Ehlersv. 16 Hell. 5) Hell. 1729 Nielsen P & Co. i Forpagtning ved EBoven- schulte Frederiksbergg. 36 E $ By 840y Noblesse,Specialmagasin i Handsker vedAxel E Madsen Amagerbrog. 16 (Si X' -Am. 3709 Petersen I Nørrebrog. 217 El $ Tg. 4738v Ulbæk-Christensen A GI. Kongev. 172 É) ffi V 5172 y Valby Handskefabrik, Akts., Valby Langg. 52 .Valby £ Vb. 136v Zahn Karl GI. Kongev. 150 El £ Ve. 5056v Øigaard O GI. Kongev. 164 El j) Ev. 4274 • Aalbor g; Aalborg Handskefabrik ved Mal ­ ling Andersen Gravensg. 1 B f 843 Aarhus: Aarhus Handskefabrik ved Mary Teglgaard Immervad 1 g 1488 Andersen Juul Badstueg.8 $ 1049 Jensen Kirstine Ryesg. 33 £) 2776 Fredericia : Han'dskemagasinet ved Axel Christensen Jyllandsg. 45 $ 670 Hor sens : Handskemagasinet Bristol ved Albert Leo Axel Schultz Graven 19 £11239 Horsens Handskefabrik ved J M Andersen Graven 17 £1 820 Kolding: Meier ’ s Handske- & Paraplyfor ­ retning Østerg. 15 £) 1337 Odense: Larsen Dorin Munkemøllestr. £) 142 En gros, en detail. Grundlagt 1849.

Undervisningen omfatter:

Det erhvervsøkonomiske Grundstudium De erhvervsøkonomiske Specialstudier: Bankvæsen Forretningsorganisation Forsikring Regnskabsvæsen Revision Salgsorganisation og Reklame Varehandel Handelsvidenskabelig Kandidateksamen Den tresproglige Korrespondentprøve Den eensproglige Korrespondentprøve Translatøreksamen

For ening en til unge Handelsmands Uddannelse se iøvrigt Afdeling V - Real Registret.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker