kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3371

Gummigulve

SCHIØNNING & ARVÉ, Akts., Heimdalsg. 45 (N] f) ★ C. 1022

Gleiche R Ny Vesterg. 7 E $ C. 3866 Kbhvns Papirlager Nyhavn 42 E £}Cent. 13929 & 13955 Levison L jun., Akts., Købmagerg. 50 E X ★ Cent. 7500 L. Levison junr., Akts. Gummerede Pakkestrimler Aarhus: Dansk Klæberulle-Industrived Th.Pedersen Rosensg. 18 X 8582 Gummieret Papir i Ruller. Patentholdere til Gummierede Papirruller. med og uden Reklametryk, samt Pakkemaskiner.

Aarhus: TRETORN Gummifabrikken, Akts. Grønneg. 42 $10200 Wissing Christian J Skoleg.25 X^22 (2Lin.) Gummistøvler. Lærredssko med Gummi- saal. Læder fodtøj . Esbjerg: Ankersen P S, Akts. Kongensg. 95 X 798 OANSKE GUAVAISTØVLER ~ r mærke BILIUIE AN(TIU©1R„ Helsingør: TRETORN, GUMMIFABRIKKEN, Akts. Øresundsv. X 63 Salgsafdelinger : Kbhvn. og Aarhus. Svendborg: Larsen ’ s Hans Eftf. ved O Holmquist Møllerg.40 f 431 & 1731

Ensfarvet og marmoreret i Fliser og Baner.

Od ense: Schwartz-Sørensen Vesterg. 78 X 267

Gummi Arabicum.

København:

Afridana Akts., N-Voldg. 18 E J} C. 14321 & 6110 Statsf!530 - Telegradr.„Afridana*

Gummi-Pakkebaand.

København :

Gummifrakker. (se Regnfrakker).

Dansk Galoche- & Gummifabrik, Akts., Far- verg. 2, 4 E f ★ C. 11845

Gummifodtøj.

Rubber Footwear — Chaussuros en caoutchouc — Gummischutre. København: Britgoods, Akts., Ny Toldbodg 8 E X ★ Cent. 1036 Telegramadr. „Britgoods" Gummifodtøj.

Gummi, gammelt Rubber Waste Merchants — Déchets de caoutchouc — Gummiabfålle København: Petersen & Albeck Fiskerihavnsg. Enghave Brygge E D ★ Cent 8273

Jacobsen H C & Co. Krusaag. 17 El JD V 8562 H. C. Jacobsen & Co. Specialfabrik for Fremstilling af fineste danske Strømpeelastik-Tekstil-Gummlbaand samt Gummi-Pakkebaand i alle Di ­ mensioner og forskellige Farver Krusaagade 17 - København V. Telefon: Vester 8562 Jensen ’ s Hans Papir Lager Tagensv. 97 E X ★ Tg. 2161 - Prima danske Gummibaand„lb u i alle Størr.ogB redder Ik as t ; Westergaard M X 15 i

Clausen H C, Handelsaktieselskab Østbaneg. 83 0) W ★ Cent. 15210,15229 & 15329 '

Gummigulve.

København: Bridana, Akts.,V-Boulevard42 13 X ★ C.13517

B R I D A N A V-Boulevard 42

A s

Telef. ★ Cent. 13517 DANSKE CQDAN GUMMIGULVE TRAPPEBELÆGNING Dansk Galoche- & Gummifabrik, Akts., Far ­ verg. 2,4 Eli Cent. 11845 ■ Danske Gummigulve. Expanko-Kompagniet, Akts., Godthaabsv.142 E1X *0.948 ' Graschitz 0 C, Akts., Jagtv.91El|l^ Ta. 5014

Dansk Galoche- & Gummifabrik, Akts., t ' Farverg. 2,4 E & ★ C. 11845

Gummisaaler og Gummihæle.

Købe nhavn : Dansk Galoche- & Gummifabrik, Akts., Far- ^verg. 2, 4 EX ★ C- 11845

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Nielsen Edvard Farverg. 15 E X C. 9672 North British Rubber Co., The, Akts., st. Kongensg. 110 E $ ★ C. 12529 Telegramadr. „Chncher*. Polacklvan, Akts., Kronborg, V andkunstenl2 E X Cent. 14844 Dunlop ’ s prima Gummifodtøj. Thuesen?s C J Eftf., R Hincheli Vesterg. 18 E $C. 9963 & By 8735 TRETORN, Gummifabrikken, Akts., Solbjergv. 3 El X ★ C. 8980

Ziirsen Hans, Steen Blichers V. 22 El X C. 13044 - Generalagent for „Ryska" Gummisaaler og Gummihæle.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker