kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3375

Fag-Register for Danmark

Gørtlere

Bentsen & Jensen Vesterbrog. 47 E g Ve. 7213 Bentzien G Roskildev. 170 Valby g Damsø 3765 Christiansen Vagn Bremerholm 26 El g Palæ 6904 Dalhoft ’ sH Sons Eftf.Rømersg. 20 EgPalæ 1562 Dansk Gørtler- & Metalindustri v.H Jensen Doberck F W & Son ’ s Eftf., C Amundin 1. Strandstr. 22 Kl g Cent. 5677 & 7877 Grundlagt 1821. Ellebo H Thorshavnsg. 3 [S] g Am. 9745 Hansen N V Grønneg. 36 E g By 3153 Haut Robert Skinderg. 8 Kl g Cent. 2141 Heger V Thorsg. 12 Hl Jensen A C Hirsev. 17 Brh. g Be. 2103 Jensen Chr. A Fiolstr. 9 E gCent.l861&1396 1 Artikler til Damp, Vand og Gas. Jensen Georg Pilestr. 52 D Kl ® By 5302v Jensen IC Dronn. Tværg. 53 E g Palæ 2647 fh. Jensen ’ s P A Eftf., J Munk Adelg.3 Kl g C.248& 15248 - Armaturfabr. og Metalst. Jensen William Strandboulevarden 21 [ø] g 0 2438 Jørgensen W &SønGl.Møntl9EgCent.4134 D ørgreb,Skrankestativer ogButikslaase. Kyhlenso H O Viborgg. 10 (øl.g Øb. 9845 Kbhvns Metalstøberi & mek. Værksted Wilkensv. 8 [S g Cent. 10705 Metalindustrien i Fiolstræde ved Mollerup- Madsen Fiolstr. 31 Kl JO By 6872 Moller Daniel Valby gaardsv. 12 Valby g Vb. 2203 Møller Emil Allersg. 2 Hi $ Tg. 1455y Nielsen K Asminderødg. 12 [Hl g Ta. 6235 Nielsen Richard Østerbrog. 27 [g] g 0 2226 Nilsson Ossian W Engv. 20[S] gAm.4614 Nygaard C Smedestr. 1 Valby g Vb. 922 Pedersen H, I E Ohlsens G. 2 |ø| g) 0 9473 Pedersen J Bank Guldbergsg. 43 Hl g N6238 Petersen Johann & Alfred Madsen Zinnsg. 5 [0] g Tr. 578 Priv. g Søb. 611 Spec: Lysekroner og Alterstager. Petersen Viggo & Søn Raadmandsg.24 HJ g Ta. 2234 Ventiler, Haner og Blyvandlaase. Prahl Kai Kastanie v. 17 E g V 7013 Rasmussen Viggo Vesselsg. 20 Kl g No.8795 „Secure 11 Gasværksv. 8 E g Cent. 8556 Stege Wilhelm T Graabrødret. 8 Kl gC.7304 Søe-Jensen & Co. Godthaabsv. 6 IF1 gi C.3216 Ulbrich ’ s V Eftf. v.Laurits Nielsen Studiestr. 30E g} By 2332 Weilbach & Cohn ’ s Fabriker, Akts., Mariendalsv. 57 E gCent. 1083 & 10083 Staal-, Jern-<&Metalventiler. Haner for Damp, Vand&Gas. Smøreapp.Motorbes. Vognsen Brødr., Akts., Amager Metalstøbe ­ ri Syrefabriksv. 56 Kastrup g Ka. 163 & Ka. 964 Aabyhøj : Hansen A W g 554 Aalborg: Aalborg Gørtleri & Metalstøberi, Søren Asferg Ryesg. 29 gi 678 Aarhus: Aarhus Gørtleri ved Christensen & Koch Vesterg. 21 gi 5708 Fabrikation af Armatur til W and, Gas og Damp. Hansen Charles Graven 18,20 g 2191 Lemming C & Søn Grønneg. 45 gi 3597 Lund J P Klosterg. 16,18 g 48 Metalstøberi, Metalvarefabrik. Alle Armaturer for Damp, Vand og Gas. Olsen Johs.Bøgeg. 3 g 5954 Metalstøberi og Metalvare fabrik. Brønder s lev: p 0 ulsenK gi 174 Krystalg. 10 Kl $ Palæ 4706 Metalarbejde af enhver Art.

Kolding: Pedersen Lauritz Laasbyg. 60 g 1272 O dense : Hansen Carius Pogestr.13 g 906 Hansen H Chr. Dronningensg. 69 g 8075 Nielson C L Nederg. 7 gi 2869 Petersen Carl Vindeg. 20 g 3907 Westergaard Rolf Thorsg. 25 g 7494 Randers: Nielsen N C Østergrave 32 g295 Vejle: Hansen ’ s JCGørtleri& Metalstøberi Jellingv. 10 g 1536 Petersen Lauritz Sønderbrog. 32 g 1097

Nakskov: LoHancl-Falsters Andels Foderstofforening, L. M. A. F. g 110,113 & 117 - Direktør Poul Boed. Telegramadr. „Phønix*. Nyk obing F.: Danske Gødnings-Kompagni, Det, Akts. Havnen g 63 Næstved: Smith Wilh. g 700 Nørresun d by: Svovlsyre- & Superfosfatfabriken Limfj or ­ den, Akts, g 2448 (3 Lin.) O d der: Nielsen Georg, Akts. JR 3 & 23 Odense: Dansk Andels Gødningsforretning Slotsg. 26 g 3407 & 6119 Danske Gødnings-Kompagni, Det, Akts, g 1708 (2 Lin.) Langelands Korn-, Foderstof- & Gødnings- forr. Odense-Filialen Gøteborgg. 2g 3515 (2 Lin.) Laursen A Bredstedg. 13 g 6902 Nielsen P C & Kemp ®95 (5 Lin.) priv. 3395 Telegramadr. ,,Neslein “ . Præstø: Petersen Anton g 15 Rønne: Bornholms Gødningshandel ved A C Exsteen g 363 Sakskøbing: Hansen P g 4042 & 4227 Skanderborg : Bruun Oscar & Co. g 4 & 15 Skive: Andersen Andr., Akts. g 154,155 & 156, Stats g 7 Selchau Aage g 243,842 & 843 Stege : “ CarøeHans F 14014, 4015&4016, StatsglS Stevn pr. Hadsund: Hadsund-MariagerGødningskalkværkgH67 Store Heddinge: Richter Chr. g 8 & 118 Struer: Danske Gødnings-Kompagni, Det, Akts, f 314 & 315 Jensen ’ s T W Sønner 18 & 9 Sønderborg : Danske Gødnings-Kompagni, Det, Akts. 1 485, 486 & 488 Thisted: Poulsen P O, Akts, g 115 & 181 Trælløse pr. He ri u fmagle: Dyssegaard ’ s Kalkleje ved J P Jensen ' g Skelby 78 Sydsjællands Gødningskalk-Forretning, Akts. 1 Skel by 83 Tølløse: Aastrup Kloster Gødningskalk g 212 & 162 Vejle: Danske Gødnings-Kompagni, Det, Akts, g 2159 & 2179 Vestervig: Bach IP & Jepsen, Akts. g 2 & 102 Stats g 5 V iborg: Skow & Co., Akts.Reberbanen 1 $ 97 & 98 Gørtlere. Braziers — Fondeurs en cuivre jaune — GurtJtr (se tillige Metalstøberier). København: Amelung C F V Degnemose Allé 55 Brh. g Bella 101 & Bella 900 Andersen Axel st. Kongensg. 17 E g Pa. 1755u Andersen I Chr. Oehlenschlægersg. 46 E g V G984x Auchenberg ’ s E O Eftf. Korsg.68 INI g Cent. 11863 &N 5345 Alt Gørtler- og Metalstøbearbejde udf.

Haandbøger. (se: Aarboger; Vejvisere).

Haar, animalske, (se Heste-, Ko- og Svinehaar).

København: Anker & Løvbo Gothersg. 12 Kl g Palæ 424 HaarhandeljHaararb.ogTeaterparykker. BREINING ’ s LAGER (Madsen&Wivel) GI. Ment 4 E g ★ Cent.12675 Jensen Valborg Nørrebrog. 64 Hl g N 5714 PARFUMERIE BREINING Østerg. 26 E g *C. 485 Pedersen C Pilestr. 4 E g By lOy PLATAU F Hovedvagtsg. 2 E g By 2450 & By 8620 Parykfabrik. Haarhandel « & København: Hagelskadeforsikringsforeningen for de dan ­ ske Østifter Halls Allé 10 E g V 3776 Formand B Lunn. Aarhus: Hagelskadeforsikringsforénin- gen for Jylland Ryesg. 33 g 1284 Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910, gensidigt Østbanetorv 9 g 238, Stats g 59 Almindelig Haglskadeforsikring paa alle Kornafgrøder samt Hagel- og Stormskadeforsikring paa Gartnerier. Bredal pr. Vejle: Østjydsk Hagelskade- forening g B 6 Dorteasminde pr. Gre dstedbro: Ribe Amts Hagelskadeforsikringsforening for mindre Jordbrugere g G 37 He stbækgaard pr. Blære: Hagelskadeforsikringsforeningen for Aal ­ borg og Viborg Amter g B 7 H j ø r r i n gj Hagelskadeforsikringen Vend ­ syssel g 62 Hy 1 degaard pr. Haarlev: Præstø m. fl. Amters gensidige Hagelskade- fors;krings-Foreningg Haa 32 Ring e: Hagelskadeforsikringsforeningen ^Danmark, gensidigt Selskab g 159 S kørringe pr. Ryde: Hagelskadeforsik- ringsforeningen for Lolland-Falsters Stift gS lOx Slaglille pr. Sorø : Forsikringsforeningen for Hagelskade for mindre Jordbrugere i Sjællands Stift g Sorø 196 Haglskadeforsikring.

Esb j erg : Petersen Carl Ny Havn g 1913 Frederikshavn: RasmussenP g 154 Hjørrin g: IversenH Pg 724 Horsens: ZeebergMKippervig 3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker