kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3376

Hagelskadeforsiki-ing

S n e j b j e r g p r. H e r n i n g : Forsikringsforeningen mod Hagelskade i Ringkøbing Amt Toftlund: Hagelskadeforsikringsfore- ningen for Nordslesvig 28 Ulvedalsgaard pr. Torsager: Hagelskadeforsikringsforeningen for Randers Amt med tilgrænsende Herreder i Aarhus og Viborg Amter jg T 3 ■ 0 stru p pr. Otter up : Hagelskadetorsikringsselskabet for Fyns Stift f O 123

Hammerværker. »'Hammer Makers — Martelleries — Hammerwerke København: Dansk Staal Industri, Akts, af 1933 Paral- lelv.21 Lyngby j) Lyngby 410 & Lyngby

LYSBRO FABRIKER

INDREG.

VAREMÆRKE

SILKEBORG

VED

Hagl en gros.

TLF. 310 & 311 TELEGRAMADR.„LYSBRO."

Korse r : Guld man ns Julius Eftflg.jJ 167&469 Dan g aa Hagl. - Dansk Fabrikat.

HAMRE ØKSER STENVÆRKTØJ SMEDEVÆRKTØJ VÆRKTØJ FOR ENTREPRENØRER FORKE OG GREBE

fabrikation af

SKOVLE, SPADER, GREBE, FORKE HAVERIVER, SKUFFEJERN ROEHAKKER ROEOPTAGERE, HÆKKESAKSE, GRENSAKSE ETC.

Halm. (se IIø og Halm).

ALT SÆNKSMEDEGODS

HAVEREDSKABER OG SKOVLE

Halmpresser. Straw Presses — Presses pour paille — Strohpressen (se tillige Landbrugsmaskiner). H illered: bl ordsten D 2 & 1002 Holbæk: Andersen ’ s Chr.Maskinfabr.,Akts.|152&752 Spec.: Selvbindende Halmpresser.

KVALITETSVARER med ^ garanti

DANSK STAAL INDUSTRI A /s AF 1933 LYNGBY HOVEDKONTOR: VESTERBROGADE 123 Y TLF. CENT. 5904 •TELEGRAMADR.sKURIL«

Inorgfittr. Varemierk«

Halmvarer. * Straw Goods — Articles en paille — Strohwaren København: Åbo Halmvarefabrik Brof oged v.5[NY] g)Tg.l31 Gamle Krudtmollegaard ved Grover Nielsen Kastr upv.l35[S]|}Am.2586 -Halmmaatter Aalborg: Aalborg Halmvarefabriker, J Toft Simonsen Sønderbro f 640 & 1970 Glos trup: Dansk Halmvare Industri, Glostrup ved Richard Larsen j) 742 Specialfabrikation af Halmmaatter. Hedehusene: Hakkelseskæreriet Hede ­ hus, N P Rasmussen $ 189 Halmvarefabrikken Hedehusene, Brødr. Jensen |} 14 Hj ørring: Hjoring Halmvarefabrik $ 1000 (2 Lin.) Roskilde : Roskilde Halmvarefabrik ved O Poulsen Kamst rupsti D 980 _________________ Roskilde Halmvarefabrik v. O Poulsen

Aarslev pr. Brabrand: Aarslev Sav- & Hammerværk, Akts. $ B2 A /s AARSLEV SAV- OG HAMMERVÆRK AARSLEV PR.BRABRAND TLF. BRABRAND 2 ^/KOVLE, SPADER, RI VER OGALLE - JJy ØVRIGE REDSKABER FOR HAVE- Godthaab St.: Zinck ’ s Fabriker, Akts. $ Svenstrup 1 Sejlflod: Sejlflod Hammerværk, Th.Hede- man fl Store Vorde 37 Silkeborg: Sæsing: stenskrog Hammerværk f) 13 Vejle : Brincker Brødr., Greisdal Hammerværk, Akts, f 93 & 1093 Se næste Spalte, nederst. Vibor g: Jydsk Hammerværk (Fabriken Hola), Akts. Set. Mogens G. 25,27 f 1213 Skovlfabrikken Viborg, Akts. Set. Mathias G. 39 D 320 Lysbro Fabriker $310 &311 Se næste Spalte, øverst. & MARKARBEJDE, børne - REDSKABER samt TRÆSKAFTER.

QHærke paa GREBE. FORKE, SPADER, ROEHAKKER HØSTLEER Il ETC * IH | ( betyder

Roskilde Telefon 980 Flaskehylstre (Export) Halmbaand og Gartnerimaatter.

ruteker GREISDAL HAM MER VÆRK pr. VEJLE TLF. 93 & v 1O93 • • • ’ 11 m hi 11 mj iim n 11 h mim1 in mi

Artikler for Halm varefabrikker. København: Bie F L, Akts., Valdemarsg. 14 EJ $ ★ Cent. 6518 - Flaskehylstre-, Maatte- og Halm- tovmaskiner.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker