kraks vejviser 1940 handelskalender

Grosserere

Fag-Register for Danmark Lagerman junr., Akts.,Kampmannsg. 2 13 ffl ★ Cent. 3812,3818 & 1080 Lakjer Verner V-Voldg. 7,9 B [3 ffl Palæ 4726 Lamber Robert V-Voldg. 17 13 fflCent.15005 & 15036 Lambrecht Heinr., Østerbrog. 19 [ø] ffl 0 5731 Landgreen S A Nordlandsg. 10 [s] fflAm.8813 Rygeartikler, Toiletartikler. Landsperg Tage 11 Limfjordsv. 52 E ffl ★ Gh. Langballe J V Odenseg. 17 [0] ffl 0 3071x Langdal Olaf Larsbjomsstr. 5 E ffl C. 12540 Lange Carl & Co. st. Kongensg. 110 E ffl ★ C. 2024 & 13319 Lange John Arthur Ved Klosteret 6 El ffl Ryv. 4316v Lange Mogens Østerbrog. 5 [øl ffl Øb. 6218 Langebæk V H, N- Søgade35 E ffl C.12428& 11708 Langelands Korn-, Foderstof- & Godnings- forr. st. Kongensg. 118 E ffl ★ Cent. 4662 Stats ffl 395 Telegramadr. „Langelandskorn" . Langermann-Nielsen Fortu nstr. 1 E ffl ★ C 16160 Langreuter ’ s W Eftf., Akts., GI. Kongev. 3 [3 ffl C. 1090 Larsen Aage Kødbyen Flæskehallcn 26 [3 fflEv. 3112 Larsen Aage Juul Bernstorffsv. 100 Hell. ffl He. 5408 Larsen Albinus Kobmagerg. 38 E ffl C. 649 Larsen A Sander & Reffs Norrebrog. 76 [N] ffl N 37 Larsen A V & Co. Roscnborgg. 2 E fflC. 141 Larsen Axel Aabjergv. 27 Vanl. ffl Damsø 4200 Larsen Axel V Vesterport 13 ffl Cent. 10772 & 12296 Larsen Carl F Ternev. 11 El ffl G h. 9444 Larsen Carl L Silkeg. 13 E ffl By 8055 Larsen ’ s Christoffer Eftf. ved Ulrich Larsen Kødbyen Høkerbodernel8 13 ffl Cent. 3585

VII — 3353

Larsen P F Kødbyen Flæsketorvet 44 3 ffl Cent. 6228 Larsen Svend Holbergsg. 1 Kl ffl Cent. 618 Larsen Sylvest Frederiksborgg. 39 Kl ffl Palæ 6110 Larsen Thed. Tranegaardsv. 27 Hell, ffl He. 4557 Larsen Theodor N-Frihavnsg. 21 [ø] ffl 04833 Larsen Thorkild Frederiksbergg. 6 E ffl Palæ 2298 Larsen Ulrich Vesterbrog. 33 A [3 ffl V 8181 LarsenValdemar Longangstr. 16 RI ffl Cent. 9874 & 5285 Larsen Wald. Gyldenlovesg.8 Kl fflPalæ5180 Larsen Wald. H Lyngbyv. 301 Hell. ffl ★ Gjent 3280 Lassen Axel Admiralg. 27 E ffl By 6199 Lassen Carl Høgholtv. 9 Vanl. ffl Damsø 867 Lassen Carl & Sønner Hans Jensens V. 22 Hell. ffl ★ Gjent. 115 Lassen Elvin Hulgaardsv. 90 (E ffl Tg. 5540 Lassen Emil, Chr. d. 9. G. 8 Kl ffl C. 9112 & Palæ 4751 Lassen Harald V Ny Vcsterg. 17 E ffl ★ Cent. 3166 Lassen J L Kompagnistr. 6 E | Cent. 5363 Lassen Rudolph Tordenskjoldsg. 23 E ffl Cent. 468 Lau Anker Bredg. 67 E ffl C. 12743 & Palæ 709 Lauemøller Laue P Stormg.|12 E ffl ★ C.882 Lauersen Th. Højdev. 16 [S] ffl Su. 1455 Lauridsen Kaj Solbjergv. 24 É ffl 0. 10285 Lauridsen S Reventlowsg. 4 [S ffl Eva 3348 Lauritsen J & Co., Akts., Raadhusstr. 5 E ffl C. 1382 & 11382 Lauritzen Chr. Torveg. 53 E ffl C. 6504 Lauritzen Henri Frilageret E ffl Palæ 17 Lauritzen Poul Knippelsbrog.4 E ffl C. 13844 Lauritzen Reserve & Export Co., Akts., Ottiliav. 7, 9 Valby ffl C. 2765 & 13800 Lauritzen S O Evanstonev. 2 Hell, ffl Ry v. 444 Lauritzen Ulrich Østerbrog. 33[ø] ffl 0 1758y Lauritzen Victor Th. N-Voldg. 8 E ffl Palæ 4616 Lefevre Eyvind Amagert. 33 E ffl By 3055 Lehmann AdolfV esterbrog. 4AEJfflPalæ3473 Lehmann Paul Amalieg. 35 E ffl ★ C. 8057 Lehmann T AVigerslev Allé 96 Valby ffl C. 4100 & 4200 Lehmann Willie A Elmeg. 8 El ffl N 7502 Leipziger Pels Import, Akts., Amagert. 25 E ffl *0.15414 Lembcke H Rømersg. 9 E ffl C.3822 & 10422 Lemche Ivar Bredg.' 6 E ffl ★ Cent. 13846 Lemche Kai Eoldhusg. 2 E ffl By 6012 Lemmich Vald. Puggaardsg. 5E1 ffl By 3796 Lemvigh-Muller AC Kronprinsesseg. 26 E ffl C. 532 & 10532 I Lemvigh-Muller Ernst & Co. Kultorvetl5 E fflCent. 3350 & 8465 Telegramadr. „Viglilen a . Lemvigh-Muller AMunck, Akts., Vesterg.16 E ffl ★ Cent. 525 Stats ffl 125 Lendorff Georg Sølvg. 85B E ffl C. 3658 & B y 613 Lentz Oluf Norrebrog. 61 Hl fflCent. 7201 Leon hart K V-Voldg. 96 3 fflBy 7816 Lester Max Frederiksg. 17 EfflCent.la840 Levin Axel Pilestr. 48 E ffl^ 442 ® Levin Harry Østerg. 35 E fflCent. 10 Levin Johan Østerg. 35 E ffl Cent.10 Levin Joseph & Co., Akts., Islands Brygge 35,37 E ffl*C. 2411

Levin Oscar E & Co. Vesterbrog. 92 [3 ffl Cent. 4112 Levin Sophus Fredh. Kan. 6 E ffl Cent. 2293 th. Levin & Sønner ’ s Eftf., Akts., Anders J Andersen Østerbrog.9 EJ ffl ★ Cent.137 5 Lewinsky Gunnar Prags Boulevard 45 EfflC. 2529 Levinsohn Osvald Adler Hauserg. 11 E Lewis N Raadhusstr. 6 E ffl Cent.l926& 14113 Levring J & Co., Akts., Østerbrog.68 El ffl C. 6366 & 6302 Levy Philip S Halmt. 16 El ffl Eva 3948 Levysohn Albert st. Strandstr. 19 E ffl C. 275 Liberoth Axel Skoubog. 2 E ffl Cent. 10820 Lichtinger Aage, Akts., Jagtv. 163 El ffl ★ Cent. 5921 & 5272 Lihme Knud, Cort Adelers G. 5 E ffl C. 6775 Lihme Michael Forchhammersv. 27 [V] ffl Ve. 5648x Lihme Preben H Ø-Sogade 94 El ffl Øb. 101 Liljeberg Ludv. Frederiksbergg. 2 E ffl ★ C. 15485 Lillelund EdV.A/S.,Bredg.45Effl*C.2898& 3434 Lindblad N Nansensg. 24 E ffl By 7004 Lindhard J P & Co., Akts., Valkendorfsg. 16 E ffl ★ Cent. 71 & 8591 Lindharth Helge, Akts., Havneg. 53 E ffl C. 1740 & 10088 Lindquist V N-Voldg. 18 E ffl C. 14321 Linge W, Studiestr. 14 E ffl C. 1202 Lintrup Aksel Johannes, Svend Gønges V. 23 Brh. ffl Bella 323 List Th., Akts., Hollænderv. 20 Dragør Lodal Kr., Akts., St. Annæ PI. 19 E ffl Cent. 8230 Loeb Gustav Teglgaardstr. 4 A E ffl By 823 Lohmann I Chr. Ved Vænget 2 El ffl Øb.5828 Lohrer CB Adelg. 31 E ffl Palæ 373 Lohse Ernst C & Co. ’ s Eftf. N-Voldg. 6 E ffl Cent. 561 & 463 London Kul- & Koksimportkompagni, Akts. V-Voldg. 87 E| ffl ★ C. 13571 Longo, Leth & Co. Frederiksbergg. 23 E ffl Cent. 8512 Looft HA Vimmelskaftet 42 A E ffl By 7537 Lorentzen ’ s A Eftf. ved V Jensen Kompag ­ nistr. 34 E ffl Cent. 4832 Papir og Pap. Import. Lorentzen P & Co. Niels Juels G. 8 E ffl Palæ 3335 Lorenzen S Aa. Dannebrogsg. 1 El ffl V 7268 Lose Th. & Co., Akts., Jemtelandsg. 1 [s] ffl ★ Cent. 65 Lous Knud st. Kongensg. 110 E ffl Cent.4339 & 13568 Lublin Jul. N-Søgade 7 E ffl By 4488 Lucas E Ny Kongensg. 6 E ffl Pa. 4351 Lucas Felix, Akts., Studiestr. 31 E ffl ★ Cent. 11409 & 14650 Lucas Knud, Købmagerg.ll E ffl By 3539 Lucas & Schaltz,Akts., Lavendelstr. 16 E ffl C. 5986 Ludvigsen L Georg, Sassvej 7 Gjentofte ffl Gjent. 90 Ludvigsen Ludv. C Linnésg.l6A E ffl ★ C. I 8214 Ludvigsen M V st. Kongensg. 72 E ffl ★ C. 8154 Lund A Sortedamsdoss. 59 A 0 ffl N 7136 Lund Alfred & Co., Akts., Vesterg. 2 B E ffl C. 15254 & 15268 Lund Alphonse N-Farimagsg. 69 E ffl Palæ Lund Axel Kobmagerg. 62,64 E ffl Cent. 5675 LundAxelAVEgholmv.39Vanl.fflDamsøl535 Lund Carl Johan Ny Østerg. 10 E ffl By 8360 Lund Hans & Co. st. Strandstr. 18 E ffl C. 5562 & 13416 Lund Holger Aalekistev. 100 Vanl.® Damsø 1123 Lund Martin Mitchellsg. 23 [3 ffl ★ Cent. 7285 Telegramadr. „Kopeck*.

Larsen E H GI. Mont 14 E ffl C. 12906 Larsen Ejnar St. Annæ PI. 2 E ffl Cent. 10733 Larsen E L & Co. Cort Adelers G. 3 E ffl By 4874 Larsen Emil & Co. Hammerichsg. 14 13 ffl C. 13831 Larsen & Farmsø Højsgaards Allé 14 Hell. ffl ★ Cent. 6785 Larsen Frederik Bredg. 6 E ffl ★ C. 6261, 9091 & 6281 Larsen Frits V Frederiksbergg. 26 E ffl Cent. 12392 Larsen GeertDalgasBoulevard 50Hffl Fa.1864 Leerbeck Knud H Kongevejen 149 Holte ffl Larsen Georg St. Annæ PI. 2 E ffl By 4160 TT - ,i - 4A1 Laursen A Vesterport 3 ffl Cent. 14815 Laursen & Møller, Akts., Viborgg. 70 |ø] ffl Cent. 8400 Laursen Richard Frederikssundsv. 161 Brh. ffl Bella 1033 Laybourn Richard & Co. ’ s Eftf., Rye, Mik- kelbryggersg. 1 E ffl Cent. 8031 Layton John & Co., Ltd., England, Uden ­ landsk Akts., Filial Kbhvn. Anker Hee- gaards G. 3 [V] ffl ★ Cent. 1854 Lee Autogummi, Akts.. Østerbrog. Pavilloner El ffl C. 14323 Holte 104

Larsen Georg & Bang Ravn, Skandinavisk Agentur & Kommissions-Central Kom ­ pagnistr. 2 E ffl C. 14950 Larsen Hans K Vesterbrog. 4 A 13 ffl ★ Cent. 4730 Larsen Henry Frederiksborgg. 1 E ffl Cent. 4900 Larsen J Wildersg. 41 E ffl Am. 7420 Larsen Johannes Bækkeskovv. 28 Brh. ffl Damso 3154 Larsen Johannes E Willemoesg. 61 [øj fflØb. 3259 Larsen Johs. Frdbg. Allé 27 13 ffl C. 14909 & 7499 Larsen Kaj Skinderg. 20 E ffl C. 6683 Larsen KK A GI. Kongev. 76 [3 ffl C. 9487 Larsen Knud Adelg. 1 E ffl C. 11272 Larsen Laur. B Østerbrog. 56 C [ø] ffl ★ C. 15688 & 0 1416 Larsen Lauritz Snareg. 8 E ffl Cent. 1167 & 10067 Larsen L J Longangstr. 20 E ffl Cent. 8101 Larsen N O & Co., Akts., Rømersg. 5 E ffl Cent. 13234 & Palæ 5401 Larsen Orla W Næstvedg. 16 El ffl 0 3440u Larsen Oskar Jarmersg.2 [3 ffl C. 6938, 6045 & By 4518 Larsen Otto Fyensg. 4 El ffl N 5368 Larsen Ove Amagerbrog. 2 E ffl Am. 2825

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker