kraks vejviser 1940 handelskalender

Grosserere Albeck C E & Søns Eftf. Frederiksbergg. 28 E $ Cent. 1809 & 1819 Postgiro2906.Telegramadr. „Albecksøn*. Albeck Erik & Co. Gothersg. 10 E $ Palæ 4785 Albcrg Magnus, Peder Skrams G. 7 B E $ C. 8041 Albertsen Vilhelm & Co. Amalieg. 35 E $ C. 4174 & 7591 Albing Aage Farverg. 4 E $ By 205 Alcum, Akts., Vognmandsmarken Havehus ­ kolonierne A 1 (0) $ Ryv. 871 Alexander A, Akts., Kultorvet 13 E $ Cent. 10617 Alg ’ s Jens Handelsakts. Amagert. 10 E $ Cent. 12991 van Aller Børge Vimmelskaftet 41 E $ C. 10732 Allerup A, Julius Thomsens G. 12 El $Cent. 12304 Allin A & Co. Studiestr. 27,29 E $ Pa. 6592 Almborg Axel Emdrupv. 28 [0] $ Ryv. 4357 & Ryv. 4295 Almdal C Frederiksbergg. 36 E $ C. 5003 & 5940 Als Rudolph, Akts., V-Boulevard 15 El $ Cent. 9324 & 9326 Alsing & Kapel Nørreg. 36 E $ Cent. 654 Alstrøm E & R Christensen Tornebuskeg. 7 E $ Pa. 1858 Alta Wine Import ved Kaj Uldaler Holm- bladsg. 23 [S] $ Am. 3936 Amager Produktforr. ved S Becker Thors- havnsg. 3 E $ Am. 9800 Ambro ved Werner Ibsen Magnoliav. 47 Valby $ Vb. 2278 Amdrup H Chr. Vesterbrog.4 A El $ Cent. 2180 American Tobacco Co., Akts., Sund- holmsv. 65 IS1 $ ★ Cent. 9892 Amerikansk Lak-& Fernis-Kompagni, Akts. Rygaards Allé 135 Hell. $ Ryv.900&Ryv. 955 Ammentorp-SchmidtTh. Ryesg. 60 [ø] $ ★ C. 3603 Amsinck Paul Væbnerv. 1 I nv I $ Ta. 6178v Andelsslagteriernes Flæskesalg & Russisk Import ved TheodorBoyer Kødbyen Flæ- sketorvet 39,41 El $ ★ Cent. 6480 Andersen A C, Steen Blichers V.12 El ® Gh. 7851 Andersen A Chr. Hauserg. 36 E $ C. 8623 Andersen A H Kong. Nyt. 8 B É ® ★ C. 12925 ANDERSEN & ALBECK Romersg. 11 E $ C. 6115 & 13596 Telegramadr., „Hermes*. Andersen Alfred & Søn Strandv. 32A [ø] $ Ryv. 3645 Andersen Andreas & Olsen Amagert. 10 E $ Cent. 2445 & Palæ 3445 ANDERSEN BRØDRENE 1. Kongensg. 8 & 10 E $ ★ Cent. 1577 & Provins 70 Telegramadr. „Anderbros* . Andersen Brødrene & Co. Hellerupv. 8 Hell. $ ★ Hell. 5797 Andersen ABurchardt Helgdlandsg. 13 El $ V 3754 & V 3797 Andersen Carl Kattesund 2 E $ Cent. 15856 & 15256 Andei sen ’ s Chr. Eftf. v. HM Holst Kompag ­ nistr. 20 E $ By 7648 Andersen & Christensen Rømersg. 1 E $ U. 14877 Andersen Chr. V St. Gjertruds Str. 5 E $ Cent. 7820 & 13520 Andersen Egon Turesensg. 6 E $ Palæ 2574 Andersen Emil St.PedersStr.30 E $ ★ Cent. 1352 Andersen Erhard Vesterg. 5 E $ ★ C.10798 Andersen Eric Mitchellsg. 21 E) $ Pa. 8023 Andersen Erik Grønningen 1 E$-ACent.7188 Andersen Erik N Krusaag.25 E) $ Eva 3563 Andersen Evald Fredericiag. 51 E $ Pa.3093 ANDERSEN FERD. & Co. Nytorv 5 E $ ★ C. 1087 Stats $ 129 Tele ­ gramadr. „Fandersen" - Kafle en gros. Andersen F W & Son Havneg. 51 E $0.6742

Fag-Register for Danmark

VII — 3341

Esbjerg: gtrandin C Kirkeg. 8 $ 553 F r edericia: Schøllhammer Theodor Sjæl- landsg. 10 $ 497 Thorsen Oscar Jyllandsg. 10 $ 1451 Herning- Nielsen O $ 912 Horsens: l m hof K Norreg. 30 Kolding: Kolding Gravør-Etablissement ved N P Nielsen Klosterg. 5 $ 1121 Odense: Munch Knud Vindeg. 88 $ 6535 Rønne: Haagensen Alfr. Th. $ 270 Ton der: Fischer Ernst $ 158

Gravører. Engravers — Graveurs — Gravieranstalten Artikler for Gravører • se i Slutningen af dette Fag.

København: Amager Gravør Anstalt ved Kurt Hansen Ulrik Birchs Allé 7 [g] $ Am. 3464 & Am. 3964 Bauer Vilh. Saltværksv. 134 Kastrup $ Ka ­ strup 61 Byens Stempelfabrik & Gravør Anstalt ved Karlo Miinchenberg & Holger II Jensen Pilestr. 52A E & By 2080 & By 3030 Christiansen Rich. Blegdamsv. 22 [N]$N5493 Danielsen J Chr., Nikolaj PI. 9 E $ By502x Stempler i Staal og Metal. Dansgaard Poul Bagerstr. 5 E) $ V 6108 Dragsted A, Akts., kgl. Hof-Juvelér og Hof- Guldsmed Bredg. 17 E $Cent.5576&14676 Fredberg Frits Vesterbrog.62AM $ V 1621x Frdbg. Gravør-Anstalt ved C Johansen Roarsv. 15 E $ Gh. 1308y Gade Knud Blaagaardsg. 16 A E) $ N 842 x Hansen ’ s Stempel-Fabrik & Gravøranstalt (Stempel Hansen) Købmagerg. 31 E Hj. af Valkendorfsg. $ C. 4151 & 4161 Butik & Udstilling Købmagerg. 38 E $ By 341 HANSON JOHN R Ny Østerg. 3 E ® ★ C. 354, ★ C. 8593 & ★ C. 8594 Stempler, Signeter og Dørplader. Hulstrøm Poul A Nørrebrog.114 [N] $N2714 Hurup Alf Silkeg. 6 E $ By 2556x Isaksen Vald. Pilestr. 56,58 E $ By 1656 Jensen Torleif Dronn. Tværg. 42 E $ Pa. 693 Johansen Vald. Kompagnistr. 16 E$By 1593y Larsen Hubert,N Hemmingsens G.4f By6873 Larsen SvendKobmagerg.63,65 E$ By 3462 Mattat C P Klosterstr. 10 E$C. 4286, By 3334 & By 3434 - Stempel fabrik, Signeter, Dørplader. Numeratører repareres. Matthaus K Silkeg. 11 E $ By 1129 x Neergaard H Th. Pilestr. 52 A E $ By. 2080 & By 3030 Nielsen August P, j un. Kronprinsensg.il E $ By 7830 SkriftogDekorationiGiddog Sølv.Dørpi. Nielsen ’ s Emil Eftf. v. Frk. M Mørch & K Uhde Rasmussen Pilestr. 19 E $ By 8070 Nielsen & Jensen ’ s Gravørværksted Graa- brødret. 17 E $ By 320y Nitschke P Nørrebrog. 5 INI $ N 364 Monogram- og Skriftgravering. Signeter, Dørplader og Prægestempler. Nordisk Gravør- & Stempel-Industri ved Th. Johansen Amalieg. 11 E $ Palæ 2533 Pedersen Benthin ThorupFrederiksborgg.10 E $ Palæ 6004 Petersen L N-Voldg. 27A E $ By 1865y Schmidt H, Peder Hvitfeldts Str. 13 Ej) By 3917- Skandinavisk Gravør Industri,Erling Moll er- Nielsen St. Peders Str. 41 B E $ Palæ 7280 Strobl Alex Kronprinsesseg.l9E $Palæ2044 Aalborg: Bøtteher Poul Kattesundet 1 ® 2268 Petersen A E Vingaardsg. 15 $ 5498 Aarhus: Dynesen J P Jægergaardsg. 37 $ 601 Hansen C Klosteig. 68 $ 9232 Jespersen V Asylv. 4 Thurm Alfred Set. Clemens Str. 16 $1831 Portræt-Plaquetter, Medailler og Emblemer.

Artikler for Gravører.

København: Bie F L. Akts., Valdemarsg. 14 E1$^C6518 Deckels Gravérmaskiner. Gravørmessing - Zinkplader.

Grimer. (se tillige Rebslagere).

København: Kjersgaard S & Co. 1. Strandstr. 20 E $ ★ Cent. 12388 (5 Linier)

Merchants — Négociants en gros — Grossh&ndler (Betingelse for Optagelse i denne Fortegnelse er, at Vedkommende har lestBorgerskab som Grossereri Køben ­ havn, eller har erholdt en hertil svarende Paatogning paa sit almindelige Handels-Næringsbrev, samt at han tillige driver Virksomhed som Grosserer). (se tillige Agentur- og Kommissions ­ forretninger). København: Aagaard Otto Vesterport El $ By 7030 Aagesen & Co. Akts., Amagert. 29 E ® Pa. 5120 Aaregaard Harry, Akts., Rørholmso-. 18 E $ By 6217 Aars Louis Rosenv. Allé 17 [ø] $ 0 8695 Abel Alfr. Ny Toldbodg. 15 E $ C. 2477 & 5212 Abildgaard Erik st. Kongensg. 108 E $ Palæ 74 Abildgaard H Kompagnistr. 34 E ® Cent. 12055 Abrahamson Emil V Toldbodg.lOE$^Cent. 5247 Kemikalier. Aceno ved A C Nielsen Carl Johans G. 14 [0] $ Øb. 3191 Acno ved Holger Mørk Anemonev. 49 Gjen- tofte $ Gjent. 1079 Adelsteen Alfr, H Kingosg. 5 El $ C. 441 Adler HL FrihavnenMarmorv.[ø)$Cent.8331 Adolph ’ s Fr. Th. Enke, Akts., Overg. o. V. 40 E $ C. 7082 AEG Dansk Elektricitets Aktieselskab V-Farimagsg. 41 E) $ ★ C- 5000 Afridana Akts., N-Voldg. 18 E ® C. 14321 &6110 Agentur- & Importkomp. Stameko Akts. Farverg. 15 E $ C. 7661 Agerskov H C & Co., Akts., V-Voldg. 91 E) $ C. 13943 - „ . Ahlmann-Ohlsen Johs. Vingaardstr.21 E $ By 7087 Æ Ahrenkiel G, Abel Cathrines G. 7 El $ C. 4994 Juletræspynt og Galanteri. Ahrens Otto N-Frihavnsg. 13 B2J $Cent. 3673 Albeck Carl F Vesterport El $ ★ C. 3312

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker