kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3336

(Hårmestre O g Qiarmagere

Giar mes ter årti kier.

Nykøbing F.: Hansen Jens Slotsg. 64 B $ 453 Henriksen Robert Jernbaneg. 20 $ 1038 Jespersen H Østerbrog. $ 618 Kleof'assen S Ryesg. $ 956 Larsen Aage Østerg. 16 $ 1085 Nielsen Ditlev Klosterg. 2 $ 1006 Wallin C J, Jes Jessensg. 28 $ 366 Nykøbing M.: AndersenPHelleberg$408 — Tolmer AE $ 341 Nykøbing S.: Geppel Wilh. $ 283 Naestved: Aaris-Larsen Johannes $943 — Dane Wilh. $ 314 — Hansen Joh. $ 829 — Lander ’ s P Eftf., W Petersen $ 22 — Pedersen JA & Søn $158 Nørresundby: Johansen Vilh. $ 446 — NørresundbyGlarmesterforretning ved Hou- kjær-Petersen $ 4765 — Pedersen Chr. 111638 Odder: Mikkelsen A $ 367 Nielsen Harry $ 129 Odense: Brodersen Bernhard Kongensg. 49 $1518 Brodersen Th. Læssøeg. 21 $ 4631 Christensen L Asylg. 19 $ 4304 Clausen M Skibhusv. 97 $ 3574 HansenH P Absalonsg. 16 $ 5689 Hansen K Vesterbro 42 $ 2948 Hansen Th. Heltzensg. 7 $ 4265 Henriksen E Kocbsg. 65 $8620 Hyllekilde C L. Claus Bergs G- 2 $ 5940 Iskow Arthur Vesterg. 72 $ 982 Jensen Jens Drewsensv. 13 $ 805 Jensen R Johs. Albanig. 41 $6711 Kammann Joh. Overp.54 $ 1264 Larsen Svend Reventlowsv. 7 $ 4592 Madsen Poul Vindeg. 97 $ 3337 Nielsen Carl Aage Vesterg. 84 $ 604 Nielsen V E Døckerslundsv. 65 $ 6385 Pedersen M Kongensg. 69 $ 4515 Petersen Henry Nørrebro 32 $ 3591 Petersen Vilhelm Faaborgv. 23 Postadr. Fruens Bøge $ Dalum 399 Rasmussen E Jagtv. 78 $ 7745 Rasmussen IP & Sønner Skibhusv. 14 $ 958 Rasmussen ’ s Jørg. Søn Overg. 29 $ 1117 Blyindfattede Kirkevinduer med og uden Glasmaleri. Osted pr. Lejre: Hansen Ingvald $ O 80 Padborg: Ramsing M $ 319 Præstø: Hermansen Carl $ 277 — Nielsen Chr. $ 303 Randers: Christensen Folmer Frederiks PI. 9 $ 2005 Christensen L C Brødreg. 9 $ 401 Dyerberg Martinus Nørreg. 3 $578 Erichsen Marinus Østerg. 9 $ 564 Hougaard H P & Søn Houmeden 21 $ 573 Laursen A C Brødreg. 7 $ 669 Petersen B Nygade 10 $ 1479 Rasmussen Joh. Brødreg. 25 $ 1056 Wenneberg A Hobrov. 1 $ 657 Rib e: Lauridsen Asberg $ 317 Ringe : AndersenN $ 278 Ringkøbin g: Damgaard J Th. Jensen K Bang $ 299 Ringsted : JørgensenJ $171 — Sorensen Johs. — Ørbæk Kay $ 546 Risskov: Westergaaid J C $ 9003 Roskil de: AndersenH S Strandg. 21 $131 Delis P J Ringstedg. 17 $ 508 Duncan Hans Jernbaneg. 15 $ 1558 Guhle Bernh. Algade 17 $ 138 Halvor-Hansen Algade 31 $ 566 Jacobsen Aage Ringstedg. 6 $ 1311 Rudkøbing: Jensen Th. $127 — Moses B $88 Rødb ? : Christensen Will. $ 1174 R 0 d o K tck Petersen Helmer $ 103

Rønne: HolmOlaf$114-SkovmoseC$104 Sakskøbing: Jensen Ejner $4223 Silkeborg: Ahlburg H $ 209 — Gjerulft Chr. $ 276 — Gjerulff E $ 1068 — Hostrup- Pedersen $ 77 — Kjærgaard Niels $ 189 — Rasmussen Pless $ 248 Skagen: Rerg Keld Stats $ 307 Skanderborg: NielsenAKaae $ 400 Skern : p e derau E $ 298 Skive: Abrahamsen Henry $360 — Guldager P $177 — Nielsen Peter $541 — Petersen Brodr. $ 247 Skælskør : Nielsen Valdemar $ 142 S k æ r b æ k : Rode Hermann Slagelse: Andersen Carl A Jernbaneg.8$ 212 Olsen Ulrich Schweizerpi. 10 $1436 Petersen Carl Nytorv 15 $ 128 Petersen K Løveg. 11 $ 1303 Sommersted: Ri om Th. $ 9 Sorø : Andersen Axel Chr. $ 219 — Jør ­ gensen O $ 228 Stege: R a iser Carl E $ 4118 StoreHeddinge :Bruun-Christensen$109 Struer: Christensen Chr. $ 161 — Chri ­ stensen Marinus $ 169 — Knudsen N H Stubbekøbing: Petersen Nicolaj $ 1209 Svendborg: Christensen Chr. Gerritsg. 27 $ 190 Hansen Fr. Korsg. $ 290 Jager H Møllerg. 76 $ 796 Lisborg L Møllerg. 73 $ 1589 Maibom Gustav Møllerg. 97 $ 862 Sæby: LarsepH $100 Sønderborg: i psen Chr. P $153 — Jochim- sen Ewald $ 483 — KjølsethH $361 — Otten Chr. $ 927 Taastrup: Nielsen Helge $ 455 Tarup pr. Odense: Brodersen Th. $ O 4631 Petersen Marius Karl $ O 6908 Thisted: BirkholmBørge$ 391 — Johansen J Chr. $345 Tønder: Harrsen Heinrich — KøppenPA Tørring: EriksenJPM Varde: Burchardt A $ 279 Ve j en: Christensen JC $ 147 — JepsenThe- odor $ 225 Vejje^ Andreasen M Vardev. 14 $ 1830 Bruun A Norreg. 16 $ 365 Clausen C Tønnésg. 16 $ 549 Hansen A M Sønderg. 4 $ 1157 Kessler Th. Sønderbrog. 10 $ 2112 Petersen Chr. Grønneg. 7 $413 ■ Petersen H Vesterbrog. 25 $ 1301 Toft E Torveg. 16 $ 596 Viborg : Knudsen L Gravene 22 $ 319 Pedersen ’ s Peder Eftf., Hilmer Sørensen Gravene 4 $ 415 Schibler J C Hjultorvet 11 $ 100 Viby J-: Dalgaard Edwin $ 225 Vinderup: Petersen Georg $ 103 Vonsild . HansenE $ 14 Vording bo rg: Hansen Erik $ 53 — Hansen Holger $ 120 — HanseD R T $ 181 Jensen Chr., Masnedsund $ V 34y Ølgod: AndrupK

København: Bohns H Eftf. Torveg. 36 Kl $ C. 1639 - Kit. Bomefeldt J W Smalleg.46A[F] $ Cent. 2947 Vejle: Dansk Diamantindustri ved Henrik Hansen Gormsg.23 $ 1477

Glas. Glass — Verre — Glas

(se tillige : Betonglas og Prismeglas; Glas, splintfrit; Porcelæn og Glas; Spejlglas; Vinduesglas en gros). 1. Glasudsalg. 2. Glas en gros. 3. Glasværker. 1. Glasudsalg. København: Bjerregaard Ove C Trommesalen 3 E $ ★ C. 10127 & 5816 Brønnum Oluf & Co. Holbergsg.8 Kl $ ★ C. 8750 OLUF BRØNNUM&CO. HOLBERGSGADE Q [ k ] KRSJSTAL.GLAS. PORCELÆN. TLF. CENTRAL. 8750. Bøgelund-Jensen, Akts., Raadhuspl. E $ ★ Cent. 863 Cordius-Hansen E Krystalg. 24 K! $ By 8604 Frederiksen Chr. V-Voldg. 8 E $ By 6461 Fritzsche C E. Akts., kgl. Hof-Glashandel Nygade 4 Kl $ ★ C. 16980 Glasmagasinet ved Louis Meyer N-Voldg. 12 Kl $ Cent. 1184 & 10184 GLASMAGASINET

N-VOLDGADE 12 TLF. CENT. 1184 L 10184

Glyngsbo, Vesterbrog. 70 $ Ev. 2629 Holmegaards Glasværk, Akts., kgl. Hofleve ­ randør Nyhavn 12 Kl $ ★ C. 4719 (5 Ledn.) NIELSEN ’ S OLUF GLASHANDEL Kong. Nyt. 23 Kl $ Cent. 1381

2. Glas en gr os.

København: Arbo-Bii.hr & Co., Akts., Vodroffsv. 4 E $ ★ Cent. 4600 (5 Lin.) & 4606 Bredfeldt C B Kong.Nyt. 21 Kl $Cent,13590 &14593 - Emballageglas > dansk og uden' landsk Fabrikat. Bucka & Nissen Vesterg.26E $^Cent.l319 Christensen Malte & Merck Saltværksv. 21 Kastrup $ ★ Kastrup 895

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker