kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Regisler for Danmark

Grosserer^

VII — 3360

Skandinavisk Export Compagni ved P Jen ­ sen V-Voldg. 80 ®C. 9322 Skandinavisk G-Mælk Komp. Akts Amagert. 31 E $ C. 10587 Skandinavisk Grammophon Aktieselskab, Frihavnen Manufakturhuset Bl g *Cent. 10841,10810 &1040 Skandinavisk Jute Kompagni, Akts., Ny Toldbodg. 29 E g Cent. 12559 & 13034 Skandinavisk Kaffe- & Kakao Kompani, Akts., Frihavnen Bl g ★ Cent. 9825 Skandinavisk Karibisk Handelskomp7(S.K/ H.), Akts., Hovedvagtsg. 8E g C. 6704 Skandinavisk Kontorartikel Eksport v. Louis Lichtensteiu Kvintus Allé 15 [s] g Am. 6391y Skandinavisk Korkimport vedPaulSorensen Nyhavn 14 E gCent. 450 & 878 Skandinavisk Kul- og Koks-Import ved S Lund Halfdansg.2,4[S]gCent.l0402£11569 Skandinavisk Læder & Skind Co. ved L Nak- skouv Petersen & Jørgen C Hendil st. Kongensg. 14 E $ C. 13323 Skandinavisk Mel-Import, Anton Sørensen Lyngbyv. 34 Bl g Cent. 5316 & 5336 Skandinavisk Odeon, Akts., Puggaardsg. 7 E g C. 7653 Skandinavisk Olie-Comp., Akts., Hejrev.O'NVl g *C. 2099 Skandinavisk Papirvare-Import, Akts., Ve ­ sterbrog. 80 E g Eva 287 Skandinavisk Sanitetsimport, Akts., Fredh. Kan. 6 E g *C 10470 Skandinavisk Silkefabrik, Akts., Bispev.lljE g Ta. 5008 & Ta. 5052 Skandinavisk Slipsfabrik ved B O Weeke Vesterbrog. 40 E g C. 11906 Skandinavisk Trikotage Akts. Blegdamsv.60 Bl g1 ★ C 12378 Skandinavisk Ægeksport, Akts., Vesterbrog. 4 A E g C. 14694 Skarring Peter Reventlowsg. 22 E gC. 5202 & 13241 Skarsteen G Lavendelstr. 16 E g Cent. 12313 & 12413 Skat-Rordam Th. V-Boulevard 11 E g By 3132 Skiold-Petersen & Co. Laplandsg. 2 [s] g Cent. 12445 & 12455 Skjorring Rasmussen Svend Kildevældsg. 50 B) g Ryv.4914 Skov Kai,Akts., Kronprinsesseg. 32 E g C. 3217 Skovby Viggo Holbergsg. 15E g Cent.13521 & 14521 Skovgaard-Petersen jun. Holm. Kan. 9 E g C. 618,2143 & 2155 Skræderens Indkøbscentral ved Kublitz Griffenfeldtsg. 29 I® g ★ No. 6118 Slomann ’ s J D Eftf. Fiolstr. 7 E g Cent. 339 & 523 Sloth M GI. Kongev. 33 E g C.6094&V4194 Smedberg S Reventlowsg. 22 E g Eva 868 Smith Olaf H, Akts., Anker Heegaards G. 7 E g Cent. 683,15138 & 15140 Smith-Rasmussen Brødr. Hvedev. 10 Brh. g Bella 203 Solinger Staalvare-Industri, M Schæbel Lilliendalsv. 8 Brh. g Be. 3647 Sommer-Nielsen E FClassensg.3BB)g0373y SonessonWilh.& Co., Akts., N-Farimagsg.13 E g * C. 8363 Sonne- Schmidt A, V-Boulevard 37 E g Cent. 1677 Spangsberg Chr. Fuglebakkev. 74 (Elg Gh. 9636 Specht Ernst, V-Voldg. 90 E g ★ Cent. 3147 Sportsmagasinet F. I. B., Akts., Amagert. 11 E g Cent. 14758 & 689 Staalkontoret ved RE Brincker Lundsg. 11 Bl g C. 10725 Staalvindue-Centralen ved W Westenholz Chr. d. 9. G.8 E g Cent. 971 & 5971 Stahnke Andr. Hostrups Have 60 E g Cent. 5941 Repræsentant for Thomas French & Sons, Manchester. Se dennes Annonce i Afsnit England under Gardinbændler.

Stallknecht & Meyer Strandg.25 E gi ★ Cent. 6226 Standard Konfektion ved M Rasmussen Norjeg. 41 E gi C. 8747 Stangenberg Axel S A/S Fredh. Kan. 4 E g C. 1004 & 4306 Stangerup E & Co. Bregnegaardsv. 7 Char- lottl. g Hell. 1807 Stau C £ Co. Kronprinsesseg.l4E g ★ Cent. 332, 6032 & 13732 Specialitet: Vanille, Biscuit, Frugter, Konserves alle Slags etc. Stausholm Chr. Bredg. 40 E g Cent. 116 Steen Knud, Akts., Frdbg. Allé 13 A E g V 8172 Steenberg Aage Kattesund 4 E g C. 6976 & Pa. 2076 Steensen Axel Admiralg. 22 E g Cent.2284 Steenstrup Sophus fh. C V SteenstrupAdmi- ralg. 20 E g Cent. 4554 Steffensen JKødbyen Flæsketorvet 64-80Eg ★ Cent. 135 Steffensen K Juel & Co. st. Kongensg. 110 E gC. 1059 & Palæ 1011 Steffensen ’ s Poul Dental Depot Østerg.OlE g ★ C. 11938 (4 Linier) Stege Ferd. Rosengaarden 11 E g By 3959 Steiner Chr. Rømersg. 5 E g ★ Cent. 5934 Steinmiiller L & C, Akts., Aaboulevard 48 (® g ★ C. 6650 Stelling A Kbhvn-Valby g ★ Cent. 621 Forretningen grundlagt 1860. Stender Carl, Forlag f. Reprodukt. af nord. Kunst, Akts.. Bernstorffsg. 23 E g ★ Cent. 8715 Sterling E Treitel Odenseg. 22 Bl g 0 4845y Sterling Laurits 1. Strandstr.l4E gCent.724 Sterling Olie Import Omøgade 11 Bl g Cent. 11880 Sterm Aksel Skinderg. 42 E g C. 11102 Stern S B, Akts.,Svend Trøsts V. 12 E g ★ C. 15886 Sterncompagniet, Akts., Svend Trosts V.12 Eg*C. 15886 Stevns £ Company Mitchellsg. 21 E g Cent. 14465 & 14476 Sthyr & Kjær, Akts., Raadhusstr. 13 E g ★ Cent. 7690 Stilling A & Co. Sortedamsg. 3 [® g C. 12047 Stilling-Andersen Viggo V-Boulevard 49 E g Cent. 9960 & 9995 Stockhausen Kurt Vodroffslund 3 E gV8928 Storch H B Knippelsbrog. 7 E g C. 2485 & Am. 7885 Storm & Co. Raadhuspl. 4 E g ★ C. 12488 & 646 Storm Knud Hauser PI. 18 E g By 3732 Stormlund John A Griffenfeldtsg. 27 EJ g C. 11331 Stoir Edvard Livjægerg.l7Bl g*Cent 3513 Stoustrup H Ny Toldbodg. 13 E g Cent. 14308£1891 Stoustrup Helge £ Co., Akts., V-Voldg. 83 E g Pa.3732 Strand William Nytorv 5 E g ★ C. 12948 £ 9422 Strandrød Depotet ved Chr. Hoelgaard Kød ­ byen Flæsketorvet 38 E g Cent. 2082 £ 13040 Strano Stefano Danmarksg. 1 A E gV 3768 Stromberg G Dronn. Tværg. 22 E g By6781 Strøyer £ Merck, Akts., Farverg. 17 E g ★ Cent. 15320 £301 Stumpe Leif Rosenv. Allé 25 Bl g C. 5204 Stærk Kristian N-Voldg. 48 E g ★ C. 13902 Stærmose C M Kodbyen Flæsketorvet 26 E g ★ Cent. 11360 Stærmose K Havneg. 7 E g C. 4535 Suenson Otto £Co. Dronn. Tværg. 7 E g Cent. 482 Suhr E Urbansg. 3 Bl g 0 5995 Suhrke Herman Aug. Gasværkåv. 14 E g ★ Cent. 5225 Sundberg G H £ Co. Gammeltorv 22 E g ★ Cent 7714 Sundorph H P Ved Stranden 10 E g Cent.239 £ Palæ 1825 Svanhill Otto, Niels BrocksG. 4 E g Pa.7348 Svendsen Alb., H C Ørsteds V. 38 E g Cent. 76 £9976

København (Fortsættelse): Sengpiel A, Akts., Kompagnistr. 22 E g ★ Cent. 13372 Serlev Jul. Knabrostr. 1 A E g ★ C. 5343 Serum Export Compagniet, Akts.,Myn- stersv. 19 13 g C. 8080 Serviteur, S Blaksted Kompagnistr. 32 E C. 2100 SevangCarlo, Niels Juelsg. 13 E gPa. 6691 Sevel Johs,Henrik Rungs G. 5 Hl g N 7696 Severin I P Longangstr. 21 E g Cent. 14381 & Palæ 5281 Severinsen & SøegaardDronn. Tværg. 12 E g Palæ 7081 Shoe Finding & Leather Co., Akts., Fri ­ lageret E g Cent. 7578 Sibiriske Kompagni af 1930, Det, Akts., St. Annæ PI. 26 E g Cent. 890 & 15132 Siduna, Akts., Frihavnen Dampfærgev. 8 Bi g ★ C. 16580 Sie ’ s C H Eftf. ved Holger Sie Absalonsg. 5 Eg* Cent. 2662 Siegelmann Herm. Vesterbrog. 35 A E g C. 9724 Siegumfeldt F Stormg. 8 E g C. 7907 & 14646 Siesbye Oscar, A/S. Holbergsg. 15 E g ★ C.6092 Sigsgaard ’ s Jens Eftf. Niels Juels G. 14 E g C. 6424 & 6499 Siiger H C, N-Voldg. 54 E g Cent. 109 Si- Ko, Akts. Grundtvigsv. 10 A 13 f 0.13864 Silke Akts.AlbarKobinagerg.il E gC.5636 Silkeimport, Akts., Ilovedvagtsg.8 Eg Cent. 11678 & Palæ 3130 Simmonsen Robert, Chr.d. 9. G. 8 E g Cent. 971 & 5971 Simonsen Harald, Akts., Østerbrog. 28 Bl gC. 1651 & 1751 Simonsen H Berglund V-Voldg. 21 E g By 3913 Simonsen H J & Co. Kompagnistr. 33 E g , C. 22 £ *0.9226 lelegramadr. „Simonco “ . Simonsen II Stegeager N-Voldg. 23 E g . Palæ 3938 Simonsen Ib H,HCØrsteds V.10 EDO. 5073 Simonsen Jacob E Falkoner Allé 73 B E g Gh. 1865x Simonsen M & Co.'s Eftf. Studiestr. 14 E g Pa. 7404 Simonsen & Nielsen, Akts., Fredh. Kan.4E g ★ Cent. 3789 Simonsen S N & Co. Hambrosg. 6 0® Cent. 166 & 11100 Simonsgaard & Madsen, Akts., Bornholmsg. 3 Eg ★ C.185 Simros ved S Nathan Knøpfelmacher Solvg. lOU E g Pa. 6625 Sindby H & Co., Akts., Reventlowsg. 12 13 g* Cent 7110 Sipo Trading Co. ved F Siegumfeldt & E Poulsen, C F Richs V. 16 E g Go. 4595 SiverslethChr.P, V-Boulevard 48 EgC.4680 Sivertsen Aage Oxford Allé 9 A [s] g Am. 5546 Sjeltoft Michael Lærdalsg. 2 [s] g Am. 6900 Sjællandsk Korn- & Mel Import, Akts., Tagensv. 242 I n 3 g Tg. 3828 Sjællandske Foderstoffabr. Selandia, Den, Kalvebod Brygge Gasværkshavnen 13 gi ★ C. 11472 Sjolin O C Kastelsv. 19 Bl g Øb. 6867 SjøqvistErik Skinderg. 27 E $ Cent. 10909 & 11203 Sjørslev Th. Bakkegaards Allé 16 E g Eva 4891 Skånstrom Paul 1. Strandstr.6 Eg Palæ 5420 & Palæ 7120 Skandinavisk Agricultur ved Villi.P Schrøder Kronprinsesseg. 14 E $ Cent. 6830 & 7029 Skandinavisk Arkady Co.,Akts.,Strandlodsv. 9 E g * Cent. 11370 & 13874 Skandinavisk Automat Akts. (SystemSielaff) Laplandsg. 11 B) g * C. 956 Skandinavisk Conditorivareforr. ved VASalo- monsen Graabrødret. 11 E gCent.87£6787 Skandinavisk Elektro-Import St. Thomas Allé 3 E g Eva 1405

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker