kraks vejviser 1940 handelskalender

Gas- og Vandinstallatøi-er

Fag-Register for Danmark

VII — 3330

Pedersen P O Havrev. 22 Brh. Pers Hans & Søn Gothersg.48EgPalæ2910

Steinmetz C Lindegaardsv. 37 Charlottl. g Ordr. 704 Sternhagen V Christianehøj 146 Soborg ® Søb. 917 Stige John Bagsværdv. 272,274 Bagsværd g Bagsværd 205 Stoffregen Brodr. Hellerupv. 63 Hell. g Hell. 2594 & Hell. 4460 Stoffregen Rasmus Ingeborgv. 39 Hell. ® Hell. 5322 Strange E Valdemarsg. 71 E g V 5547y Stripp Kai Kurlandsg. 22 IS) g Am. 113 STRØMANN G Jægersborg Allé 11 Char ­ lottl. g Ordr. 305, Ordr. 1492 & Ordr. 5599 Sundby Gas- & Vandmesterforr. ved Willy Larsen Sverrigsg. 6 B [S] g Am. 6348y Sæmer V & Søn Dybbølsg. 17 E $ V 8581 Sondergaard J Poulsen Strøby v. 40 Hvidovre Valby Sørensen Bernhard Vodroffsv. 58 E g No. 967 Sørensen Fr.Kongsdalv.l2Vanl. gDamsøl 98 Tankmar Brødr. S & CDuev. 108 E g Gh. 2356 Theisen Alb. C E Svanemosegaardsv. 2 B E g N 1602 Theisen Th. Lyngbyv. 33 E3] JD Ryv. 50 Theisen Wald., Aabenraa 17 Kl i Gh. 8291 Thiedeke Th. Christianehøj 162 Soborg g Sø. 2532 Thomsen Hannibal C, H C Ørsteds V. 39 A E g N 7991 Thomsen K&Co., Studiestr. 35 Kl g C. 6223 Thorbrogger H & Co. Nørreg 43 Kl gC.5108 Thorsen Christian Pilestr.40 EDO. 14341 Thøfner A & S C, Akts., Rysensteensg. 6 E g Cent. 6884 Topp Johan Heimdalsg. 17 E j g Ta.4127x Torp & Co.Amagerbrog. 154 ISl g) Am. 173 Tschernja Daniel Tordenskjoldsg.25 Kl Ulrich ’ s S Et tf. v. H Laursen & Søn Lars- bjernsstr.5 Kl g By 1258 Ussinger H & Son Ullerupg. 4® V 9707 Privat Bp. Nørretofte Allé 4 g Valby 81. Uttenthal Otto Just Østerbrog. 3 [øl g 0 3552 Wahlgreen C MNordbaneg. 12 El g Tg.5853 Wandborg C T,Ove Billes V. 7 (Bl g Am. 7878 Vanløse Blikkenslager! ved W Hansen &Co. Vanløse Allé 102 Vanl. g Damsø 1670 Vanløse Gas- & Vand-Station, Agner Jo ­ hansen Aalekistev. 195 Vanl. g Damsø 225 Warberg Axel Vosborgv. 4 Kastrup g Ka ­ strup 881 WartenbergChr.Solbjergv. 7Eg Gh. 434 Weile Otto Nygaardsv. 18 El gi Ryv. 1040 ' Weiss H Sallingv. 33 E g Gh. 7495 Werner Vald. Svanev. 7 EE g Tg. 3108 Wiingaard A Næsbyholmv. 8 Brn. g Be. 4102 Wikke H A Glucksv. 13 E g Va. 3418 Wildt P, Peter Rørdams V. 28 Lyngby g Ly. 2664 Villumsen A Bagge & N P Rasmussen Øst- baneg. 29 [ø] g 0 6795 Wilstrup K Dahl Frederikssundsv. 325 Brh. gi Bella 2589y W isbom E & Søn Lundtofteg. 86 El g Tg. 2858 WismannK, Mylius Erichsens Allé 31 Hell, g) So. 3360 Zangenberg A V E Ny Østerg. 26 Kl g By 1959 Zangenberg ’ s Chr. Eftf. ved R Andersson Ny Østerg. 30 OS gi By 1547x Blikkenslager & Skiferdækker. b. Autoriserede som Gas- og Vand ­ mestre i Kbhvn.. Frdbg., Gjen ­ tofte, Gladsaxe, Hvidovre, Lyng- by-Taarbæk, Rødovre og Taarnby Kommuner. Alberg Niels Mølleg. 4 El gCent. 12493 Beyer & Jensen Frederikkev.12 Hell.® Hell. 1819 Bjørnow C, Peter Fabers G. 5 El g Cent. 10930

København (Fortsættelse): Neergaard-Henrichsen C Grundtvigsv.8A E f Ve. 1350 Neubert Robert Smalleg. 34 E g Gh. 4777 &Gh.4722 Neumann C Bangertsg. 6 El Nielsen A E Hvidovrev.52B RedovreValby g Rødovre 568 Nielsen Arnold Rødstensv. 11 Hell. ® Gjent. 1884 Nielsen Carl Julius Søborg Hovedg. 108 Søborg D Søb. 934 Nielsen Chr. Møller Helsingborgg. 12 [ø] g) Ryv. 1648y Nielsen Ernst E Studiestr. 21 Kl $ Cent.4670 Nielsen Gotfred Vestergaardsv. 37 ES g Tg. 4314x Nielsen Hans Humlehaven 66 Valby g Vb. 2345 Nielsen H Chr. & Co. St. Hans G. 26 A Kl f No. 183 Nielsen Hjalmar Rosengaarden 4 Kl D Pa. 4920 Nielsen J Chr. Kongov.4 [S] g Am. 4922 Nielsen K Museth Ved Grænsen 80 E gi Da. 2412 P Nielsen Karl Museth Hedebyg. 5 0 g) V3034 Nielsen ’ s Ludv. Efti. v. H A Christensen Buddingev.324, 326 Søborg g Sø. 103 Nielsen Ludvig Sparresholmv. 18 Brh. ® Bella 726 Nielsen Martin Kultorvet 6 Kl g By 7C69 Nielsen N A Strandg. 32 Kl g Am. 5938 NielsenN C, Chr. Richardts V. 5 0 gN7192 Nielsen Niels P & Sønner S-Boulevard 47,49 E g) V 368 Nielsen N P Magstr. 6 Kl J) By 7407 Nielsen O Tagensv. 180 LSI g Ta. 720 Nielsen Oluf Morgenv. 3 Hell. J^HeH 2434 Nielsen Svend Irmingersg. 9 [ø] g) 0 8358 Nielsen Svend Aage, Volmer Kjærs Allé 16 Kastrup g) Kastrup 130 Nielsen Valdemar Vognmandsmarken 14 [Øj D Ry 5606 Nielsen VV Soborghus Allé 10 Søborg g Søb. 486 Nilsson O Frølich Landemærket 35 Kl $ By 2030 Nordemann A E B Jægersborg Allé 190 Gjentofte g Gjent. 1282 Nyegaard V & Søn Roskildev. 146 Valby gi Dam sø 880 Off Jean Fuglsang Allé 70 Brh. gi Bella 232 Olsen Chr. &Meilgaard Mortensen Vo- drolfs Tværg. 6 E ®Cent. 3778,15337 & V 8912 Olsen F E Mosegaardsv. 78 Gjentofte g Ge. 2334 Olsen ’ s H Chr. Sønner Skanderborgg. 4 El ® 013 Olsen Holger, Greve Allé 74 Hvidovre Valby f Hv. 861 Olsen II olger Australiensv. 2E) g) Ryv. 3109 Olsen H Sparre Bartholinsg. 5 Kl Olsen lngvald Frederiksborgv.201 [ nv ] g Søb. 1317 Olsen Sofus, Aage & Harry Nyhavn 31A EJ f Palæ 6782x Olsen V Taarbæk Strandv. 77 Klpbg. gBvu. 29 OlsenV Lyngbyv. 425 Gjentofte g) Gjent. 898 Olsson Aage S-Boulevard 58 E g} V 7607 Ospovat Leo, Paludan Mullers V. 8 E g) Eva 2988 Ottesen & Jørgensen Vesterbrog. 198 E D V 3280 Paulsen I C, Niels EbbesensV. 24 E g) V 869 Pedersen A Stænget 5 Gjentofte g) Gjent. 2730 Pedersen Axel, Skipper Clements Allé 8 El g Am. 798 Pedersen C E Højdevangs Allé 5 [S] g Am. 8864 Pedersen G Godthaabsv. 248 E ffi Gh. 1265y Pedersen J A Dyrehavev. 12 Klpbg. ® Ordr. 1636 Pedersen Niels Heimdalsg. 15 IH g Tg.l691x

Priv. g Palæ 383v W. C. - Installatør,

Forretningen grundlagt 1851. Persson A F Blaagaardsg. 4A Kl Petersen Aage Lundtoftev. 19 Lyngby g Lyngby 491 Petersen A L Strandv. 15 [0] g Ryv. 1319 Petersen AlbertT & Co. Willemoesg. 4 [øl g 0 261 Petersen Carl Thyvej 28 E g Gh. 6323 Petersen Carl Vindestr.10 Gjentofteg Gjent, 292 Petersen H & Søn Glimv. 41 Hvidovre Valby g Hvidovre 416 Petersen H,PederSkramsG.16B Kl g By4115 & By 4168 Petersen H Chr. Brønshøjv.57 Brh. Petersen Holger N-Farimagsg. 25A K) Petersen .Junge Mimersg. 7 El g Ta. 515 Petersen Martin Amagerbrog. 106 [S] g Am. 8868 Petersen Otto Engv. 41 [S] g Am. 2363 Petersen Sebastian Schack S-Fasanv.64 Valby g Vb. 1623 Petersen VV P Brogaardsv. 47 Gjentofte g Gjent. 2964 Petersen W S Birkholmv. 7 B Vanl. g Da tu sø 3595 Philipsen Ludvig, St. Pauls G. 3 Kl g Cent. 565 & Palæ 531 Plantener ’ s O Eftf. ved Pedersen & Schmidt Lyngbyv. 228 Hell, g Hell. 2050 Plinius PHvidovrev. 100 Hvidovre Valby g Hvidovre 468 Pool, Poul Ulfeldt Godthaabsv. 237 E g Gh. 1719 & Gh. 2117 Poppel G J & Sønner Svanemosegaardsv.2B E g C. 4567 Poulsen Chr., Søborg Hovedg. 74 Søborg g Søb. 284 Poulsen Harald Langelandsv. 49 A E $ Gh. 4849 Poulsen Mark & Rønne Frdbg. Allé 37 E gC. 8533 Rasmussen Aage Frederiksv. 46EgGh.395y Rasmussen H S Jydeholmen7 Vanl. Rasmussen Sv. Wibroe Købmagerg. 53 Kl g By 3008 Ravn Chr.Hojgaards Allé 1,3 Bagsværd g Bagsværd 201 Reusch W St. Pauls G. 42 Kl g Palæ 533 Richter Henry Griffenfeldtsg. 24 fil $ N 3985y fh. Riedel ’ s C F Eftf., I C Francis Kattesund Roloff Ib Prisholmv. 56 Valby g Vb. 244 Russ F E Ved Stationen 18 Kastrup g Kastrup 68 Russ R E Liflandsg. 8 [g] g Am. 1254 Rørmark ’ s O A El'tf. v. Willy Hansen Vim- melskaftet 36 Kl g By 1079 Sandberg K ALønstrupv. 90 Vanl. ® Damsø 2381 Schaleck & Jacobsen Bygaden 86 Søborg g Søb. 1848 Schmidt Aage Holsteinsg. 38|ø] g 0 7246 Schmidt H V & Søn Krystalg.4 Kl g By 4736 Schmidt Ludvig Thorsg. 10 El g Tg. 3200 Schouw Svend Saxog. 77 E g V 8911 SCHÆBELOLUF&FERD. Firmaerne Eneindehaver: Henning SchæbelFinsensv. 34 E g C. 2938.3311 & 12951 Seemann Johan Reykjaviksg. 4 [s] g Am. 32 Segebrecht Chr. Frederiksborgg. 23 Kl g By 7350 Skibstrup Evald Fiskedamsg. 25 (£3 g 05968 Smith O J & Co. Dannebrogsg. 24 E g C. 13563 Sonne F Ryesg. 3 El g Cent. 11184 Sparholt O Nystedv. 19 Valby g Vb. 778 Steenberg Harald & Co. Lange-Mtillers G. 25,27 El g R yv. 4218 Steffensen J I Vesterbrog. 164 E^ V 8005 Steinbach C J N-Frihavnsg.23 løl g 0 3232 Steiner P & Co. Allég. 29 E g Gh. 605x 14 B Kl g C. 1291 & By. 6760 Rohde Helge Annasv. 3 Hell.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker