kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark . Evers & Co. Fredh. Kan. 6 E f ★ C. 10470 Leveret og opsat Glasmosaiken i Stats ­ radiofonibygningen. Fledelius K Z Gothersg.28E f Cent.8881 Frese Lauritz, HC Ørsteds V.39AE1fl N 8373 Odense: Rasmussen ’ s Jorg. Son Overg. 29 f 1117

Glasforsikring 1

VII — 3338 Aarhus: Jydsk Glas-Assurance Agentur- forreti ingvedChr.EChristensenFrederiksg. 2 f 3775 Randers: Provincia, Dansk Forsikr.-Akts. f 545 Københ avn: Forsi kring*-Aktieselskabet Nornan Kong. Nyt. 22 E f ★ Cent. 10516 Fylgia Forsikrings-Aktieselskab Havnég»,51 E f ★ C. 15535 General Accident Fire & Life Assurance Corp., Ltd., Joh. Frimodt Tordenskjoldsg. 23 E f ★ Cent. 1706 Guardian Plate Glass Insurance Comp., Ltd., England V-Voldg. 10 E) f ★ &. 48 North British & Mercantile Forsikringssel ­ skab, Ltd., England: Julius Heckscher, Akts.,Østerg. 35 Efl C.1527.10527& 2315 Schweizisk National Forsikrings-Aktie ­ selskab Basel : Aug. Borgen Højbro Pl. 5 E f *0.2288 3. Repræsentanter. København: Båhncke W & Co. Raadhuspl. 45 Elf ★ C128 Heckscher J ulius, Akts.,Østerg. 35 Ef) C .1527 2. Udenlandske Selskaber.

Glasforsikring. Plate Glass Insurance — Assurances contre le bria des glaces — Glasversicherung

1. Indenlandske Selskaber. 2. Udenlandske Selskaber.

■ 3. Repræsentanter. 1. Indenlandske S e 1 sk ab e r .

København: Absalon, Fors.-Akts.Raadhuspl.45 f ★ C9930 BalticaAssurance-Compagniet, Akts.,Bredg. 42 E f ★ Cent. 4058 Telegramadr. „Baltassu a . Constantia, Dansk Forsikrings-Akts., (Dansk Glas- & Cykle-Tyveri-Forsikrings-Akts..) oprettet 1901 - Holbergsg. 22 E f C. 1856 & Pa. 1856 DANMARK, DET GJENSIDIGE FOR ­ SIKRINGSSELSKAB Niels Brocks G. 1 LYlfl ★ Cent. 645 Se under Brandforsikring. Dansk Glas- og Cykle-Tyveri-Forsikrings- Akts., Holbergsg. 22 Kl f) C. 1856 & Palæ 1856 Forenede Grundejeres Glasforsikrings-Akts. De, V-Voldg. 10 El f ★ Cent. 48 Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa Amagert.il Kl ^ ★ C. 1051 Forsikringsaktieselskabet Terra Frederiks- borgg. -)3 E f) C. 2697 Glarmestrenes Glasforsikring, Akts., Pilestr. 40 E fl C. 1J-.03, 130G3&1366 Glarmestrenes Glasforsikring/' Hovedkontor Pilestræde 40 IS Tlf. C.1303.13003&-1366 Telegramadr. „Glarglas" Selskabet tegner Forsikring :: mod Brud paa Ruder :::: overalt i Danmark.

Glassandblæserier.

København: Dansk Sandblæseri ved Olaf C Madsen Bad- stuestr. 8 E f Cent. 667 Kbhvn« Sandblæseri v. Alfr. Sahr Pilestr. 40 E f C. 4892 Sandblæsning ogÆtsning af enlwerArt. Pens H st.Kongensg. 92 E f ★ Cent. 8577 Glasskilte i kunstnerisk Udførelse. Storr Edvard Livjægerg. 17 [ø] fl ★ C. 3513

Glasskilte.

København: Madsen ’ s Olaf C Eftf. Badstuestr.8E fC667 Sandblæste Glasskilte. Skiltefabr.Poma v.KnudPorsmar Allersg.2[Hl f Ta. 6692

Glasgravorer.

København: Larsen F & Son ’ s Damp-Glassliberi ASpejl- fabrik Rosenborgg. 12 E f Cent. 4856

Glasslibning. Glass Cutters — Taille de cristaux — Glatschleifereien København: AmagerGlassliberi v.LouisNielsenSverrigsg. 5 E f Su. 15 Carls n J & K Bendixen Toldbodv. 12 E fl C. 5449 Frdbg. Glassliberi & Spejlbelæggeri v. Ernst Jensen & F Petersen Falkoner Allé 112® f N 5330 Glassliberiet Activ ved HNielsen&OMadsen Absalonsg. 26 El f Ve. 3131 Glasslibning. Glaslager. Spejlbelægn. Hansen Niels Svanev. 20B [ nv ] f) Ta. 7823 Larsen F & Son ’ s Damp- Glassliberi&Spejl- fabrik Rosenbor^g. 12 E f Cent. 4856 Nielsen Otto Lindahl Svanemosegaardsv.5® f N 8959 Nordisk Glassliberi ved Ernst Nielsen Pile ­ str. 40 E f C. 13055 Pens H st. Kongensg. 92 E f ★ Cent. 8577 Petersen Vincents Dronn.Tværg. 3 E fl Pal® 1396y Storr Edvard Livjægerg.l7(ø| f) ★ Cent. 3513 Vesterbros Glassliberi ved O Johansen Danmarksg. 9 El fl V 4635 Winnich & Askholm Lyngbyv. 34 SS fl Ryv- 4892 Aarhus: Aarhus Glassliberi v. Christian Jacobsen Gronneg. 77 f 7804 & 7805 Glassliberiet v. Brdr. Sorensen Rosen- krantzg. 19 f 8350 Jysk Spejlfabrik & Glassliberi ved MN Daugaard Gronneg. 50 fl 7080 Sorensen P M Badstueg. 12,14 fl 1159 Fensmark p r. Holme Olstrup: Hansen Aage fl F 28 Fredericia: Spindler ’ s Glasindustri Jyl' landsg. 41 f 95 Haderslev: Danske Krystalsliberi,Det) Akts. Lindedal 22 f 1 & 424 Horsens: Horsens Auto-Glassliberi ved Niels Rasmussen & Son Norreg. 29 fl 914 Kolding: Pedersen Thorvald, Odense.A/S fl77&l^

Glasmaleri. Glus Painter« & Artists in stained Glass — Peintnre «ur verre — Glasmalereien København: Duvier ’ s Aug. Eftf. Ny Vesterg. 9 E f C. 145 & Priv. fl Palæ 5670 O dense: Rasmussen ’ s Jorg. Son Overg. 29 f 1117

Glasmontrer.

København: Inventarlageret. Svend Aage Jensen Kna- brostr. 26 E f Cent. 2307 Haarby Haarby Maskinsnedkeri, C M Madsen ® 173 &179 Se under Butiksinventar. Odense: Odense Inventarfabrik Pogestr. 8 fl 1756 Glasmosaik. Glass Mosaic — Mosaigue de verre — Glasmosaik København: Christiansen C L & Sønner Adelg. 31 E f Cent. 4123 - Glasmosaik i Blyindfatning udføres efterTegningpaa egetVærksted. Dansk Glas- Mosaik v. Idon Rasmussen Suhmsg. 2 E fl Pa. 411 Duvier ’ s Aug. Eftf. Ny Vesterg. 9 E fl Cent. 145

Ruder i Privatlejligheder og Villaer forsikres. Repr. H A Jensen Engel- stedsg.l El fl Ryv. 2623__

HAAND I HAAND, Forsikringsaktie ­ selskabet, Nygade 4 E f ★ Cent. 1973 NATIONAL, Forsikringsaktieselska ­ bet. N-Voldg. 5 E fl ★ Cent. 7565 NORDISK BRANDFORSIKRING, Akts., Grønningen 25 E & ★ Cent. 5100 Prudentia Dansk Glasforsikrings-Akts. Pilestr. 40 E D C. 6446 Alle Arter Glasforsikringer tegnes.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker