kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Gummi varer 3

VII — 3373

Sanitas Gothersg. 91 E $ Palæ 6502 Schultz R V & Co. Bianco Lunos Allé 6 [V] Ml V 4018 & V 9721 Hygiejn. Gummivarer, Bleholdere, For ­ klæder, Gummidukker m. m. Skov Kai, Akts., Kronprinsesse^. 32 E $ C. 3217 Stricker-Nielsen Brdr. St. Thomas Allé 1 [2 t, $ C. 14241

Dansk Gummivare Industri v. M E Pedersen Sandvejen 76-82 Søborg $ Sø. 3341 Tilbehør til Automobiler, Motorcykler og Cykler. - Teknisk Gummi-Slanger -Formartikler af enhver Art. Helomit, Akts., Bispev. 5 I nv I $ C. 50012 FABRIKATION AF BADEHÆTTER KØKKEN- & BADEVÆRELSES-ARTIKLER. GUMMIHANDSKER m. m. Jacobsen H C & Co. Krusaag. 17 E $ V8562 Kaytex Gummi Kompagni, Akts., Bredg.45A É $ *C. 12804 Klein O Marienborg Allé 46 Søborg $ Søb. 794 Fabrikation af teknisk Gummi. Specialitet: Stansede Pakninger, og Formartikler. Latexa ved E Jørgensen & E Axholt Roskil- dev. 42B Valby $ Vb. 954 Nordisk Gummi og Guttapercha Co., Akts., Lindgreens Allés Forl. 17 [S] $ ★ Cent. 11603 & 906 Se Gummivarer 2. SCHIØNNING & ARVÉ, Akts., Heimdalsg. 45 Kl $ ★ Cent. 1022 Alt i Teknisk Gummi Kirurgisk Gummi Ebonit etc. etc. Schultz R V & Co. Bianco Lunos Allé 6 Bl $ V 4018 &V 9721 Special fabrik for Gummikonfektion og Sygeplejeartikler. Sealand Rubber Company A/S., Ordrupv. 74 Charlottl. $ Ordr. 779 Simonsgaard Brdr. Jagtv. 155 B (EJ® C. 8911 &8910 Brdr. Simonsgaard Jagtv. 155 B Tlf. Cent. 8911 & 8910

Aarhus: Aarhus Gummivare Fabrik, A/S GI. Munkeg. 21 $ 8890 (2 Lin.) _________________ Aarhus Gummiva r

Gummi konfektion. Spedala^AiTåig.^of': KONDOMER: REGARD -SILVER REX GULD A.G.F-CUMASINA

Drivremme. < $ékn. og kirurg. Gummivarer. Badehætter. Svampe og (Paresit Gummi. „

*

AARHUS GUMMI ER BEDST. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Gummifabrikken Applica, F Drescher Kaløg. 3 $ 9658 Paradan ved C Holt & V Junge Torden- skjoldsg. 25 $ 1303 Gummi-Reklame- og Azitomaatter. Løber e-Gummigulve-TekniskGummi m.m . Horsens: GummivarefabrikenJylland,Akts. Aaboulevarden 12 $ 146 Hørsholm: KaytexGummiKompagni,Akts $561 Odense: Nordens Gummiværk ved Juul Johansen Rugaardsv. 15 $ 3914 Roulunds Fabriker, Akts. $ 55 (2 Lin.) Gummi-Drivremme & Transpor tb aand, Tekniske Gummivarer. SkandinaviskGummi-CompagnijAkts. $237 & 6937 Regnfrakker og Cyklegummi. Artikler for Gummivarefabrikker. København : Fahrner Chr. Fredli. Kanal 2 E $ C. 3841 Raagummi, Latex, Balata, Syntetisk Gummi: ,,. Neoprene", Faktis, Regenerat, Carbon Black. Maskinfabr.„Form Tools 41 , A/S.,Dortheav.45 ® $ Tg. 4177 Forme for Gummi. Waagepetersen Brodr. Amalieg.33 10 $ ★ C. 7197 Direkte Import af

Generalrepr. for n $ EM PERIT. Sørensen Peter sen. & j un. Gasværksv.7[V] $ Ev. 2339 Teknisk Gummi Komp.vedVeraBudde-Lund t ■ Frederiksborgv. 179 I nv I $ Sø. 3055 Weitling Holger Bernstorffsg. 21 13 $ Bv 4428 Redferns Sanitets- og Badeartikler. Salgskontor for Danmark. A al borg: Importforretningen „Kronen “ $ 4808 Hyg. Gummivarer en gros. Aarhus: . Wexø Willy Guldsmedg. 10,12 $ 7505 Hygiejniske Gummivarer en gros. Hobro: Fri-Koved GeorgEmanuelDrexvsen $358 O dense: Smith&Co.,Akts.Norreg. 75 51446, Stats $61 Wendelboe Poul Skulkenborg 25 $932

3. Gummiv arefabrikker.

København: Birking J M & Co. Marstalsg. 6 [ø] $ 0 4113 J. M. Birking & Co. Marstalsg. 6 Kbhvn. 0. Tlf. 0 4113 Alle Slags Formartikler. Colatex, Akts., St.AnnæP1.26 E $*C.143O9

Spec.: Gummihjul til Haand-Transportvogne fra 40 til 450 mm Diam.

Raagummi og Latex Farver og Fyldstoffer for Gummiindustrien Latexblandlnger, Latexprocessér, Latexpatenter for alle Industrier.

Skandinavisk Gummifabrik, Akts., Søborg Hovedg. 183 Søborg $ Søb. 268 & Søb. 701 TEKNISKE GUMMIVARER, ©EBONIT OG

Gymnasier, (se Skoler for Børn).

ST. ANNÆ PLADS 26 E TLF.AC. 14309 Fabrikation i naturlig og syntetisk, LAT ex . Dansk Galoche- & Gummifabrik, Akts., Farverg.2,4 E $ ★ C. 11845

SVAMPEGUMMI, GUMMIVALSER

Gymnastikapparater. (ee tillige Sports- og Jagtrekvisitter). København: Larsen Niels, Akts., Valhojv. 15 Valby $ Cent 4346 & 12546 Gymnastikredskaber og Skoleinventar. Leverandør til Hær og Skoler. Gelsted : Jensen Th. $ 49 Kolding: Pol Karl, Konstantin Hansens V. 1 $ 836

OG GUMMIHJUL. Strøbech P Roskildev. 398 Rødovre Valby $ Rødovre 320 Spec.: Gummimaatter Industri for en. Diplom <& Præmie. Viking Rubber Company ved ITans & Aage Rasmussen Kollegiev. 4 Charlottl. $ Or. 6062

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker