kraks vejviser 1940 handelskalender

I ? ag-Register for Danmark

Glas 3

VII — 3337

Kastrup Glasværk, Akts., N-Voldg. 12 E 5 ★ Cent, 700 & 719 ________________ Kastrup Glasværk, Akts., Nørre Voldgadel2E5Tk ’ 0ent.700&719 Telegramadr. „Kastrupglas “ Hovedkontor for Akts. De forenede Glasværker, Odense, Akts. Glasværket i Aalborg. Aarhus Glasværk, Aarhus og Hellerup Glasværk, Hellerup. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Richter & Schmidt Skelmosev. 9 Valby ® C. 13251 & Vb. 3236 Richter & Schmidt Skelmosev. 9 Valby Aalborg: Glasværket i Aalborg, Akts. 5 599 Aarhus: Aarhus Glasværk Ole Rømers G. 38 - 42 5 497 Ejby pr. Glostrup: Eiby Glasværk, Akts. 5 Ejbylille 412 Korsør: Korsør Glasværk, Dansk Vinduesglasværk, • ’ Akts. 5 16 Odense: Forenede Glasværker, De, Akts. Fyens Glasværk 5 17 (2 Lin.) København: Meyer M I, Akts., Ny Toldbodg. 27 E 5 ★ Cent. 670 Pens Hst. Kongensg. 92 E $ ★ Cent. 8577 „Triplex" og hærdet Spejlglas. StenfeldtHansen Vesterbrog. 97D [Vj 5 ★ Cent. 5800 „DUPLEX" splintfrit Glas. „D UBR1T' hærdet Glas. Storr Edvard Livjægerg. 17 [ø] 5 ★ Cent.3513 „Splintex" Glas til Automobiler. Glas, splintfrit. Tlf. Cent. 13251 & Valby 3236 Alt i Emballageglas.

RylanderOssianStrandv.110Hell.5Hell.1390 Salomonsen Jacob Steenstrups Allé 13 El 5 N7783 Unserud L Amalieg. 32 Kl $ C. 10923 Enerepr. f. 0-1 Riihimaki Glasbruk, Finland. Aalborg: Gade Vilh. & Son Gravensg. 11 5 674 Pedersen Thorvald, Akts. Holbergsg. 15 5 2400 (3 Lin.) Aarhus: Forsberg Leo Nørreg. 41 5 8761 Kolding: Moland Emil, Akts. Dalbyg. 1 51490 PedersenThorvald, Odense, A/S £1177 & 178 Nykøbing F.: Hansen Axel Nygade 26 5 257 & 2 Vinduesglas og Spejlglas en gros. Odense: Paulsen Magnus Ø-Stationsv. 4 5 5019 Pedersen Thorvald, Odense, Akts. Kongensg. 38 ® 288 (5 Lin.), Stats 5 37 Salgskontor i København : Borgmestervangenl7^\ 5 0-15289(613119 Randers : Bech I N Strømmen 19 5 1041 Roskilde: Vitroglace v. K Guhle Algade 17 5 158 Skiv e: Vestjydsk Glasimport, Akts. ® 781 Sven dborg: Møller M Vesterg. 8 5 731 Vinduesglas - Spejlglas en gros. København: Holmegaards Glasværk, Akts., kgl. Hofleve ­ randør Nyhavn 12 E 5*C. 4719 (5Ledn ) w HOLMEGAARDS GLASVÆRK A ' s KGL. HOFLEVERANDØR GRUNDLAGT 1825 KØBENHAVN NYHAVN 12 TELEFON ★ CENTRAL 4719 (5 LEDNINGER) 3. Glasværker.

Cruger Christian & Co. Amagert. 29 Kl 5 C. 5804 & 5806 - Telegramadr. „Rapid"

MINERALVANDS" VIN-OG LIKØR ­ FLASKER ALT I PRAKTISKE EMBÅLLAGEGLAS TIL DEN KOSMETISKE OG KEM.-TEKNISKE INDUSTRI • BAKELIT" OG METAL ­ LUKKER

*

REPRÆSENTATION FOR: HOLMEGAARDS GLASVÆRK

PERMANENT PRØVEUDSTILLING AMAGERTORV 29 Dansk Glas- & Kapselindustri, Henry A Lo ­ rentzen Vesterbrog. 5B E $ C. 1046 & £ 1229 Glasmagasinet N-Voldg. 12 5 C.l 184 & 10184 Grann K C Drejog. 11 EJ J® C. 13110 Porcelæn, Glas og Fajance. HOLST & KNUDSEN Vinkelv. 10 Lyngby 5 ★ Lyngby 2000 Telegramadr. „Glasholst" . Hyllestad Nic. Reven tlowsg. 12 (VJ 5 V2627 Orrefors Glasbruk. Hiilse Herm. H Vendersg. 5 E f) C. 5959 Jemkontoret N-Voldg. 30,32 E5 ★ C.8606 Kepplerske Betonglas. Kiersgaard-Hansen K Dr. Olgas V. 20 5 Go. 4846 Kronmann Emil Hauser Pl. 10E ^^0.3953 Krystal-Magasinet v. Jørgen Petersen Stormg. 20 [3 5 C. 595 Kbhvns Glasværk ved Malte Christensen & Carl Merck Saltværksv. 21 Kastrup 5 ★ Kastrup 895 Kbhvns Ramme-&Glasindustri, Akts., Blaagaardsg. 49 E 5 Cent. 2531 Lorentzen Henry A,Akts., Vesterbrog. 5B El $ C. 1046 & 1229 Nielsen Aage Johnstrups Allé 3 E) $ N5270 Emballageglas. Spec. :Bonbonglas. Petersen Aage Badstuestr. 20 Kl 5 Cent.6423 Repræsentant for udenlandske Fabrikker. Petersen M, I E Ohlsens G. 1 0 $ 0 4398 Prytz Holger Raadhusstr. 11 Kl J)Cent.l3223 Repr. for Gebr. Putsler, Penzig. Sdclisische Ilartglaswerke, Radeberg. RASMUSSEN WILLY & Co. Hoved- vagtsg. 6 Kl $ ★ Cent. 15130 Enerepræsentation for: James A Jobbing &Co., Ltd.,Sunderland, presset Glas, „Pyrex" ildfast Glas Richter & Schmidt Skelmosev.9Valby£Cent. 13251 & Vb. 3236 Emballageglas en gros.

Glasblæsere.

København: Jacob F C Glasteknik Hauser PI. 18 E 5 By 3591 Grundlagt 1876. Eneste Specialvirksomhed.

FABRIK • LAGER OG EKSPEDITION pr. HOLME-OLSTRUP ' STATION

Glasbøjerler.

TELEGRAM-ADRESSE !»HOGLA« POSTKONTO 2233

Køben havn: Skandinavisk Glasbøjeri ved Chr. Deker Korsg. 16C El 5 5014 Aarhus: __ Aarhus Glasbøjeri ved M Schou Nørreg. 41 5 7635 Guldlisteiabriken Elite, Akts. Grønneg. 77 5 4141 Fred ericia: Spindler ’ s Glasindustri 5 95 Spindler ’ s Glasindustri FREDERICIA Telefon 95 STØRSTE DIMENSIONER ALLE FACONS.

TILKENDT GRAND PRIX PAA DEN INTERNATIONALE

1929

UDSTILLING I BARCELONA

SAMT GRAND PRIX OG DIPLOME D'HONNEUR

PAA VERDENSUDSTILLINGERNE I BRUXELLES 1935 06 PARIS 1937.

Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker