kraks vejviser 1940 handelskalender

Grus

Fag-Register for Danmark

VII — 3364

Necholausen H Guldlistefabr. Løgstørg. 2 [0] $ 0 1060 Aarhus: .Nielsen & Sørensen ’ s Guldramme- og Liste ­ fabrik Vesterbrog. 13,15 $ 8030 Se Annoncen under Rammef abrikker . Odense: Lange A & H Gebulir V indeg. 16,18 $ 6787 Slagelse: Sørensen Otto Mariendals Allé 24 $54 Viborg: Hjermind ’ s ConradEftf., J P Hjerinind Jernbaneg. 5 $169 Guldsmede. Goldsmiths & Jewellers — Orfdvres ot joailliers — Goldschmiede und Juweliere Artikler for Guldsmede se i Slutningen af dette Fag. København : Aagaard & Frederiksen, St. Peders Str. 26 Kl $ By 7157 Aagaard L M Valby Langg. 211 Valby $ Vb. 5094x Ambye E GI. Kongev. 96 El $ V 8840 Se under Sølvsmede. Andersen Edv. Koinpagnistr.33 [E$Byl600v Andersen H C Fælledv. 15 IH $ N 5169 Andersen J C Vesterbrog. 80 El $Cent.l394 Andersen Just, Akts., Ainagert. 4 Kl $ By 8560 JUST ANDERSENS GULD, SØLV, BRONCE, TIN. PLET, DISKO. Antvorskov F Gjentofteg. 68 Gjentofte $ Gjent.911 Apel Axel Dronn. Tværg. 14 E $ Pa. 2831 Arenfalk Poul Gyldenløvesg.13 El $By 503x Bang E T Ø-Farimagsg. 59 [0] $ C. 6244 Bang Mogens Nygade 6 E $ C. 4341 Bang Paul GI. Kongev. 142 El $ V 3490 Bay-Christensen H, Peter Bangs V. 76 El $ Gh. 7720 Becher A M Frederiksborgg. 48E$Byl413y BeholtL Amagerbrog. 118 [S] $ Am. 2226 Behrensdorff H JægersborgAlle25 Chailottl. $ Ordr. 1128 Bendy Sigvald Rosengaardenl2 E $ By 8701 Berth Laurits Vimmelskaftet 360$ Cent. 5761 LAURITS BERTH Vimmel skaftet 36 (forhen Amagertorv *+) Fineste JUVELARBEJDE i PLATIN og HVIDGULD Grundlagt 1884 ~ TlF. Central 5761 Bertholdt AW Købmagerg. 16 E $By.2969y Billing Ella Amagerbrog. 143 [S] $ Am. 4317 Billing G Nørrebrog. 114 [N] $N 1897 Billing R Frederiksborgg. 48 E $ By 6583 Binau ’ s George Eftf. ved Max Binau Strandv. 177 Hell. $ Hell. 347 Bohn Carl Istedg.99 El $ Eva 146x Brix L E Jagtv. Ill K) $ Tg. 2896 Bruun B Strandv. 145 Hell. $ Hell. 774 x Centralværkstedet ved S Skau Isaksen&Palle Skånstrøm Kultorvet 13 E $ Pa.7376 Christensen Anker Amager Boulevard 2 g] $ Am. 7864

Christensen Jørgen & Søn Østerbrog. 82 E3 $0 402 Stort Udvalg i Festgaver. Repderationer udføres billigst. Christensen Poul Valby Langg. 64 Valby $ Va. 3007 Christiansen Emilie Isafjordsg. 7 {S] $ Am. 5047x Christiansen Th. & I Frederiksbergg. 22 E $ By 3611 • Dansk Kronesølv Fabrik, J Bernth Jensen Peder Skrams G. 14 E $ By 3006 Dragsted A, Akts., kgl. Hof-Juvelér og Hof- Guldsmed Bredg.l7E $Cent.5576 &14676

Birket pr. Torrig: Birket Grusgrav ved H K Rasmussen $ B 63 Birket Grus & Singelsforretning, Brodr. Pedersen $ B 60y Errindlev: Pedersen Chr. $ 32 v Farum: Skovgaardens Grus-&Mortelværk, C Christensen & O Hansen $ 83 Gammel Hasseris pr. Aalborg: Gammel Hasseris Grusgrav, L R Larsen $ Skalborg 43 Gram: Simon Friederich $ 117 Sand, Grus og Stenforretning. Hørup pr. Slangerup: Sørensen Bernh. $ S 170 Kaas pr. Lime: Kaas Ralleje, Akts. $L25 Kirke Værløsepr. Værløse: Bakkely Grusgrav & Mørtelværk, Brodr. Henrik ­ sen $ K V 56 Kl im Strand pr. Klim: Klim strand Gruskompagni, Holger Krogh $ Torup Strand 7 Lundehøje pr. Errindlev: Petersen Hans $ E 80x N akskov: Q rus . & Singelsforretningen N'ybrOj Carsten Christiansen Havneg.79$8 NykebingF .: Carlsen C & Co. GI. Toldbod 31 $ 1260 Nørhalne pr. Vadum: Nørhalne Grusgrav, Laurits Hansen $ N 14 Randers: Randers Grusforsyning, Akts. Mølleg. 6 $ 262 &263 Randers Grus- & Skærvekompagni ved Ar ­ nold Andersen & Marius Ødum Tojhus- havev.36 $ 3011 Rom pr. Lemvig: R om Grusværk, Sv. R Christoffersen $ R 30 Roskild e: Christensen Laurits Kogev. $321 Sakskøbing: Hansen P $ 4042 & 4227 Sest pr. Kolding: j os iasen Hans $ S 22 Josiasen P $ S 43 Slangerup pr. Ringsted: Slangerup Grusgrav $ R 128 Slettestrand pr. Fjerritslev: Slettestrand Gruskompagni, Krogh $Hjort- dal 45 Svaneke: Kaas LP $ 67 Svendborg: Svendborg Grus- og Skærveforretning, Peder Hansen Linken- kærsv. 40 $ 296 Sønderborg: Mahl H g, 947 Værløse: Lundsgaard Grusgrav & Mørtel ­ værk ved Otto Rasmussen ® Kirke Vær ­ løse 65

A DRAGSTED — AKTS. - —

KGL. HOF-JUVELER OG HOF-GULDSMED BREDGADE 17 E TELEFON CENTRAL 5576 a 14676 FINESTE JUVELARBEJDE I PLATIN OG HVIDGULD. ÆLDRE SMYKKER OMARBEJDES. SLIBNING GRAVERING AF ÆDELSTENE.

FABRIKATION AF

SE ENDVIDERE UNDER SØLVSMEDE.

Dreher Arthur Kronprinsensg. 6 Kl $ By 8511 Ehlers Aug. Amagerbrog. 51 [S] $ Am. 447 Ehlers Kai Amagerbrog. 98 [B] $ Am. 963 Ehlers Ove Værnedamsv. 1 E $ Eva 135 " Ekdahl F K Vesterbrog. 38 El $ V 942v Ellinghaus.E Aarhusg. 8 ES $ 0 9967 Engel Poul Frederikssundsv. 128 G Brh. $ Bella 519 Enna Magnus & Son Pilestr. 12 0 $ By7298 Fangel Ejler, Chr. d. 9. G. 2 0$ Palæ 1634 Feinberg M st. Kongensg. 69 A Kl $ Palæ 6238x Fischer H L Sværteg. 8 0 $ By 1767x Fornæs Joh. Købmagerg. 9 Kl $ C. 4840 Frdbg. Forlovelsesringe Fabrik ved Chr. Sø ­ rensen Roarsv. 9 El $ Gh. 3895y Spec. : Reparationer & Forlovelsesringe. Frdbg. Guld- & Sølvsmedie ved Th. V Munk Falkoner Allé 60 El $ N 9126 Frederiksen Th. Købmagerg. 63, 65 0 $ By 713x Geertsen Søren Jægersborg Allé 37 Charlottl. $ Ordr. 1545 Gottschalk Emil, Pilestr. 52 B 0 $ Pa. 4242 Guldbrandsen Borge H Mønterg. 22 0 $ Palæ 5395 Guldsmedeforr. Alliance ved K Nilsson & E Jonsson Niels Hemmingsens G. 8 33 $ Palæ 302 Guldsmedeforr. Ringen ved M Henningsen Vesterbrog. 26 El $ C. 2675

Grønt-Auktioner. (se Frugt-, Grønt- & Blomsterauktioner).

Grønthandlere, (se Frugt).

Guldlister. Gilt Mouldings — Tringies dorées — Goldleisten (se tillige: Liste- og Rundstokkefabr. ; Rammelister; Rammer). København : Dansk Guldlistefabrik, Akts., Kigkurren l[Sj $ ★ Am. 7883 Guldlistefabriken Guldborg ved K Lange Nørrebrog. 215 B IH $ Tg. 2069

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker