kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register ior Danmark

Grosserere

VII — 3350

Jacobsen & Saabye ’ s Eftf., Nyhavn 43 Kl $ ★ C. 7832 & 7652 Jacobsen Svend Mitchellsg. 21 El fi Pa. 8023 J acobsen W aldemarStrandv.4AEl$ Ryv.4240 Jacobsen V Heidemann Frederiksg.il Kl fi) ★ Palæ 6836 Jacoby M L Amalieg. 41 Kl $ Cent. 353 Jahn Anton Vesterport El fi) ★ Cent. 11028 Jahn Peter N, Sofienhøjv. 11 [si $ Am. 7111 Jakobsen C P Chr. d. 9.G. 6 Kl fi) C. 4701 Jakobsen Jakob & Co. Nytorv 7 Kl $ Cent. 10248 Jans Ove L Amalieg. 33 Kl fi) Cent.13302 Jansen Aage st. Kongensg.OOB fi Cent.9702 JANSEN BRØDR. st. Kongensg. 55 B $ ★ C. 4890 Telegramadr. ,.Benzinjansen “ Lager Syrefabriksv. fi Kastrup 83 Benzin-, Petroleums- og Olieimport. Jansen & Co. Amalieg.33 Kl $ Cent.90&9014 Jansen J P H Østerg. 1 Kl $ C. 10760 Jarmon Christian & Sønner West end 10 El $ Cent. 8872 Jaster Peter, Akts., Vesterfælledv. 66 El $ C. 13099 & 13701 Jennow Andreas Overg. n.V.33 Kl fi Am. 6287 & Am. 1548 Jensen Aa. Arkonag.'ll El fil C. 5199 Jensen Aage Livjægerg. 41 El fi) 0 9325 Jensen A B Raadhuspl. 45 E) fi Palæ 2723 Jensen A Jeppe Reventlowsg. 8 El fil ★ C. 15791 Jensen Albert, Akts., Islands Brygge 22 IS] $ ★ Cent. 12612 Jensen Alfr. Vesterport El fi ★ C. 3312 Jensen Alfred V & Co., Akts., Vesterbro« 4 A ffl Cent. 14963 Jensen Andreas & Hoimark Vesterbrog. 5 El $ Cent. 743 Jensen Anton, Chr. d. 9. G. 10 B filCent.3287 i Jensen Anton Strandg. 44 B fi Cent. 12665 Jensen Arnold Ahlefeldtsg. 18 Kl ® Cent. I 13775 Jensen Bernhard Klosterstr. 24 B fi Cent. • 15013 Jensen Bertel (fh. Jørgen Jensen's Eftf.) Strandg. 23 Kl $ ★ Cent. 5725 Jensen Carl Købmagerg. 48 Kl fi^Cent.6577 Bogbinderiartikler,Pap og Papir en gros. Jensen Carl E Pilestr. 12 Kl fi C. 10116 Jensen & Christensen Østerg. 26B Kl fi C. 15706 J ensen C J Valkendorfsg. 32 B $ ★ Cent.11267 & ★ Cent. 14967 Jensen E, Peder Hvitfeldts Str. 11 B® Cent. 1840 & 12841 Jensen E H Larsbjørnsstr. 19 B fi C. 4849 Jensen Emil, Akts.,Farverg. 15 KJ fil ★ C. 464 Jensen F Carl Frederiksstadsg.l El fi) V8895 &V8899 Jensen Frederik Pilestr. 43 B fi) Palæ4009 Jensen G Dalforet 12 B fi Am. 7142 Jensen Georg Holbergsg. 15 B fi C. 571 Repræsentant for Goodbody & Co., New York. Jensens Hans Papir Lager Tagensv. 97 El fil ★ Tg. 2161 Jensen H C & Son Saxog. 63-69 El fi ★ Cent. 12567 Indehaver Søren Jensen priv. Bp. Norske Huse Vedbæk fi Vedbæk 76 Telegramadr. „Uldhandlen" ILuder og Skind. Jensen Henning, Niels Hemmingsens G. 8B $ C. 6513 Jensen Henrik Gullandsg. 24 B fi) C. 13067 Jensen Henry LW Gutenberghus Vognma- gerg.7 Kl $1 C. 3737 Jensen H & .Jørgensen Købmagerg. 26 Kl fi) Cent. 9058 Jensen Holger Ny Vesterg.5 B fi C. 11221 Jensen H V Norrebrog. 18B B fiCent.11668 Jensen J Lykkesh. Allé 14 A El fil Cent. 7264 Prøvelager af Isenkram. Jensen J C Dronn. Tværg. 40 B fi) Cent.3227

Ilsliøj S Chr. & Søn, Akts., Vermundsg. 19 El $ C. 1455 & 6953 Imerco, Akts., Kongedybet 25 B ® ★ C. 11821 (2 Ledninger) I s e nk r a m. Importakts. Peter Petersen Frihavnen Hovedv. El $ C. 9699 Import-Kaffekompagniet v. Fru V Andersen 1 Hauser PI. 12 Kl fil C. 158 & 8158 Imudico International Musical Distributing Co., Akts., Puggaardsg. 7 S fil C. 7653 Indian Oil Company Intel essentsk. N-Fri- havnsg. 24 El fil ★ C. 5893 Industridepotet ved P NThirslund Studiestr. 24 B fi) Cent. 13438 Industri Eksport Selskabet Balticum, Akts., H C Ørsteds V. 52A S 1 C. 273 & 4038 Infeld Ludvig, Akts., Vesterport El fi C. 10670 Infra-Reflex ved A J Thurøe & A H Span- genberg st. Kongensg. 40H E jl C. 4390& Pa. 4330 Ingemann Petersen & Brink-Jacobsen Ny Toldbodg. 5 Kl fi ★ C. 9886 Ingerslev Viggo Østerbrog. 74 El fi 08690 International Frugt Import ved Niels An ­ dersen & Johannes Reimers Gothersg. 160 Kl $ ★ C. 14826 International Harvester Company, Akts. Snorresg. 18, 20 B fi) ★ Cent. 6761 &6751 International Planters Corporation, Akts., Frihavnen Dampfærgev. 29 El fil Cent. 3074 & 3079 Internationalt Isolations Kompagni, Akts., IKAS, A aboulevard 74 B fi C. 2723 & 2793 de Iongh J st. Kongensg. 55A Kl $ C. 2905 & 5973 Ipsen & Andresen Rothesg. 15 El $ C. 9191 & 9109 Iranske (persiske) Tæpper ved Henry L W , Jensen Gutenberghus Vognmagerg. 7 Kl $ C 3737 ' Itkin S & Co. GI. Kongev. 33 E] fi Eva 4790 Iversen Chr. E Rosenørns Allé 10 El $ Cent. 15983 Iversen Erik & Co. Vesterbrog. 12 El $ C. 1351 Iversen Johan Antonig. 7 Kl $ Palæ 4011 Iversen Johannes Fredh.Kan. 2 Kl $ ★ Cent. 14770 Iversen & Larsen, Akts., Fiolstr. 36 B fil ★ Cent. 1885 Iversen VKastelsv. 22 El fi) C. 14704 & 0 313 Jaco ved Johan Andersen & Harry Petersen st. Kongensg. 21 Kl fi) C. 7204 Jacob & Co. Malmøg. 3 El fi C. 554 Jacobsen A Th. Fogh Odenseg. 26 B ® Øh. 118 - * Jacobsen Axel Korsg.31 I® fi C. 8545 Jacobsen Bendix Frederiksborgg. 33 Kl $ C« 11552 Jacobsen Carl St. Peders Str. 19 Kl fil Cent 4219 & 10019 Jacobsen CarlVesterbrog. 13 El $ C. 15221 & 15225 Jacobsen Chr. & Co.Linnésg.l6BBfi^Cent. 1461 Jacobsen Floris & Co. st. Kongens«-. 63 A Kl $ Cent. 5653 & 5682 Jacobsen Harry Frydendalsv. 31 El fil V 9825 Jacobsen Helge & Co. Peder Skrams G.23 Kl $ ★ Pa. 7890 Jacobsen HermannKampmannsg. 2 Elfi ★ C. 16767 Jacobsen IIL Havneg. 13 Kl $ ★ C. 1283 ■ Jacobsen H Paulin Skinderg. 43 B fi Cent. 10151 Jacobsen & Hviid Farverg. 10B fi) Cent.10852 Jacobsen Ingolf Vermlandsg. 46 B $ C. 9798 & Am. 3770 Jacobsen LLiisbcrg Holsteinsg. 44 (ø) $ 0 9279x Jacobsen Marius Strandg. 29 Kl $ ★ C. 9612 Jacobsen O K Gothersg. 135 IB $ By 6420 Jacobsen Otto st. Kongensg. 21 KJ fi C.4408 Jacobsen OttoW Havneg. 21 BfiCent. 12736 Jacobsen PW & Son, Akts., Uplandsg. 40 SI $ *0. 7171

Københav n (jv ortsættelse) : Hornemann & Hansen ’ s Glasfabrik ved Fr. Hornemann & I S Meyer ’ s Ettf. Ny Told ­ bodg. 27 Kl $ ★ Cent. 670 Hornemark Gunnar Hvidkildev. 15 [F] fil Tg. 4940 Homsleth C K & IS issen Holbergsg. 6 Kl $ C. 14505 Hornsleth Oscar st. Kongensg. 81 B fi Cent. 11166 Horup F W, Jakob Dannefærds V. 9 El fi N 3789 Hosholm V Kaalund Linnésg.l6D B fil Palæ 4466 Hotellers Hvidevareforsyning ved S -H El- both Pedersen Strandboulevarden 35 El fi) 0 5815 Hother E Jul. Palæg. 5 B $ Cent. 11898, Palæ 97 & Palæ 2197 Hovedstadens Flødeforsyning v. J E Hansen Dybendalsv. 47 IF1 $ Damsø 2797 Hovedstadens Kulimport, Akts., Teglholmen El fi ★ Cent. 1644 Hovmand A F st. Kongensg. 68 Kl $ Cent. 2895 & 10895 Hud- & Skindkomp. Aura, Akts., Østerbrog. 78 El fi 0 7430 Hulett H & Co. Peder Skrams G. 23 Kl fi ★ Pa. 7890 Husman Ernst A Hammerensg.2 Kl $ Cent. 13982 & 13988 Husum ’ s C Eftf. Overg. n. V. 39 Kl $ C.794 Hutters A M Silkeg v 6 B fi) By 6332 Hvalsøe & Erlandsen, Akts., Nytorv 5 Kl fil ★ C. 16708 Hvidberg J W, fh. I D Schmidt ’ s Eftf., Vim- melskaftet 49 B fi C. 2651 & 15651 Hviid Harald Chr. Østerbrog.7BEl $05113 Hviid P Dronn. Tværg. 33 B Hviid Palle & Co. Badstucstr. 18 Kl $ C. 15111 & 15219 Hviid-Petersen A Amagert.4 Kl fi Cent.4807 HylleholtKai Amagerbrog.ll2B fil Am. 1815 Hylleholt Valdemar Holbergsg. 17 Kl fiPalæ 6146 Hyllestad Nic. Reventlowsg. 12 El fi V 2627 Fajance - Glas - Porcelæn. Hiilse Herman II Vendersg. 5 Kl $ C. 5959 Hulsen Børge Knabostr. 28B fi Pa. 3559 & Pa. 5306 Hyltoft P Raalundsg 6 E) fi V 269x Høeg Aage, St. Kjelds G. 8 El $ Ryv. 1673 Hoepfner Carl, Akts., Kvæsthusg. 5 B $ ★ Cent. 6922 Høffding VA, Akts., Vermundsg. 5 El ®Cent. 4308 Høgh Søren, Akts., Trommesalen 5 El fi) ★ Cent. 7514 Høiness Oscar& Co..Akts., Mitchellsg. 13 E) $C. 13997 & 11252 Høkernes en gros Lager, N P Johannessen ’ s Eftf. Kødbyen Flæsketorvet 22 El $ Cent. 2083 Høpfner & Co., Akts., Nybrog. 26 B fi) Cent. 10049 Høskuld Jørgensen L Linnésg. 12 Kl $ C. 14786 IIøy Bernhard Madvigs Allé 4 El fil Ev. 541 Høy L R&SønnerLæssøesg.l4!Nl$Cent.l362 Høyberg Jørgen Kvæsthusg. 1 B fi Palæ 2548 Høyberg M & Co. EdvardFalcksG. 5 El fi) By. 6992 Høyers Frm. Chr. d. 9. G. 6B fil Palæ 2550 & Palæ 6396 Høymark Alex. & Co., Ny Toldbodg. 5 Kl $ Cent. 15238 Ibco, Akts., Lavendelstr. 1 Kl $ C. 11046 Ibsen Fr. Chr. Løvetandsv. 30 Brh. fi Bella 2791 Ibsen Sv. Aa. Bjelkes Allé 26 El $ Tg. 5405 Iduna Trading Comp., København, Akts., Kampmannsg. 2 El fi ★ C. 12296 Uford-Selo Foto Akts. Pilestr. 19 Kl fi) ★ C. 15020 Ilfort Silius Sortedamsg. 21 El $ N 4748x Illeniann-Larsen F Aaboulevard 46 El fi ★ Cent. 13472 a

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker