kraks vejviser 1940 handelskalender

■'S ■ Guh afhøvling

Fag-Register for Danmark

VII — 3368

Bridana,Akts.,V-Boulevard 42 El gi ★ C.13517 A / s BRIDANA V-Boulevard 42 Telef. ★ Cent. 13517 DANSKE CODAN GUMMIGULVE Cunild Cecil, Akts., Gammeltorv 10,1^ E g C. 3037 & 9737 Parketgulve Dansk Asfaltfabrik, Akts., Ø-Teglg. El g C. 16848 DANSK ASFALTFABRIK AKTS. Kontor og Fabrik ØSTRE TEGLGADE Telefon: C.168^8

Internal Gulvbelægning v.M & VLudvigsen Brandholms Allé 23 Rødovre Vanl. gRod- ovre ^49 Johansen Victor A Ved Stadsgraven 7 [s] g ★ Am. 3375 Juncker ’ s Savværk, Akts., Vesterport 448 El gi C. 9764 & 10764 Linotol-Kompagniet, Harald Drescher Vesterfælledv. 66 El g Cent. 6154 Magnesit v. E Fischer Larsen Duev. 52 E g Gh. 7384 Meyer ’ s Em. Eftf. Farverg. 15 E g ★ Cent. 1495 & Pa. 1496

Gulvafhøvling.

København: Grønnemose ’ s H Gulvafhøvling Danasv. 29 E] g V 8191 & V 4144

Danasvej 29 V- Telefon Vester 8191 Brædde- og Parketgulve befries helt for Lak, Maling og Ujævnheder og oparbejdes til rene, glatte og plane Flader. Henriksen K Rosenørns Allé46 EJ gNo.7061 Kbhvns Gulvalhøvling v. Svend Jacobsen Schleppeerellsg. 7 INI g N o. 6027 Nielsen G- Thordahl Hedebyg. 30 El g Eva 1964x Ol esen S J Hamlets Pass. 4 [N] g No. 2188 S J Olesen Hamiets Passage 4 iH Tlf. Nora 2188 Kl. 18 — 20 ring privat Bellevue 460 Tømrermester og Bygningssnedker, Brædde- og Parketgulve afhøvles, Afhøvling med moderne Maskiner Indhent Tilbud. Spec. Bygningsreparationer.

HLINOIEUM 1 E m . MEYERS EF TF. L Farvergade 15 J Cent. 1495

Munch-Christensen S Harsdorffsv. 8 El g C. 3314 & V 3314 Odorico Brødr. T & P, La Cours V. 3 E g ^Gh.656 BRDR.T. aP.ODORICO LA COURSV.3 TLF.GH. 656

TERRAZZOGASBORDPLADER - , ' ....... ' .... ' ........ , TERRAZZOGULVBEKLÆDNING

Odense:

Vulcan Maskinindustri Bjergeg. 42 g 8236 Gulvslibemaskiner .

Olesen C, Akts.. HojhroPl,4E ^ ★ Cent.5885

AKTIESELSKABET C ’ OLE s £ tv

Gulvbehandlingsmateriel.

København : Bonalin-Kompagniet,Akts.,Grodthaabsv.l42 E g ★ Cent. 948 Christensen Nicolai S Matthæusg. 16 El g V 9889 „ Veritol “ flydende rensende Bonemasse. Renholdningssystemet Rhouben ved A E A Lindegaard Købmagerg. 63,65 E gC.8702 Skandinavisk Perolinfabrik ved Frank Nor ­ don Vermundsg. 21 løl g Cent. 4991 Holstebro:

j

Dansk-Engelsk Gummi Co. ved E Garde & Co. Chr. d. 9. G. 6 E g Pa. 2924 Dansk Møbelplade- & Finérfabrik, Akts., Odense, Salgskontor: Borgmestervangen 17 K] g C. 13119 & 15289 Durac-Fabrikken ved Ingeniør H R Wandall Finsensv. 6 D E g Gh. 8640 Expanko-Kompagniet, Akts., Godthaabsv. 142 IF1 g ★ C. 948 Expanko-Gulve, Mico-Gulve, Saco-Gulve, Parketgulve. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Fama Gulv Fabrik ved Alfred Tveede st. Kongensg. 110 E g Cent. 9637 Florit Gulv Fabrik v. C J Andersen Birke- dommerv. 16 [NV] g Ta. 5801 Graschitz O C, Akts.,Jagtv.91[N]g^Tg.5O14 Hempel ’ slsolerings-Compagni, A /S., Amalieg. 8 E g C. 3842 Korkparket og Panter gulve (Magnesit). Hjortsø A P Gothersg. 158 g C.11392&12381 Concrete hardner Diamantbeton (Staalbeton)

K øbenhavn ™ GROS OG ty ° s K M øhelstof . fabr 1 k »

Dansk Polisan-Compagni g) 336 Polisan Rense- og Boneolie.

LINOLEUM STØRSTE IMPORT Terlit Co. v. HChristensenIHaraldsg. 22 [N] g Tg. 5424v Aalborg: Expanko-Kompagniet, Akts. Fjordgade?12 g 316 Aar h u s : AARHUS1 PARKETFABRIKj Akts., Tømrermestrenes Damp- Save- og Høvle ­ værk, Akts., Hjortensg. 23 g 7100 (3 Lin.) Expanko-Kompagniet, Akts. Nørreport 16 g 2748 Linotol-Kompagniet for Jylland, Akts. Christiansg. 32g 1804

Gulvbeklædning. Floorings — Parquetage — FussbWen

Artikler til Gulvbeklædning se i Slutningen af dette Fag.

(se tillige Oversigten Gulvbeklædning i Fag- og Varefortegnelsen paa Blaa Blade foran dette Register). København: AARHUS PARKETFABRIK, Akts., Repræsentant: Ludv. Simonsen Drach- mannsv. 16 Klpbg. g ★ Ordr. 5606 Arnsted H P Vaihøjs Allé 32Rødovre Vanl. gi Rødovre 448 BONNE C RIIS LINOLEUM Akts., Kronprinsensg. 6-8 E g ★ C. 3132

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker