kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3345

Grosserere

Dansk-Russisk Produkt Kompagni, Akts. Emdrupv. 28 0 g ★ C. 5427 Dansk Ror- & Sanitets-Kompagni, Akts., st. Kongensg. 63 E g ★ Cent. 6185 Dansk Selefabrik, Jens Sand, Badstuestr. 18 E g ★ Cent. 2042 & 14508 Dansk Silkeindustri Jde la Porte Uplandsg. 54 Øg C. 1141 Dansk-Svensk Rubber Kompagni, Akts., N-Frihavnsg. 16 0 g Øb. 7864 DanskSvensk Staal-Aktieselskab Bredg.25E E g ★ C. 7417 Dansk Tarm-Industri ved William Kemp Vesterbro«?. 116 E g ★ C. 6836 Dansk Yachtbureau ved Carl C Branth st. Strandstr. 21 E g Cent. 7949 Dansk Æg Eksport ved Anker Larsen Randersg. 23 0 g C. 15126 Danske Bageres Smørcentral, Akts., Rysen- steensg. 1 E $ ★ Cent. 5342 Danske Cichoriefabriker, De, Akts., Raad- huspl. 16 E g ★ C. 1074 Danske Kaffebrænderier, De, ved J M Gold ­ schmidt Overg. n. V. 39 E g Cent. 476 Danske Kulkompairni, Det, Akts., Holm. Kan. 42 E g ★ C. 9214 * For Provins s amt al er g Provins 9. Danske Købmænds Handels-Akts. Strandv. 47,49 0 g ★ Cent. 14130,14134 & 14173 Danske Mejeriers Fællesindkøb. De, st. Kon ­ gensg. 110 E g ★ C. 6781 & 12802 Danske Petroleums-Aktieselskab, Det, St. Annæ PI. 13 E g ★ Cent. 2890 Telegramadr. „Petroleum 1 *. Danske Slagteriers Hudesalg ved Chr. L Christensen Vermlandsg. 46 0 g C. 12655 & Am. 2860 Danske Sprængstoffabrikker, De, Akts., Farverg. 15 E g ★ Cent. 760 Danske Trælastkompagni, Det, Akts , V-Bou ­ levard 17 E g ★ Cent. 3202 Darville K & Co. Amalieg.34 EgC. 2385 Dawe Gustav, Margrethev. 1 Hell. Davidsen Frida & Georg Ny Kongensg. 18E g By 4995 Davidsen Orla Lindenovsg. 15 0 g C. 1603 Davidsen Oskar & Co., Akts..Aaboulevard56 Hl g ★ C. 1245 Davidsen Piesner & Co., Akts., Frederiksg. 11 E g Cent. 12815 Davum, Akts., Lædcrstr. 32 E g ★ Cent. 14506 Deeley George, Amalieg. 9 E g Palæ 2250 Deichmann Stig T, Akts., Dronn. Olgas V.25 EgC. 9587 & 15987 Dellheim Ludwig & Co. Maglemosev. 2 Charlottl. g Hell. 2477 Dely P Chrsthvns Voldg. 13 E g Am. 6375 Demant W Frederiksbergg.2 E g C. 1564, 14564 & 15564 Denman Aage Knippelsbrog. 7 E g ★ C. 11741 Dennig Johan Fælledv. 15 Hl g N 5936 Dental Aktieselskabet Nyrop V-Farimagsg. 37 E g ★ C. 1853 Dethlefsen L Raadhuspl. 45 E g Palæ 5606 DewultPsACLEftf. Holbergsg. 10 E g Cent. 3421 Diderichsen Kaj Vigerslevv. 56B Valby g Vb. 5083 Difa, Danske Isenkræmmeres Fællesindkøb, Akts., Valbygaardsv. 62 Valby g ★ C.SOOS Dikkers G & Co., Julius Thomsens G.12 E g Cent. 12304 Dinesen Neergaard Bengtasv. 2 Hell, g He. 2323 Diona, Akts., Knabrostr. 6 E g C. 7696 Dirach K Frihavnen 0 g C. 15944 Dittmann Alfred Kompagnistr. 21 E g Cent. 13242 Dittmann ’ sfh. HalfdanEftf. ved Claes T Grammens Antonig. 7 E g By 4060 Lips ’ Laase og Pengeskabe. Doberck Iwan, Peder Hvitfeldts Str.7 E $ By 4953 a Dohlmann Mogens Bornholmsg.3 E gC.9057 Dominia, Akts., V-Voldg.8 E g^Cent. 3767 II 60

Clausen M, Akts., Amalieg. 8 E f C. 1269 Clausen Waldemar Baggesensg. 4 H) g C. 10783 Clausen & Volding ’ s Eftf. Fanog. 1 0 $ C. 6936 Claussen Louise Stormg. 20 E g C. 6428 Claussen Villiam Sortedamsdoss. 79 0 g C. 14095 Cohen & van der Laan ’ s Margarineoplag, Akts., V-Farimagsg.35 E g C.9065&7105 Cohn ’ s Albert B Eftf. ved E Finner Told- bodv. 3 Cent. 3283 & 11283 Cohn J Admiialg. 19 E g By 7758 Cohn M B Toldbodv. 22E g ★ Cent. 1403 Cohn Michael Gothersg.8CE g^Cent.13328 Colin Mogens Holbergsg. 17 E g C. 8138 Cohn R Vendersg.SEg Cent.l2439&By5149 Cohn Th. st. Kannikestr. 3 E g Cent. 12260 Cohn Viggo Holbergsg. 17 E g C. 8138 Colding ’ s A W Eftf., Akts., Kalkbrænderi- havnsg. 0 g Cent. 2766 & 27(57 Colding & Co.,Edv. Falcks G.5 E g C.10029 Collstrop R, A/S. Østerbrog. 2 0 g ★ C. 848 & 4843 Comercial Ibero Danesa,Akts..Dronn.Tværg 5 E g C. 13089 Commercial House, Rosenbaum & Petersen st. Kongensg. 72 E g C. 9281 & 11281 Conrad F V Sortedamsg. 5 [N] g N 230y Continental-Caoutcliouc-Comp., Akts.,Vand ­ kunsten 12 E g ★ Cent. 6568 Continental Trading ved Carl Olsen Dronn. Tværg. 40 E g Palæ 3850 Corcll & Larsen Nansensg. 45 E Corn Products Co.. Akts., Holm. Kan. 9 E g C. 618,2143 & 2155 Cornelius C F Strandg. 46 E $ Am.4359y Corty Ludw. Aaboulovard 4 LSI g Cent.4117 Cosmic ved Holger Olsenft Erik Vogt Dronn. Tværg. 7 E g C. 8424 & Palæ 2424 Coulter J Willemoesg. 76 løl g 0 8347 Coutinho, Caro & Co., Agentur i Kbhvn. V-Boulevard 4 E g ★ C. 15817 f h. Akts. Coventry ved Oscar Bjerre Schlep- pegrellsg. 3 1 g N 3802x Crone V & Møller, Akts., Krystalg. 15 E g! ★ C. 6450 Cruse Hi. & Co. Fredericiag. 30 E g Cent. 7733 Cruse Jergøn Bang DantesP1.33E gBy.7669 Criiger Christian & Co. Amagert. 29 É g C. 5804 & 5806 Daells Varehus Norreg.12 E g ★ Cent. 7825 Manufaktur en gros. Dahl Alex. Vesterg. 6 E g C. 928 &Pa. 7716 Dahl Brødr. Akts. Vesterbrog. 1 El g ★ Cent. 6585 Dahl I B Ny vej 10A Eg C. 2955 Dahl Jacob Gullandsg. 24 0 g C. 2367 Dahlerup KVesterport E g Palæ 3553 Dahlstrom Jobs. W Ny Vesterg. 18 E g ★ Cent. 6927 DalgaardTh.0sterg.26 E g Cent.2401&9101 Dame- og Børnekonfektion en gros. Dalgaard-Mikkelsen N S-Boulevard 77 E g Ve. 7764 Dam & Co. Akts., Vesterbrog. 27B E g C. 6990 & 9884 Dam P A & Co., fh. Akts. Dansk Trawl- & Fiskekompagni & J J Storm ’ s Eftf. Snareg. 4 E g Cent. 1085 & By 4063 Damgaard P Vimmelskaftet42AEgC. 9831 Damm Peter Ø-Farimagsg. 14 0 g Øb. 2838 Dan-Fin, Akts., Vesterport E g C. 10378 Dana, Ost en gros ved Johannes Edlefsen Vesterfællcdv. 58 EgCent. 8983 Danapin, Akts., Struenseg. 7 INI g Cent.5722 6 7722 Danefield Produce Coy Ltd., Akts., St. Annæ Pl. 28 E g ★ Cent. 8970 Danica Hat, Akts., Hovedvagtsg. 8 E g ★ Cent. 5660 Danielsen H N-Voldg. 88 E g Cent. 10865 A5864 Danielsen Knud, H C Ørsteds V. 32 E g V 3410 Danielsen Knud Rosengaarden 14 E g Palæ 1857 II 60

Danimex Handels Kompagni,Akts.,Eftf. ved Aug. Eckardt, Urbansg. 2 0 g C. 12760 Danischewsky Paul & I, Akts., Vendersg. 5 EgC. 5136 & 11651 Danish Butter Export Union, The, Akts., V-Boulevard 49 E g Cent. 298 Danish Commercial Export Agency ved A Brochés N-Voldg. 6 E g Pa. 6200 Danish Ham Export Co., Ltd.,The, Akts., St. Annæ Pl. 26 E g Palæ 3342 Danish Maritime Service, Poul Bøgvad Told- bodg. 18 E g C. 9361 Danish Provision Export Comp., The, ved S A Hettinger Strandg. 10 E g Am. 5341 Danjelsen E Vesterbrog. 4 A E g Pa. 7032 Danmarks Ægexport, Akts., Christiansg. 9 E g ★ C. 1333 Dannevang Oluf Gothersg. 156 E g Cent. 6401 Danrus Pels, Akts., Løngangstr. 20 E g Cent. 8101 Dansk-Amerikansk Raastof Akts. (Danish American Produce Co. Ltd.) Ørholmv. 38 Lyngby g Hjortekær 153 Dansk Auto-Ringe Import ved V Iversen & Henry Larsen Randersg. 35 0 g 0 4566 & 0 4599 Dansk Baandimport, C Steensen-Leth Ture- sensg. 6 E g ★ C. 13791 Dansk Baltisk Eksport Co., Akts..Frihavnen Dampfærgev. 29 0 g Cent. 3074 & 3079 Dansk Cement Central, A/S. V-Farimagsg. 31 E g ★ C. 5696 Dansk Dental Depot ved BaggerA Wium Stormg. 8 E g Cent. 7907/ 14646 & 15368 Dansk-Engelsk Benzin & Petroleums Co., Akts., Shell-Huset Kampmannsg. 2,4 E g ★ Cent. 9838 Dansk Filetstores-Industri, Akts., st. Kon ­ gensg. 59 G E g Pa. 8140 Dansk Flintexport Amalieg. 26 E g C. 1624 & 10624 Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium), Akts., Carl Jacobsens V. 29-33 Valby g ★ C. 84 (5 Linier) Dansk Frø- & Silo-Selskab. Akts., Ny Kon ­ gensg. 16 A E g C. 12501 & 14531 Dansk Gummi-Depot ved Julius Jensen s Eltf. Kv ægtorvsg. 1 E g Ve. 3197 Dansk Handels- & Industri-Compagni Da- nisco, Akts., Havneg. 31 E g ★ Ceut.6090 Dansk Handelskompagni ved H C Siiger & Co. N-Voldg. 54 E g Cent. 109 Dansk - Hollandsk Kaffe-Kompagni Peder HvitfeldtsStr.3E g C. 1457 & 14554 Dansk Hollandsk Ædelmetal Akts. H Drijf- hout & Zoon Amsterdam Studiestr. 5 E g C. 4812 & 4658 Dansk Iltcentral, Akts., Vesterport EgC. 3580 Dansk Industri Forsyning vad Max Seyffcrt Tordenskjoldsg. 24 E g Palæ 1576 DanskKommissionsforr. ved SophusPetersen Trianglen 2 0 g C. 4221 Dansk Kugleleje Aktieselskab S KF Bredg. ‘ 31 E g ★ Cent. 6247 Dansk Kul- & Koks Import, W Brinkmann, Akts.,N-Farimagsg. 7 E g ★ Cent. 13100 Dansk Kunstsilke, Akts., Amalieg. 43 E g ★ C.14611 Dansk Lub, Akts., Palæg. 4 E g ★ C. 13579 Dansk Læderlorsyning, Akts., Smalleg.il [El g ★ C. 13083 Dansk Manufaktur Import, Akts., Frederiks- bergg. 24,26 E g ★ C. 5112 Dansk Mejeri Industri & Eksport Komp., Akts., Petersborgv. 4 0 g ’ Cent. 7310 Dansk Metal-Kunst Akts. Akaciev. 26 Lyngby g Fr. 6108 Dansk Modeimport ved Leon Cohen Kong. Nyt. 18 E g Pa. 2451 Dansk Oliekompagni, Akts., Prinsesscg.26E Dansk Pap-Cigarrør-Fabrik v. R Stabenfeldt Ny Kongensg. 15 E g By 1801x Dansk Papirvarefabrik, Akts., Rantzausg.62 Kl g Cent. 269 & 270 _ . • Dansk Parfumerie Industri v. Alb. K Chri ­ stensen Struenseg.7EDgCent.l4165&14265 Dansk Remmefabrik, Akts., Admiralg. 15 E g C. 5838 & 5979

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker