kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Køge: J uncker ’ s Savværk, Akts, gi fi!9 _________ JUNCKERS Bøgeparket Servicekontor : Vesterport448 Tlf. C.9764 og C.10764 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Odense: Dansk Møbelplade- & Finérfabrik, Akts. Afd.: Parketfabr.. Rugaardsv. g5188&8288 Odense Korkisolering og nyKorkvarefabrik, Akts. Overg. 14 g) 1735 (3 Lin.) Expanko Kork-Parket og Danske Gummigulve. Schwartz-Sorensen Vesterg. 78 g 2G7 Artikler til Gulv beklædning. Kobenhavn: Handelshuset Vilhelm Hansens Eftf., Inde ­ haver Holger Jensen, Carl Jacobsens V. 17 Valby g ★ C. 10311 Chlormagnesium, Magnesit, Farver etc. Korner & Kett Nors vej 6 A (3 g ★ C. 2005 København: Farvemollen, A/S., Grønne". 33 E g ★ Cent 1096 - Holdbar Gulv-Glans fernis „Fun- tus* tørrer haard i ca. 8-10 Timer. Koldin g: Burcharth A D & Son g 11 m. Omst. Ældste Specialfabrik, første og førende. Grundl. 1861. 79 Aars Erfaringer. Alene vi erholdt højeste Udmærkelser paa Landsudstillingerne. Flere Kval. Expres-Gulvlakferniser. København: BoasWilliam,Akts.,NyToldbodg. 15g^C236 Evers & Co. Fredh.Kan.6 E g ★ Cent. 10470 Metilacher Fliser, Hoganås Klinker, Kbhvns Væg-& Gulvfliselager, Akts., Vodroffsv. 26 EJ g C. 7890 & 12590 Meyer V, Niels Juels G. 9 E g ★ Cent. 6090 & 9629 ______________________________ VMF VFR NIELS JUELS G. 9 K. ■ BWIE. ■ »-■» TL p. * CENT> 60 96 Sintrede Gulvfliser. Danske Hasle Klinker & Fliser. Spaltklinker og Ironbricks. Solnhofer- og Ølands-Fliser. Gulvfliser. Gulvboning, (se: Boning). Gulvfernis. (se tillige Fernis).

VII — 3369 Monberg P, Skt. Annæ PI 28 E g} Cent. 2787 Sinzig- & Meissner Gulvfliser. Prior Axel, Akts., Bredg.33Ef ★ C.23&5877 Suhrke Herman Aug. Gasværksv. 14 O g ★ Cent. 5225 OPDALSTEN (Gneis) til Gulvfliser, Reposer, Trapper, Afdækningssten, Saalbænke, Havefliser m. m. Leverander til Mejerier over hele Landet, Kø ­ benhavns Kommunes Brandstationer, Nødtørfts- anstalter, Skoler og Slagtehaller samt Stats ­ banerne. Opdalstenen er haard som Granit. Bliver aldrig glat. Syrefast mod Mælkesyre. Aabenraa : CimbriaTømmerhandel, Akts. g)2006 & 2007 Aarhus; Christensen & Nielsen Vesterg. 48 g 3378 Assens ; Plums Handels-Aktieselskab gi 1 Kolding: Brandortf s J O Eftf., Akts, g 81 & 82 Eneforh.f. Skromberga og Hasle, ekstra tykke og stærke for Mejerigulve. Odense: Andersen Knud Nørrebro 87 g 146 & 5500 Hovedforhdl. for Af S Hasle Klinker- & Ghamottestens fabrik. Vej le: Christensen Christian g 2095 (2 Lin.) København: Beck Hans Bredg. 25C E g Cent. 13014 Blindes Arbejde, Akts., Jagtv. 183B [01 g ★ Cent. 15986 Dansk Gulvkludefabrik ved K P Thomsen Frederikssundsv.254 Brh. g Bella 113 & Bella 845 HamannViggo Snareg.4 E gCent.2505 Holm ’ s P Tcxtilvarefabrik Rosenørns Allé 39 E g Cent.3330 Jørgensen Alfred Havneg. 41 E g C. 2322 &4122 - Telegramadr. „Algarn “ . KBHVNS GULVKLUDEFABRIK ved C M Madsen &Co. Øresundsg. 6 IÉ gCent. 5144 Postkonto Nr. 873 Telegramadr. „Gulvklude'* . Sækkeleje-Kompagniet, A-kts., Helsingørsg. ‘ 20,22 Eg ★ Cent. 4966 Statsg 466 Thomsen K P Frederikssundsv. 254 Brh. g Bella 113 & Bella 845 Aarhus: Aarhus Gulvkludefabrik, M Jiir- gensen Klogtcrg. 20 Christensen Anton Eckersbergsg.30 gl0360 Svendborg : oi esen q Chr. Brogade 15 g 1995 ' Gulvklude, Fabr. og en gros.

Gulvtæpper 1

Gulvtæpper. Carpets — Tapis de salon — Fussboden-Teppiche 1. Gulvtæppeudsalg. 2. Fabrikker & en gros. 1. Gulvtæppeuds a 1 g. Københ avn: Bentzon & Fich Vesterbrog.4A Axelborg EJ gCent. 7562 &5275 Telegramadr. „BentfV*. Sp£Z^olfx>t<^etrung GULVTÆPPER GARDINER BENTZON & FICH AXELBORG TLF. CENT. 7562 & 5275 Billige Tæppelager, Det, v. Olga Larsen Kingosg. 17 M g Eva 2617 Dons K P M & Co. Frederiksbergg. 21 E g Palæ 2097 Persiske Tæpper. Engelberg Carl Frederiksborgg. 17 og N-Voldg. 17 E g ★ Cent. 7817 saa kdber De beds! ______ NØRREPORT _______ Engelbrecht Carl, Akts., Gutenberghus V ognmagerg. 9 Stuen E g By. 3082 Gade ’ s Møbel-Udstyr Rantzausg.22 IH g ★ C. 2936 GADES MØBEL-UDSTYR G u I vf æpper iQr Rantzausg.22. Linie 8 og 13 kører lige fil Døren. Haugaard N Tordenskjoldsg. 32 E g Palæ 2840 Hjemmenes Møbellager, Akts., GI. Kongev. 27,29 IB gCent. 13941 Iranske (persiske) Tæpper ved Henry L W Jensen Gutenberghus Vognmagerg. 7 E g C. 3737 Se næste Spalte, øverst. Jensen L A Frederiksborgg. 33 Eg By 8448 Johansen F F st. Kongensg. 49 E g By 3848 Johve ved Axel Volden Borgerg. 09 K Kbhvns Tæppelager, Kurt Nielsen Frederiks ­ borgg. 34 E g ★ C. 6811 Se næste Spalte^ nederst. Lundby ’ s Ebba Eftf., E Rasmussen st. Kon ­ gensg. 46 anden Sal E g By 3435 Knyt selv Deres Gulvtæpper. Nordiske Møbel-Pakhuse, W Hj. Schaeffer Rosenborgg. 3 forhen St. Gjertruds Str. 6 E g ★ C. 11742 & By 7527 Brugte og nye Gulvtæpper. Orientalsk Tæppelager, Kirman, Akts. Raadhuspl. 75 {VJ g c. 7130 Sforste Lager Egen Import kdb del hos

Gulvtæppebankning. (se tillige Støvsugning).

København: Sadelmager- & Tapetserermestrenes Danske Støvsuge- & Banke-Kompagni, A/S., Tho ­ mas Laubs G. 4 lél gO.7710, 13642& 14742 Bestillingsadresse: Alle Sadelmagere og Tapetserermestre.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker