kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark LANGELANDS KORN-, FODER ­ STOF-A GØDNINGSFORR. st. Kongensg. 118 E g) *Cent. 4662 Stats g) 395 Telegramadr. „Langelandskorn" . Lunding E GI. Kongev. 1E El g) C. 2757 E. Lunding GI. Kongevej IE e ) Tlf. Cent. 2757 Import af Kaligødning samt Kalisalte til industrielt og teknisk Brug. Norsk Hydros Salgskontor for Danmark Akts., Vesterbrog. 4 A E) g) Cent. 14886 Ny Kalkbrænderi, Akts., Købmagerg. 57 E f*Cent.5798 Fintpulveriseret Jordbrugskalk. Aabenraa: Gødnings Salgskontoret, Akts- f 80 Aalborg: Danske Gødnings-Kompagni, Det, Akts. Rørdalsv. $ 22 & 1215 Larsen Hans, A/S Jfr. Ane G. 14 g 19 & 20, Stats g) 5 Thorndahl H Lokkeg. 16 g 6000 (3 Lin.) Aarhus: Dansk Andels Gødningsforretning Havneg. 4 g 4604 & 4605, Stats g 37 Danske Gødnings - Kompagni, Det, Akts. Havneg. 22 g 352,1713 & 2566 Hoist ’ s S M Eftf. , Akts. Havneg. 8 g 8101 (4 Lin.) Telegramadr. „Kornholst". Assens: Lausen Hans g 7,299 & 499 Brønde rslev: Winther & Andersen, Akts. g 1 & 401 Esbj er g: Danske Gødnings-Kompagni , Det, Akts. Havnen g 195 & 2095 Haderslev: Thielst Oluf g 165 & 166 Haslev: Ulrich Carl J & Søn, Akts. g 600 (4 Lin.) Hillerød: Lindeskov W g 40 Hjørring: Nielsen Chr. H jun., Akts. g 177,477 & 777 Hobro: Hobro Korn- & Foderstofforretning ved Jens Ejner Mundbjerg g 67 & 68 Horsens: Gødnings Importen ved Ludvig Lund Søn- derbrog. 13 g 65,66 & 1566 Korn-ogFoderstof-Kompagniet,Akts.g2000 (3 Lin.), Stats g 8 Iller pr. Broager: Rasmussen Andr. gI B 230v Jersie pr. Lille Skensved: Christensen LP & I POfsen g S 31 K a 1 u ndborg: Jensen S P & Co. g 29 & 30 Telegramadr. „Michaélsen" . Kerteminde : Bøttern V & Co. ® 22 & 422 Køge: Hasselbalch ’ s A A Eftf. g 10 • Maribo: Qvade C A & Co., Akts, g 121, 291, 190 & 290, Stats g) 14 - Telegramadr. „Qvade". Middelf art: Wiboltt J (Toubro & Co.) g 28 & 124, Stats Dl Møldr up: Madsen Jakob g 64a

VII — 3374

Randers : Juhl Edv. Taarng. $ 540 R 0 nne: Dam Victor J)31 Silkeborg. Bach L gi 30 Tonder: Cosmus J P f 507

Holm Poul Silkeg. 11 E g) C. 3082 & 13382 Gymnastiksko f.Damer, Herrer og Børn. Sportsmagasinet F. T. B., Akts., Amagert. 11 E f Cent. 14758 & 689 Se Ann. u. Sports- og Jagtrekvisitter' Stadion, Akts., Østerbrog.79 EJ $ Cent.12946 Se Ann. u. Sports- og Jagtrekvisitter. Glamsbjærg: Larsen Aksel g) 110 Fabrik forSports- ogGymnastikdragter. Odens e: Hansen P & Son Nansensg. 12 ® 9675 København: Bertram Agnete V-Boulevard 20 ES $ Pa. 836 Ditlevsen P Jul., GI. Kongev. 137 El Gymnastikhuset v. Aage Gotved Vodroffsv. 51 El f No. 6019 Jespersen IP N-Voldg. 80 Kl $ Pa. 6321 Kiy Agnes Dosseringen 48 INI J) N 6671 Paul-Petersen Ingeborg & Ellen, A N Han ­ sens Allé 36 Hell, f Hell. 1553 Reiter ’ s A Gymnastik- & Fægteinstitut Vimmelskaftet 42A E U By 5142x Schov Sven V, Henrik Steffens V. 3E) g} Eva 3486 Snog-Christensen S K Langelandsv. 30 E Teilmann ’ s Kursus, Leder Dr. med. Alfred Lindahl Blegdamsv. 60 El g} N 8060 Silkeborg : Junker ’ s H G Gymnastik Institut ® 622 København: danskt T spritfabrikker , de , Akts., Hovedkontor Havneg. 29 E $ ★ Cent. 580 - Telegramadr. „Sprit". Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. FORENEDE BRYGGERIER, DE, Akts., Hovedkontor V-Boulevard 22 El j) ★ Cent. 8170 Telegramadr. „Centrum". Gærkompagniet ved C Ahlefeldt-Laurvig & Helge Hassel, Cort Adelers G. 8 E $ Cent. 14419 Aalborg: Carlsen Johannes Slotsg. 16 g) 735 DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts. £ 4200 Telegramadr. „Sprit". Aarhus: Jensen ’ s S Enke Kaløg. 8 $ 2163 Jydsk Gærkompagni ved Ejvind Kjær Mejlg. 36 f 2020 Holstebro: Petersen Christian $ 11 & 12 Odense: DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts, gi 22 Telegramadr. „Sprit". Gymnastik-Institutter. Gær. Yeast — Levure — Hefe (se tillige Spritfabr.).

Gæstgiverier. En Fortegnelse over ca. 1700 Caféer, Restauranter og Kroer i Provinson tilsendes Vejviserens Købere, naar en af de paa Side 2190 i I Bind anbragte Kuponer og frankeret Svarkonvolut indsondes til Vejviserens Kon ­ tor Nytorv 17, København K.

Gødning, kunstig. Fertilizers-Engrais-Kunstliche Dungemittel

København: Aggersund Kridtværk,Akts., Hammerichsg. 14 El § C.13831Hovedkontor Assensj}250 Raakridt til Gødningsbrug. Dansk Andels Gødningsforretning Axelborg Vesterbrog. 4 A El g) ★ Cent. 12533 Dansk Gødningskalkkontor Fredh. Kan. 16 E f *0.9123 Danske Gødnings-Kompagni, Det, Akts., Ama- lieg. 15 E D *Cent. 6388 Stats f 163 Provins gi 21 Postkonto 1538 OET DHSKE millNGSdOMFlEHI % Hovedkontor:

AMAUEGADE 15 KØBENHAVN K. TLF. CENT. 6388 STATSTLF. 163 PROVINS TLF. 21

Filialkontorer : Aalborg Tlf. 22 -1215 Aarhus

„ 352-1713-2566

„ 314 - 315 „ 195 - 2095

Struer Esbjerg

Vejle „ 2159-2179 Sønderborg „ 485 - 486 - 488 Odense „ 1708 Nykøbing F. „ 63 Fabrikker: Nørre Sundby Aalborg Fredericia og Kalundborg Eneste Fabrikant i Danmark af SUPERFOSFAT Største Importør og Forhandler af Kaligødning Kalksalpeter 16% Natronsalpeter Chilesalpeter Sv. Ammoniak Nitrophoska og Sanagran, Betasan m. m.

Eltons Christian Fredh. Kan.2E $ Cent. 3841 Jordbrugskalk og alle Sorter Kunst ­ gødning. KALI-IMPORTEN, Akts., GI. Kongev. 1 E El 1 C. 2758 Telegramadr.: „Kalidan". Kalkkvælstofkontoret Nakskovv s 21 Valby g) Vb. 672x

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker