kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Grosserere

VII — 3352

Kommanditselskabet TheCopenhagenExport Trading Co., K Braasch Fortunstr. 1 E ® C. 9690 Koncentraved H Schønemann Kobmagerg. 5 E g Palæ 5705 Kopowski Gottlieb & Co , Julius Thomsens G. 18 E g N 7569 KOPP JULIUS (H. A. Kopp) Amagert.21 E g ★ Cent. 7315 Koppel Ivan Lakseg. 32 E g Cent. 4590 Koppel Kay Hollænderv. 14 E ff V 4585 Koppel Marx (Indeh. Konsul HSchjøllPeter- sen) Tordenskjoldsg. 12 E g Cent. 290 Grundlagt lS69.Droger og Kemikalier. Koreska Rud. Ørnev. 69 I nv ] g ★ C. 16940 Korn- og Foderstof-Kompagniet, Akts., Kal ­ vebod Brygge 4 E g ★ Cent. 6193 & 11193 Korner & Kett Norsv. 6A E g ★ C. 2005 Kornerup Jørgen, Akts., Farverg.6 E g ★ Cent. 6881 En gros Lager af Sy-, Besætnings- og alle til Kortevarebranchen henhørende Artikler.Fabrikation af Possement samt Lidser og JBaand. Lommetørklæder. Kornhandel, Akts. Kvæsthusg. 6 E g ★ C. 16433 Stats g 430 Korsgaard Hans Linnésg.26E $ Cent.10986, 3495 & By 7286 Korsholm Peter K Bredg. 25C E ® C. 11527 Korup Helge Graabrødret. 1 E | C. 1349 Krag Chr. E Kastelsv. 15 lø) g Øb. 2009 Krag Otto, N-Farimagsg. 15 E g Cent. 7787 Kragh Frantz Bornholmsg. 8 E gCent. 1997 KraghKnud, Chr. d. 9. G. 4 E g C. 7802 Kragh Oluf & Co., Akts., Østerg. 26 E g Cent. 2781 & 2789 Kragh-Miiller & Andersen, Sigurd Krøyer ’ s Eftf. V-Boulevard 4 E g By 7629 Krarup Carl Havneg. 43 E g ★ C. 15660 Krarup E J st. Kongensg. 62B E g C. 1477 Krarup V aid. & Co. Gothersg. 158 A E g C. 2973 Krause Vilh. & Co., Akts., Øresundsv.140 E g *C. 8320 Knebel H, Edv. Falcks G. 5 E g By 916 Kristensen Harald, N-Fasanv. 242,244 |N] g Cent. 10550 KRISTENSEN L Raadhuspl. 75 E g ★ Cent. 6033 & ★ Cent. 5033 (4 Ledninger) Eneforh. af Remington- Skrivemaskiner. Kristiansen F C Fanøg. 12 [ø] g Ryv. 1622 Kristoffersen & Dehn KødbyenFlæsketorvet 49, 51 E g C. 7783 & 14283 Krogh, Brøchner & Holst, Akts., 1. Kirkestr. 3 E Krogh H B Kronprinsesseg.32 E g Palæ 4816 Krogh Søren Bragesg. 26 C E g Tg. 4489 Krogh-Johansen V (Frm. Gustav Schack & Co.) 1. Strandstr. 20 E g Cent. 13001 Krogmann Emanuel Ny Toldbodg. 37 E ff Palæ 2650 Krohn K B Silkeg. 11 E g Cent. 14866 Krohn Sigmund Vesterbrog. 74, 76. 78 E ® Cent. 10558 & 14558 & Kronman &Co. Forchhammersv. 2 E g C. 36 KronmannEmilHauserP1.10Eg^Cent.3953 Kruse Børge Frederiksborgg.27 É ® ★ Cent 7608 Kruse Poul Tagensv. 25 E g No. 1838x Kruse Vilh., Akts., Frederikssundsv. 96B inv | g Tg. 1641 Krusøe &Co. AnkerHeegaardsG.7E g ★ Cent. 3530,3420 & 13420 Kruuse Hans Ny Vesterg. 17 E g Cent. 479 Krvdsfinér-Handelen ved G Pagh Møller Hyltebro 5 E g C. 13186 Kriiger Chr. Rovsingsg. 11 |0) ff Ryv. 1021 Kriiger & Næst d Amalieg. 3 E g C. 14903 Kriiger Svend Munkely 12 Søborg g Søb. 207 Kriiger ’ s Theodor Eftf., Akts., Knippelsbrog. 4 E g ★ Cent. 1522 c Krøigaard N Møller, Akts., Raadhuspl. 4o E ® ★ Cent. 5196 K roll ’ s Chr. Eftf. Gothersg. 30 E g C.2780 & Pa« T202 Kuba Bruno Ingemannsv. 19 E g C- 7403 & ★ C. 7856

Kugle & Kugleleje Akts. V-Voldg. 14 E g Cent. 14682 Kul-& Cokesfirmaet Bristol ved JørgenPeetz Skindi rg. 31 E g ★ C. 15430 Kulfirmaet Metropol ved C Danvill Frede- riksbergg. 30 E g C. 14072 & 16882 Kulimporten Danica, Akts., V-Boulevard 9 E g C. 3443 Kulimportkompagniet Alliance Akts. Tegl- holmsg. E g -Å-C. 15156 Kul- & Koks-Firmaet Tolin ved M Linde Isafjordsg. 12 g] g C. 4338 Kul & Koks Selskabet Rix Walsted Akts. Kampmannsg. 2 E g C. 13005 & 13013 Kunert Julius, Akts., Vimmelskaftet 42B E g Cent. 3837 Kunst Aage 1. Strandstr.20Eg^Cent. 12388 Kunstforlaget Alliance, F Asger Christensen Knippelsbrog. 2 E g Cent. 14697 Kunstkorkcompagniet Mesco, Akts., Fredh. Havnev. 14 E g Cent. 3608 Kuhnel-Petersen P Vesterbrog. 66 EgCent. 13523 ( Kbhvns Belysnings Kompagni ved H Ras ­ mussen & Co. St. Jørgens Allé 10 E g ★ Cent. 2199 Kbhvns Brændsels Kompagni, Akts., Norreg 15 E g ★ Cent. 9270 Kbhvns Bunkerkul-Depot, Akts., Amalieg. 35 E g ★ Cent. 72 Kbhvns Chokoladefabrik ved Trojel&Meyer Prags Boulevard 47.49 [s] g ★ Cent. 956 Kbhvns Farvehdl. & Oliefarvefabrik ved Fr. JenseD Badstuestr.8K |Cent. 11681 Kbhvns Fjerrenseri, Akts., Frihavnen Indu- striv. [øl g ★ Cent. 12200 KbhvnsFrugtauktioner Rømersg.7 E g ★ Cent. 12420 & 12426 Kbhvns Hesteskofabrik, Akts.,Tagensv.47E g Cent. 5025 & Tg. 1340 Kbhvns Kaffe Lager ved Peter Andersen Strandv. 132A Hell, g Hell. 4960 Kbhvns Kafferisteri GI. Kongev. 39 E ff C. 12270 Kbhvns Kjoletøjsimport, Akts., Kronprin- sesseg. 26 E g Palæ 4264 Kbhvns Konfektionsfabrik ved II C Larsen Frederiksborgg. 23 E g Palæ 1321 Kbhvns Kul & Briket Import ved Andreas Gudmundsen Sommerstedg. 7,9E g Cent. 8537 &V 7524 Kbhvns Kul &Koks Kompagni, Akt,s., Is ­ lands Brygge 22 [S] gi ★ Cent. 8292 Telegramadr. „VulkankuP . Kbhvns Lampe-og Lysekronefabrik, Akts. Blankav. 32 Valby g ★ C. 9446 Kbhvns Maruarinefabrik, Akts., Otto Møn- steds G. 7 E g C. 542 & 10542 Kbhvns ny Tømmer-Handel Lygten IO.I nv I gi ★ Cent. 7091 Kbhvns Papirlager ved Aage Palm Nyhavn 42 E gCent. 13929 & 13955 Kbhvns Sadelmager Magasin ved Wm. Kierulf Landemærket 9 E gi Cent.8208, 2774 & 2775 Kbhvns Skibssalgs-Bureau ved CharlesHvil- som Havneg. 21 E g C. 4810 & Palæ 4946 Kbhvns Smergelfabrik ved Oscar Weite- meyer ’ s Eftf. Viborgg. 70 E3 gi C. 100 & 15620 Kbhvns Tæppelager ved Kurt Nielsen Fre ­ deriksborgg. 34 E g ★ C. 6811 Københavns Æg-Export, Akts., Synder- gaardsg. 5 E g ★ C. 4547 Købgaard HW st. Kongensg. 114 E g ★ C. 15655 Købmands Centralen for Kbhvn.,Akts.,Chri- stiansg. 18 E g C. 867 & 5262 Køhier Otto Lothar Willemoesg. 12 El gi 0 2139 Køhier Poul Østerbrog. 19 [0)g 0 9864 Kølerstrøm C Kong. Nyt. 21 E gi C. 6077 Kopcke Jac. C A Kirsteinsg. 3 EJ gi 0 5701 Lachmann Karl V-Farimagsg. 41 E g By 3357 Lacoppidan Mogens Colbjornscnsg. 34 E g Ev. 2043 Ladischenski S, Peder Skrams G. 5 EgPalæ 2506

Kobenhavn (Fortsættelse): Kjær Bernhard Ryesg. 106 [g] g) C. 1293 & 1295 Kjær ’ s Carl Eftf., Akts., St.Annæ P1.28 E g Cent. 416 Kj ær&Co. Akts. Aarhusg .8810] ® ★ Cent.10400 Kjær ’ s C V Eftf. ved Jørgen Klint V-Voldg. 96 E g Cent. 1908 & By 4708 Kjær H Ahlefeldtsg. 18 E $ C. 16972 Kjær Harald & Co. Holm. Kan. 9 E ® ★ C. 5611 Kjær ’ s Harald Trælast-Import, Akts., Holm. Kan. 9 E g) *0.5611 Kjær & Sand V-Voldg. 115 E $ C. 12353 & 14656 KJÆR & SOMMERFELDT Kontor og Lager Gammel Mønt 4 E g) ★ Cent. 11305 K K K K, Akts., Strandg. 48 E g ★ C. 472 Klein Johs. M, V-Voldg. 100 E g) Cent. 1211 Kleinert I B Rubber Comp. Scandinavian Office, Nicolai Kanter Vesterg. 2 E ® C. 5871 & 9471 Klem Charles Æbeløg. 44 [ø] gi C. 1128 Klemp Elvin Thorsg. 127 K) g C. 8624,8677 & Ta. 2529 Klenz Carl H Østerbrog. 70 [0] gi 0 2361 Klinge E A N-Voldg. 25 E ® C. 13422 Klinken Joh. Hjelms". 7 [g] $ Ryv. 2471v Klinken P Joh. N-Farimagsg. 58 EgPa.3355 Klitgaard Povl Frederiksborgg. 1 B E gi ★ Cent. 10885 Klitgaard Povl & Co. Frederiksborgg. IB E g ★ Cent. 10885 Kloch & Børsch, Anker Heegaards G. 1 E ® By 3755 Klokker Th. & Co., Akts., Herluf Trolles G.16 Ef ★ Cent. 3137 Knap Poul Hambrosg. 4 ffl g ★ C. 12021 Knipschildt Otto & Co. Struenseg. 7 IS | C. 2187,14165 & 14265 Knudsen B Bang Puggaardsg. 16 E g Pa. 4397 Knudsen & Carl Verdich, Akts., St. AnnæPl. 28 E g Cent. 1398 Knudsen Cl S, Akts., Amagert.14 E gCent. 440 Knudsen Einar Stevnsg. 45 E g C. 10661 Knudsen Hans Havne". 39 E g ★ C.1483 Knudsen Knud C Kødhyen Flæskehallen 48 - 51 E g *0. 6866 & 4939 Knudsen M & Co., Akts., Kompagnistr. 6 E g C. 13318 Knudsen M O Gammeltorv 24 E g ★ Cent. 5896 Knudsen Mogens Kompagnistr. 6 E g C. 13318 Knudsen Oscar Odenseg. 17 [ø] g C. 16567 Knudsen Simon E & Co. Bredg. 25E E ® C. 3450 & 3714 Kniidsm Sv. Ny Toldbodg. 27 E ® C. 10223 & Palæ 4475 Knudsen Sv. Sandby, Ole Borchs V. llValby g Vb. 1644 Knudsen W Klosterstr. 14 E g Cent. 15410 & By 6501 Knudsen Valdemar Tordenskjoldsg. 24 E g Cent. 7469 & 7496 Koch Axel E N-Fasanv. 78 (F) g Go. 9290 Koch Axel K B V-Boulevard 9 E g By369 Koch Theo & Co. Fredericia". 15 E g Cent, 2392 & 10492 Koch Thorkild, Peder Skrams G, 14 E g Palæ 800 Kock-Petersen E Thorupgaard Allé 53 Vanl. g Da. 1571 Koefoed Frode Nyvej 10A E g V 1460 Koefoed I C, JuliusBlomsG.4 [N] gTg.3738 Koefoed-Johnsen & Co. Østbaneg. 81 [0] Jfl Cent. 8167 & 14043 Kofod L Vesterport E g Cent. 14385 Kohl Theodor & Søn Vimmelskal'tet 42 E $ Palæ 5070 Kolling Brødr. Ny Toldbodg. 7 E ® Cent. 4129 Kolonialpakkeriet ved Henningsen & Vester - gaard, Peder Skrams G. 27 E ® C. 11695 Kolstrup Joh. Hauserg. 13 OK) g By 6687

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker