kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3358

Fag-Register for Danmark

Grosserere

Proda (Danish Products) ved Georg Hansen Vesterg. 26 E Pa. 6673 Prodigioso V Norreg. 35 A E g Palæ 3524 Provinskøbmændenes Akts., Vesterport E $ ★ C. 8229 Provision Import Company ved C H Holdt- grefe Vodroffsv. 26 E g ★ C. 6176 Prytz Holger Raadhusstr.il E g Cent.13223 Præstmark N Peter, Carl Nielsens Allé 1 E g Ryv. 3397 Præstrud Charles, Akts., Bernstorffsg. 23 E g C. 6285 & 14485 Præstrud P & Co. Palæg. 6 E g Cent. 7178 Puck PI C Reventlowsg. 10E g C. 8711.8734, 8739 & 6439 Pundik M Vimmelskaftet42 AE Pa.8055 Quaade J P Akts., Il C Ørsteds V. 52A E g C. 273 Quedens Carl Nyhavn 23 E g Pa. 7429 Quentin J A Gothersg. 31 E g Palæ 4540 Qvist C P Thorsg. 127 El g C. 8624,8677 & Tg. 2529 Qvist-Sørensen P, HerlufTrollesG. 22 E ffi Palæ 2265 Raastof-Compagni Esi, Akts., Frihavnen Gitterv. løj g Palæ 6037 Rabinowitz Max, Akts., Kompagnistr. 34 E $ Cent. 14518 Ralf ’ s GW Eftf., Akts., Frederiksbergg. 26 E g C. 9801 & 9803 Kjoler en gros. Raffel Alfred, Akts.,Farverg.l5E g ★ Cent. 6395 Raffel Holger Frederiksv. 5® | Fa. 1518 Ragoczy V Amalieg. 35 E g Ar C. 6381 Rahlff Frederik V-Boulevard 42 E g *0.11819 Rahr Chr.C&Co. Kampmannsg.4E g*Cent. 7181 Telegramadr. „Crahr “ Jern, Stadl og Bygningsartikler. Rambak A lb. Brorsonsg. 3 E g V 7234 Rammefabr. Danmark, Akts., Admiralg. 27 E g Cent. 1517 Rasch Carl S & Co., Indeh. Jens G Winkel Vodroffslund 3 E g Ev. 4220 Rasch Hans Chr. Norrebrog. 7 E g C. 3369 & 12616 Rasmussen Alex. Læssøesg. 14 E g Cent.815 Rasmussen Anker Amagert. 33 E g By 3055 Rasmussen B & Co. Ø-Voldg. 26 E g Palæ 3279u Rasmussen Børge Frihavnen Midtermolen £3 g C. 9988 Rasmussen Carl O, V-Voldg. 17 E g Cent. 15005 Rasmussen Carl V Pilestr. 43,45 E g Palæ 4868 & Palæ 4878 Rasmussen Chr. Slangerupg. 32 C El $ Tg. 3359 Rasmussen C J Højstrupv. 163 Brh. g Bella 2530 Rasmussen Erik Thorsg. 121 El g Tg. 7292 Rasmussen Fr. & Co.Kødbyen Flæsketorvet 24 E g Cent. 4931 Rasmussen Harald Admiralg.22E g C. 14939 Rasmussen Helge st. Kongensg. 36, 38 E g Palæ 3981 Rasmussen H L, V-Voldg. 109 E g C. 10073 & 12337 Rasmussen Jens & Voigt Havneg. 7 E $ C. 4535 Rasmussen Jørgen Frederiksborgv. 165® g , Søb.106 & Søb. 1911 Rasmussen Jørgen A Amalieg. 33 E g C. 1018 & Palæ 1618 Rasmussen Kaj Vermlandsg. 8 [S] g Am. 156 Rasmussen LI jun., Akts., Ny Østerg. 10 E. g ★ C. 3570 Rasmussen M Tagensv. 59 El g Tg.22 Rasmussen Marius Frederiksbergg. 36 E g C. 5291 & 2975 Rasmussen O Lundgaard Bergthorasg.53 E g Am. 1939 Rasmussen Poul & Co. Brolæggcrstr. 11 E g C. 3793 & 10723 Rasmussen Svend Ved Klosteret 15 [ø] $ Ryv. 3853 Rasmussen Svend & Co. Købmagerg. 62, 64 E g Cent. 7356 \ Rasmussen Viktor Skinderg. 31 E gC. 6815

København (Fortsættelse): Petersen Viggo (Ratins Salgskontor) Chr. d. 9. G. 5 E g Cent. 3662 & 14362 Chr. d. 9. G 5 E (Maskin-og Ingeniøriorretning) g Cent. 3664 & 13964 PetersenVilh.Drejøg.ll [ø] ® Ry. 2565 Petersen Vilh. & Co. Holbergsg.20E g ★ Cent. 173 Petersen William Stoltenbergsg. 9 E ffl ★ C. 10990 Petersson G Ny Østerg. 32 E g Cent. 15033 & 15063 Bopæl Amagerbrog. 55 [SI $ Am. 33x Pfeiffpr Axel Skinderg. 41 E g ArCent. 8552 Pfeiffer ’ s Karsten Eftf. Linnésg. 28 E g *C. 13910 Pharmacia, Akts., Knippelsbrog. 2, 4 E g Am. 7637 & Am. 7683 Philipsen Arnold, I E Ohlsens G. 6 EO g 0 6852y Philipsen H S N-Farimagsg. 46 E gPa.7127 Philipsen Ludvig Krystalg. 15 E gi ★ C. 8855 Philipson Kai Købmagerg.55 E g*C. 13145 Philipson S N Upsalag. 24 lø] g 0 3434 Piculell Einar Amager Boulevard 4 [s] g) Am. 3567 Pindborg & Petersen Larsbjørnsstr. 23 E g Cent. 13418 & 14418 Pino Eugéne Svejgaardsv. 35 Hell, g Hell. 2200 Piper Otto Raadhuspl. 14 E g ArCent. 1616 Pirelli Gummiringe, Akts., Ny Toldbodg. 27 E g C. 6590 & 13144 Plantener K T Knippelsbrog. 2,4 E g Am. 9035 La Plata Compagniet, Akts., Nyhavn 22 E g C. 5148 Plato H, Peder Hvitfeldts Str. 6E gBy8558 Piesner Carl A Vesterbrog. 30 Eg Cent. 12317 Pless & Rasmussen, Herluf Trolles G. 7 E g Palæ 1533 Plum PM,Eksport-Kompagni, Akts.,V-Bou- levard 51 E g C. 8213 & 8166 Plum P & S, Akts., St. Annæ PI. 26,28 E g Ar Cent. 8970 & 9280 Plum T & E, Akts., Agersøg. 20[ø] g ArCent. 601 f Polack James, Akts., Vesterg. 12 A E g ★ C. 11155 Polack Jørgen J Ny Kongensg.l6A E ®Pa. 808 & Pa. 8012 Poldihiitte København, Filial af Akts. Poldi- hutte, Prag, V-Farimagsg.41 E g C. 15038 Pope Lampen, Akts., Krystalg. 15 E ffl ★ C. 8855 * Porsing E : nar Ltd., Akts., Skioldsg. 11 [øl gØb. 7576 Poschmann E Strandg. 27C E gi C. 13303 Pottier M Frdbg. Allé 23 E g V 8449 Poulsen Carl Gasværksv. 9 E g Eva 1297 Poulsen C ATvede Gothersg. 41 E g C. 14502 Poulsen Georg Østbaneg. 39 [ø] g 0 6985 Poulsen H & Co., Akts., Kalvebod Brygge Gasva rkshavnenE g C.4729,8636&14729 Poulsen Paulin & Co. Nytorv 11 E g By 3600 Poulsen&RagoczyA/SAmalieg. 35E g* C. 6381 Stats g 119 Telegramadr. „ Læderagent “ Læder en gros. Poulsen R Fangel Tagensv. 17 E gi N 8085 Prato, Akts., Ny Vesterg. 7 B E g C.5523 Premer Axel, H C Ørsteds V.31 E gi C. 15955 Prieme William Mikkelbryggersg. 3 E g ★ Cent. 1815 & 3015 Prior Axel, Akts., Bredg. 33 E g ★ Cent. 23 & 5877 Prior Ejnar st. Kongensg. 67 E g ★ C. 11595 & 6769 Prior Holger Nyhavn 20E g ★ Cent. 5730 Prior & Tranberg, Akts., st. Kongensg. 67 E g ★ C. 11595 & 6769 Probst CarlBrandt Frdbg. Allé 54 E Probst Georg Knabrostr. 24 E g Palæ 6198

Rasmussen Willy & Co. Hovedvagtsg. 6E g ★ Cent. 15130 Rathsack Otto & Co., Puggaardsg. 14 E g ★ C? 12316 Rating H,St. Annæ PI. 26 E g Cent. 5126 Rauh Georg Silkeg. 13 E g ★ C. 16575 Raun C E Ny Vesterg. 7 B E g Cent. 5523 Raun Robert & Co., GI. Kongev. 25 Eg Cent. 4901 Ravn C J Klareboderne 2 E g Pa. 6454 Ravn Rasmus & Co., Akts., GI. Kongev. 5 E g ★ Cent. 12956 Ravnkilde & Co., Akts., Jagtv. 213,215 [ø] g ★ Cent. 11800 Stats g 260 Telegramadr. „Product" Huder og Skind en gros. Ravnkilde Johs. Hortensiav. 14 E g V 3357 Rechendorff William Gothersg. 17 E g Cent. 9440 Reckitt & Colman, Akts., Kvæsthusg. 6 E g Cent. 321 & 917 Record Carbon Company ved Carl M Hansen Fiolstr. 11 E g By 8502 Rederi-&Handelsselsk. Montana, Akts.,Mon- terg. 19 C E g ★ Cent. 9246 Rée ’ s Carl Eftf.st.Kongensg. 27 E g C. 7521 A7623 Rée Poul Holbergsg. 11 E g C. 15828 Reffs Carl W Østbaneg ’ . 19 £3 g ★ Cent. 7723 Reher & See V-Boulevard36 E g C. 14395 RehermannS VedStrandenl6 E g Pal:« 6548 Reinhard L &Co., Akts., Krimsv. 15 E g Cent. 11908 & Am. 9352 Rex Christian Kattesund 14 E g Palæ 2347 Rex Robert Aaboulevard 13 E g N 5226 Rex-Yarn Trading Co. ved Erik Wiberg st. Strandstr. 21 E g ★ C.16463 Rich C F & Sønner ’ s Handelskompagni Mercantila, Akts., Raadhuspl. 16 E g ★ C. 1074 Rich Johannes Thorvaldsensv. 18 E g C. 10953 Richter Ed.Frederikssundsv.269 Brh.g Bella 250 & Bella 2250 Ricklefs H R Læderstr. 32,34 E g C. 14516 Riecke Otto Sydkærsv. 92 Hvidovre Valby g Hvidovre 492 Rievers Alfred Kirkevænget 2 Valby g Vb. 2597 RiisAlfred&Co.Havneg.!9E gCent.21&2124 Riis Hilmer Collinsg. 3 lø] g Øb. 5829 Riise ’ s A H Hoveddepot véd Oluf Poulsen N-Søgade 35 E g ★ C. 10960 Rikard- Petersen F, Otto Mønsteds G. 1 E g C. 13725 Riken Hans Bornholmsg. 8 E g C. 1997 Rindom A Kampmannsg 2 E g ★ Cent. 3785 Rindom A & Restorff, Akts., Rysensteensg. 1 E g ★ Cent. 5302 Rindziunski M, Akts., Øresundsv. 104 E g Am. 7416 Ring A & Rasmussen Livjægerg. 12 [ø] g 0 8109 Ringsted B A Co. Vesterport E g*C. 15508 Ringsted & Semier V-Farimagsg. 41 E fra Marts 1940 N-Farimagsg. 13 E g ★ Cent. 6977& 7061 Rist & Co. Kong. Nyt. 16 IS g * C. 992 Robbert R A Amalieg. 33 E g ★ Cent. 6357 Robinson, Andersen & Co., Akts., Gersonsv. 7 Hell, g *C. 9505 RodianOrla & Co. Østerbrog. 72 lø] g 0 7709 Rod kj ær&T vedeToldbod v.5 AEgCent.10637 & Palæ 6284 Roepstorft Heinrich Købmagerg. 60E g Cent. 7085,11722 & 12999 Rohde F Vodroffsv. 52B E g ★ Cent. 506 Rohde Henry Aldersrog. 8 løl g ★ Cent. 4051 & ★ Cent. 5690 Rohwedder I M Sølvg. 90 E g By 385 Roldby A,St. Peders Str. 3 E g 4rC. 15052 Roloff Fr. & Co. Rysensteensg. 16 E g Cent. 3017 Romlund Chr. & Co. Vimmelskaftet 42B E g Cent. 3681 Roneo, Akts., st. Kongensg. 72 E g C. 8790 &8791 Rosenbaum & Petersen st. Kongensg. 72 E g C. 9281 & 11281

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker