kraks vejviser 1940 handelskalender

(Hårmestre og Glarmagere

VII — 3333

Fag-Register for Danmark

Christiansen C L & Sanner Adelg. 31 E A Cent. 1123 C.L.CUPISTIANSEN !

GENFORSIKRINGSSELSKABET NERVA, Akts., Rosenørns Allé 1 j ★ Cent.5050 Kbhvnske Reassurance-Co., Det, Akts., V-Boulevard 34 E A ★ C. 4063 Nord og Syd, Forsikrings-Akts., Slotshol NORDISK GJENFORSIKRINGS SELSKAB, Akts., Grønningen 23 E ★ Cent. 1367 Stiftet 20. Juni 1894. Kontortid 9-4 Lørdag 9-1. Telegramadr. „Transport". Reassurance-Compagniet Salamandra,Akt Hammerensg. 4 E | C. 14015 & 14590 SKANDINAVIA, Forsikrings-Aktl selskabet Kong. Nyt. 6 E f ★ C. 9316 Telegramadr. „Reassurance 11 Kjøben 16 E AC. 496,6023 & 10396 Telegramadr. „Assunord “ . København: Kblner Lloyd, Allgemeine Versicherungf Aktiengesellschaft, Kbln Ingcmannsv.24C AN 6138 London & Scottish Assurance Corporation, Udenl. Akts., England st.Strandstr.21E ★ C. 1532 & 10228 Patria Norsk Forsikrings Aktieselskab, Norge Ingemannsv. 24 (S A N 6138 Patria Versicherungs-Aktiengesellschaft fil Handel und Industrie Ingemannsv. 24 E A N 6138 Sea Insurance Company, Ltd., Udenlandsk Akts., England st. Strandstr. 21 K A ★ € 1532 & 10228 2, Udenlandske Selskaber.

Gipsere. Plasterers — Piatriers — Gipser (se tillige Stukkaturfabrikanter).

e-SØNNEP ADELG. 31 K TLF. CENT. 412?

København: Calundann Carl Brolæggerstr. 2 Kl fJPa.5714 Ferdinandsen N Nygaardsv. 29 El A Ryv.202 Gargani's Figurfabrik St. Annæ G. 57 K! A Su. 905 Nardi G Vester fælledv. 58 E A C. 10531 Privat A Gh. 2650 Skandinavisk Figur- og Alabast Fabrik, Reparationer udf. Olafsson A BIaagaardsg. 36 El A N 441 6v Stefani ’ s A Enke ’ sEftf.,GMeier st. Regneg. 20 Kl ft By 4294 Aalborg: Dansk Stukkaturfabrik, Gibs- & Cementstøberi ved Jens Rasmussen & Sønner Fredensg. 5 ® 157 & 2119 Svendborg: Rasmussen L J & SønKorsg. 16 f 428

QJLabjnoAjatk

TILBUD PAA NYBYGNINGER a OMFORÅNDRINGER

Gitre. (se Gelændere).

Giarmestre og Glarmagere. Glaziers — Vitriers — Glasereien Glarmosterartikler se i Slutningen af dette Fag. (se tillige: Forgyldere ; Rammer).

QjlabxzAÅMÅjance

TEGNES.

4

V — ...............................

København:

Clausen AageNyelandsv. 40 E A Gh. 1034y Clausen Th. Ryesg. 86 A El A 0 2227 Cohen W & Son Strandv. 3 El A Ryv.402 Collin A A Buddinge Hovedg. 8 Søborg ffi So. 2329 Craner E R Søborg Hovedg. 126 Søborg A So. 2026 Craner H A, Peter BangsV. 63 E AGh.334 & Gh. 6534 DalholtG Godthaabsv. 264 E A Gh.9474 Dehlsen Georg Biilowsv. 48A E A H 1273 Deleuran Henri Frederikssundsv. 1291 Brh. A Bella 1241 Dencker ’ s J Søn Fortunstr. 5 KI A By 2041 Duvier ’ s Aug. Eftf. Ny Vesterg. 9 KI A Cent. 145 Ekspres Glarmesterforr. v. Peter Rasmussen Nansensg. 60 DS A By 474v Elmborg & Sønner Mølle Allé 16 Valby A Vb. 730 Eriksen Schack A Studiestr.48 E A®y8344 Feldthusen A J, H C Ørsteds V. 5 E A Cent. 11559 Figgé C H F ’ Lollandsv. 41 E A Gh.618y Fogh F & Søn Studiestr. 41 Kl A Cent.4765 FreseLauritz,HC0rstedsV.39A E AN8373 Specialitet: Bly indfatning. Glarmesterforr. Hungaria, A lb. Hansen Guldbergs PI. 20 El A C- 13566 Glarmesterforr. Nørreport ved M Kjeldsen Teglgaardsstr. 14 Kl A By 4896 Glarmester Th. Nielsen ’ s Enke Thors- havhsg. 24 El A Am. 337 Glascentralen v. P Nielsen Guldbergsg. 47® A N 4603x Gossmann M Bernstorffsv. 65 Hell. A Hell. 5473 Gotthardt M Lakseg. 26 Kl A By 2712 u Guhle A&O Strandv. 335 Klpbg. A Ordr.243 Guhle E Ordrupv.98E Charlottl. AOrdr.4441 Guhle s K Eftf. v. J Søndergaard Hansen Nyhavn 31 DS A C- 7669 & Palæ 2669 Guhle s S E Itf. v. H Jørgensen Toftebæksv. Lyngby A Ly. 64

Aaabach Kompagni v. Magnus Haahr Godt- haabsv. 187 E A Gh. 4350 Aabrink H V Amagerbrog. 14 [S] A Am. 3041 Aalund ’ s Otto Eftf. v. R Thellefsen Hol- steinsg. 45 El A 0 3425y Abel Knud Vesterbrog. 102 E A V 3713 Abrahamsen G A Østerbrog. 134 ElA01123v Adsersen W Jordt Brogaardsv. 13 Gjentofte A Gjent. 485 Albrechtsen ’ s Eftf. v. Elengsius Mortensen Ø-Farimagsg. 39 El A 0 1846x Andersen A Pile Allé 4 Holte A Holte 362 Andersen Carl Nygaardsv. 20 |ø] A Ry- 5581 Andersen Chr. Kong Georgs V. 17 E ® Go. 8469 Andersen G A & Co. Fredericiag. 16 DS A Palæ 2332 Andersen P Banevolden 36 Valby A Vb. 370 Andersen Paul Stakkesund 1 [øl A Ryv.5332 Andetsen R M Colbjørnsensg. 35 E AV9872 Andersen Willy Ærtev. 16 Brh. A Bella2128 Andersson Hj., N-Fasanv. 13 E A Gh.5438y Arnesen A Nansensg. 71 Kl A By 1922 Bech Chr. Nielsen GI. Mønt 39 Kl ® Bv 5434x & Bjørkman ’ s Holg.Eftf. v. Chr. Christensen Østerbrog. 118 SI A 0 1688 Bruhns H H Rebekkav. 40 Hell. A He. 5058 Carstensen A H Istedg. 130 E f V 7167 CarstensenAndreas Lyngbyv.7ElARy v -335y Carstensen Charles Sommerstedg. 15 E A V 9137v Carstensen F M, Ny Carlsberg V. 17 E A V 6750 Carstensen Orla Rugmarken 31 Søborg A Sø. 3077 Christensen Georg Olgasv. 6 Vedbæk A Vedbæk 103 _ ~ Christensen L P Trepkasg. 11 El. A Ho. 8555 Christensen Martine, Abel Cathrines G.24 K) A V 2808 Christensen N, Bartholinsg. 1 KI A By 5326 Christensen P Ryesg. 125 El A 0 5228 Christiansen C Smyrnav. 6 [s] A Am. 7711

Gesandtskaber. Se Afd. V Real-Register foran i dette Bind.

Gips en gros. Plaster of Paris, wholesale — Platre en gros — Gips Grosshandlungen København: Andersen W & Co. Fælledv.7 [N| A Cent.5870 Telegramadr. „ Wander co'-'-. Boas William, Akts.NyToldbodg.15 ^ ★ 0236 Bolvig P (Borup Teglværk) Akts., Nørre Voldgade 23E A ★ Cent. 11700 Formgips til Teglværksbrug. Evers & Co.Fredh. Kan. 6 KlA ’ A ’ Cent. 10470 & 551 Grube P Snogegaardsv. 29 Gjentofte ® Gjent. 2421 Handelshuset Vilhelm Hansens Eftf., Inde ­ haver Holger Jensen, Carl Jacobsens V. 17 Valby A ★ C. 10311 Meyer V, Niels Juels G.9 E A ★ C. 6096 & 9629 - Stuk- Model- Form- og Tandlæge ­ gips. Marmorcement. PriorAxel, Akts., Bredg.33KIA^C23&5877 Stuk- og Modelgibs. Marmorcement. Aalborg: Kragelund ’ s M Fabrikker A 2300, Stats A 52 Aarhus: Christensen & Nielsen Vesterg. 48 A 3378

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker