kraks vejviser 1940 handelskalender

Giarmestre og Glarmagere

Fag-Register for Danmark

VII — 3335

Storr Henry Frederikssundsv. 13INV1 $0.6689 Strand Johannes Halls Allé 1 El $ C. 8002 Støckel E Polensg. 1 (ÉJ Jp Am. 7228 Surland Rud. Dagmarsg. 16 [® $ Tg. 1357 Svendsen A, GI. Mønt 1 K $ By 3260 Svensson E st. Strandstr. 19 Kl $ Palæ 2065 Alt Bygningsarb. Nyt og Reparation. Søderholm Hugo Rosenørns Allé 39 M $ N 3310 Sønchsen Edm. Larsbjørnsstr. 14 Kl $ By 8009 Sørensen A Mariev. lHell. $ Hell. 156 SørensenEvaldHellerupv.39Hell.ff Hell. 1479 ThomassenGu nnar Hedebyg. 13 [V] $V6481y ThomsenCarlVennemindev.Ol® ff Ryv.1775 Thomsen Emilius Skydebanes ’ .3[VJ $ V8381 Trianon Ramme- og Glarmesterforr. v. AC Jørgensen Fiolstr. 13 Kl $ By 1198y Wagner E Hjortekærv. 68 Klpbg. $ Lyngby 1357 Werborg Knud Toldbodg. 4 Kl $ Palæ 2402 WichmannCarlWildersg.23A Kl $ Am. 6018 Winther MCallisensv. 14 Hell. $ Hell. 3639 Wissinger A Sporemagerv. 161S3 $ Tg. 4917 Worm Georg Gasværksv. 12 M $ V 293 Zederkop Holger Istedg. 109 EJ $ V 5 Aabenraa: Heidenreich Detlef $ 541 Wangsgaard M O $ 426 Aabyhø j: Hassing S Aa. $ 98 Lund Ludvig $ 4o9 Aakirkeby: Holm Peter $ 225 A alborg: Eldrup V Østerbro 44 $ 2617 Eriksen J Vingaardsg. 22 $ 732 Gade Vilh. & Son Gravensg. 11 $ 674 Honoré A Rebel bansg 12 $ 963 Jacobsen Henry Østerbro 70 $ 3218 Jensen Vald. Svendsg. 17 $ 3962 Jensen Viggo Danmarksg. 33 $ 364 Levin Ludvig Bredeg. 5 $ 529 Olsen ’ s Aage Enke Kastetv. 66 $ 5080 Pedersen P S Svendsg. 9 $ 2715 Reinert L C, Poul Paghs G. 18 $ 1862 Schmidt ’ s N Enke Nørreg. 13 B $ 660 Schou ’ s A L Eftf., Aug. Thomsen Algade35 $ 190 Sørensen Rud. Vesteraag. 8 $2522 Thomsen Valdemar Dannebrogsg.21 $ 4679 Thornsohn Oskar & Son Danmarksg. 88 $4407 Vejgaardens Glarmesterforretning, Chr. P Andersen ’ s Enke Hadsundv. 32 $ 3297 Aarhus: Aarhus Kunstglarmesteri ved Einar Christensen Vesterg. 48 $ 5605 Aarslev ’ s SL Enke&Son Heibergsg.l$4270 Brotker H J Marstrandsg. 10 $ 5846 Burde Joseph W Studsg. 39 $ 1427 Dinesen E & Co. Mejlg. 12 $ 1317 Henriksen Rudolph Banegaardsg.39 $4951 Jacobsen J Chr. Ewaldsg. 8 $ 3549 Jensen C Skovv. 7 $ 4770 Jensen I Norsg. 26,28 $ 5562 Justesen Th. Christianiag. 11 $ 2778 Knoll ’ s E Eftf. ved B Petersen Ryesg. 25 $2696 Knudsen A Skovgaardsg. 6 $ 2849 Kyst Villy lordenskjoldsg 3 $ 4696 Mikkelsen S Stadion Allé 17 $ 6490 Moller A, Frederiks Allé 16-1 $ 4564 Nielsen C C & Son Vesterg. 21 $ 2554 Nielsen S L BUlowsg. 52 $ 6198 Nielsen Vilfred Stadion Allé 26 $ 5929 Petersen A Bruunsg. 54 $ 2313 Petersen Viktor HJægergaardsg. 58 $3473 Rasmussen Emil Frederiksg. 22 $ 1349 Skau O Mejlg. 65 $ 2941 Sørensen Einar Frederiksg. 21 $ 2379 Sørensen Jens Aagade 63 $ 4595 Thomsen N M N-Allé 23 $ 1708 Witten ’ s JChr.Ef tf., BJensen Kannikeg. 12 $658 Wolff Chr. Trojborgv. 14 $ 5856 £ ar 8 • Quist A $ 112 A_ aru P : Sørensen J Assens : Jensen Viggo Johansen Axel $ 284 A ugustenborg: Laursen Georg

Herning: j uu | p ou i Korsbek $ 772 — Kjærgaard J P $ 779 — Kjærgaard Mag ­ nus $ 562 — Ormstrup Chr. $ 82 — Simon ­ sen V $ 129 HJHerød : G øtze A $ 32 - Hansen P & Søn $ 272 — Petersen Carl $ 111 — Pe ­ tersen P $ 117 Hjørring: Nyeng N C $ 537 — Spindler G $ 155 — Thomsen Sophus $373 Hob 1,0 ’ - Hansen Julius $ 133 — Hassing E $ 1H7 Holbæk: Andersen P Algade 44 $ 88 Christiansen Th Kirkcstr. 6 ff 1002 Hansen ’ s Svend Eftf., Kleofassen Nygade 13 $ 266 Jørgensen J Møllevangen 3 $ 455 Olsen H Smedelundsg. 32 $ 367 Olsen Harald Algade 70 ff 1137 Roed Lorentz Kirkestr. 2 $ 483 Holstebro: Leonhardt E $ 94 — Peter ­ sen Karl Kristian $ 748 - Rømer Carl Jobs. $ 391 - Romer ’ s P Glarmesterforretning ved Severine Rømer $ 196 Hornbæk: oisen PHjort $ 402 Horsens: GelbjergHS-Kirkegaards Allé 6 $2372 Hansen Osvald Jessensg. 5 ff 916 Høy Frantz Nørreg. 11 $ 777 Laursen M Beringsg. 12 $ 1207 Laursen M P Ny Havneg. 29 $ 544 Hørsholm: GuhleAage$25 Thieme L A, Usserød $ H 223 ^■^ as ^ : Winther Borge $ 182 Kalundborg : Andersen Sofus $ 308 Hansen Carl $ 49 Kracht Andr. $ 415 KeIleru P : Hansen S P $14 Linde Gunnar Bang $ 117 Kerteminde: Madsen Johs. $ 192 Kolding: ChristiansenV Laasbyg. 65 $1472 Holm A Jembaneg. 42 $ 440 Nielsen Hans Helligkorsg 8 $ 659 Storm C Sønderg. 5 $ 1498 Sørensen Th. Agtrupv. 44 $ 2174 Wilger Christian Vesterg. 2 $ 334 Korsør: Hansen Carl $ 232 — JensenGun- ner $ 163 — Jensen Valdemar $ 296 K 0 g e: Petersen Fr. $ 207 — Schou-Han- sen Holg. $ 147 — Sewerin Hans Chr. $527 Lemvig: Christensen H Borgen $ 351 — Trillingsgaard J $ 195 Løgstør: Knudsen A $ 176 Løgumkloster : Carstens C A $ 110 Malling: Andersen A $ 26 Maribo: Bach Anders $ 219 — Larsen Laur. $ 202 M iddelfart: Andreasen J $ 555 Hansen J L $ 74 Spring O $ 100 Mørdrup pr. Espergærde; Jensen J $ E 74 Nakskov ^ Engel Bernhard Nygade 26$ 849 Luckow J C Smedeg. 42 $ 236 Mogensen F Allt g. 46 $ 2068 Spring J Torvet 20 $ 1644 Kærby pr, Aalborg: Andersen M $ Aa 2467

Bal lerup : Larsen BN $ 286 Bir kerød: LarsenL $370 B jerringbro: R j som h Høstmark Boge n se: Hansen HP — Larsen H Chr. $ 138 — Schmidt H $ 227 Bramminge: Rasmussen U Fich $ 49 Brande: 0 vig Jens $ 136 Broager: Clausen Peter $ 142 Bron dersle v: Bertelsen E $ 121 Mortensen Chr. $99 Dronninglund: Christensen Peter $ 76 Ebeltoft: Lauritsen JS E j s t rup: Lohmann Vilhelm $ Højrup Ferup 59 Esbjerg: Birkholm Ejgil C Nygaardsv. 11 $ 2464 Esbjerg Glasindustri og Butiksmonterings ­ fabrik ved N 0 Nielsen Norgesg. 5, 7 ffl 1418 Finnerup E Torveg. 27 $ 628 Hansen Alf. Chr. N, Islandsg. 1 $645 Jensen J Islandsg. 24 $ 515 Jensen Johs. Hansen Strandbyg. 5 $ 385 Jensen P Danmarksg. 13 $ 269 Larsen Chr. Havneg. 130 $ 753 Ramme Magasinet v. N Østergaard Nielsen Norgesg. 5, 7 $ 1418 Splidsboel William Skoleg. 13 $ 1423 Thomsen Fredegod Kronprinsensg.24 $66 Faaborg: Frederiksen Joh. $ 135 — Hemstra G $ 264 — Rasmussen Hans $607 ^ a ^ s e: Olsen Soph. $ 246 aDø: Madsen Jørgen, Nordby Farum : Jorgensen Georg J V $ 114 Fjerritslev: PilgaardNiels $ 133 Porup Karl Jensen $ 44 Fredensborg; oi sen Georg $ 293 Fredericia: ChristensenThorweiss Dan ­ marksg. 44 $ 742 Geddesborg Glarmesterforretning, RLeon- hardt Jyllandsg. 26 $ 712 Høxbro C Jyllandsg. 29 $ 416 Jacobsen ’ s Jens Enke Kongensstr. 57 $ 872 Leonhardt AL Danmarksg.26$246 Spindler ’ s Glasindustri Jyllandsg.41 $ 95 Frederikshavn : Christensen Aage ff 90 — Christensen P C $ 241 — Johansen Axel $ 78 — Rønne Chr. $ 318 Frederikssund: NielsenBrødr. $ 422 — Nielsen Hans H $ 217 Frederiksværk: Larsen L Gilleleje :Simonsen M Martin $ 180 Glostrup: Bracker ’ s C Eftf., IE Petersen $7 Jensen CI $ 382 Joost Aage $ 528 Jørgensen P M $ 349 J Nordly Egil $ 439 G raasten: GraastenGlarmeRferforretning ved Peter Alnor jun. $ 42 Grenaa: Hee ’ s Aa. Enke $ 462^- Laurit- zen Chr.ff 297 — Petersen Chr. $ 143 Grindsted: Jørgensen J $ 18 Haderslev; Ebbesen Niels Smedeg. $ 852 Juhl Karl Storeg. 57 $ 1365 Oiling O P Storeg. 23 $ 389 Schau W st. Klingbjerg 1 $ 279- Hadsten: Sørensen Morten il a d s un d : Christensen Søren Chr.ff 130 Hammel: Dinesen Aug. $ 21 Has lo: Munch Victor Haslev: Larsen Siegfried $ 242 Helsing e: Olsen Henning $ 275 Helsingør: ‘ Bartholin & Nielsen Bj ør K e ff- 29 |J 95 Nielsen Chr. Set. Anna G 64 $ 1182

Falkland Einar Gaasetorvet $ 505 Nellemann L A Østerg 8 $ 394 Nielsen N P Sønderg. 42 $ 741

Nyborg: Clausen Eschen $ 344 — Hansen Chr. & Henriksen $ 91 — Petersen Karl ff

Svendsen V N-Brostr. 1 $ 340 Vingaa A J Stjerneg. 10$ 224

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker