kraks vejviser 1940 handelskalender

Grundejerforsikring 2

VII — 3363

Fag-Kegister for Danmark

2. Udenlandske Selskaber.

Forsikrings-Aktieselskabet „Frejr “ Vester- brog. 5 E | Cent. 2825 ForsikringsaktieselskabetNordeuropa Amagert. 11 KJ $ ★ Cent. 1051 FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NORMANNIA V-Voldg. 17 E D C. 10068 & 13447 Forsikrings-Akts. Protector Vesterbrog.lOEl D C. 13892

Ørsted Cai, Carit Etlars V. 16 [V] jg V 8665 Ørsted Svend A, Niels Juels G. 15KI $ Palæ 5689 ØrstingeBuchwaldFrederik^bergg. 5 KJ ® C. 13747 Ørum Ludvig Longangstr. 21 Kl D By 4286 Østasiatiske Kompagni, Det, Akts., (The East Asiatic Company,Ltd.) Holbergsg. 2 E $ ★ Cent. 8300 Telegramadr. „Orient* Se Annoncen i Afd. I Kort og Planer. Østergaard Alfr. Brønshøj v. 64 Brh. ® Bella 1118 Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok, Akts., Vandkunsten 6 OS $ ★ C. 1465 •

København: Forsikrings-Aktieselskabet Nornan Kong. Nyt. 22 Kl $ ★ Cent. 10516 General Accident Fire & Life Assurance Corp. Ltd., Joh. Frimodt Tordenskjoldsg. 23 Kl f ★ Cent. 1706 GUARDIAN Forsikrings-Akts., Lon ­ don: Aug. Borgen Højbro PI. 5 Kl D ★ Cent. 2288

i

Grus. Gravel — Gravier — Kies

København: Bondehavens Grusgrav & Mørtelværk ved Hans B Lillelund Amundsensv. Lyngby f ★ Lyngby 1616 Farum Teglværker, Sten- & Gruskomp. A/S Akts. Farum Teglværker Sten- & Gruskompagni, Grusgravenes Salgskontor, Akts., V-Farimagsg.31[V] $ ★ C. 11449 for Provinssamtaler ® Provins 41 Aktieselskabet Grusgravenes Salgskontor V-Farimagsgade Nr. 31. København V. Salgskontor for Nymølle Skærvefabrik A/S Hedehusene Skærvefabrik Nicolaisen C & Johs. Olsen, Haraldslund GrusgravBagsværdv.Lyngby |}Lyngby884 Nielsen Carl, Sand-, Grus-te Singelsforr., Akts. Islands Brygge 4 El D ★ C. 4460 Poulsen H & Co., Akts., Kalvebod Brygge Gasværkshavnen E |)C.4729,8636&14729 H Poulsen & Co. % Gasværkshavnen 156 M Tlf. Cent. 4729, 8636 & 14729 Brosten og Kantsten. Grus, Sand, Granitskærver og Singels. Ramberg & Co. V-Teglg. (YJ $ Cent. 14500 & Ev. 36 _____________ _ _________ - I RAMBERG & Co. Sand-, Grus- og Stenforretning Vestre Teglgade Telef. C. 14500 & Eva 36. Aalborg: Ellidshøj Grusgrav, Akts. Øster- aagade 4 jj) 97 (2 Lin.) Aarhus: Aarhus Omegns Grusgrave, Akts. Møensg. 18 f 2004, 6502 & 7071 Aarhus Sten- og Gruskompagni f 18,2184 &75G0 Jydske Skærvefabriker, De, Akts. £} 10699 Baldersbrøndepr. Hedehusene: Baldersbrønde Grusgrav, Jobs. Nielsen. Chr. Reder & Ejnar Larsen $ H 139 A/SRoskilde Skærvefabrik A/S Hedehus-Teglværket Grusgravsmaterialer. Kontor: Vandkunsten 8 Kl Tlf. Central 9275 & 4975 Oplagsplads: Slangerupbanens Stationsplads Tlf. Tg. 2800

Grundejerforeninger. (optages redaktionelt i Afd. V Real-Register foran i dette Bind). København: Frederiksberg Grundejerforening, Amicisv. 25 f C. 2587 &Ev .2587(10-16, Lord. 10-14). Kbhvns Grundejerforening N-Voldg. 2 E $ ★ Cent. 330 Omstilling til samtlige Afdelinger.

Forsikrings Compagniet for Kongeriget Dan ­ mark, A/S., Amalieg. 31 IE $ ★ C.10093& 6893 Postkonto 2107

zflnsvars-, ‘ Vandskade-, Cfafirskade -> tf/ormskade-ca CHusteje tabfors ik ring.

Grundejerforsikring. 1. Indenlandske Selskaber. 2. Udenlandske Selskaber. 1. Indenland ske Selskaber.

Gensidige Forsikringsselskab Samvirke, Det V-Voldg. 8 ID f Cent. 1967 Gorm, Forsikringsaktieselskabet Amalieg. 31 Kl f ★ C. 10093 & 6893 HAAND I HAAND, Forsikringsaktie ­ selskabet Nygade 4 !kl $ ★ Cent. 1973 HEIMDAL, Forsikrings-Aktiesel ­ skabet Storing. 12 Kl $ Cent. 4795 Forsikringer tegnes gennem Selskabets under Bubrikken : Indbruds forsikrings ­ selskaber anførte Bepræsentanter. Kombineret Grundejer for sikring. Husbukke Assurance-Compagniet, Forsik ­ rings-Aktieselskabet ’ , Grundejernes Hus- bukkeforsikringDagmarhusE $ ★ C.13773 Kbhvns Grundejer Abonnement, PoulUl- feldt Godthaabsv. 237 El $ Gh. 1719 NORDISK BRANDFORSIKRING, Akts., Hovedkontor Grønningen 25 IK1 S) ★ Cent. 5100 Nordisk Forsikrings-Anstalt, Akts. V-Voldg. 17 KJ $ C. 10068 & 13447 • Se: Forsikrings-Aktieselsk. Normannia. Nord og Syd, Forsikrings-Akts. Slotsholmsg. 16 Kl $ Cent. 496,6023 & 10396 Telegramadr. „Assunord*. Skjold, Forsikrings-Akts., Amalieg. 27 Kl ^ ★ C.799 (5 Ledninger) Urania Forsikrings-Akts., Vesterbrog.5 B E ^'Cent.6776 & 13290, Direktion $Palæ4882 Aarhus: / Forsikrings-Aktieselskabet Hermes Øst- banetorv 9 $ 238 Største Grundejer-Forsikringsselskab i Jylland. Esbjerg: Forsikringsselskabet „Fribo “ ,Akts. j) 380& 2380 Ode nse: y yns stifts Grundejer- & Færd ­ selsforsikring, Akts. Vesterg. 64 $ 7115 Randers: Provincia, Dansk Forsikrings-Akts, f 545 Skande rbor g: Jvdsk Grundejer- &Færd- selsforsikring, Akts. $ 21

København: Absalon,Fors.-Akts.,Raadhuspl.45$^C.993O Almindelig Grundejerforsikring, Akts., V-Voldg. 100 EJ ® ★ Cent. 4358

ALMINDELIG GRUNDEJERFORSIKRING AKTS. VESTER VOLDGADE 1OO TELEFON * CENTRAL 4359 AKTIEKAPITAL 1 MILL. KR. KOMBINERET GRUNDEJERFORSIKRING.

Baltica,Assurance-Compagniet,Akts.,Bredg. 42 Kl f ★ Cent. 4058 lelegramadr. „Baltassu 1 *. Biihncke W & Co.Raadhuspl.45[V] $ ★ C. 128 DANMARK, DET GJENSIDIGE FOR ­ SIKRINGSSELSKAB, Niels Brocks G. 1 ffl *0. 645 Se under Brandforsikring. Dansk Grundejer Abonnement, Akts., Godthaabsv.28E ^ ★ C.3220 Postkonto370 Dansk Grundejer Abonnement % Godthaabsvej 28 Tlf. ★ C. 3220 tegner Abonnement for Vedligeholdelse af: W.C. - Vandledning - Trappeautomat - Ringeledninger samt Tag. Største Selskab i disse Brancher.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker