kraks vejviser 1940 handelskalender

VII -3367

Fag-Register for Danmark Skern: Christensen Th. P $280 — Jensen Karen fl 31 Skiv e: Melgaard ’ s Søren Eftf., Ejnar Mel- gaard $ 98 Skærbæk pr. Tavlov: Hansen h fl S 25 Slagelse: Ålbrechtsen Jens Gammeltorv 10 fl 335 Hoppe Gottfred Nygade 7 $ 1123 Jensen Carl Roseng. 17 fl 297 Larsen Svend Vesterg. 8 fl 1221 Sørensen CV Sparre Schweizerpi. 1 A $1448 Slangeru p: Sorensen A StoreHed di nge: Q raner A Struer: Jensen Rudolf fl 41 Svendborg: Billing L Kattesundet 1 $ 288 Bronée Johannes Møllerg. 32 fl 901 Jensen Albert & Co. Gerritsg. 19 $ 673 Jensen Ejner E Møllerg. 31 fl 1292 Jørgensen P Gerritsg. 10 f 1109 Lauridsen M Møllerg. 7 fl 683 Rathje MMøllerg. 2 fl 219 Sæb y ; Møller JM f 44 Sønderborg: G rimstrup K $ 707 — Jo- hannsen ’ s UlrichEftf. ffi 125 — Matzen Fritz $423 Thisted: HenningsenC V f 29 - Lund Oscar fl 540 — Sørensen Marius $ 23 Tander: Bødewadt ’ s Jacob A Eftf. $128 — Fischer Ernst fl 158 ^ ar de . Christensen Hans J fl 100 — Han ­ sen Peter J fl 123 — Korsgaard P H $ 164 -RohrOC$478 Vejl e: Frederiksen H Torveg. 14$ 682 Guldbrandsen G jun. Torveg. 28 fi 374 Jensen J Knudsen Kirkeg. 13 fl 382 Sorensen ’ s J Eftf. Torveg. 22 fl 23 Vibo rg: israelsen P Gravene 8 f) 716 J arly Henning Set. Mathias G. 29 fl 109 Mindorf Mich.Vesterg.il fl 414 Stampe Johanne Set. Mathias G. 37 fl 181 Vordingborg: Hansen H K $ 193 Sørensen Carl fl 218 V raa: Hansen Johannes $ 74 Ærøskøbing: Ri xen Aug. $ 127 Artikler for Guldsmede. Goldsmiths ’ Sundries — Foumitures pour orgtvrea — Goldschmiede-Bedarfsartikel København: Argentor Akts., Specialfabr. for patineret Éronce, Kontor og Prøvelager Bagerstr. 3 & 3A El fl V 8960 - SeAnnoncen rinder Broncevarer. Baentsch G A Kultorvet 4 A B $ By 4393 Berg Edvard Sværteg. 8 B $ Cent. 1444 Bie F L, Akts., Valdemarsg.14 El $ ★ 0.6518 Silkepapir. Christensens P Æskefabrik Peter Ipsens Allé 27® $ ★ Tg. 913 Dansk Guldsmedeæske-Fabrik Frederiks- sundsv. 62 ® $ Ta. 7862 Forenede Vatfabriker, De, Akts., Guldborgv. 10 ®) fl ★ c. 12982 Specialitet: Juvelérbomuld. Kemnitz Severin Dybensg. 13 B $ By 2333 Æsker for Juvelerer og Guldsmede. Pedersen P 0, Akts., st. Kongensg. 21 B fl Palæ 437, Palæ 4437 & Palæ 5037 Petersen & Prahl st. Kannikestr. 18 A B ffi By 8430 Veilskov Chr. Pilestr. 19 Bf C. 14887 & By 3101 Aarhus: Hvilsted Arthur Graven 22 $ 392 & 9392 Vareprøveposer.

Guld- og Sølvvarer en gros Guldvarelageret, Akts., Vesterbrog. 136 El f Eva 3723 Guttermann H Rosenørns Allé 10 El $ C. 15853 Hansen C Brumberg Boldhusg. 2 B $ Palæ 1454 Hansen Frode st. Kannikestr. 6 B® Palæ 5629 Hertz Bernhard, Akts., st. Kongensg. 23 B $ ★ Cent. 1286 Ipsen Poul, Chr. d. 9. G. 3 B | By 8330 Eneforli. f. Gebriider Deylile, Gmiind. JacobsenWaldemarStrandv.4A101flRyv.424O JENSEN HANS & CO. ’ s EFT., Aarhus, Københavns Afd. Farverg. 4 $ C. 6935 Jensen Knud Kultorvet 4 AB $ Cent. 9814 Jonsson E E Kebmagerg. 5 B $ By 4192 Spec. : Kæder, Urarmbaand og Arm- baand en gros. Hep arationer. JørgensenChr.Gothersg. 17B fl Cent. 12764 Lauridsen Egon Pilestr. 52 B $ C. 12997 Fabrikation af Guldvarer. Meyer Børge Bianco Lunos Allé 113 ® Ve. 7033 Michelsen Christian Axelborg Vesterbrog? 4 A ® $ C. 3201,14331 & Palæ 5332 Nielsen Holger st. Strandstr. 21 B $ Cent. 3124 & By 7445 Oberbech-Clausen R Vesterg. 20 B ® Cent. 13826 Pedersen Viggo V-Boulevard 48 El $ Cent. 14428 Petersen Conrad Vesterport El $ ★ C. 3312 Petersen GeorgH Boldhusg.2B $ Palæl454 Salomonsen Axel H st. Kongensg. 116 B ® C. 12505 Samson Kay Frihavnen Manufakturhuset [øl $C. 3466 Repr. for M. H. Wilkens & Sohne m. fl. Skaarup ’ s Jakob Guldvarefabriks Eftf. ved Lyager Jensen & E M Petersen, Prins Jørgens G. 9 B $ C. 15304 Fabrikation af Forlovelsesringe. Thomsen Th. Vestmannag. 4 [S] $ Am. 6010 Tumer-PedersenLVFælledv. 14 INI $ N5333 Vollmers Willy Ny Carlsberg V. 36 El $ Eva 3214 - Wivo Sølv og Plet. Wollny Viggo Kronprinsensg. 6 B $By 851 1& By 8514 Fabrikat, af Guldvarer. Aarhus: Åkerlund C, Høegh Guldbergs G. 65 $3541 Andersen ’ s A C Eftf. Vesterbrohus $ 8158 Jensen Hans & Co. ’ s Eft., J P Steffensen Molsg. 2 $ 7676 (2 Lin.)

Guld og Sølv en gros. Gold & silver ware wholesale — Or & argent com merce en gros — Gold und Silber en gros København : Barrekontoret ved Erik Bindseil Drou Tværg. 28 B $ Palæ 2851 & Palæ 2837 Køb af Guldbarrer og Guldaffald. Berendsen Sophus, A/S, „Ørstedhus" V-Farimagsg. 41 El $ til Kontor ★ C.85 Telegramadr. „Berendsen". Plader, Tener.Traad etc. førespaaLagt Dansk Hollandsk Ædelmetal Akts. H Dri hout & Zoon, Amsterdam Studiestr. 5 i $ C. 4812 & 4658 Hermann C C Pilestr. 56, 58B fl C.9948 & Palæ 5786 Telegramadr. „Sølvman" - Sølv, Guld Platin i alle Legeringer oq Dimensiont Rechendorff William Gothersg. 17 B $Cei 9440 Representant for Danmark for : A/B Nordiska Af fineriet, Kråtz-Ansta och kemiskt Laboratorium, Halsingbor Scandia Affineringsværk, Z Epel Saxog.26 $ V3632 Scandia Affineringsværk Saxog. 26 V. - Tlf. V 3632 Forarbejder alt Affald indeholdende Guld - Sølv - Platin. Andersen W ilh. Biilowsv. 5 B E) $ Ev. 281 Bang Carl Ø-Farimagsg. 59 El $ C. 6244 Bergf Edvard Sværteg. 8 B $ C. 1444 Christensen ’ s C A Eftf. Indeh. C AJorgenst Rosengaarden 13 B$ C. 7821 Telegramadr. „Prorsus “ Guld- og Sølvvarer en gros. Christensen Valdemar Frederiksbergg. 11 IS $ By llllx DRAGSTED ’ s E SØLVVAREFABRIK Holbergsg. 20 B $ Cent. 7194 Fabrikation og en gros Salg af Sølvvarer. Edidewitsch K Købmagerg. 61 B $ By 3375 Fabrikation af Guldvarer. Spec.: Kæder og Armbaand en gros. Elsner Th. & Co. Teglgaardstr. 14 B $ Palæ 3088 Fehm Einer Emdrupgaardsv. 18 I nv ] FoghSChr,, St. Peders Str. 38 B $ ★ C. ■14286 Fuglede Wm. st. Kannikestr. 15 B $ Cent. 3005 & By 2605y Grlin Hugo & Co. Raadhuspl. 45 E) $ ★ C. 9918 & 9418 HUGO GRUN a. CO. 1 Guld- og Sølvvarer en gros. Gold & Silver Articles, wholesale — Articles en or argent, en gros — Gold- und Silberwaren Grossliandlungen København: Andersen Dines Strandv. 3 |0]

Larsen Hans L Sønderg. 51 $ 6910 Lembke Edw. Frederiksg. 75 $ 9356 Fabrikation af Guld- & Sølvvarer en gr. Nielsen ’ s Carl Søn, G Hellstern-Nielsen Ole Rømers G. 67 $ 5814 Vej le: Rebo & Hansen Torveg. 22 $ 1656

RAADHUSPLADSEN/45 0 TELEGRAMADR. » PERLGRUN . «

z — ---- — -------------------------- - & rillanter, ^rler ag &erlecolliers. ^JiLvelsager Z ^ALLE GENRES. GULD* SØLV; DOUBLE OG ALPACCAVARER. ------------------------ — OSLO;STOCKHOLM, HELSINGFORS.

TLF. ★ CENT. 9918 OG C. 9418 FILIALER I

Guldtrækkere. Gold & Silver Lacemen — Tireurs d ’ or — Gold- und Silberdrahtarbeiten København: SEIFERT C L, Akts., Kgl. Hof-Guld- trækker Kgl. svensk Hofleverandør st. Regneg. 12,16 B $ ★ Cent. 297

V.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker