kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3332

Gas- og Vandinstallatører, Artikler for Artikler for Gas- og Vand- ins tallatører. Købe nhavn: Christensen Olga, H C Ørsteds V. 15 E $ Eva 3364 Dahl Brødr. Akts. Vesterbrog. 1 E f) ★ Cent. 6585 K uba Bruno Ingemannsv. 19 E D C. 7403 & ★ C. 7856 Micrometer ved J C Philipsen, Kong Georgs V. 23 El $ Cent. 11676 & Gh. 8576 Petersson G Ny Østerg. 32 E $ Cent. 15033 & 15063 - Alle Arter Rørværktøj. Rørdels-&Maskinfabr. „Fif ’ ved Bøgehegn & Co., Interessentsk. Søborg Hovedg. 23 Sø ­ borg $ Søb. 2409 Rørlittings & Maskinfabr. Standard, Akts., Glentev. 59 I nv I $ Ta. 2935 & Ta. 5635 Rørfittings & Maskinfabriken Standard % Glentev. 59 NV. — Tlf. Ta. 2935 & Ta. 5635 Forhandling og Fabrikation af Rørfittings. Skæring af Rør efter Maal.

•Gave-Telegrammer.

København: Gave-Telegram Akts. Amalieg. 33 E f C. 13578

Gearkasser. (se Tandhjulsudvekslinger).

Gelatine.

København: Christensen Karl J Sortedamsdoss. 23 INI $ C. 11825 - Telegramadr. „Rollias* . J Dansk Gelatine Fabrik, Akts., Bryggerg. 2 løl $ Cent. 7368 DANSK GELATINE FABRIK BRYGGERGADE 2 É TLF. CENT. 7368 HUSBLAS. Dansk Mejeri Industri & Eksport Komp., Akts., Petersborgv. 4 [g) $ Cent. 7310 Jacobsen Axel Korsg. 31 E D Cent.8545 Jakobsen Jakob & Co. Nytorv 7 E 1 Cent. 10248 Lange Carl & Co. st. Kongensg. 110 E ® ★ C. 2024 & 13319 Repræsentanter for Gelatines Hasselt & Vilvorde, Briissel. Alle Arter Gelatine og Husblas. Petersen Erik Australiensv.6 [g] $ C. 1785 Stricker-Nielsen Brdr. St. Thomas Allé 1 (3 C. 14241

Gas-Vaskekedler.

København : Bjerring ’ s J E Eftf. ved Lorentz Nielsen Borgerg. 25 E f) Cent. 5045,13341 & By 7838 Gas-Vaskekedler med svær, dobb. Ringbrænder. Lille Gasforbrug. Eget Fabrikat. En gros Priser. Leverandør til Stat og Kommune. J. E» Bjerring ’ s Eftf. Grundlagt 1855 Tlf. Cent. 13341 Tlf. By 7838 Tlf. Cent. 5045 Borgergade 25.

Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- strømsafd. Blegdamsv. 124 [ø] $ -fr C. 8448 § «««« Moderne Kontrolapparater for Gasværker. Steenberg Fr. C, Ved Lindevangen 4 El $ Gh. 1828 - Repræsentant for: Dr. C Otto & Comp. G. m. b. H. Bochum. H or sens : Jacobsen ’ s Chr. Maskinfabrik $ 1214 CHR. JACOBSEIT Maskinfabrik Houmannsgade 6 Horsens — Tlf. 1214 Komplette Gasværksanlæg og Apparater. Tjæredestillation - Pumper - Exhaustere. Koksknuse- og Sortereanlæg. Odense: Dansk Elektricitets Compagni, Akts. Ve- sterg. 37 $ 1855 (3 Lin.)

Odense: Fabriken Beco ved WStiiSkibhusv.85,|l3701

Gasværker i Købstæder og større Stationsbyer er optagne i A f- d eling IV i Real-Registret for hver onkolt By; i Kbhvn i Afdeling V, u. Belysningsvæsen.

Gelændere.

København: Petersen C MA Søn, Indeh. F A Helms Lykkcsh. Allé 22 & 24 E j} Cent. 2729

Gasværksanlæg. Gas Works Plant — Constr. d ’ usines i gaz — Gaswerkanlagen Artikler og Maskinor til Gasværksanlæg se i Slutningen af dette Fag. København: Edwards & Rasmussen Vesterg. 3E DC9290 Se næste Spalte. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hassenkamm Karl Reventlowsg.lOE^Cent. 13808 - Exhaustorer, Regulatorer, Gas- vadskere, Stationsmaalere, Calorimetre. Kragh-Muller & Andersen V-Boulevard 4 E D By 7629 - Telegramadr.^Kragand*. Nordisk Gasværks Kompagni, Akts., Bleg-

Genforsikring. Re-Insurance — Réassurance — Ruckversicherang 1. Indenlandske Selskabet. 2. Udenlandske Selskaber. 1. Indenlandske Selskaber. København: Baltiske Assurandører, De, Akts., Bredg. 32 E f C. 1346 & 13461 Forsikrings-Aktieselskabet Dansk Merkur Kong. Nyt. 6 E $Cent. 12393 Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia Kong. Nyt. 6 E D ★ Cent. 9316 Forsikringsakts. Trekioner Hammerensg. 4 E f C. 14015 & 14590 Genforsikringsaktieselskabet Rossia Born- holmsg. 8 E f} ★ Cent. 7252

Artikler og Maskiner til Gasvær ksanlæg.

København: Dansk Gas Service ved Ilarald Chr. Hviid Østerbrog. 7 B El D 0 5113 - lng. Fr. C Steenberg - Repræsentanter for : Julius Pintsch K. G., Berlin.

damsv. 62 (g) $ Cent. 7850 lelegramadr. „Gasretort iC .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker