kraks vejviser 1940 handelskalender

Grafit

Fag-Register for Danmark Ny k ebing F.: Hansen Axel Nygade 26 $ 257 & 2 Fabrik for Messing- og Blyvinduer. Odense; Andersen P Svanev. 27$ 6736 Odense Glassliberi ved Thorvald Pedersen Kongensg. 38 $ 288 (5 Lin.), Stats $ 37 Rapd ers: BechIN Strømmen 19 $ 1041

VII — 3339 Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts., Lyngbyv. 11 [øl $ ★ C. 8612 Stats $ 555 Fabrikation af : DANIA GLYCERIN Ph D.

Grafit. Graphite — Graphite — G raphit

København: Dansk Grafit Industri ved Chr. Mikkelsen Skoleg. 19 Valby $ Va 5 & Va 984 Dansk Grafit-Industri Skolegade 19

INDUSTRI GLYCERIN. KØLER-GLYCERIN. KEMISK REN . DESTILLERET.

Glastage. Glass Roofs — Toits en verre — Glasdiicher København: Ringsted P E Egebjerg Allé 20 Hell. $ Hell 6693 Staalvindue-Centralen Chr. d. 9. G. 8 Kl $ Cent. 971 & 5971 Storr Edvard Livjægerg.l7[ø] ^ ★ Cent.3513 « Kit frie Glastage. Uninack David Firma Smedestr. 2 Valby $ C. 2425 & 2429 Anker Patent Sprosser. Wengler HJ, Chr.d.9.G.3E$*O1377&5977

Eigtved Anton Lakseg. 30 E $ Cent. 3427 Repr. for Koninklijke Stearine Kaar- senfabriek Gouda, Gouda (Holland). Aarhus: Moller ’ s H C Sæbefabrik ogOliemølle,Akts. $9800-Telegramadr.„MøllersSæbefabrik u . Danmarks ældste Glycerin fabrik.

Valby - København Tlf. Va. 5 & Va. 984

Farvegraflt - Smøregrafit STØBERIGRAFIT Kronman & Co. Forchhammersv. 2 (3 $ C. 36 & No. 6195 Direkte Import af Grafit. Leverandør til Stat og Kommune. Transø Trading Co. Vagtelv. 58 El $ ★ C. 15615 Grammofoner og Grammofonplader. Gramophones & Gramophone Records — Phonographes et disques pour phonographes parlantes — Sprech- maschinon und Schallplatten 1. Udsalg. 2. Grammofoner og Grammofonplader en gros. ( Artikler til Grammofoner) 1. Udsalg-. København: Boesen ’ s Jac. Musikforlag, Akts., Frederiks- berge - . 11 E $ ★ Cent. 2960 Concerno ved Esther Eriksen GI. Mønt 17 E $ Pa, 2038 Corell ’ s Grammofon-Akts. Jagtv. 71,73 El $ Cent. 7006 Farre ’ s William, Akts., Eftf. ved Rolf Lo ­ rentzen Vesterbrog. 65 O $ Cent. 6636 Hansen Wilhelm, Musik-Forlag Gothersg , .9. 11 E$ Cent. 56 „His Master s Voice 14 , Købmagerg. 22 E $ C. 11511 & 11613 Hornung T M & Sønner Gyldenløvesg. 11 (V] $ C. 11716 - Landschultz, Akts., Frederiksborgg. 1 Mezz. E $ *0. 15701 Musikhus Schultz Vesterbrog. 180 (3 ffi Eva 1069 & Eva 1667 Musikhuset Apollon, Akts., Strandv. 90 Hell. $ Hell. 1006 Skandinavisk ogBorupsMusikforlagBredg.81 E $ ★ Cent. 9243 Sørensen & Thurøe, Akts., Købmagerg.26E $ ★ Cent. 8202 Thomsen ’ s FMusikvarelager, Akts., (Musik- th omsen) st. Kongensg.21 E $ C. 2203 & 1803 - Alle Reparationer udf. Thorsing ’ s Alfred Musikforlag Vesterbrog. 15 13$ C. 11243 Tonika Radio GI. Kongev. 169 13 $ C. 14244 & Eva 2044 Wieghorst R Enghavev. 31 E $ Eva 1413 A alborg: Musikhuset Peder Møller Boulevarden 10 $ 1768 - Kn gros, en detail. Odens e: Pedersen Niels Vesterbro 9 $2437 Viborg: Philipsen A & Co. $ 174 & 173 i

Glykose.

København: Dansk Maltcentral, Akts.,Vesterbrog. 14013 $ ★ C. 13531 K. B. Glykose. Fabrikken Fiducia, Akts., Lyngbyv. 24 (øl $ ★ Cent. 5643 (5Lin.) Wales Nørrebrog. 55 INI $ C. 1297

Glasværker, (se Glas 3).

Glasætsning.

København: KbhvnsSandhlæseri Pilestr. 40 E $ C. 4892 Storr Edvard Livjægerg. 17 [øl $ ★ C. 3513

Glødelamper, elektriske, (se tillige Metaltraadslamper).

Glimmer.

København: Ahrens OttoN-Frihavnsg.l3|ø]$^Cent.3673 Korner&Kett Norsvej 6 A (3 $ -fcO. 2005 Import og Lager af Raaglimmer. Specialværksted for Fremstilling af Ovnglimmer og.Glimmer til elektr.Brug Y ejle: Blektro-Isola $ 1791 - Fabr. af Mie anit. Lager af Glimmer.

København: . POPE-LAMPEN, Akts., Krystalg. 15 E $ ★ Cent. 8855

Aabenraa : Dansk Glødelampefabrik, Akts. $ 266

Glødenet. (se tillige Gasglødenet). Rande rsj Glødenetfabrikken Ny Phønix, NDamgaard Jembaneg. 20 $386

Glober.

København: Oad G E C Boghdl.Vimmelskaftet 82 E S!Central 558,758 & 12295

Glycerin en gros. Glycerin« — Glycérine — Glyzenn

Købe n h a v n : Oansk Sojakagefabrik, Akts., Islands Brygge 24 (U $ ★ ( lent. 5900 Stats $ 89 GLYCERIN PHARM. DANICA

Godsekspeditioner. Transport Contractors — Entrepr. de camionnag« — Guterahfertigung (se tillige Speditører). København: BALSLEV H P & SØN Indehaver Chr. Balslev Ved Hallerne 12 O $ 0. 4571 & 7465 Kontortid 6 Morgen til 6 Aften

GLYCERIN T. i.B. KØLERGLYCERIN (iaranlereb kximi-slL

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker