kraks vejviser 1940 handelskalender

Grosserere

VII — 3361

Fag-Register for Danmark

Timmol Henry, Akts., Nytorv5AE g^Palæ 2206 Tingleff & Mathiassen Strandg. 44 E g C. 13782 Telegramadr. „Tingmat u . Axitomolril-Sadelmageriartikler. Tjellesen K V, 1. Fredensg. 1, 7 E g ★ C. 12932 Tobias Ad. GI. Mont 4 E g By 3302 Toft Allert & Co. Mitchellsg. 2 E g C. 6440 Toit Henry O S- Fasanv. 96 Valby g Va. 1326 & Va. 5340 Toft Jens Ny Toldbodg. 5 E g ★ C. 8192 Tolvmandsforeningernes Handelskontor, Akts., Knabrostr. 30 E g C. 3519 Tommerup Preben Reventlowsg. 18 E g C. 11405 & 11705 Tonsgaard Søren, Akts., Silkeg. 13 E g ★ Cent. 6981 Torfmg Holger Fredericiag. 15C E g By 8350 To-R Radio, Akts., Howitzv. 11-13 EJ g ★ C. 13129 & 5268 Toxværd C st. Kongensg. 14 E g Palæ 3899 Tranberg, Asmussen & Co., Akts., st. Kon* gensg. 63 E g C. 10557 & 12877 Tranberg Georg st. Kongensg. 63 E gCent. 10557 & 12877 Transo Trading Co. Vagtelv. 58 Eg ★ C. 15615 Treide W Reventlowsg. 8 E g Eva 4591 Tricodan, Akts., Kigkuiren 10 l S] g C. 4936 & Su. 106 Tricosana, Akts., Badstuestr. 11 E gByl003 Trier Adolph AGoldschmidt, Akts., Kompag- nistr.27 i j*C. 562 Telegramadr. „Triers*. Kolonialvarer. Trier Helge Middelfartg. 6® g 0 9549 'Frier Hugo Classensg. 40 EJ g Øb. 2649 Trock- Jansen E, Niels Juels G. 8 E g Cent. 7326 Trojel & Meyer Prags Boulevard 47,49 [S] g ★ Cent. 956 Trolle P, Akts., Frederiksbergg. 24E gCent. 4886,3625 & 14458 Trolle Th., Dr. Priemes V. 1 E g V. 9754 Truelsen Axel, N-Voldg. 16 E g Cent. 8866 TruelsenKaj V-Voldg. 115 EgC. 15278 Trækontoret ved J L Bjørner & Son Vester ­ brog. 4 A E g Cent. 7132 & 8359 Trønning Thorkild Skinderg. 32 E g C.7925 Tufvesson Jens Nyhavn 42 E g Cent. 4633 Tungsram Elektricitets Akts., Raadhuspl. 77 Eg Cent. 6507 Tumer-Pederscn L V Fælledv. 14EgN5333 Tusholt C A Istedg. 80 B g Ev. 2208 Tveede Alfred st. Kongensg.110 C E gCent 9637 Tverrooes Sven Dronn. Tværg. 5 E g Pa. 3423 Tybring Agnes Amagert. 27 E g By 1280y Tychsen ’ s Georg Efterf. Akts. Niels Juels G. 15 E g C. 3870 & Pa. 6370 Typhoo-Tipps Te-Depot, H P Christensen Nansensg. 35 E g Cent. 2403 Tyrholm Svend Amagerbrog. 24 E g Am. 7562 Tyrkisk Handelskompagni ved F Saxild Pilestr. 35 E g C. 15007 TørsleffH Chr. & Co.FrihavnenDampfærgev. 27 g Cent. 839U T^rsleif Valdemar & Co. Kronprinsesseg. 86 E g ★ Cent. 15242 Uhlig I M Bratskovv. 16 Vanl. g Damsø 1059 Uhrenholdt Kay Admiralg. 20 E g By 7616 Ulf-Hansen U st. Kongensg. 88 E gPa.7977 Ullmann J A T., Akts., Bredg. 65 E g Palæ 2066 Undén Nicolai Vingaardstr. 22 E g By 5896 Union Petroleum Company Vodroffsv. 26 E g ★ Cent. 14774 & ★ Cent. 14775 Union Special Machine Corporation of Ame ­ rica Udenlandsk Akts., Delaware, Peder Skrams G. 5 E g C. 11428 United Bonded Stores Ltd. Akts, af 1938 Frilageret EgC. 15069 United States Rubber Co.,Akts., V-Voldg.17 S g Cent. 9411 II 61

Teglværkernes Centralkontor, Akts.,Studie ­ str. 57 E g ★ Cent. 6100 Tegner Henry Frederiksbergg. 36 E g Palæ 4166 Tegner Henry & Co. st. Kongensg. 118 E Teller Hans V-Voldg. 100 EgC. 5280 Terny, Røgeri ved Terny APetersen Kødbyen Flæsketorvet 86 E g C. 2219 & 8219 Tews Martin Amicisv. 3 E g Ev. 1901 Texas Company, The, Akts., Amalieg. 35 E g ★ C. 16816 Thalbitzer Gerhard Frederiksbergg. 26 E g Cent. 6677 Thaning Johs. Vesterbrog. 95 E g ★ Cent. 14225 Thaulow Vald. Strandv. 221A Charlottl. g He. 283 Thaysen Fritz VesterportM g C. 1371 Thaysen Fiitz & Co., Akts, af 1930 Vester ­ port EgC. 1371 Thaysen Vald. Vesterport E g Palæ 4647 & Palæ 4670 Fabr. af Vata Garderoben. Thej 11 Carl A Nyelandsv. 71 H3 g Gh. 8513 Thej 11 Johs. Fiederiksbergg. 23 E g C. 3517 Them A Holbergsg. 17 K g C. 8261 Therkelsen Albert Østerbrog. 1 |ø] g Cent. 3035 & 10025 Thiesen Niels Bygholmv. 12 Vanl. g Damsø 4175 Thing Niels Østerbrog. 33 [øl g 0 1036u Thingva d A Kodbyen Flæsketorvet 36 M g V6529 Thingvad & Tougaard Kødbyen Flæskehal- len23E g C. 12176 Thisted Julius Palæg. 4 E g C. 2576 & Palæ 4775 Tholander Sven Blegdamsv. 102 [ø] g 0 6267 Thomasen ’ s CarlEftf. Nyhavn 31 EgCent. 812 & 13748 Thomasen Chr. Bygmesterv.6 I nv I g Tg. 6595 &Tg. 6900 Thomassen A Limfjordsv. 15 E g^Go. 2394 Thomsen Hans Struenseg. 7 E g ★ C. 10523 Thomsen Pst. Kongensg. 55 E g C. 8626 & 7816 Thomsen Ruben Korfuv. 11 [S] g Am. 3120 Thomsen T C Vesterport E g By 8017 Thomsen Th. Silkeg. 11 E g By 6911 Thomsen T P Pilcstr. 19E g C.13560&13564 Thomsen William Raadhusstr. 4 E g Cent. 11864 Thorengaard M & L Skinderg. 31 E g ★ C. 4595 & 12993 Thorkilsen H C Viktoriag. 18 E g V 272x Thorlacius & Molding Dahlerupsg.l Eg Thornam Johs. Lærkev. 15 I nv I g ★ C. 782 Thorndahl H Skinderg. 45.47 EgC. 12343 Thorsen I C Vendersg. 13 E g C. 1433 & By 7577 Thorsen Juliils V Blegdamsv. 4 E g N 1150 Thorsen Svend N-Farimagsg. 40 E g Pa. ‘ 7281 Thorstrup O Borups Allé 179 E g Ta. 7670 Thorup Carl Nytorv 13 E g Cent. 2558, 10762 & 12762 Thran 8 E Kødbyen Høkerboderne 24 E g C. 2795 Thrane M C & Sonner Aabenraa 29 E g C. 11915 Thranum BirgerHollænderv. 18, E g Ve. 2412v ' Thuesen N Serridslevv. 6 ES g Cent. 7014 Thunbo AntonKampmannsg. 4 E gCent.313 Thurøe A Jarl st. Kongensg. 40H E g C. 4390 &Pa. 4330 Thurøe L M & Co. ’ s Eft., Akts., Niels Juels G.7K g C. 1957 & ★ C. 4715 Thusgaard-Andersen Amagerbrog. 67 (SJ g Am. 696 Thyboe Axel st.Kongensg.59G E g Pa. 3740 Thygesen Th. & Co. Rysensteensg. 1 El g Cent. 3697 ThUrmer & Co. St. Knuds V. 41 El g Cent.27 & 11027 Times Watch Co., Akts-., Amalieg. 35 E g ★ C. 1480

Svendsen C E & Co. Kultorvet 4 E |C. 4507 Svendsen & Christensen Frederiksg. 1 E j) Cent. 2537 Svendsen Herman, Akts., V-Voldg. 14 E g C. 11462 & 11490 Svendsen K Kofoed& Co., Gothersg. 14B E g Palæ 5766 Svendsen Ludvig Studiestr. 48 E g C. 12618 Svendsen S A Nyhavn 14 DS gi C. 14922 Svensson Alfred & Co. Gammeltorv 6E gi C. 13039 Svensson Vilhelm Urbansg. 4® |0 6615 Svindt A Norreg. 8 Kl g) C. 11040 Svitzer Em. Z Tommergravsg. 1 E f Cent. 644,1259 & 7659 Systema & CheckcrComp. Vognmagerg. 9 [S g C. 13317&5318 Sækkeleje-Kompagniet, Akts., Ilelsingorsg. 20, 22 E g ★ Cent. 4966 Sæmundsen Carl & Co. Holbergsg. 15 Kl g , C. 6474 & 12880 Sæmundsen ’ s Carl Industrirepræsentationer, Akts., Holbergsg.l5E g C. 12880 &6474 Soballe Aage, V-Voldg. 2 I VI g Palæ 389 Soderberg Torben Ny Østerg. 12EgC. 10232 Soeborg ’ s A Fab riker,Herluf Rubow, J agtv. 95-99 El g ★ Cent. 2358 Sogaard & Larsen Kødbyen Flæsketorvet 98 EJ g Ve. 1061y Soht 1 ’ & Co. Tordenskjoldsg. 21 E g C. 1026 & 12026 Soiling Kai, N-Voldg. 10 E g C. 14816 Sønderbys Chr. G Eftf ., Akts., st. Kirkestr. 1 E g Cent. 2582 & 10739 Sonderbys Fabriker, Akts., St. Annæ PI. 28 EgC. 394 & 9458 Sonderskov Chr. Amagerbrog. 155 [S] g Am. 1009y Sonnichsen E & Co. Tordenskjoldsg. 12 E g Cent. 12580 Sørensen Arenholdt Studiestr. 32Eg0.1831, 14831 & 4791 Sorensen Axel & Enhard Læderstr. 32,34 E gCent. 3766 &3750 Sorensen ’ s Chr. Kaffe. Akts., Reventlowsg. 24 Eg C. 4124 Sørensen Chr. & Co. Gothersg. 49 E g C. 3498 & 14298 Sørensen Einar & Co. Herlufsholmv. 8 Vanl. g Da. 2633 Sørensen Einer Vendersg. 13 E g C. 14761 Sorensen Frits Vesterg. 7 KJ g ★ Cent. 2545 Sørensen Georg Amalies. 28 E g Cent. 6404 Sorensen Hans Nyhavn 14 E g Cent. 878 Sorensen II enry N yhavnl 4 E gCent.450

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker