kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3348

Grosserere

Hansen H C & Co. Overg. n. V. 39 E ffi Cent. 794 Hansen Henrik 1 Brolæggcrstr. 12 E ffi Bv 7902 Hansen H Groth Chr. d. 9 G. 6 E ffi Cent. 3779 & 2779 Hansen H J Fenrisg. 10 [Nj ffi Ta. 400 Hansen H J & Co. V-Farimagsg. 35 El ffi ★ C. 4561 Hansen H Marius Jernbaneg.4AElDPa.1056 Hansen Holger Gammeltorv 12 E ffi By3235 Hansen Holger, St. Jakobs G. 9 løl ffi 0 5014 Hansen H PSilkeg. 13 EDCent.9278&13501 Hansen H P Borgmestervangen 17 [Ni D C. Hansen ’ s H S Eftf., Indeh. C J Dideriksen Amalieg. 43 E D C. 389, 7489 & 15762 Hansen H SchrøderN-Farimagsg. 62 E ffi Palæ 2215 Hansen H V Kød byen Flæsketorvet 59 ® ffi Cent. 11985 Hansen J Møller, Niels Hemmingsens G. 32 E ffi Palæ 6051 , Hansen Johs. Korsikav. 8 IB) ffi Su. 4 Hansen J S Puggaardsg. 13 El ffi Cent. 1473 Hansen Jul. Gartneriv. 5 [øl ffi ★ C. 3331 Hansen Knud Bredg. 32 E D Palæ 4814 Hansen Knud Ny Vesterg. 18 El D ★ Cent. 4312 Hansen & Larsen, St. Peders Str. 34 E D C. 2281 Hansen Lauge Viktoriag.8 ®ffi Cent. 8581 Hansen Laur. Bjørnsonsv. 89 ValbyffiVb.295 Hansen Lind Hestemollestr.SE ffi C. 6419 Hansen Louis & Son Købmagerg. 26B E ffi C. 14337,11837 & 14338 Strømper en gros. Hansen Louis V Vesteibiog. 51 El ffi C. 7884 Hansen Max Helgolandsg. 18 Ebffi Ev. 2134 Hansen Niels st. Kongensg. 90 E D Cent. 1058 & 8814 Hansen Niels P Haabets Alle 26 B Brh. ffi ★ Bella 2960 Hansen O N& Co. Dronn. Tværg.5EffiCent. 1599 Hansen Oscar Løvstr. 10 E D ★ Cent. 14275 &5575 * Hansen Paul P Frdbg. Bredeg.5[F] ffiGh.6794 Hansen Peter Baunegaardsv. 59 Hell. ffi Gjent. 2259 Hansen Peter Østbaneg. 15 ES ffi C. 8407 Hansen Poul Pile Allé 53 E ffi Eva 3726 Hansen Robert, Peder Skrams G. 23 E ffi ★ Pa. 7890 Hansen S & Co. Peder Hvitfeldts Str. 11 E ffi Palæ 1530 Hansen Sophus & Son Middelfartg. 14 [ø] ffi Øb. 9839u Hansen Stephan P, Lyngby Hovedg. 31 Lyngby ffi Lyngby 1033 Hansen Strange Kongev. 155 Lyngby ffi • ★ Fr. 6396 & Fr. 6399 Hansen Søren M Hoff meyers v. 2 E ffi Dams© 2580 - Hansen Th. Colbjornsensg. 12 El ffi V 168 Klædevarer og Koer stoffer en gros. . Hansen Thyge Fredh. Kan. 16 E ffi By 4450 HansenValdemar Broderi en gros V-Fari- • magsg.37 E) ffi C. 10227 & 11824 Hansen Viggo Classensg. 24 [ø] ffi 0 2870y Hansen W ilh. Kildegaardsv. 16A Hell. ffi He. 3779 * Hansen Vilhelm & Co., Akts., Hejrev. 43 [ n ® ffi ★ Cent. 6188 Hansen William Reventlowsg. 30 E) ffi C. 11765 Hansen Volf Njalsg. 22 [S] ffi Am.288L Hansen-Barkholt A Købmagerg. 54 E ffi C. 1782 • Hansenmeyer L & Son Ny Østerg. 23 E D By 6035 Harboe & Rubow St. Annæ PI. 26 E ffi ★ C. 14309 Harding Aug. Havneg. 9 E D Cent. 596 & 10596 Harding William Viktoriag. 6 AM ffi^Cent. 2396 Hardt P Ø-Søgade 106 [ø] ffi Tr. 735

Handelskompagniet Hafnia, Aktieselskab Havneg. 41 E ffi Cent. 11290 Handelskompagniet Hallas & Co., Akts., Ajnalieg. 8 E ffi ★ C. 3842 Handelskompagniet Sempernova ved Regner Andei sen & Co.ToldbodV.14E ffi Palæ3705 Handelskompagniet Skandiopol, Akts., V- Voldg. 115 El ffi By 3836 Handler Hans Læderstr. 15 E ffi Palæ 5533 Handreck F Knabrostr. 1 A E ffi By 2801 Hannerup-Hansen, Wiik & Co.. Akts., N- Voldg. 2 E ffi C. 5520 & 10720 Hansen Aage A GI. Kongev. 15B I® ffi Cent. 15890 Hansen A Ankjær Hovedvagtsg. 6 E ffi Cent. 1866 Hansen Adolf Nørrebrog. 66E ffi N 4235 Hansen A Edm. Købmagerg. 22 E f ★ Cent. 14777 Hansen Albert Biilowsv. 34 ® $ C. 3676, 14076 & 8961 Hansen Alf. st. Kongensg. 21 E ffi C. 4806 Hansen Alfred E Kompagnistr. 32 E DC. 2'683 & By. 6686 Hansen A N & Co. Bredg. 25CEffiCent.l626 Hansen Anton Frederikssundsv. 72 [N® ffi Tg. 6458 Hansen Arvor & Jørgensen Linnésg. 24 E ffi Cent. 5733 Hansen Axel, Linnésg. 18 E D P a - 6058 Hansen Axel H Prinsesseg. 29B E ffi ★ Am. 3716 Hansen Axel P, Import-Aktieselskab Vester ­ port [V] ffi By 3346 Hansen Axel P & Henriksen Ny Kongensg. 21 El Hansen B Blum, Hans Jensens V. 22 Hell, ffi ★ Gjent. 115 Hansen Bruno N-Farimagsg.78E ffiBy5840x Hansen Brødr. ,,Trinitas l ‘ Halmt. 5 m ® C. 14566 & Eva 3805 Hansen Carl (Dansk Forsølvnings Anstalt) Solbjergv. 24 El ffi ★ Cent. 943 Bp. Linde- gaardsv. 31 Charlott! ffi Ordr. 125 Hansen Carl, Niels Brocks G.4® ffiPalæ4220 Hansen Carl O & Søn Admiralg. 28E ffiCent. 14128 Hansen Carsten Nordborgg. 8 [S ffi 0 5882 Hansen C B & Co. Vendersg. 26 E D Pa- 6240 Hansen C Brumberg Kronprinsesseg. 2 E DC. 9739 Hansen Chr. Vendersg. 9 E ffi By 4720 Hansen Chr. Vasbyg. 49 ® ffi Ev. 5356 Hansen Chr. A Nikolaj PI. 9 E ffi C. 9987 & 15028 Continental Skrivemaskine. Hansen Chr. & Co. Svanev. 3 [ n ® ffi C. 6670 Hansen Chr.P Købmagerg. 55 E ffi ★ C. 5242 (5 Lin.) Kajfe og Te, en gros & en detail. Hansen C K Amalieg. 35 E ffi ★ Cent.72 Hansen & Co. N-Voldg. 2 E ffi Cent. 9711 & 9731 Hansen C R Ved Stadsgraven 5 HD Am.6822 Hansen Eiler V-Boulevard 4 El ffi C. 2015 Hansen Einer Studiestr. 49 E ffi Palæ 6647 Hansen Erik & Co. Holbergsg.l2Effi^Cent. 12680 & By 57 Hansen Frode Frederiksborgg. 41 E DC.676 Hansen Frode Nørrebrog. 3 EJ D C. 486 Hansen Frode Lauge Anker Heegaards G. 7 I® D By. 7222 Hansen F V & Co. Kronprinsesseg. 32 E ffi C. 325 & 7870 Hansen G Vognmagerg. 9 E ffi C. 12803 & 7872 Hansen Geert P Vesterg. 8 E ffi C. 11011 Hansen Georg V-Boulevard 4 I® ffi C- 2015 Hansen Gunnar Reersog. 4 [Øj ffi Éyv. 433 ^ Hansen H A Frihavnen Hovedv.lOiØ] ffi ★ C. 11514 Privat ffi Rungsted 2 Kina-J apan Varer. Hansen Hans Østerbrog. 4 [Øj ffi Cent. 102 Hansen Harald & Co. Jernbaneg. 3 E D Cent. 14166 & By 4165 _ Hansen Harry Fortunstr. 4 E ffi C. 9524 Hansen H C, Carl Bernhards 15 E D Eva 2404

Københav n (Fortsættelse): Gundestrup John Silkeg. 11 E D C. 4167 GunnarsonNE Godthaabsv. 152 [E D ★ C. 3735 & Gh. 9713 Gunnlogsson Jakob & Co., Akts., Strandg.12 E D Cent. 1821 & 3333 GuttermannHRosenørnsAllélO ® ffi C. 15853 Guttermann I Fortunstr.3 E D Cent. 11104 Gylling H A Lyngbyv. 280 Hell. ffi Ge. 2752 Gyring-Nielsen H Bredg. 25C EffiCent.2700 Gyth Leopold Ny Toldbodg. 11 E $ Cent. 4784 & 11784 Gædecken Iohn Nordborgg. 3 [0] ffi Tr. 672 Gærkompagniet ved C Ahlefeldt-Laurvig & Helge Hassel, Cort Adelers G. 8 E ffiCent. 14419 Gøtzsche Axel Bryggervangen 34 [0] D Ry v. 4045 Haagensen Einar Admiralg. 23 E D Cent. 8639 & 8634 Haagensen Th. Reykjaviksg.3 [s]f)Cent.3577 Haake Fritz Gothersg. 14 E D Cent. 3001 Haar Rudolph & Co. Fiolstr. 30 E D C. 4330 Haase S M Knippelsbrog. 8 E ffi Am. 5846y Hagemeister Chr. A, Høyrups Allé 26 Hell. D Hell. 3154 v Hahn August Skinderg. 31 E ffi Palæ 2119 Halberg's Chr. Eftf. Nørrég. 26 E ffi C. 1356 & 15756 Halby & Ja< obsen Holbergsg. 1 E ffi C. 618 Halby & Schjelderup ’ s Eftf., Akts., Vimmel- skaftet 39 E ffi* Cent. 2619 & 4137 HalfterE Frihavnen Forbindelsesv. [0] ffi Pa. 4343 Halgreen C H Østrigsg. 7 [s] ffi Su. 889 Halland Brødr. V-Voldg. 17 El ffi Cent.11232 & 13562 Halland Robert V-Voldg. 17 ® $ Cent.11232 & 13562 Hallars v. Ellen Hegeler Norreg. 22 E ffi By 8901 Hallas Harald Ved Sønderport 17 [g] ffi Am. 4136v Hallberg E Valby Langg.49Valby ffi Vb.4316 Hallsson Gunnar S Kodbyen Flæsketorvet 17® »Eva 3382 Halskov Niels Jensen Frederiksbergg. 19 E ffi Pa. 2385 Halvorsen Emil. Akts.,Haraldsg.72 føj ffi Cent. 13970 Hamann Viggo Snareg. 4 Effi Cent. 2505 & By 8005 Husholdningsartikler. Kiks og Biscuit. Hamburger Paul N-Voldg. 25 E ffi By 6260 Hammer Viggo O P & Son, Akts., Amager- fælledv. 50 (S) ffi C. 1619 & 1719 Hammeris R F Borups Allé 137 IH ffi Gh. 8528 Hammershøj Christine Valdemarsg. 10 El ffi Cent. 13107 & 13177 Hampton ’ s V F Eftf. N-Voldg. 22 E ffi Pa. 4716 Hancke Lauritz Vimmelskaftet 42 E ffiBy 4008 Ilandelsakts. Danco st. Kongensg. 72 E ffi Pa. 7277 &Pa. 7772 Handelsakts. Holger Poulsen Larsbjørnsstr. 24 E ffi C. 14227 Handelsakts Marcolas Akts. Dannebrogsg.29 [V] $ C. 14456 & Ve. 8907 Handelsfirmaet Ditz Schweitzer Knippels ­ brog. 6 E ffi ★ Cent. 10370 Handelsfirmaet Foba ved Aage Snedvig Vesterport [® ffi C. 6120 Handelsfirmaet Gamle Krudtmøllegaard ved Grover Nielsen Kastrupv. 135 [S] ffi Am. 2586 & Am. 48 Handelshuset Astoria ved Emil O Christian ­ sen Dronn. Tværg. 52 E ffi By 4253 Handelshuset Balto Akts., Kong. Nyt. 8E E ffi C. 12343 Handelshuset Olaf Rettinger Nyhavn 53 E ffi Pa. 6208 Handelshuset Rantzow & Abel Amalicg. 12 E $ Palæ 6928 Handelshuset Vilhelm Hansens Eftf., Inde ­ haver Holger Jensen, Carl Jacobsens V. 17 Valby & C. 10311

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker